2013 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. spalio mėn.

2013-10-30

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0003:230), esančio Aukštkiemių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Virginijus ir KO“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-12-03 iki 2014-01-06 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-17 iki 2014-01-06 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-07 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-10-30

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0009:643), esančio Priekulės II k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, padalyti į sklypus,  nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-11-20 iki 2013-12-18 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-04 iki 2013-12-18 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-19 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-10-30

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – valstybinė žemė prie Rūtos Norkienės namų valdos pastatų, esanti Gerdaujos g. 11, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą prie pastatų – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5598-3007-5012) ir ūkinių pastatų (unikalūs Nr. 5598-3007-5020, 5598-3007-5031, 5598-3007-5042, 5598-3007-5053, 5598-3007-5064).

Projekto organizatorius – pastatų savininkė  

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2013-11-13  iki 2013-11-27.


 2013-10-30

Rengiamas žemės sklypo Laugalių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5510/0005:1168) detalusis planas, numatantis pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei degalinių ir autoservisų statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Gargždų projektas“, Klaipėdos g. 20, Gargždai, tel. 8 687 66629, el. paštas garprojektas@gmail.com.

Su projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti nuo 2013-11-15 iki 2013-12-16 plano rengėjo adresu. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-29 iki 2013-12-16 tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-16, 09:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu per visą dokumento rengimo laikotarpį.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.


2013-10-28

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T11-547 patvirtinta rengiamo žemės sklypų (kad. Nr.: 5544/0007:9, plotas- 11,4197 ha, 5544/0007:10, plotas- 18,7500 ha, 5544/0007:172, plotas- 1,4800 ha, 5544/0007:116, plotas- 0,9400 ha, 5544/0007:134, plotas- 1,5787 ha), esančių Kaspariškių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius- pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, sujungti ir padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – UAB „V. Paulius & associates real estate”

Detaliojo plano rengėjas– UAB „BAU Solutions“, adresas: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. (8 46) 301492,  faks. (8 46) 301490; el.p.  gdi@bsol.lt; korespondencijos adresas: Kairių g. 1A, LT-95366, Klaipėda.

Susipažinti su projektu galima nuo 2013-11-15  iki 2013-12-16 darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „BAU Solutions“, patalpose, adresu: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-29 iki 2013-12-16, UAB „BAU Solutions“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-16 10 val., ten pat.

Papildomai informuojame gretimų sklypų savininkes Liną Vilčuka ir Birutę Venckuvienę.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui UAB „BAU Solutions“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-10-28

Papildomai informuojame apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,V. Paulius & Associates  Real Estate“, Grįžgatvio g. 6,Klaipėda

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – sandėliavimo statinių statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos r.  sav., Kaspariškių kaime, Dovilų sen., žemės sklypuose kad. Nr.: 5544/0007:9, 5544/0007:10, 5544/0007:172, 5544/0007:116, 5544/0007:134.

LR Aplinkos ministerijos, Klaipėdos RAAD, 2013-10-22 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-3138: UAB ,,V. Paulius & Associates  Real Estate“ planuojamai ūkinei veiklai – sandėliavimo statinių statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose (kad. Nr. 5544/0007:9, -10, -172, -116, -134), esančiuose Kaspariškių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „BAU Solutions“ patalpose, 8:00 – 17:00 val., Kairių g. 1A, Klaipėda LT-95366, tel. 8-46-301492.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui 8:00 – 16:00 val. adresu Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda.

Su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, adresu Birutės g. 16, Klaipėda LT-91204 ir UAB „BAU Solutions“, 8:00 – 17:00 val., Kairių g. 1A, Klaipėda LT-95366, tel. 8-46-301492.


2013-10-24

Informuojame, kad parengta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.

