2015 m. rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. rugsėjo mėn.

2015-09-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr.5520/0010:31, Kvietinių g. 9D ir Nr.5520/0010:102, Žemaitijos g. 5) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr.T11-790 patvirtintą detalųjį planą (reg. Nr.003553002951) korektūrą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr.5520/0010:31, Kvietinių g. 9D ir Nr.5520/0010:102, Žemaitijos g. 5) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav. Plotas 0.0666 ha ir 0.0842 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB "VLASTONA", Klaipėdos g. 8, Gargždai, Klaipėdos raj.

Detaliojo plano rengėjas: UAB "Uostamiesčio projektas", Turgaus a. 27, Klaipėda, tel.: 8-46 312458, el. paštas: info@uostamiescioprojektas.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-07-07 d. Nr.AV-1355.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: sujungti sklypus ir padalyti į sklypus, nustatyti vieno iš sklypų naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-10-12 d. iki 2015-10-23 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo –  UAB "Uostamiesčio projektas", Turgaus a. 27, Klaipėda informacija tel.: 8-46 312458, mob.: 8-683 70788, el. paštas: info@uostamiescioprojektas.lt

 Viešas susirinkimas numatomas 2015-10-26  10.00 valadresu Turgaus a. 27, Klaipėda

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-10-23d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-09-18

DĖL  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:385) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-17 įsakymas Nr. AV-1870 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. spalio 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. spalio 2 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-17 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-1870, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad, nr. 5544/0002:385) Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-09-16

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0013:607), ringelio al.2, aukštkiemių k., Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį pakeisti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr.191 patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0013:607), Ringelio al.2, Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.3000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-04-09 d. Nr.AV-668.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: žemės sklypą padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-09-28 d. iki 2015-10-09 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-10-09 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-09-11

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:950) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: Įgalioto asmens Astos Taurosevičienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-10 įsakymas Nr. AV-1807 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. rugsėjo 11 d. iki 2015 m. rugsėjo 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. rugsėjo 24 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-10 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-1807, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:950) Aukštkiemių k.,  Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-09-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen. seniūnijoje, Žvelsėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0002:56) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. iki 2015 m. rugsėjo 25  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-09-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių sen. seniūnijoje, Saulažolių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0013:81) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. iki 2015 m. rugsėjo 25  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-09-10

2015-09-07 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-752 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0001:245; 5505/0001:533) Gedminų  k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2012-12-11  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2371  (reg. Nr. 003553004659) patvirtinto detaliojo plano   (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo ir finansavimo. Rengimo pradžios data: 2015-09-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-19 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-1640, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-03 įsakymas Nr. AV-1758 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:245),  žemės sklypo (kad, nr. 5505/0001:533) Gedminų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-09-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-752, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 4

5. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis, Priedas Nr. 5


2015-09-07

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – (kad.Nr.5548/0004:39), plotas 0.2955, Priekulės mieste, Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis, suformuojant atskirus žemės sklypus.

Projekto iniciatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos raj., tel. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2015-09-14 d. iki 2015-09-28 d. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo iniciatoriui arba plano rengėjui.


2015-09-04

2015-09-04 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-742 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:708) Purmalių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2004-11-04  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-292 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553000586) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), koregavimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-09-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-19 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-1642, 1 lapas, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-03 įsakymas Nr. AV-1759 „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:708) Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-09-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-742, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 4


2015-09-04

Informuojame, kad parengtas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:514 ir kad. Nr. 5510/0003:512), Šakinių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T11-142 (reg Nr. 0035530011291) bei 2007-06-28 sprendimu Nr. T11-143  (reg Nr. 0035530011292) patvirtinus detaliuosius planus.

Planavimo tikslai: Sujungti žemės sklypus ir padalyti į atskirus žemės  sklypus. Pakeisti dalies sklypų paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (keičiamų detaliųjų planų reg. Nr. 003553001291 ir reg Nr. 0035530011292).

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene  supaprastinta tvarka.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Planavimo rengėjas - UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741. uabges@gmail.com.             

Su parengtu projektu susipažinti bei teikti pasiūlymus galima nuo 2015-09-11 d. iki 2015-09-28 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu bei Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, Žemaitės g. 10, Grgždai Klaipėdos raj.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2015-09-14 d. iki 2015-09-21 d. imtinai vyks Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, Žemaitės g. 10, Grgždai Klaipėdos raj.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2015-09-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5508/0003:102) Petraičių k., Klaipėdos r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5508/0003:102), Petraičių k., Klaipėdos r. Plotas 2.9670 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

       1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

        2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

        3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. rugsėjo 02 d. iki 2015 m. rugsėjo 15 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-09-16  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=73dfb590dc7611e4be978bdc448155cf.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-09-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario sen. seniūnijoje, Radailių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0004:154) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugsėjo 2 d. iki 2015 m. rugsėjo 15  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-09-01

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5552/0009:252) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5552/0009:252), Nibrų k. Plotas 0.6250 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

      1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

     2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

     3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. rugsėjo 01 d. iki 2015 m. rugsėjo 14 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-09-15  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=4d3c2d1018fd11e58f84c81465d0326a. Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-09-01

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5545/0004:368) Žiobrių kaimo Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5545/0004:368), Žiobrių k. Klaipėdos r.. Plotas 2.6667 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

      1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

     2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

     3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. rugsėjo 01 d. iki 2015 m. rugsėjo 14 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-09-15  10:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=2f84f290fac911e49916f62d874044be Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-09-01

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Jurjonų k., Vėžaičių sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 4.1311 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5559/0002:301), esantis Jurjonų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenanojo namo , pagalbinio ūkio, pirties ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių  g.14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g.14 , Gargždai . nuo 2015-09-01 iki 2015-09-14.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-05 16:28:11
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102