2017 m. gegužės mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. gegužės mėn.

2017-05-31

INFORMUOJAME APIE PATVIRTINTAS PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMAS 

1. Žemės sklypo kad. Nr. 5528/0004:733 Bruzdeilyno kaime, Priedas Nr. 1;

2. Žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:411 Gindulių kaime, Priedas Nr. 2;

3. Žemės sklypo kad. Nr. 5558/0002:1078 Mazūriškių kaime, Priedas Nr. 3.


2017-05-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:608; 5558/0005:609) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-01-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-5 (reg. Nr. 003553000618), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. birželio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. birželio 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:608; 5558/0005:609) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-05-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:854; 5523/0002:855) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-05-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:854; 5523/0002:855) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-05-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-567, Priedas Nr. 2


2017-05-24

Informuojame visuomenę apie parengtą, detaliojo plano, patvirtinto 2005-07-07 Klaipėdos r. sav. tarybos sprendimu Nr. T11 -155 (reg. Nr. 003553000644) koregavimą žemės sklypuose kad. Nr. 5558/0014 :353, 5558/0014:354, 5558/0014 :355, 5558/0014 : 357 Kalotės kaime, Sendvario sen., Klaipėdos raj. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai kadastro Nr. 5558/0014 :353, 5558/0014:354, 5558/0014 :355, 5558/0014 : 357 Kalotės kaime, Sendvario sen., Klaipėdos raj., plotas – 0.5100 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Gargždų sen. LT-96130 Klaipėdos raj.. tel. 846 472025

Detaliojo plano iniciatoriai: – fiziniai asmenys

Planavimo pagrindas: Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. AV-2279 „Dėl pritarimo pasiūlymui“ ir 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymas dėl Nr. AV- 2474 „Dėl Aldonos Valančienės ir Linardo Nikolaičio žemės sklypų ( kad. Nr.  5558/0014 :353, 5558/0014:354, 5558/0014 :355, 5558/0014 : 357) Sendvario sen. Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypų kad. Nr.5558/0014:353, 5558/0014 :354, 5558/0014:355, 5558/0014:357 Kalotės k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reglamentus: pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo zoną ir ribą, koreguojant 2005-07-07 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-155 patvirtintą detalųjį planą (reg. Nr. 003553000644).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūros tvarka, galima susipažinti nuo 2017- 05-31 iki 2017-06-14 imtinai; internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir plano rengėjo – V. Dantienės projektavimo firmos patalpose Taikos per.24 - 432, 91222 Klaipėdoje, informacija tel. +37068641825, el. paštas vdantiene@yahoo.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-04-14), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu arba www.tpdris.lt informacinėje svetainėje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome savo adresą pranešti detaliojo plano rengėjui. 


2017-05-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-08-16  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1791 (reg. Nr. 003553004022), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. gegužės 24 d. iki 2017 m. birželio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. birželio 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-05-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1707) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-11-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-628 (reg. Nr. 003553001925), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. gegužės 24 d. iki 2017 m. birželio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. birželio 6 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1707) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-05-19

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (Nr.5523/0002:1000, Nr.5523/0002:999, Nr.5523/0002:995, Nr.5523/0002:991, Nr.5523/0002:993, Nr.5523/0002:994, Nr.5523/0002:996, Nr.5523/0002:997, Nr.5523/0002:998, Nr.5523/0002:992 ) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2013-08-22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1445 (reg. Nr. 003553004959)   patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (Nr.5523/0002:1000, Nr.5523/0002:999, Nr.5523/0002:995, Nr.5523/0002:991, Nr.5523/0002:993, Nr.5523/0002:994, Nr.5523/0002:996, Nr.5523/0002:997, Nr.5523/0002:998, Nr.5523/0002:992) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.  detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-05-06 d. Nr. AV- 935.

