2022 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2022 m. birželio mėn.


2022-06-30 

Visuomenės informavimas apie Žemės sklypų (kad. Nr.5523/0002:179, 5523/0002:249, 5523/0002:238), esančių Ginduliu kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006 06 29 sprendimu Nr.T11-202 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d., žemės sklype, Vieversių g.37, Gindulių km.,.
Adresas: Klaipėdos r. sav., Vieversių g.37, Gindulių km., žemės (sklypo kadastrinis Nr. 5523/0002:559). Plotas: 0,1274 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas: UAB Archko, Turgaus a.27, Klaipėda; tel. Nr. 8 68606110, el.p. stanislovas@archko.lt.
Projekto iniciatorius: V.P., M.P.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Užstatymo zonos ir užstatymo ribos koregavimas.
Supažindinimas su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-07-01 iki 2022-07-16 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose, adresu Turgaus a.27, Klaipėda, tel. +37068606110.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-07-16 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas         Brėžinys 


2022-06-30

 DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

 Rengimo pradžios data: 2022-06-09

 TPD rūšis: bendrasis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: pakoreguoti Gargždų miesto bendrojo plano sudedamąsias dalis – Gargždų miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano sprendinius, Architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo brėžinį, Susisiekimo komunikacijų brėžinį, Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo brėžinį ir atitinkamai aiškinamąjį raštą. 

Susipažinti su rengiamu bendruoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-09 įsakymas „DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie Žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-55-21-387), pakoreguotą po Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2022-06-15 derinimo Nr. REG229057.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 33,2 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, Klaida! Neleistina nuoroda į hipersaitą.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Dominent“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-29 įsakymas Nr. AV-1839 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypams pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą juos atidalijant, vadovaujantis Klaipėdos rajono bendruoju planu. Žemės ūkio paskirties teritorijose, kuriose negalima kita veikla, suformuoti sklypus žemės ūkio veiklai. Kitos paskirties žemės sklypus apjungti, padalinti į sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir (ar) rekreacinės teritorijos, ir (ar) komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Esant poreikiui formuoti bendro naudojimo ar atskirųjų želdynų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

PRIDEDAMA. Aiškimamasis raštas. Sprendiniai. Reglamentai.


2022-06-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:101) KUNKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-06-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du ir daugiau žemės sklypų, pakeisti paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės ir visuomeninės paskirties teritorijos, bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:101) KUNKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:463; 5568/0009:702; 5568/0009:31MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-06-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus į atskirus sklypus, nustatyti naudojimo būdą komercinės paskirties teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:463; 5568/0009:702; 5568/0009:31MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-3485) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:454), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k.,  naudojimo būdą – iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-06-29 iki 2022-07-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-06-27

 Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Smeltalės g. 14, Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5523/0007:215), detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553003184 sprendinius.

 Planuojama teritorija: žemės sklypas Smeltalės g. 14, Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5523/0007:215). Sklypo plotas -  0.2357 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj., tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: asta.tauroseviciene@gmail.com.

 Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV – 3133.

 Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553003184 sprendinius.

 Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo esamą sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

 Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-07-08 iki 2022-07-21 imtinai planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-37). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-07-15 iki 2022-07-21 imtinai Liepų g. 64a, 422 kab., Klaipėda (su detaliojo plano rengėju iš anksto susitarus telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais.

 Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas2022-07-22 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui:    https://us05web.zoom.us/j/82075635228?pwd=amtjRUFQa0VPQ25ISTg5VTJucUVQQT09, Meeting ID: 820 7563 5228; Passcode: 2dvV9M.

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

 Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-06-27

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:835) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. birželio 29 d. iki 2022 m. liepos 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. liepos 13 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:835) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-06-27

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:950; 5558/0004:971) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. birželio 29 d. iki 2022 m. liepos 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. liepos 13 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:950; 5558/0004:971) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-06-23

 Informacija apie žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084;5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal gautas derinančių institucijų pastabas

 Vadovaujantis LT Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame visuomenė apie žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084;5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal 2022-05-05 Nr. (30.2)-A4E-5252 pateiktą teritorijų planavimo komisijos nario, Aplinkos apsaugos agentūros „Nepritarimo sprendimui derinti motyvai“ raštą Nr. REG222534 ir 2022-05-11 pateiktą teritorijų planavimo komisijos nario, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos „Nepritarimo sprendimui derinti motyvai“ raštą Nr. REG223518.