Vadovaujantis2012 m. rugpjūčio 13 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus patvirtinta technine užduotimi organizatorius priėmė sprendimą parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros planą ir teisės aktuose nustatyta tvarka atlikti plano sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Planavimo organizatorius – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J.Janonio g. 24, 92251, Klaipėda, tel. 8 (46) 499 799, faks. 8 (46) 499 777, el. p. info@port.lt , www.portofklaipeda.lt

Plėtros planoir planosprendinių SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2796088, faks. (8 5) 2617507, el. p. raimonda.faidusiene@sweco.lt;

SPAV pavadinimas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtrosplanostrateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Susipažinti su parengta SPAV ataskaita nuo š. m. spalio 28 d. iki lapkričio 28 d. imtinai galima: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos būstinėje darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:30 val. aukščiau nurodytu adresu ir internetiniame puslapyje: www.portofklaipeda.lt, žiūrėti rubriką „Aktualijos“ - „Klaipėdos uosto plėtros sprendinių SPAV ataskaita“.

UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje aukščiau nurodytu adresu Vilniuje darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:30 val. UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. (išskyrus š. m. lapkričio 5 d.) adresu: S.Daukanto g. 13 (II a.), Klaipėdoje.

Pateikti pastabas bei pasiūlymus raštu ir elektroniniu paštu nuo š.m. spalio 28 d. iki lapkričio 29 d. imtinai galima Plėtros plano ir plano sprendinių SPAV dokumentų rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Teikiant pasiūlymus nurodyti vardą, pavardę, adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą. Po viešo susirinkimo pasiūlymaidėlSPAV ataskaitos kokybės nepriimami.

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita įvyks š.m. lapkričio 29 d. 13.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje (II a. salėje), J.Janonio g. 24, Klaipėdoje.


2013-10-24

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0004:131), esančių Baukštininkų k., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2013 m. rugpjūčio 26 d. leidimu Nr. 12L-(14.12.36)-149. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas- padalinti žemės sklypą į tris sklypus.

Leidimas išduotas: UAB „Admiturtas“

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2013-10-24 iki 2013-11-05 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2013-10-24

Informuojame apie žemės sklypo, esančio adresu Gamyklos g.2, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5530/0019:33, plotas- 0,2211 ha, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimą ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: Nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: UAB „Litana ir Ko“,  Gamyklos g. 2A,  LT-96155  Gargždai, Tel.(46)455352, Faks. (46)455354; El.p.: info2@litana-group.com; www.litana-group.com

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Litana ir Ko“,  Gamyklos g. 2A,  LT-96155  Gargždai, Tel.(46)455352, Faks. (46)455354; El.p.: info2@litana-group.com; www.litana-group.com

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr.T11-550.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-11-12 iki 2013-12-09  , vieša ekspozicija vyks nuo 2013-11-26 iki 2013-12-09 imtinai darbo dienomis UAB „Litana ir Ko“ patalpose,  Gamyklos g. 2A,  Gargžduose.

Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-10  10 val. UAB „Litana ir Ko“ patalpose,  Gamyklos g. 2A,  Gargžduose.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2013-10-24

Informacija apie viešą supažindinimą su Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detaliojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir detaliojo plano projektu (koncepciniais sprendiniais)

Detaliojo plano organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396024, faks. (8 46) 410047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, www.klaipeda.lt, Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Detaliojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2796089, 2196584, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planavimo tikslai (uždaviniai) - detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo ir teritorijų naudojimo tipus.

2013 m. spalio mėn. atliktas Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir parengta ataskaita.

Susipažinti su parengta SPAV ataskaita ir detaliojo plano projektu (koncepciniais sprendiniais) nuo š.m. spalio 28 d. iki lapkričio 26 d. imtinai (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) galima: Detaliojo plano organizatoriaus būstinėje aukščiau nurodytu adresu. SPAV dokumentų rengėjo būstinėje aukščiau nurodytu adresu. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pateikti pastabas bei pasiūlymus SPAV ataskaitos kokybei nuo š.m. spalio 28 d. iki lapkričio 27 d. imtinai galima Detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytu adresu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos kokybės nepriimami.

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita ir detaliojo plano projektu (koncepciniais sprendiniais) įvyks: š.m. lapkričio 27 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai. š.m. lapkričio 27 d. 15.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, II a. didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.


2013-10-24

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5558/0007:491), esantis Klipščių kaime., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus (apie0.03 ha), besiribojančius su sklypu Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5558/0007:491). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr.5558/0007:491).