Planavimo tikslai: apjungti kitos paskirties sklypus į vieną sklypą. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Taip pat suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms (reg.Nr.003553004959).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-05-22 d. iki 2017-06-02 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-292.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-06-02 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-05-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5558/0005:1601) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2015-09-25  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1959 (reg. Nr. 003553005727)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:1601) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.  detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius:fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-03-24 d. Nr. AV-656.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti sklypą į du sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553005727).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-05-22 d. iki 2017-06-02 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-159.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-06-02 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-05-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:411) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-05-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:411) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-05-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-562, Priedas Nr. 2


2017-05-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:240) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-04-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-131 (reg. Nr. 003553000637), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Emteka“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. gegužės 18 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. gegužės 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:240) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-05-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:752) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-08-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-422 (reg. Nr. 003553001853), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. gegužės 17 d. iki 2017 m. gegužės 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. gegužės 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:752) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-05-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Pėžaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0006:176) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. gegužės 26 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-05-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Rimkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:42) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. gegužės 26 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-05-12

Informuojame visuomenę apie parENGTĄ žemės sklypo (KAD. NR. 5544/0002:385)  LĖBARTŲ K ., DOVILŲ  SEN., Klaipėdosr. SAV., detalųjį planą, 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., Gerviškės g.59, žemės sklypo kadastrinis Nr.5544/0002:385.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@ klaipedos-r. lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė ( individuali veikla Nr.683150) , Jūratės g.1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr.8 61498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai  2015-09-17 Nr. AV-1870 2015-10-8 Nr. AV-2043

Planavimo tikslai ir uždaviniai:pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.  

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka susipažinti galima nuo 2017- 05- 12 iki 2017-05- 25 Klaipėdos rajono savivaldybės ( Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.), ir projekto rengėjo (Jūratės g.1, Gargždai) patalpose bei teritorijų planavimo internetinėje sistemoje www.tpdris.lt paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-16-19. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2017-05-15 iki 2017 -05-25, Klaipėdos r. savivaldybės bei projekto rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, visą susipažinimo su projektu laikotarpį, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.  aukščiau nurodytais adresais.

Viešas susirinkimas numatomas gegužės 26d , 1700 val. projekto rengėjo patalpose.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijai.


2017-05-10

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Dargužių k. Projekto teritorijos plotas - 1.1000 ha.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties sklypą į atskirus žemės sklypus. Dalies naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pakeisti iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356 , el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys – tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2017-05-11 d. iki 2017-05-25 d. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo iniciatoriui arba plano rengėjui.


2017-05-09 

Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypų (kadastriniai Nr. 5558/0013:744, Nr. 5558/0013:743) Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav raj. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti 2002-03-14  Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 13 posėdžio sprendimu Nr. 20 (reg.Nr.003553000285) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Nr. 5558/0013:744, Nr. 5558/0013:743) Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai:fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai  2016-03-04 Nr. AV-452  2016-03-24 Nr. AV-599. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0013:744) pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553000285). 

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-05-10 iki 2017-05-23 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 463070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-16-133. 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-05-16 iki 2016-05-23 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui. 

Viešas susirinkimas numatomas 2017-05-24 d. 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui. 


2017-05-04

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio  2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, pradedamas rengti žemės sklypo, Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj., kad. Nr.5528/0004:24, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-11-20 d. įsakymu Nr.12SD-(14.12.42.)-5220.

Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, daliai naujai suformuotų žemės sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Išskirti teritorijas, jų dalis inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtrai.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614.


2017-05-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1507; 5558/0005:1514) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-09-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-508 (reg. Nr. 003553001874), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatoriai: UAB „Rusnės perlas“, fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. gegužės 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. gegužės 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1507; 5558/0005:1514) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-05-04

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio  2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5544/0002:835), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-04-24 d. įsakymu Nr.12SD-(14.12.42)-1392.

Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2017-05-05 iki 2017-05-18 imtinai.


2017-05-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:733) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-04-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:733) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-04-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-422, Priedas Nr. 2


2017-05-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1078) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2017-04-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1078) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-04-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-411, Priedas Nr. 2

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 13:22:02
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102