KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 7
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2019-06-27 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. T10-184) 1018420959_aiskinamasis-r...
  1018420959_atsakaita.docx
  1018420959_rekomendacijos...
  1018420959_mokymu_ataskai...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T11-108 "Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo"pakeitimo (Nr. T10-189) 1018422274_del-klaipedos-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. T10-180) 1018418263_zemes-ukio-ir-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Nusikalstamumo prevencijos komisijos sudarymo (Nr. T10-181) 1018418314_t10-181.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T11-109 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T10-185) 1018421179_del-turizmo-ta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Sprendimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T11-165 ,,Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Klaipėdos r. Dovilų vaikų lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ direktore Jadvyga Jacikiene“ pakeitimo (Nr. T10-182) 1018420934_pakeitimas-kre...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T11-166 ,,Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Klaipėdos r. Vėžaičių lopšelio-darželio direktore Gėnia Anužiene“ pakeitimo (Nr. T10-183) 1018420941_pakeitimas-vez...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T11-103 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-186) 1018421749_komitetu-sudec...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T11-128 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. Bogdanovo nusišalinimo“ pakeitimo (Nr. T10-187) 1018421750_direktoriaus-n...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-190) 1018422550_reglamento-kei...
  1018422550_lyginamasis-va...
  1018422550_t31-10.pdf
  1018422550_t10-190_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T11-106 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus“ pakeitimo (Nr. T10-191) 1018422704_lsa.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T11-166 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybės aprašymų tvirtinimo (Nr. T10-194) 1018423138_adp-2.docx
  1018423138_pareigybes-apr...
  1018423138_adp-1.docx
  1018423138_ad.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-29 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 m. tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-195) 1018423559_ts_190627_del-...
  1018423559_2019-06-27-svp...
  1018423559_3-programa.xls...
  1018423559_1-programa.xls...
  1018423559_2019-asignavim...
  1018423559_6-programa.xls...
  1018423559_9-programa_06....
  1018423559_8-programa.xls...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-193) 1018423053_spr-del-2019-m...
  1018423053_biud-patiksl-2...
  1018423053_biud-spr-pried...
  1018423053_sav-admin-asig...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  18 Dėl pritarimo dalyvauti Interreg 2014–2020 m. Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ (Nr. T10-206) 1018423716_akr_sr19-60_sa...
  1018423716_t.-sprendimas_...
  1018423716_priedai-prie-r...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro dalyvavimui projekte „Bendradarbiavimas išsaugant paveldą Karklėje ir Skrundoje“ pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą (Nr. T10-207) 1018423727_t.-sprendimas_...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro dalyvavimui projekte „Baltų kelias“ pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą (Nr. T10-208) 1018423733_t.-sprendimas_...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos paraiškos teikimui Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei (Nr. T10-209) 1018423741_t.-sprendimas_...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės verslo įmonių apdovanojimų komisijos sudarymo (Nr. T10-213) 1018424045_del-imoniu-apd...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Klaipėdos rajono gyventojų sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. T10-205) 1018423702_fizinio-aktyvu...
  1018423702_sprendimo-proj...
  1018423702_t10-205_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą (Nr. T10-204) 1018423692_gf-valdyba.doc...
  1018423692_a4-544.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl Ventainės gatvės pavadinimo suteikimo Kantvainų kaime (Nr. T10-196) 1018423609_2-planas.pdf
  1018423609_protokolas.pdf
  1018423609_1-sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Pašvaistės gatvės pavadinimo suteikimo Rimkų kaime (Nr. T10-197) 1018423633_2-planas.pdf
  1018423633_protokolas.pdf
  1018423633_1-sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Svijonės gatvės pavadinimo suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. T10-198) 1018423643_2-planas.pdf
  1018423643_protokolas.pdf
  1018423643_1-sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Tramišių gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime (Nr. T10-199) 1018423649_2-planas.pdf
  1018423649_protokolas.pdf
  1018423649_1-sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Klausmylių viensėdžio Klauso Malūno gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-200) 1018423668_1-sprendimas.d...
  1018423668_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-217 "Dėl Lietuvininkų gatvės pavadinimo suteikimo Laugalių kaime" pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-201) 1018423673_1-sprendimas.d...
