2014 m. balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. balandžio mėn.

2014-04-30

Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Klausmylių vs., Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5523/0009:83, plotas 1,2197 ha.

Planavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į 8 žemės sklypus, naujai suformuotiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdus į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo2014 m. gegužės 12 d. iki2014 m. gegužės 26 d. kievieną darbo dieną nuo 10.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB „INKOMPRA“, Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314 el. paštas info@inkompra.lt.


 2014-04-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5528/0002:213) Dargužių k., Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. 

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo Dargužių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-21 d. iki 2014-06-17 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-06-04 d. iki 2014-06-17 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-18 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


 2014-04-25

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Kairių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5552/0001:75, plotas 3.0000 ha.

Planavimo tikslas – atidalinti bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis ir suformuoti šešis atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys.

Nuo2014 m. baladžio 28 d. iki2014 m. gegužės 12 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma, Tel.: 860117363.


2014-04-25

Informuojame, apie parengtą žemės sklype kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą Juodupių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5563/0006:472.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Nuo2014 m. balandžio 28 d. iki2014 m. gegužės 12 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma, Tel.: 860117363.


 2014-04-25

Vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k., kad. Nr. 5538/0016:78  žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas. Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-05-05 iki 2014-05-19 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199.


 2014-04-25

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Žemaitės g. 13A, Gargždų mieste Klaipėdos r. sav. žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padalyti kitos paskirties žemės sklypą į du sklypus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracios direktorius. Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-05-05 iki 2014-05-19 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199


 2014-04-25

Parengtas žemės sklypo esančio Gargždų mieste, Žalgirio g. 22 padalijimo projektas.

Planuojama teritorija – Gargždų m., Žalgirio g. 22, skl. kad. Nr. 5520/0007:253.

Planavimo tikslas – formavimo ir pertvarkymo projektu  padalinti sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galite per 10 darbo dienų nuo šio paskelbimo projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2014-04-25

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Drevernos kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5515/0001:51, plotas 1.5200 ha.

Planavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Planavimo organizatorius – UAB Ecosalix, Šventosios g. 10-2, Klaipėda, tel. 861651583.

Nuo 2014 m. balandžio 28 d. iki 2014 m. gegužės 12 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma, Tel.: 860117363.


2014-04-25

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Grikštaičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5568/0007:275, plotas - 1.4361 ha.

Planavimo tikslas – atidalinti bendrosios nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti tris atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Nuo 2014 m. balandžio 28 d. iki 2014 m. gegužės 12 d.  kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma, Tel.: 860117363.


2014-04-25

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Dituvos km., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. 5552/0009:95 detalusis planas.

Planavimo tikslas- nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Panaikinti gamybinių ir komunalinių objektų sanitarines apsaugos ir taršos poveikio zonas.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Detaliojo planorengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojoplanoprojekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014m. gegužės 13 d. iki 2014m. birželio 10 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. gegužės 28 d. iki 2014m. birželio 10 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2014m. birželio 11 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/ar projekto rengėjui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 

2014-04-24

 

Informacija apie teritorijų planavimą 

Papildomas viešinimas dėl planavimo darbų programų papildymo

 

Informuojame, jog 2014-04-23 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-953  „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano planavimo darbų programos, patvirtintos 2014-03-12 įsakymu Nr. AV-521 „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano planavimo darbų programos tvirtinimo“ papildymo“ ir įsakymu Nr. AV-954 „Dėl Endriejavo miestelio bendrojo plano planavimo darbų programos, patvirtintos 2014-03-12 įsakymu Nr. AV-522 „Dėl Endriejavo miestelio bendrojo plano planavimo darbų programos tvirtinimo“ papildymo“ papildytos 2014-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. AV-521 ir Nr. AV-522 patvirtintos Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų planavimo darbų programos.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė, tel. (846) 473060, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt

2014-04-23 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymais Nr. AV-953 ir Nr. AV-954 papildytos Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų planavimo darbų programos viešai eksponuojamos nuo 2014-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai, Dovilų seniūnijoje Minijos g. 2, Dovilai,
bei Endriejavo seniūnijoje Mokyklos g. 3, Endriejavas.

2014-02-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimai Nr. T11-78 ir Nr. T11-79 dėl Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų rengimo pradžios ir 2014-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymais Nr. AV-521 ir Nr. AV-522 patvirtintos Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų planavimo darbų programos viešai eksponuojami nuo 2014-03-19 Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai, Dovilų seniūnijoje Minijos g. 2, Dovilai,
bei Endriejavo seniūnijoje Mokyklos g. 3, Endriejavas.

