2016 m. rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. rugsėjo mėn.

2016-09-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Lyverių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0003:354) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. spalio 3 d. iki 2016 m. spalio 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-09-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0012:282) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. spalio 3 d. iki 2016 m. spalio 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-09-28

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-23 įsakymu Nr. AV-2001 (vykdant 2016-08-25 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartį), buvo sustabdytas Teritorijos tarp Danės upės, Ringelio upelio, Žvejonės upelio, Jungtinės g., Olandų g., Lietuvos Respublikos valstybinio miško, žemėtvarkos projektu suprojektuoto 5 m pločio kelio (Ringelio alėjos) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimas.

PRIDEDAMA. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-23 įsakymas Nr. AV-2001, 1 lapas. Įsakymas dėl sustabdymo


2016-09-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:78) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-05-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-862  (reg. Nr. 003553004862), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugsėjo 28 d. iki 2016 m. spalio 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. spalio 11 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:78) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Įsakymo projektas


2016-09-22

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5565/0001:946) Pjaulių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5565/0001:946), Pjaulių k., Klaipėdos r.. Plotas 0.5000 ha. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą;

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.     

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. iki 2016 m. spalio 05 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-10-05  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=79b38b20361d11e6bc4bc8b16503caf1.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2016-09-21

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių k, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0014:477) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. iki 2016 m. spalio 5 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-09-20

DĖL TERITORIJOS TARP SMELTAITĖS G., PALIVARKO G. IR DETALIUOJU PLANU REG. NR. 003553004064 SUFORMUOTO GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-03-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-188 (reg. Nr. 003553002711), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. iki 2016 m. spalio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. spalio 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL TERITORIJOS TARP SMELTAITĖS G., PALIVARKO G. IR DETALIUOJU PLANU REG. NR. 003553004064 SUFORMUOTO GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Isakymo projektas


2016-09-20

DĖL TERITORIJOS TARP SMELTAITĖS G., PALIVARKO G. IR DETALIUOJU PLANU REG. NR. 003553004064 SUFORMUOTO GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-03-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-188 (reg. Nr. 003553002711), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                  

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. iki 2016 m. spalio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. spalio 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL TERITORIJOS TARP SMELTAITĖS G., PALIVARKO G. IR DETALIUOJU PLANU REG. NR. 003553004064 SUFORMUOTO GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Isakymo projektas


2016-09-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:686) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-08-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:686) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2016-09-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-944, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-09-20

INFORMUOJAME, KAD YRA PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:726) DAUPARŲ G.22, JONUŠŲ K., DAUPARŲ – KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS                  

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės mėn. 18 d įsakymas Nr. AV-919 “ Dėl žemės sklypo (kad. nr. 5510/0004:726) Dauparų g.22, Jonušų k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo”; 2015 m. gegužės mėn. 28 d. teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis  Nr. AS-432.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įstaigos kodas 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel nr. +370 46 452545, tinklalapis: https://www.klaipedos-r.lt, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,  patvirtintus Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-6.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3 / Herkaus Manto 10, Klaipėda, tel. nr. +370 678 10636, el. p.: info@vakaruarchitektura.lt, PV Tadas Stalaučinskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1852.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. nr. 5510/0004:726) Dauparų g.22, Jonušų k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du sklypus, vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Informacija apie detalųjį planą teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresas – Klaipėdos g. 2, Gargždai bei detaliojo plano rengėjo - UAB „Vakarų architektūra“, patalpose, Mažvydo al. 3 / Herkaus Manto 10, Klaipėda, 3 aukštas.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2016-09-27 iki 2016-10-11  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresas – Klaipėdos g. 2, Gargždai bei detaliojo plano rengėjo - UAB „Vakarų architektūra“, patalpose, Mažvydo al. 3 / Herkaus Manto 10, Klaipėda, 3 aukštas.

Viešas susirinkimas vyks 2016-10-11, 8 val. detaliojo plano rengėjo - UAB „Vakarų architektūra“, patalpose, Mažvydo al. 3 / Herkaus Manto 10, Klaipėda, 3 aukštas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu ankščiau minėtu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT-92117, tel. 8 46 247 158.


2016-09-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:191) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2001-02-22  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 11 posėdžio sprendimu Nr. 189 (reg. Nr. 003553000223), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. iki 2016 m. spalio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. spalio 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:191) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Įsakymo projektas


2016-09-19

Informuojame apie parengtą ir pagal pasiūlymus pataisytą Dovilų miestelio bendrojo plano projektą (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-78). Konkretizuoti sprendiniai, patikslinti po pakartotino viešo svarstymo, viešinami Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Sprendinių grafinė dalis eksponuojama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijos patalpose. Susipažinti su sprendinių tekstine dalimi ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje bei seniūnijoje.

Dovilų miestelio bendrojo plano pakartotinas viešas svarstymas nebus rengiamas. Pasiūlymai, gauti po viešo svarstymo, įvykusio 2016 m. gegužės 31 d., nagrinėjami bendrąją administracine tvarka.

PLANO ORGANIZATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipdeods-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė − Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošauskienė, tel. (846) 47 30 60, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė – Vita Salapėtienė, tel. (8 5) 278 84 33.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Dovilų miestelis, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

  1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
  2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
  3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
  4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
  5. Pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

PRIEDAI: Brėžinys M 1:2000

Brėžinys M 1:5000


2016-09-14

Pradedamas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas adresu: Klaipėdos r.sav.,Kretingalės mstl,Gintaro g.2.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą Stefanijos Lileikienės nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti.

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius- fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai" Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas: info@tyrinejimai.lt


2016-09-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:153; 5515/0005:152; 5515/0005:151; 5515/0005:148; 5515/0005:155) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Svencelės sala“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. rugsėjo 23 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-08 įsakymas „DĖL PRITARIMO UAB „SVENCELĖS SALA“ PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1; 

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:153; 5515/0005:152; 5515/0005:151; 5515/0005:148; 5515/0005:155) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-09-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Jurjonų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5559/0002:301) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-09-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Butkų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:44) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-09-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Sėlenų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0001:192) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-09-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Jonušų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0004:229) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-09-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0016:355) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-08-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0016:355) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-09-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-896, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-09-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:362) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-08-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:362) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-09-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-890, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3

4. Įsakymo dėl detaliojo plano rengimo dalinis pakeitimas, Priedas Nr. 4

5. Inicijavimo sutarties dalinis pakeitimas, Priedas Nr. 5

5. Papildyta planavimo darbų programa, Priedas Nr. 6


2016-09-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:622; 5510/0005:616) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-08-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:622; 5510/0005:616) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2016-09-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-891, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-09-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:261) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-08-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:261) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-09-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-888, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-09-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Svencelės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5515/0005:39) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą,  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. rugsėjo 7 d. iki 2016 m. rugsėjo 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-09-01

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-01  įsakymu Nr. AV-1840 patvirtintas žemės sklypo, esančio Gargždų mieste, Tilto g. 9, formavimo ir pertvarkymo projektas. Isakymas

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 14:25:22
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102