  1018423673_2-planas.pdf
  1018423673_t11-217.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-202) 1018423683_sprendimas_sar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl žemės sklypo, tinkamo daugiafunkciam pastatui statyti Sendvario seniūnijoje, pirkimo komisijos sudarymo (Nr. T10-203) 1018423690_1-sprendimas-t...
  1018423690_sklypo-sendvar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  33 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T11-342 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-210) 1018423749_tvarkos-aprasa...
  1018423749_sprendimo-proj...
  1018423749_t10-210_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T11-185 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-211) 1018423764_sprendimo-proj...
  1018423764_t10-211_1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T11-517 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-212) 1018423789_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB „Mintoma“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-214) 1018424172_2019-06-13-tar...
  1018424172_2019-06-13-sut...
  1018424172_nzt-sutikimas....
  1018424172_sklypo-schema....
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB „Line Map“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-215) 1018424180_2019-06-17-sut...
  1018424180_nzt-sutikimas....
  1018424180_schema-su-misk...
  1018424180_shema-su-parei...
  1018424180_2019-06-17-tar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp A. L., L. L., I. N. (duomenys neviešinami), IĮ „Lobusas“, UAB „Ega Group“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-216) 1018424185_t10-216.doc
  1018424185_t10-216_1.docx
  1018424185_t10-216_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp A. M. (duomenys neviešinami) ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-217) 1018424197_t10-217.docx
  1018424197_t10-217_1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T11-84 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-219) 1018424651_klasiu-komplek...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais ribojimo (Nr. T10-220) 1018424983_doc09795620190...
  1018424983_doc09795820190...
  1018424983_sprendimas-rib...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  42 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T11-104 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-221) 1018425018_kontroles-komi...
  1018425018_a4-1046.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  43 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko skyrimo (Nr. T10-222) 1018425021_kont.-komiteto...
  1018425021_a4-1046.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  44 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo (Nr. T10-223) 1018425025_kontr.-komitet...
  1018425025_mv-54.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  45 Dėl pritarimo teikti paraišką pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ (Nr. T10-218) 1018424590_tarybos-sprend...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-227) 1018425541_2019-kreipimos...
  1018425541_kreipimosi-del...
  1018425541_t10-227_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  47 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-226) 1018425528_2019-mokinio-r...
  1018425528_paramos-mokini...
  1018425528_t10-226_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  48 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  49 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T11-402 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-225) 1018425492_tarybai-taisyk...
  1018425492_tarybai-nuosta...
  1018425492_tarybos-sprend...
  1018425492_t11-402_1-nuos...
  1018425492_t11-402_3-tais...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  50 Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Tilvikų kaimo bendruomenei (Nr. T10-228) 1018426932_t10-228_1.docx
  1018426932_t10-228.docx
  1018426932_t10-228_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  51 Dėl piniginio įnašo investavimo, didinant AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinį kapitalą (Nr. T10-231) 1018427932_1-sprendimas-t...
  1018427932_kl-vanduo-scan...
  1018427932_kl-vanduo-2019...
  1018427932_tarybai-invest...
  1018427932_kl-vanduo-jung...
  1018427932_kl-vanduo-jung...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  52 Dėl Onos Sturonienės skyrimo į Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos direktoriaus pareigas Sistemos Administratorius
  Priėmė
  53 Dėl pritarimo teikti paraišką partnerio–pareiškėjo teisėmis projekte „Melioracijos statinių: Brukšvų siurblinės bei tilto per griovį J. rekonstrukcija Brukšvų ir Jokšų polderiuose, Klaipėdos raj., Priekulės sen.“ Sistemos Administratorius
  Priėmė
  54 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Klaipėdos rajono Šiūparių kadastro vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“ partnerio teisėmis Sistemos Administratorius
  Priėmė
  55 Dėl sutikimo tapti viešosios įstaigos „Gargždų sportas“ dalininke Sistemos Administratorius
  Priėmė
  56 1. Informacija dėl Gargždų miesto šilumos ūkio specialiojo plano koncepcijos (Nr. A4-1058). Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  57 2. Informacija dėl išeitinių išmokų mokėjimo pedagogams 2019 metais (Nr. A4-1087). Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  58 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.