Informaciją apie sprendimus pradėti rengti Dovilų  ir Endriejavo miestelių bendruosius planus bei patvirtintas bendrųjų planų planavimo darbų programas teikia planavimo organizatorius.

Pasiūlymų dėl bendrųjų planų pateikimo tvarka:

Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą bendrųjų planų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami žodžiu.


2014-04-23

Informuojame, kad rengiamas 5528/0001:49 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0001:49  ), esantis A. Brako g. 31, Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje. Žemės sklypo plotas –1,4628 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo kitos paskirties žemės sklypo dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus.

Projekto organizatorius – fiziniai asmenys.

Projekto  rengėjas – VĮ VŽF Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  Šimkaus g. 19  Klaipėda, vyr. specialistas Kęstutis Simutis mob. 861122640 el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą galite per viešą svarstymą nuo 2014-05-12 iki 2014-05-23 asmeniškai susitarę, tel. mob.861122640.


2014-04-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Slengių k., (kad. Nr.5558/0007:622) Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – UAB „Visio futuri“.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m. 

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-13 d. iki 2014-06-09 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-05-27 d. iki 2014-06-09 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-10 d. 17.30 val. Žaliakelio g. 3, Klipščių k., Klaipėdos r.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-04-23

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija - žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:654) plotas -0,9000 ha, esantis Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen. Dauparų k.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į 2 atskirus sklypus, vienam iš naujai suformuotų žemės sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (esamų inžinerinių statinių – magistralinio dujotiekio, jo priklausinių – dujų slėgio ribojimo mazgo pastato, inžinerinių tinklų rekonstravimui, statybai ir aptarnavimui).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininko įgaliotas asmuo AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. paštas info@ambergrid.lt.

Projekto rengėjas – UAB „Inžinerija LT“  Tilžės g.60 , 312 kab., Klaipėda, tel. 867020356 , el. paštas: topelektra@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-04-28 iki 2014-05-13 projekto rengėjo patalpose - UAB „Inžinerija LT“, adresu Tilžės g. 60, 312 kab., Klaipėda. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2014-04-22

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo, Slengių k., (kad. Nr.5558/0007:626), Klaipėdos rajone, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti vadovaujantis NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-03-14 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-275.

Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g.74, Gargždai, Klaipėdos rajonas, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas - UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel.: 8 46 216 071, fax.:8 46 256 568,  el. paštas- info@pprojektai.lt

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2014-04-25 d. iki 2014-05-09 d. imtinai projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui arba rengėjui.


 2014-04-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Dargužių k., (kad.Nr.5528/0002:213), Klaipėdos rajone detalusis planas

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2014-04-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Šimkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:266) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti mėšlo tvarkymo sistemos – mėšlidės, srutų rezervuaro ir siurblinės vietas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 22 iki 2014 m. gegužės 6 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2014-04-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Šimkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:533) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, pirties statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 22 iki 2014 m. gegužės 6 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2014-04-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:173) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, pirčių statybai, pritaikytų kaimo turizmo poreikiams.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 22 iki 2014 m. gegužės 6 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2014-04-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kalvių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:1171) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, pritaikytų kaimo turizmui vystyti.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 22 iki 2014 m. gegužės 6 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2014-04-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:176) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 22 iki 2014 m. gegužės 6 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2014-04-16

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo Beržų g. 14,  Kretingalės mstl., Klaipėdos rajone  , formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti vadovaujantis Klaipėdos savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymu Nr AV-746 , 2014-04-01,,Dėl Virginijaus Jurkaus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo.

Projekto tikslai –suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teise valdomiems pastatams ,esantiems  Beržų g.14, Kretingalės mstl. , Kretingalės seniūnijoje, eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį .

Projekto organizatorius – Klaipėdos savivaldybės administracijos Direktorius Tel.: (8 46) 492451, 865022400.
El. paštas  ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatoriai –fizinis asmuo

Projekto rengėjas – VĮ VŽF Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  S.Šimkaus g. 19 , Klaipėda, tel.: 868553780; 861122640, ,El. paštas  geodezistas@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2014-05-05  d. iki 2014-05-16  d. imtinai projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui arba rengėjui.


