Spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

Spalio mėn.

2022-10-28

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ REISKIŲ TYRO VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANĄ 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie tęsiamą teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą ir kviečia susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – Reiskių tyro valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planu. 

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio – zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“. 

Draustinio tvarkymo plano tvirtinimo procesas buvo sustojęs, nepaisant to, kad buvo gauta parengto ribų ir tvarkymo planų projektų teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tikrinimo išvada bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571 patvirtino Ribų planą, tuo pačiu pakeisdama Reiskių tyro telmologinio draustinio rūšį bei tikslą. Aplinkos ministerija nepritarė Tvarkymo plano projektui ir grąžino jį planavimo organizatoriui tikslinti. Siekiant patvirtinti Tvarkymo planą, Tarnyba 2022 m. inicijavo Draustinio Tvarkymo plano patikslinimą ir atnaujino Tvarkymo plano rengimo procesą. Pakartotinio planavimo proceso apimtyje yra siekiama patikslinti sprendinius, siekiant išvengti Tvarkymo plano sprendinių prieštaravimo šiuo metu galiojantiems teisės aktams. 

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/. 

Plano rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com. 

Su parengtais draustinio Tvarkymo plano sprendiniais galima susipažinti nuo š. m. spalio 31 d. iki lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-00-17-320. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos (2022 m. lapkričio 16 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.


2022-10-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2865) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:356), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Letūkų k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,7245 ha ploto  ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0119 ha ploto.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-31 iki 2022-11-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2843) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:90), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,5135 ha ploto, komercinės paskirties objektų teritorijos 0,2574 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0291 ha ploto.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-31 iki 2022-11-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-27

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:248) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. kad. Nr. 5558/0003:248 Naudvariškių g.
Mazūriškių k. Sendvario sen., Klaipėdos rajone.  Planuojamas plotas – 0,3780 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. AV-3366 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:248) Mazūriškių k.,
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: esant poreikiui padalinti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-816.


2022-10-27 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2848) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:932), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k.,  žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-28 iki 2022-11-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-26

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1283 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: E. B. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: garprojektas@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26 įsakymas Nr. AV-1491 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-956. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000924, sprendinius. Planavimo tikslai – nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: 

- parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; 

- įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; 

- vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais; 

- plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų; 

- detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį. 

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. TDP Nr. K-VT-55-22-571. 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama. 

Susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu tvarka: pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima 2022-11-07 – 2022-11-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TDP Nr. K-VT-55-22-571). Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-11-14 – 2022-11-21 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-22 10:00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai.  

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. TDP Nr. K-VT-55-22-571 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos ir viešo svarstymo metu.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys.


2022-10-26

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:248) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. kad. Nr. 5558/0003:248 Naudvariškių g. Mazūriškių k. Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – 0,3780 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. AV-3366 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:248) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: esant poreikiui padalinti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. 

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-816.


2022-10-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų seniūnijoje, Misgrių k. 5, žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0002:236) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – R. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. spalio 26 d. iki 2022 m. lapkričio 10 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-10-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Traubių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0002:214) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – R.D. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. spalio 26 d. iki 2022 m. lapkričio 10 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-10-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5682) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:360), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 56C, žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-26 iki 2022-11-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


 2022-10-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2807) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:195), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-27 iki 2022-11-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


 2022-10-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5668) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:680), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kopūstų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-27 iki 2022-11-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


 2022-10-25 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5632) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0001:231, 5552/0001:360, 5552/0001:361, 5552/0001:363, 5552/0001:365, 5552/0001:417), esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Saulės elektrinės statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-26 iki 2022-11-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-24

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5568/0002:75; 5568/0002:76; 5568/0002:239; 5568/0002:238; 5568/0002:246 detaliojo plano Vėžaičių mst. rengimo.