 Planuojama teritorija: Žemės sklypai kad. Nr. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084;5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477, esantys Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g.11, Klaipėda. tel. 8-46 39 61 40, el. p. planavimas@klaipeda.lt.

 Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: G.A. (nuasmeninta), adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, 861288144, el. paštas: info@pprojektai.lt

 Planavimo pagrindas: 2021-05-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1261.

 Planavimo tikslai: planavimo tikslai – nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus).

 Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima ir Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-304).

  Pridedama:

  1. Sprendinių aiškinamasis raštas
  2. Sprendinių pagrindinis brėžinys: 1 2 3 4 5 
  3. Pataisymai pagal pastabas

2022-06-22

 Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5544/0005:1119, esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ruslių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

 Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;

 Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

 Rengėjas: UAB „Geoplanai“ Liepų g. 87C, Klaipėda, Robertas Stanys, paž.nr. 2R-FP-995, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com.

 Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2022-06-23 iki 2022-07-08 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Liepų g. 87C, Klaipėda. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2022-07-08 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-98204.


2022-06-22 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1627) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:23), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-06-22 iki 2022-07-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-06-22 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1612) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0002:691), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Eglynų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-06-22 iki 2022-07-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-06-21

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:80 detaliojo plano rengimo.

Raštas


2022-06-21

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:246) EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. liepos 8 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:246) EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas


2022-06-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:557) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-05-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:557) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:673; 5544/0005:622) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-05-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:673; 5544/0005:622) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:434; 5530/0004:435) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-05-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie esamų sklypų, apjungti sklypus. Padalinti į du sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:434; 5530/0004:435) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-20

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0001:78) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. birželio 22 d. iki 2022 m. liepos 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. liepos 7 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0001:78) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-06-20

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypų kad. Nr. 5568/0002:75 ir kad. Nr. 5568/0002:76 detaliojo plano Vėžaičių mstl. rengimui.

Raštas


2022-06-20

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:465) detaliojo plano Purmalių k. keitimo.

Raštas


2022-06-16

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.: 5558/0005:0511), esančio Trušelių k., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. Gruodžio 2 d. Sprendimu Nr. T11-323 (reg. Nr. 003553000602) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Rasytės g. 53 (Kad. Nr. 5558/0005:0511), 0,8002 ha ploto žemės sklypas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė: www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas/ projekto vadovas: Vytis Cibulskis, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 310737, kvalifikacijos atestato Nr. ATP 1776; Kontaktai dėl informacijos: tel.: 860059304, el. paštas: stonkuviene.rita@gmail.com 

Planavimo pagrindas: detaliojo plano korektūra rengiama vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-15 įsakymu Nr. AV-989. 

Planavimo tikslai: patvirtintu detaliuoju planu suformuotą sklypą (kad. Nr. 5558/0005:511) padalinti į atskirus kitos paskirties sklypus (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, apribojimus, suplanuoti kitos paskirties sklypą, kuriam būtų nustatytas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdas, pagal poreikį numatyti servitutus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2022-06-27 iki 2022-07-12 imtinai: Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje: skelbimai >teritorijų planavimo viešumas >teritorijų planavimo skelbimai); Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-326; Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-06-27 iki 2022-07-01 imtinai Klaipėdos raj., savivaldybės patalpose, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai. Gauti reikiamos informacijos galima parašius rengėjams el.paštu: stonkuviene.rita@gmail.com, tel.: 860059304. 

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-07-12). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

PRDEDAMA. Srendinių brėžinys. Aišknamasis raštas.


2022-06-16

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal 2022-03-08 d. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos derinimo išvadoje Nr. REG214584 pateiktas derinančių institucijų pastabas. 

Planuojama teritorija: Žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) Dargužių k. Kretingalės sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas apie 7,3 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-15 įsakymas Nr. AV-2650, dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo. 

Planavimo tikslai: daliai sklypų pakeisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas. 

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-600.


2022-06-16

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:950 ir 5558/0007:949) LAZDYNŲ G. 1 IR 3, KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ 

Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:950 ir 5558/0007:949) Lazdynų g. 1 ir 3, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1841 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: I. A. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: garprojektas@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2932 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:949; 5558/0007:950) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-2184. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:950 ir 5558/0007:949) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002140, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypus padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas). 