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas –UAB “Geostatybiniai sprendimai”, esanti adresu: Liepų g. 66-202, Klaipėda, projekto autorius - Darius Mikaločius. Tel. 860587576

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Nuo2013 m. lapkričio 04 d. iki2013 m. lapkričio 18 d. kiekvieną darbo dieną projektas bus eksponuojamas adresu: Liepų g. 66-202, Klaipėda. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui. Prieš atvykstant informuoti projekto rengėją tel. 860587576.


2013-10-21

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Stančių k., (kad. Nr.5535/0004:386, kad. Nr.5535/0004:387), Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius – UAB „Pajūrio mėsinė“.

Planavimo tikslai – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 –2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, LT-92122, Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas info@pprojektai.lt 


2013-10-21

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kretingalės mstl., (kad. Nr.5535/0004:498), Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius – UAB „Pajūrio mėsinė“.

Planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą gyvenamosios teritorijos, pobūdį – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 –2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, LT-92122, Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas info@pprojektai.lt 


2013-10-21

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Kretingalės mstl., (kad. Nr.5535/0004:39, kad. Nr.5535/0004:567, kad. Nr.5535/0004:785), Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius – UAB „Pajūrio mėsinė“.

Planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 –2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, LT-92122, Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas info@pprojektai.lt  


2013-10-21

Informuojame  dėl rengiamos teritorijos, esančios Klaipėdos r. sav. Klausmylių vs., Sendvario sen., kadastro Nr.5523/0009:154 0,8792 ha, Gindulių k.v. detaliojo plano  projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su projektu galima susipažinti nuo 2013 lapkričio 5 d. iki 2013 gruodžio 4 d. pas planavimo organizatorių adresas: Slėnio 26, Klaipėda, tel. 865279244.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 lapkričio 5 d. iki 2013 lapkričio 25 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas numatomas 2013 gruodžio 4 d., 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo. Rengėjas - G. Vaupšo projektavimo firma, Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969.


2013-10-21

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Šimkų k., (kad. Nr.5545/0004:122) Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013-2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-10-21

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5510/0005:984, plotas – 1,6273 ha; kad. Nr. 5510/0005:272, plotas – 1,8406 ha.; kad. Nr. 5510/0005:457, plotas – 2,3443 ha; kad. Nr. 5510/0005:242, plotas – 2,2976 ha; kad. Nr. 5510/0005:441, plotas – 1,7300 ha.

Planuojamos teritorijos adresas: Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., kadastriniai Nr.: 5510/0005:984, 5510/0005:272, 5510/0005:457, 5510/0005:242, 5510/0005:441.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013-06-28 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. Ar.9-192; Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013-08-20 išduotas planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-235.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, rekreacinės paskirties želdynų ir pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: UAB „DOJUS agro“, Erika Viknienė, Elena Stancelienė, UAB „Rikanda“ (adresas: Naujoji g. 138 LT-62175, Alytus, tel.: (8-315) 77651).

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. 8 46 365886, faks. 8 46 210163, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto svetainė: www.geometra.lt.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriams ar rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2013-10-18

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0004:141 Lėbartų k.v., esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T11-508 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. lapkričio 05 d. iki2013 m. gruodžio 03 d. adresu Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. lapkričio 19 d. iki gruodžio 03 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gruodžio 04 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-10-18

Formuojamas valstybinės žemės sklypas Smilgynų k., Klaipėdos rajone. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Smiltynų g. 23, Smiltynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos rajonas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: suformuoti valstybinės žemės sklypą po pastatais (gyvenamas namas 1A1p – unikalus Nr. 5596-8013-2010, viralinė 2I1p – unikalus Nr. 4400-1033-4135, tvartas 3I1p – unikalus Nr. 4400-1033-4146, daržinė 4I1ž – unikalus Nr. 4400-1033-4168).

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-10-18 iki 2013-10-31 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai. 


2013-10-18

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5510/0005:144 Dauparų k.v., esančio Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio panaikinti nekilnojamojo turto registre įregistruotą gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zoną, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T11-545 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. lapkričio 05 d. iki2013 m. gruodžio 03 d. adresu Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. lapkričio 19 d. iki gruodžio 03 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gruodžio 04 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-10-18

Rengiamas magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialusis planas

Planuojama teritorija:

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija;

Telšių rajono savivaldybės teritorija;

Plungės rajono savivaldybės teritorija;

Rietavo savivaldybės teritorija;

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius:

AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.

Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850

El. paštas: info@ambergrid.lt; m.cesniene@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt

Planavimo organizavimo pagrindas:

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas;

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos seimo2012 m. birželio 26 d. nutarimu NR. XI-2133;

Lietuvos Respublikos energetikos ministro2013 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 1-113 „Dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano rengimo“.

Plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,

El. paštas: ardynas@ardynas.lt; a.mince@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt 

Internetinė svetainė: www.ardynas.lt

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:

Regiono lygmens, specialusis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Specialiojo planavimo tikslai:

- įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamtinių dujų sektoriuje tikslus, užtikrinti alternatyvius gamtinių dujų tiekimo šaltinius ir tiekimo būdą (suskystintų gamtinių dujų terminalas), padidinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jungties su Latvija saugumą bei pajėgumus, stiprinant vidinius dujų perdavimo tinklo vamzdynus;

- parinkti tinkamiausią trasą naujos dujų tiekimo linijos statybai, užtikrinant darnią dujų perdavimo sistemos tinklų plėtrą;

- rezervuoti teritorijas specialiojo planavimo objekto statybai, nustatyti jų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Specialiojo planavimo uždaviniai:

- nutiesti reikalingas naujas dujų tiekimo linijas nuo suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) jungties prijungimo taško iki gamtinių dujų perdavimo sistemos sužiedinimo Klaipėdoje (magistralinio dujotiekio Šakiai- Klaipėda su magistraliniu dujotiekiu Šiauliai- Klaipėda) ir magistralinio dujotiekio Klaipėda- Kuršėnai antrąją liniją, užtikrinant projektui Europos Sąjungos finansavimą, siekiant efektyviai išnaudoti prie Lietuvos perdavimo sistemos prijungtą SGDT, padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Latvijos kryptimi;

- liberalizuoti dujų rinką, laikantis Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo nuostatų;

- užtikrinti diversifikuotą dujų tiekimą, padidinti tiekimo saugumą.

Planavimo darbų programa:

Numatomi plano rengimo etapai:

Parengiamasis etapas;

Planavimo dokumento rengimo etapas;

Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

Baigiamasis etapas.

Rengiant teritorijų planavimo dokumentą, bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas bus atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras bus papildomai informuojama spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.


2013-10-18

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:490, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2013 m. 11 18.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 10 18 iki 2013 11 18.


2013-10-18

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - 0.06 ha žemės sklypas (kad. Nr.5544/0010:50) esantis Naujakurių takas 4, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie0.04 ha), besiribojantį su sodo žemės sklypu Naujakurių takas 4 (kad. Nr.5544/0010:50). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr.5544/0010:50).

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-10-28 iki 2013-11-07 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-10-18

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - 0.06 ha žemės sklypas (kad. Nr.5544/0010:52) esantis Naujakurių takas 1, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie0.04 ha), besiribojantį su sodo žemės sklypu Naujakurių takas 1 (kad. Nr.5544/0010:52). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr. 5544/0010:52).

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-10-28 iki 2013-11-07 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-10-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Peskojų k., (kad.Nr.5535/0005:128), Kretingalės sen., Klaipėdos rajone detalusis planas. (Apie pradedamą rengti detalųjį planą papildomai informuojame planuojamo žemės sklypo gretimybėse esančio žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:343) vieną iš savininkų – Vidmantą Bražinską).

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Taip pat skelbiamas parengto žemės sklypo Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. 

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-11-05 d. iki 2013-12-04 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Kartografiniai projektai” patalpose Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-21 d. iki 2013-12-04 d. imtinai UAB “Kartografiniai projektai” patalpose Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėdoje. Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-06 d. 11.00 val. Dariaus ir Girėno g. 7-18,Gargžduose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-10-16

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas sklypo esančio Gribžinių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0012:250.