Raštas


2022-10-24

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. spalio 26 d. iki 2022 m. lapkričio 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. lapkričio 10 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-10-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:915) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-09-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus numatant prijungimą prie vietinių inžinerinių tinklų.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:915) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-10-21 

Informuojame visuomenę apie parengtą 2003-06-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 5 šaukimo tarybos 5 posėdžio sprendimu Nr. T11-79 patvirtinto žemės sklypų, esančių Kalotės ir Zeigių kaimuose, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5528/0001:383) Parko g. 1, Zeigių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0001:383) Parko g. 1, Zeigių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., plotas - 0,2448 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų, esančių Kalotės ir Zeigių kaimuose, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2003-06-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 5 šaukimo tarybos 5 posėdžio sprendimu Nr. T11-79, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5528/0001:383) Parko g. 1, Zeigių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-31 iki 2022-11-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-11-09 – 2022-11-15 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-11-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas     Brėžinys 


2022-10-21 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktas tvirtinti Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas). 

Plano iniciatorius: LITGRID AB, Karlo Gustavo Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02 171, el. paštas info@litgrid.eu, interneto svetainės adresas www.litgrid.eu. 

Plano rengėjas: VĮ Registrų centras Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonės Registrų centro, Rytų Lietuvos 1 grupės vadovę Jurgitą Aidukienę, el. p. jurgita.aidukiene@registrucentras.lt arba tel. 8 658 53035. 

Planavimo tikslai: įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, kurie numato, kad jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos šiame Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose. 

Aiškinamasis raštas

Priedas 1

Priedas 2

EM sprendimas_dėl_28_Litgrid_ET_planų_RC_221019

Sprendiniai Klaipedos r LITGRID


2022-10-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:272) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-09-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:272) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-10-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-09-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  teritorijos. Padalinti  į  sklypus. Nustatyti  teritorijos  naudojimo  režimo  reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-29 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-10-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-09-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai sujungiant ir padalijant esamus žemės sklypus keisti šių žemės sklypų tarpusavio ribas ir jų plotus, projektuoti naujus žemės sklypus. Detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą ir inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, keisti dalies projektuojamų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, nustatyti galimus žemės sklypų naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-29 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-10-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2792) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0002:123), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Grikšų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Gyvenamo namo statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-21 iki 2022-11-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-10-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2790) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:1343), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Mažosios Lietuvos g. 15, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Gyvenamo namo statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-21 iki 2022-11-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-10-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2776) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:175), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir ižinerinių tinklų koridorių teritorijos. Komercinei veiklai vykdyti, komercinio pastato statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-21 iki 2022-11-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-10-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2767) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:239), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Vaškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Gyvenamo namo statybai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-21 iki 2022-11-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-10-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5487) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:151), esančio Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Lapų g. 6, žemės naudojimo būdą– pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Esamo pastato sandėlio eksploatavimui . 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-21 iki 2022-11-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

2022-10-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124) Karklės k., Kretingalės sen. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124) Karklės k., Kretingalės sen, Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 4.1076 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1031 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:207; 5528/0003:340; 5528/0003:174; 5528/0003:389; 5528/0003:124) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, visiems planuojamiems žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą - rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijas. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-09-07 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1056. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-27 iki 2022-11-11 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-400). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-10-27 iki 2022-11-04 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-14 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/87938613008?pwd=WDdnaXdXTFJOd2dGMHhqNEhKZVNSUT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-11-11) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-10-17

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kadastro Nr.5550/0006:79, esančio Dvylių g.49, Dvylių k., Veivirėnų sen.. Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastro Nr.5550/000679, esančio Dvylių g.49, Dvylių k., Veivirėnų sen Klaipėdos r.. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų rekreacinei veiklai. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Dvylių k., Klaipėdos r. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, H.Manto g.7, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022 m spalio 18 d. iki 2022 spalio 31 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose – H.Manto g.7, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui 2022-10-31 (imtinai), H.Manto g.7, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-101306.