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: 

- parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; 

- įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; 

- vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais; 

- plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų; 

- detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį. 

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-21-687. 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. 

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima 2022-06-28 – 2022-07-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (K-VT-55-21-687). Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-07-07 – 2022-07-13 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-07-14 10:00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TDP Nr. K-VT-55-21-687) visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos ir viešo svarstymo metu.

PRIDEDAMA. Aišknamasis raštas. Pagrindinis brėžinys. Inžinerinės infrastruktūros brėžnys.


2022-06-16 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1598) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:869), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šakinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-06-17 iki 2022-07-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-06-16 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1587) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:168), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti nuo 2022-06-17 iki 2022-07-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-06-15

Informuojame pakartotinai visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0012:15) Klaipėdos g. 35, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0012:15) Klaipėdos g. 35, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos rajone. Planuojamos teritorijos plotas 0,5658 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Stotis“, adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-05-21 Nr. (5.1.1 E) AV-1362. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 5520/0012:15) pagrindinės naudojimo paskirties, panaikinti esamą naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, paliekant komercinės paskirties objektų teritorijos. Prie žemės sklypo Nr. 35 (kadastro Nr. 5520/0012:15), esančio Klaipėdos gatvėje 35, Gargždų mieste, Klaipėdos r. sav., kurio plotas – 0,5658 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Planavimo darbų programa: patvirtinta 2021-05-28 Nr. Ar.14-40. 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivaloma. 

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neprivaloma. 

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-06-23 iki 2022-07-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-302) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-06-23 iki 2022-06-30 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus aukščiau nurodytu telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-07-11 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-07-08), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-06-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:1054; 5523/0003:209) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2009-05-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-288 (reg. Nr. 003553002259) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5523/0003:1054;209) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.0811 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Armaris“, į.k.301824725. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-16 įsakymas Nr. AV-2656 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:1054; 5523/0003:209) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: sklypui kad. Nr. 5523/0003:1054 pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir apjungti sklypus į vieną bendrą. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-06-22 iki 2022-07-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-629. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-06-22-2022-06-29 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 686 69258). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-07-08 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/83506240686?pwd=Rmd0ejFXcko5NG50alpJTFVmSlZXdz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-07-07) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-06-15 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1562) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:666), esančio Klaipėdos r. sav.,Kretingalėje, pagrindinę žemės  naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:     

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti nuo 2022-06-16 iki 2022-06-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0005:1076) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-153 (reg. Nr. 003553001282) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0005:1076) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0,1590 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-07-28 d. Nr. AV-2142. Žemės sklypo Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr.T11-153 (reg.Nr.003553001282) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planavimo tikslai: Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-06-22 iki 2022-07-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-679. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-06-22-2022-06-29 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 686 69258). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-07-08 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/81153680306?pwd=a3ZCOEMzdjAwMHJGZ0NXRnRJNjJEUT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-07-07) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-06-15

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų sen., Landžių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0002:352) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pakoreguoti patvirtintos ūkininko sodybos statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – R. B-Š. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. birželio 16 d. iki 2022 m. birželio 30 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-06-14 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų sen., Landžių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0002:352) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pakoreguoti patvirtintos  ūkininko sodybos statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – R. B-Š. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  birželio 16 d. iki 2022 m. birželio 30 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-06-09 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1523) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:323), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.    

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti iki 2022-06-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-09 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1519) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:322), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kalviškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti iki 2022-06-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-09 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1508) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:74), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., žemės  naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti iki 2022-06-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-05-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą gyvenamosios teritorijos ir pobūdį mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:703; 5535/0004:712) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-05-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:703; 5535/0004:712) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-09 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5558/0002:352), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gvildžių k., Vėtrungių g. 23, detaliojo plano, registro Nr. 003553000998, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1085 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +37067308505, el. p. subarch.kristina@gmail.com
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribą, panaikinti statybos liniją keičiant ją statybos riba, išplėsti statybos zoną, pakeisti įvažiavimo į sklypą vietą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-06-10 iki 2022-06-23 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.:+370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 06 23 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys 