Planavimo tikslas: Padalinti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė“ Šilutės pl. 83, LT-94101 Klaipėda, tel. (8 46) 313057, faks. (8 46) 313058 el. paštas: info@lyderio.lt, interneto tinklapis: www.lyderio.lt. Kontaktinis asmuo: Romualdas Markus, Tel. 8 655 71990, el. p. r.markus@lyderio.lt

Planavimo terminai: pradžia –2013 m. III ketvirtis, pabaiga –2014 m. III ketvirtis.

Planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-10-16

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas, esantis Liepų g. 16, Venckų kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą prie registruotų pastatų.

Projekto organizatorius – žemės sklypo naudotojas 

Projekto rengėjas – UAB „Geostatybiniai sprendimai“, Liepų g. 66-202, Klaipėda. Tel. 860587576

Nuo2013 m. spalio 18 d. iki2013 m. lapkričio 5 d. kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Liepų g. 66-202, Klaipėdos mieste. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.


2013-10-16

Pradedamas rengti, žemės sklypo kad. Nr. 5558/0003:219 esančio Mazūriškių k., Klaipėdos  r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planas rengiamas bendrąją tvarka, keturiais etapais.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius ir plano rengėjas: MB “Energo projektas”, Vyturio g. 5-50, LT-95187 Klaipėda, Mob. Tel. +370-659-88990, el. p. energoprojektas@gmail.com, www.energopro.lt


2013-10-16

Informuojame, kad pradedamas rengti detalus planas Švepelių kaime, Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5530/0005:455.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-10-30 iki 2013-11-27. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-13 iki 2013-11-26 adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-11-28 12,00 ten pat Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.    


2013-10-15

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0007:38), esančio Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav., detalusis planas,

Tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-11-04 iki 2013-12-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-18 iki 2013-12-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-03 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-10-14

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:403), esančio Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai: iš bendrosios dalinės nuosavybės atidalinti nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį, pakeisti atidalintos žemės sklypo dalies naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į  kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį - degalinių ir autoservisų statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. Atidalinto valstybinės žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama – paliekama žemės ūkio paskirties, sklypas neplanuojamas.

Planavimo organizatorius: UAB“Autoklasrida“, Biržų g. 47, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Sunsolis”, Pilies g. 8-221, Klaipėda, mob. 8687 00330, el paštas: info@sunprojektai.lt

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T11-506.

Su detaliojo plano koncepcija, parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-28 d. iki 2013-11-28 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu: UAB “Sunsolis“, Pilies g. 8-221, Klaipėda, el.paštas: info@sunprojektai.lt.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2013-11-06 d. iki 2013-11-28 d. imtinai vyks UAB “Sunsolis“,  patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-11-29 d. 10.00 val. UAB “Sunsolis“, patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-10-11

Skelbiamas parengto žemės sklypo Kulių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5544/0004:361, detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planuojamoje teritorijoje numatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statinius, atitinkančius žemės naudojimo būdą ir pobūdį.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija bei viešas susirinkimas numatomi Dovilų seniūnijoje II aukšte, Minijos g. 2, Dovilai. Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo2013 m. spalio 28 d. iki2013 m. lapkričio 26 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo2013 m. lapkričio 12 d. iki2013 m. lapkričio 26 d. Viešas susirinkimas numatomas2013 m. lapkričio 27 d. 8.30 val.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123-45, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galite teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2013-10-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klausmylių vs. (kad. Nr.5523/0009:98), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 –2014 m. 

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-29 d. iki 2013-11-26 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-11-13 d. iki 2013-11-26 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-11-27 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, planų organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2013-10-10

Informuojame, Klaipėdos r. sav. tarybos 2013-09-26 d. sprendimu Nr. T11-509, patvirtinta detaliojo plano Kiškėnų k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5544/0005:262, plotas 3,00 ha. koncepcija (susipažinti Klaipėdos r. savivaldybėje ir pas plano rengėją).

Su parengtu planavimo dokumento projektu susipažinti nuo 2013-10-28 d. iki 2013-11-25 d. plano rengėjo adresu.

Vieša ekspozicija nuo 2013-11-11 d. iki 2013-11-25 d. ten pat.