2022-10-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2720) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0011:645), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen.,  Dituvos k., Pavasario g. 82A, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Gyvenamo namo statybai.  
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-18 iki 2022-10-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

2022-10-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2713) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:117), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen.,  Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Poilsio paskirties pastatų statybai.  
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-18 iki 2022-10-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

2022-10-17

Informuojame visuomenę apie parengtą 2004-12-02 LR Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-319 patvirtinto žemės sklypo (kad.Nr. 5544/0006:50), esančio Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Ditupės g. 1 ir 3. Planuojamos teritorijos plotas 0.3029 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto užsakovas: UAB "Bio wood", a.k. 302551763.
Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-26 iki 2022-11-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt , bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-10-26-2022-11-04 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-11-10 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys


2022-10-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:703) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. spalio 19 d. iki 2022 m. lapkričio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. lapkričio 3 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:703) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas. 


2022-10-14

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie 2011-06-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1417 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:936), esančio Kuliškių k., Dauparų - Kvietinių sen., detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0009:564) Šviesioji g. 3, Gargždai, supaprastinta tvarka, pakoreguotą pagal 2022-10-13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos kompleksinio derinimo protokole Nr. A6-482 pateiktas Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2022-10-11 d. rašte Nr. Atp-1264 pastabas.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0009:564), Šviesioji g. 3, Gargždai, plotas - 0,1036 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:936), esančio Kuliškių k., Dauparų - Kvietinių sen., detaliojo plano, patvirtinto 2011-06-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1417, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0009:564) Šviesioji g. 3, Gargždai, koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-17 (10 darbo dienų) Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.
Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2022-10-28 d.).
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys


2022-10-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5435) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0019:94), esančio Gargžduose, Gamyklos g. 33, žemės naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.   
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-17 iki 2022-10-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

2022-10-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5395) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:373), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen.,  Kairių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Saulės elektrinės statybai.  
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-17 iki 2022-10-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

2022-10-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2664) nustatyti miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:1), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen.,  Kisinių k., žemės naudojimo būdą – ūkinių miškų sklypai.   
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-17 iki 2022-10-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

2022-10-13

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Bruožaičių g. 15, Trušelių k., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0005:1281) detaliojo plano, patvirtinto 2008-06-26 sprendimu Nr. T11-357, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Bruožaičių g. 15, Trušelių k., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0005:1281). Planuojamo sklypo plotas – 0.1110 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: asta.tauroseviciene@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 5 statybos zona ir statybos riba, servitutų poreikis. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-24 iki 2022-11-08 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 650 43536. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-10-31 iki 2022-11-08 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.
Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2022-11-08 d.).
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys


2022-10-13

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:260), KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,5536 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: V. K. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: garprojektas@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-16 įsakymas Nr. AV-715 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-567. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004119, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas). 

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: 

- parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; 

- įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; 

- vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais; 

- plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų; 

- detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį. 

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-22-306. 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama. 

Susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu tvarka: pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima 2022-10-24 – 2022-11-09 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TDP Nr. K-VT-55-22-306). Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-11-03 – 2022-11-09 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-10 15:00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TDP Nr. K-VT-55-22-306) visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos ir viešo svarstymo metu.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys.


2022-10-13 

Informuojame apie rengiamą sprendimo projektą „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“. 

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt). 

Teritorijų planavimo lygmuo: Savivaldybės lygmuo. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybė teritorija. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 

1. sudaryti sąlygas darniai Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos (toliau – Savivaldybės) raidai, suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, aprūpinant vartotojus energijos ištekliais; 

2. suformuoti ilgalaikes Savivaldybės vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai; 

3. reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis vartotojų teritorijose (zonose); 

4. nustatyti vėjo jėgainių statybai tinkamas teritorijas, įvertinant šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus ir sąlygas; 

5. nustatyti saulės energijos parkų statybai tinkamas vietas, įvertinant šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus ir sąlygas; 

6. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų savitumo išsaugojimą; 

7. įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją; 

8. užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms; 

9. parinkti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos priemones ir apribojimus. 

Specialiojo plano rengėjas: nustatomas viešųjų pirkimų būdu. 

Planuojamas rengimo laikotarpis: 2023 metai. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima iki 2022-10-26 interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų skelbimų lentose. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite el. p. alina.dromantiene@klaipedos-r.lt iki 2022-10-26 17 val. 

Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo projektas


2022-10-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:991) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:991) Norvegų g. 9, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 0,0851 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, Tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: L. A., J. A., D. V., K. V. (nuasmeninta), adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-02-20 Nr. (5.1.1 E) AV-398. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi. 

Darbų programa: patvirtinta 2021-12-22 Nr. Ar.14-106. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. 

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama.

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-19 iki 2022-11-03 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-779) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt. 

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-10-19 iki 2022-10-25 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus aukščiau nurodytu telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-04 9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-10-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000246, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Geležinkelio Pylimo g. 17, Gargždai, kad. Nr. 5520/0011:50 ir įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas. Planuojamas plotas – 0.1767 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-20 įsakymas Nr. AV-173 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį žemės sklypą Geležinkelio pylimo gatvėje prie sklypo kad. Nr. 5520/0011:50. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-10-07 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1249. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-18 iki 2022-10-31 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-162). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-10-18 iki 2022-10-25 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-03 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/89776696802?pwd=UWlYeUVLMTdlM1Q1NDlyVWpyZXprQT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-31) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-10-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Kalotės k., žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0001:441) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą..

Planavimo organizatorius – A.V. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. spalio 12 d. iki 2022 m. spalio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-10-10 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2671) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:744, 5530/0005:745), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,  Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-11 iki 2022-10-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-10 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2665) pakeisti kitosw paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:580), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen.,  Girkalių k., Draugystės g.15A, žemės naudojimo  būdą iš   komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-11 iki 2022-10-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)   

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-10 

Informacija apie rengiamą Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Jurgio Lėbarto g. 2 kad. Nr. 5510/0005:1598, detaliojo plano patvirtinto 2016-09-13 sprendimu Nr. AV- 1927 (reg. nr. 003553005899), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1675 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – MB „Projektai plius“ Klaipėda, +37067008706, el.p. ernestas@projektaiplius.lt
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama užstatymo zonos riba ir užstatymo zona.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-10-11 iki 2022-10-26 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Karališkių g. 1A., Klaipėda, tel.:+370 670 08706 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 10 26 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-10-10

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5538/0016:175 detaliojo plano koregavimo

Raštas 


2022-10-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000246, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Geležinkelio Pylimo g. 17, Gargždai, kad. Nr. 5520/0011:50 ir įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas. Planuojamas plotas – 0.1767 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-20 įsakymas Nr. AV-173 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį žemės sklypą Geležinkelio pylimo gatvėje prie sklypo kad. Nr. 5520/0011:50.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-10-07 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1249.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-18 iki 2022-10-31 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-162).Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-10-18 iki 2022-10-25 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-03 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/89776696802?pwd=UWlYeUVLMTdlM1Q1NDlyVWpyZXprQT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-31) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2022-10-10

INFORMUOJAME, KAD PARENGTI GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE SPRENDINIAI

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.(8 46) 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Stotis“, Klaipėdos g. 35, LT-96128, Gargždai. Tel. Nr.: +370 (46) 451788

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192, Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt.  Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 09 d. įsakymas Nr. AV-1635 „Dėl Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.

Planavimo tikslas: pakoreguoti Gargždų miesto bendrojo plano sudedamąsias dalis – Gargždų miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano sprendinius, Architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo brėžinį, Susisiekimo komunikacijų brėžinį, Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo brėžinį ir atitinkamai aiškinamąjį raštą.

Planavimo uždaviniai:

  1. Pakoreguoti leistiną maksimalų prekybos įmonių plotą;
  2. Nurodyti naujo prekybos centro vietą;
  3. Nurodyti naują autobusų stoties vietą.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.

Viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta viešinimo tvarka.

Susipažinti su parengto Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje  sprendiniais galima:

Skelbimas apie parengtą bendrąjį planą: Informacija, apie parengtą bendrąjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-598); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai) skelbimų lentoje (I aukštas), interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir Gargždų seniūnijos skelbimų lentoje (adresu Žemaitės g. 10, LT-96121, Gargždai).