2022-06-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:436) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie esamo sklypo. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-29 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:436) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-06-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1479) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0002:471), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vytaučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti iki 2022-06-22, 10 darbo dienų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1473) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:129), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti iki 2022-06-22, 10 darbo dienų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1456) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:563), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti iki 2022-06-22, 10 darbo dienų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-3009) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:367), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kairių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti iki 2022-06-22, 10 darbo dienų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1446) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:185), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu  galima susipžinti iki 2022-06-22, 10 darbo dienų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


2022-06-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:205) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 175 (reg. Nr. 003553000334) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:205) Ežero g. 1, Slengių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,1028 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-26 įsakymas Nr. AV-3024 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:205) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: prie esamo žemės sklypo prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, apjungtam sklypui nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-06-14 iki 2022-06-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-695. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-06-14-2022-06-21 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 686 69258). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-06-30 13:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/89596305543?pwd=QlpHaTRzenlrVyt6bzR4TG9DRk9yZz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-06-29) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-06-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:472) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001475, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0014:472) Žvejonės g. 6, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. planuojamas plotas – 0,1255 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Ostata“ į.k. 305056511. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-18 įsakymas Nr. AV-744 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:472) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-06-14 iki 2022-06-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-304. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-06-14-2022-06-21 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 686 69258). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-06-30 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/85352635994?pwd=VVZwT2R2TTFqaElFV1VFclBPaS9EUT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-06-29) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-06-07

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0006:142), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Dvylių k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5550/0006:142) Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Dvylių k. Plotas – 2,5979 ha. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo: I.P ir G.P. 

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart“, į.k. 302576916, Minijos g. 19, LT-91207 Klaipėda, tel. +370 68303242. Projektuotojas Žilvinas Domarkas (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-KP-620), el. p. zilvinas.d@geosmart.lt . 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022-06-07 iki 2022-06-22 imtinai, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt/ bei projekto rengėjo patalpose adresu Minijos g. 19, LT-91207 Klaipėda, tel. +370 68303242. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui galima teikti elektronine forma per ŽPDRIS arba raštu projekto rengėjui per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-98206.


2022-06-07

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ SKLYPO KAD. NR.5523/0002:752, KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN., GINDULIŲ K. DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda, tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt. Projekto vadovė Jurgita Burbienė, atestato Nr. ATP 1383. 

Planavimo tikslai: prie žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:752 prijungti laisvos valstybinės žemės plotą įsiterpusį tarp žemės sklypų kad. Nr.5523/0002:752 ir kad. Nr.5523/0002:36. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pakartotinai su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-06-23 iki 2022-07-11 imtinai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-17-308, plano rengėjo patalpose. 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-06-27 iki 20202-07-11 plano rengėjo patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-07-12 15:00 val. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-07-11) ir viešo svarstymo metu, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-06-07 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Šnaukštų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0005:170) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą.  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – R. Š. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  birželio 9 d. iki 2022 m. birželio 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-06-07 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų sen., Poškų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:182) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – T. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  birželio 9 d. iki 2022 m. birželio 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-06-06

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie Žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-55-21-387), pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2021-10-05 derinimo išvadoje Nr. REG194703 ir 2021-12-30 derinimo išvadoje Nr. REG205628 pateiktas derinančių institucijų pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 33,2 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, Klaida! Neleistina nuoroda į hipersaitą. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Dominent“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-29 įsakymas Nr. AV-1839 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypams pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą juos atidalijant, vadovaujantis Klaipėdos rajono bendruoju planu. Žemės ūkio paskirties teritorijose, kuriose negalima kita veikla, suformuoti sklypus žemės ūkio veiklai. Kitos paskirties žemės sklypus apjungti, padalinti į sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir (ar) rekreacinės teritorijos, ir (ar) komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Esant poreikiui formuoti bendro naudojimo ar atskirųjų želdynų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

PRIDEDAMA. Sprendiniai. Reglamentai.


2022-06-06

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1793; 5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. birželio 8 d. iki 2022 m. birželio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. birželio 21 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1793; 5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-06-03

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5558/0002:352), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gvildžių k., Vėtrungių g. 23, detaliojo plano, registro Nr. 003553000998, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1085 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +37067308505, subarch.kristina@gmail.com
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribą, panaikinti statybos liniją keičiant ją statybos riba, išplėsti statybos zoną, pakeisti įvažiavimo į sklypą vietą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-06-06 iki 2022-06-17 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.:+370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 06 17 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-19 11:59:04
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102