 2014-04-15

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo Beržų g. 14, Kretingalės mstl., Klaipėdos rajone  , formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti vadovaujantis Klaipėdos savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymu Nr AV-746 , 2014-04-01,,Dėl  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo.

Projekto tikslai – suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teise valdomiems pastatams ,esantiems  Beržų g.14, Kretingalės mstl. , Kretingalės seniūnijoje, eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį .

Projekto organizatorius – Klaipėdos savivaldybės administracijos Direktorius Tel.: (8 46) 492451, 865022400.
El. paštas  
ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatoriai – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – VĮ VŽF Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  S.Šimkaus g. 19 , Klaipėda, tel.: 868553780; 861122640, ,El. paštas  geodezistas@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2014-05-05  d. iki 2014-05-16  d. imtinai projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui arba rengėjui.


 2014-04-15

Vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k.,Gobergiškės g. 57 (kad. Nr. 5510/0003:473)  žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padalyti kitos paskirties žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas. Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-04-22 iki 2014-05-07 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199.


 2014-04-15

Rengiamas formavimo ir per projektas Ruigių k., Vėžaičių sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –2.7000 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5525/0007:160), esantis Ruigių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Padalinti žemės sklypą į du sklypus nekeičiant paskirties.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 , Gargždai . nuo 2014-04-29 iki 2014-05-13.


 2014-04-14

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Jonušų kaime, Beržų g. 4 žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0004:48) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, pakeičiant ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 14 iki 2014 m. balandžio 28 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2014-04-14

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pleškučių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:704) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą ūkininko ūkio sodybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 14 iki 2014 m. balandžio 28 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2014-04-14

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0004:281) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, pritaikant kaimo turizmo poreikiams.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 14 iki 2014 m. balandžio 28 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2014-04-14

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Smilgynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:46) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio statinių, pirčių pastatų, poilsio namelių, pokylių salių  statinių statybai, pritaikant kaimo turizmo poreikiams.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 14 iki 2014 m. balandžio 28 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-04-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Stančių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0004:229) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato ir kitų pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 14 iki 2014 m. balandžio 28 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-04-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Saulažolių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0015:91) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 14 iki 2014 m. balandžio 28 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-04-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Derceklių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5513/0021:965) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. balandžio 14 iki 2014 m. balandžio 28 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-04-10

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0,6500 hažemės sklypas (kad. Nr. 5510/0002:0606), esantis Eglynų k., Dauparų-Kvietinių seniūnija, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui, numatant vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu galite nuo 2014-04-16 iki 2014-05-02 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199.


2014-04-10

Informuojame, kad pradedamas rengti (0.8700 ha) žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:622) Slengių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: UAB „Visio futuri“.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2014-04-09

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Smilgynų k., Dauparų - Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1,1000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Smilgynų k., Dauparų - Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas (naudotojas).

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g. 14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 14, Gargždai . nuo 2014-04-22 iki 2014-05-05.


2014-04-09

Dėl detaliojo plano rengimo

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:138),  Kalotės k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas. Sklypo plotas – 1,9684 ha.

Planavimo tikslai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naujai suformuotų sklypų naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8, LT- 92252 Klaipėda, tel. (8 46) 311 403. faks. 311 403 el. paštas: atas.r@takas.lt., projekto vadovas Vaida Atienė.


2014-04-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:366), esančio Gindulių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel. nr./faks. (8 46) 470940, email.: igne@hsprojektai.lt. Projekto vadovas Paulius Daunys (atestato Nr. A 1843).

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:366), esančio Gindulių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2014 03 27 patvirtintu detaliojo plano koncepcijos sprendimu Nr. T11-148 ir su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014 04 22 iki 2013 05 20 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2014 05 07 iki 2014 05 20 detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Viešas susirinkimas vyks 2014 05 21 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo suteikiama telefonu 8 614 15867 arba email.: igne@hsprojektai.lt.

Pastabas ir siūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-04-07

Informuojame apie Klaipėdos rajono Birbinčių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo projektą.

Sprendimo projektas

 


2014-04-07

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr.5558/0007:1019), esančio Slengių k., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-614 98750 .

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-22 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatorei arba plano rengėjui.


2014-04-07

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0017:212, plotas - 0,6994 ha), esančio J. Basanavičiaus g. 82A, Gargždų m. Gargždų sen. Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – UAB „Trevena“, Laugalių g. 10, Gargždai, Klaipėdos r.

Detaliojo plano rengėjas - UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, tel.: 8-46-493322, el. p.: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į gyvenamosios teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2014 m.

Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-04-07

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0005:152), esančio Ruslių, Klaipėdos  r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalyti žemės sklypą į atskirus sklypus.

Pareiškėjas – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-04-14 iki 2014-04-28 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2014-04-04

Informuojame Jus, apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0002:110 ir kad. Nr. 5520/0002:111), esančių Treniotos gatvėje 23A ir 23B, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0002:110 ir kad. Nr. 5520/0002:111), esančių Treniotos gatvėje 23A ir 23B, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., ribų pertvarkymas.

Planuojama teritorija: Treniotos gatvėje 23A ir 23B, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo organizatoriai: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Vakarų geodezija“, Šilutės pl. 21-7, Klaipėda, tel. Nr. 8 678 22212, el. paštas vakarugeodezija@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, galima nuo 2014 m. balandžio 14 d. iki 2014 m. balandžio 28 d., UAB „Vakarų geodezija“ patalpose, adresu: Šilutės pl. 21-7, Klaipėda, tel. Nr. 8 678 22212.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos.


2014-04-04

Informuojame Jus, apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0018:205 ir kad. Nr. 5520/0018:206), esančių Slyvų gatvėje 7 ir 9, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti du žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną sklypą.

Planuojama teritorija: Slyvų gatvė 7 ir 9, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo organizatorė: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Vakarų geodezija“, Šilutės pl. 21-7, Klaipėda, tel. Nr. 8 678 22212, el. paštas vakarugeodezija@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, galima nuo 2014 m. balandžio 14 d. iki 2014 m. balandžio 28 d., UAB „Vakarų geodezija“ patalpose, adresu: Šilutės pl. 21-7, Klaipėda, tel. Nr. 8 678 22212.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos.


2014-04-02

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5552/0002:45, Nr. 5552/0002:46), esančios Vaškių g. 32, Vaškių g. 40, Mickų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Diametra“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-05-05 iki 2014-06-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-19 iki 2014-06-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-03 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


 2014-04-02

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Pajudrio k., Judrėnų sen., Klaipėdos raj., sklypų Kad. Nr. 5533/0005:337, plotas 6,7018 ha, Kad. Nr. 5533/0005:356, plotas 2,8245 ha, Kad. Nr. 5533/0005:10, plotas 13,5650 ha.

Planavimo tikslas – sujungti žemės ūkio paskirties sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai.

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 201 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-04-07 iki 2014-04-18 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 201 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


 2014-04-02

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo, Sudmantų k., (kad. Nr.5530/0001:49), Klaipėdos rajone, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti vadovaujantis NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-02-21 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-220.

Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g.74, Gargždai, Klaipėdos rajonas, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatoriai –  fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas - UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel.: 8 46 216 071, fax.:8 46 256 568,  el. paštas- info@pprojektai.lt

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2014-04-07 d. iki 2014-04-18 d. imtinai projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui arba rengėjui.


 2014-04-02

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5523/0002:515 Gindulių k.v., esančio Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000716) sprendinius: padalyti sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, pakartotiną svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612- 31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2014 m. balandžio 17 d. iki2014 m. gegužės 19 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. gegužės 5 d. iki gegužės 19 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 gegužės 20 d. 09.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-04-01

Informuojame, kad pradedamas rengti UAB "Visio futuri" žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:340) Kuršių g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas

2014-04-01 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „Visio futuri"  (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-225 „Dėl planuojamos teritorijos: (kad. Nr. 5558/0007:340) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl UAB „Visio futuri" detaliojo plano, patvirtinto 2012-11-13 Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. AV-2253 (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-04-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl pritarimo UAB "Visio futuri" pasiūlymui". Nr. AV-446. 2014-03-04. (PDF)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl UAB "Visio futuri" žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:340) Kuršių g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo". Nr. AV-645. 2014-03-24 . (PDF)

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-225. 2014-04-01. (PDF)

Planavimo darbų programa


 2014-04-01

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5528/0009:93 Girkalių k.v., esančio Kibelkščių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2014 m. balandžio 17 d. iki2014 m. gegužės 19 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. gegužės 05 d. iki gegužės 19 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 gegužės 20 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-04-01

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5528/0009:102 Girkalių k.v., esančio Kibelkščių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2014 m. balandžio 17 d. iki2014 m. gegužės 19 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. gegužės 05 d. iki gegužės 19 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 gegužės 20 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 09:27:58
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102