KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • MOKESČIŲ TARIFAI IR LENGVATOS

  MOKESČIŲ TARIFAI:

  1. Nekilnojamojo turto mokesčių tarfai

  Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje 2019 metais įregistruotos įmonės atleidžiamos trejus metus nuo nekilnojamojo turto mokesčio!

  2. Žemės mokesčio tarifai ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžiai 

  3. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai


  LENGVATOS:

  1. Investuotojų atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių 

  2. Nekilnojamojo turto, žemės, paveldimo turto, nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo telkinius lengvatų teikimas

  Savivaldybės taryba gali suteikti šių mokesčių lengvatas: nekilnojamojo turto, žemės, paveldimo turto, nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo telkinius. Prašymus suteikti mokesčių lengvatas priima Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas.

  Dėl mokesčio lengvatų gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, Klaipėdos rajono teritorijoje turintys nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyto nekilnojamojo turto. Fiziniai ir juridiniai asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatą, Klaipėdos rajono savivaldybei turi pateikti prašymą suteikti mokesčio lengvatą. Prašymai suteikti mokesčio lengvatą svarstomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytoje Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms teikti komisijoje.

  3. Lengvatos verslo liudijimo įsigijimui

  Klaipėdos rajone iš 89 leidžiamų vykdyti veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą net 40 veiklų yra nustatytas tik 1 Euro fiksuotas metinis pajamų dydis.

  Gyventojai, kuriems yra taikomos lengvatos įsigyjant verslo liudijimus bei nustatyti lengvatų dydžiai: 

  • pensinio amžiaus asmenims (60 proc.)
  • bedarbiams, registruotiems darbo biržoje (50 proc.)
  • auginantiems 3 ir daugiau vaikų (50 proc.)
  • tėvams (motinoms, įtėviams, įmotėms) vieniems auginantiems vaiką (50 proc.)
  • auginantiems neįgalų vaiką (80 proc.)
  • mokiniams, studentams (50 proc.)
  • tradicinio amatininko statuso turėtojams (50 proc.)
  • dirbantiems (tarnaujantiems) asmenims (30 proc.)
  • neįgaliems asmenims (nuo 60 iki 80 proc.)

  4. Lengvatos leidimams viešose vietose prekiauti ar teikti paslaugas

  Taikoma 50 procentų sumažinta rinkliava asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 50 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos.

  Nuo rinkliavos visiškai atleidžiami asmenys, kuriems nustatytas mažesnis nei 25 procentų darbingumo lygis.

  5. Lengvatos leidimams įrengti išorinę reklamą

  Vietinei rinkliavai už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą yra taikoma 50 procentų lengvata asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 50 procentų darbingumo lygis bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos.

  6. Lengvatos renginio organizavimui

  Renginio organizavimui yra taikoma 50 procentų lengvata asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 50 procentų darbingumo lygis bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos.

  Nuo rinkliavos yra atleidžiami renginių, kuriuose vyksta tik sporto varžybos, propaguojamas menas, sportas ir sveikas gyvenimo būdas, nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais, organizatoriai bei valstybės ir savivaldybių institucijos, jeigu jos yra pagrindinis renginio organizatorius.

  Bevielis internetas Savivaldybės administracijos pastato teritorijoje

  Klaipėdos rajono savivaldybės administraciniame pastate ir savivaldybės aikštėje veikia bevielio interneto prieigos paslauga.

  E. pristatymo sistema

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra prisijungusi prie E. pristatymo sistemos, kuri suteikia galimybę elektroniniu būdu siųsti dokumentus fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms. E. pristatymo paslauga užtikrina siunčiamų elektroninių dokumentų ir pranešimų originalumo patvirtinimą, saugumą bei tikslų kiekvieno etapo statuso fiksavimą.

  Elektroninių paslaugų užsakymas

  Elektroniniu būdų per „Elektroninius valdžios vartus“ galima užsisakyti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas.

  Informacijos rinkmenų sąrašas

  Galimybė peržiūrėti Klaipėdos rajono savivaldybės informacijos rinkmenų sąrašą.

  Daugumą leidimų bei kitų Savivaldybės teikiamų paslaugų jau galima užsakyti elektroniniu  būdu.

   

  Informaciją rengia Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Virbauskas tel. (8 46) 471 947, mob. (8 604) 61392 el. paštas: mantas.virbauskas@klaipedos-r.lt, adresas: Kvietinių g. 5, Gargždai (Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras).


  Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-24 09:07:11
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.