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto Gargždų  miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje sprendiniais galima nuo 2022-10-17 iki 2022-10-31 imtinai teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-598); Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai), rengėjo UAB „Kelprojektas“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija telefonu Tel. +37064909425, el. paštas info@kelprojektas.lt.

Sprendinių vieša ekspozicija vyks: nuo 2022-10-24 iki 2022-10-31 imtinai. Klaipėdos rajono  savivaldybės skelbimų lentoje (I aukšte), adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje sprendinių teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2022-10-17 iki 2022-10-31 imtinai.

Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.


Pridedama. Mažmeninės prekybos objektų išdėstymo schema. Architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo brėžinys. Susisiekimo komunikacijų brėžinys. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo brėžinys.

 


2022-10-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo seniūnijoje, Žvaginių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5501/0002:225) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – V. J.  (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  spalio 13 d. iki 2022 m. spalio 26 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19b, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 515, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  vilma.pabreziene@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-10-10

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:472) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. spalio 12 d. iki 2022 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. spalio 25 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:472) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-10-07

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2022-09-20 

TPD rūšis: detalusis 

Būsena: rengiamas 

Planavimo tikslai: nekeičiant paskirties, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt.

 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2  


2022-10-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-05 (patikslintas 2022-10-07) gautas prašymas (registravimo Nr. A23-5273) nustatyti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:369), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Bendikų k., naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-07 iki 2022-10-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2657) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:420, 5530/0005:421), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,  Budrikų k., žemės naudojimo  būdą – iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-07 iki 2022-10-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-05

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:11) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0004:11) Dargužių k., Lybių g. 5, Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamos teritorijos bendras plotas – 0,3722 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, Tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Baltijos rezidencija“, P. Š. (nuasmeninta), adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-04-14 Nr. AV-1032.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės
naudojimo paskirties, esamą kitos paskirties žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus,
nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

Darbų programa: patvirtinta 2022-05-18 Nr. Ar.14-49.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama

Su pradedamu koreguoti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-402) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 8-6 1288144 (susitarus iš anksto), el. paštas: info@pprojektai.lt. per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2022-10-05

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1289 ir kt.) Radailių k. detaliojo plano rengimui.

Raštas


2022-10-05

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypo kad. Nr. 5558/0013:528 detaliojo plano Purmalių k. koregavimui.

Raštas


2022-10-05

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypų, kad. Nr. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297 Slengių kaime detaliojo plano koregavimui.

Raštas


2022-10-04

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5538/0015:554 Kvietinių k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k. 

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2022-07-25 sprendimas Nr. 12KPĮ-39-(14.12.125 E.) dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. 

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; 

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; 

PRIDEDAMA: 

1. Palnavimo darbų programa.


2022-10-04

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:218) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. spalio 6 d. iki 2022 m. spalio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. spalio 19 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:218) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-10-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812; 5558/0005:2811) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMOInformuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. spalio 6 d. iki 2022 m. spalio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. spalio 19 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812; 5558/0005:2811) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-10-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0013:705), detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 03553000501 sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0013:705). Sklypo plotas - 2,9032 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: UAB „Servitia“, Sporto g. 18, Vilnius. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: asta.tauroseviciene@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-16 įsakymas Nr. AV – 3569. 

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 03553000501 sprendinius. 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos, esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-10-14 iki 2022-10-27 imtinai planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-43). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-10-14 iki 2022-10-20 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj.) arba detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. 

Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2022-10-28 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/89761771689?pwd=UVNodlZKYWFxdjdHMXQ0TXBnTElMUT09 Meeting ID: 897 6177 1689 Passcode: 8d49RU. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-10-03 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2600) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:752), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen.,  Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-03 iki 2022-10-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-10-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2605) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:5), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., Luko Prioekulio g. 18,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš kitos į žemės ūkio, naudojimo būdą iš rekreacinės į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-03 iki 2022-10-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

2022-10-03
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2606) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:293), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen.,  Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 
Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-10-03 iki 2022-10-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)
Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-09 15:21:39
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102