Viešas susirinkimas 2013-11-26 d. 9 val. ten pat.

Pasiūlymus teikti plano rengėjui ir organizatoriui nurodytais adresais raštu iki viešo susirinkimo.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – M. Daukšio projektavimo firma, Turgaus a. 21, Klaipėda. tel 8 682 48190 el. paštas mantas.dauksys@architektas.org.


2013-10-09

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Radailių k., kadastro Nr.5558/0002:667 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553001485) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. spalio 25 d. iki2013m. lapkričio 22 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. lapkričio 11 d. iki2013m. lapkričio 22 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. lapkričio 25 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


2013-10-09

Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1,0042 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5563/0006:342), esantis Veiviržėnų sen., Juodupio kaime, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Projekto organizatorė – žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-10-21 iki 2013-11-04 UAB „ Kartografiniai projektai“ patalpose, tel. (8 445) 78199.


2013-10-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Šlikių kaime, Kretingalės sen., Klaipėdos raj., skl. kad. Nr. 5535/0002:297 –0.95ha, detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas –pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyveanmų namų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Planavimo dokumento rengėjas- UAB „Restitas“, Taikos 24, IV aukštas, tel. 383442, info@restitas.lt, PV Ingrida Kiminiutė

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014m. vasario mėn.  Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.


2013-10-07

Informuojame, kad skelbiamas bendraja tvarka parengto projekto „Detalusis planas Karklės k., Klaipėdos r. sav.: 0,2988ha ploto, kad.Nr.5528/0003:51; 0,7000ha ploto, kad.Nr.5528/0003:130“ svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr.T11-756 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo (kad.Nr.5528/0003:130) pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – IĮ „Archisima“, Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., tel. 8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt). Su parengtu projektu ir Klaipėdos r. sav. Tarybos2012 m. lapkričio 29d. sprendimu Nr. T11-756 patvirtino žemės sklypų detaliojoplano koncepcija galima susipažinti nuo 2013-10-25 iki 2013-11-25 IĮ „Archisima“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-11-11d. iki 2013-11-25d., viešas susirinkimas vyks 2013-11-25d. 11.00 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymusdėl parengto projekto sprendinių galima teiktiraštu iki viešo susirinkimo pabaigosplano rengėjui IĮ „Archisima“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-10-07

Rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1,0000 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0001:407), esantis Kavaliauskų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimų biuras“, įmonės kodas 301830799, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2013-10-21 iki 2013-11-04.


2013-10-07

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., Kad . Nr. 5538/0016:243, plotas-2,6000 ha, detalusis planas.

Planavimo tikslas: Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirt į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: Architektas Ramūnas Amšiejus, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą; Minijos g. 11-88, Klaipėda; Mob.8-614-50539; El.p.: architektasramunas@gmail.com.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka (keturiais etapais).

Preliminarus detaliojo plano parengimo terminas –2014m. I ketvirtis.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Susipažinti su detalaus plano projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui.


2013-10-03

Informuojame, kad baigtas rengti žemės sklypo (5558/0007:355), plotas - 0,7306 ha, esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k. detaliojo plano projektas.

Planavimo tikslas – padalinti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas - R. Kudzevičiaus individuali veikla NR. (18.51)L12-322, Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717, subrangovas UAB “Archko“, Turgaus a. 27, LT-91246, Klaipėda.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti nuo 2013-09-23 iki 2013-10-21 R. Kudzevičiaus individualios veiklos patalpose Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-10-07 iki 2013-10-21 R. Kudzevičiaus individualios veiklos patalpose Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717. Viešas susirinkimas numatomas tose pačiose R. Kudzevičiaus individualios veiklos patalpose 2013-10-22 9:00 val.

Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano koncepcijos bei projekto sprendinių gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-10-03

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Švepelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5530/0005:225) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.


2013-10-03

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Švepelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5530/0005:268) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – UAB „Gindana“,Gargždų g. 2, Klaipėda. Tel.: 861521741.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 


2013-10-03

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Gindulių k., Klaipėdos r. sav., (kadastriniai Nr. 5523/0003:483, 5523/0003:482) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553001417) sprendinius: nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus – inžinerinių tinklų sprendinius.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-10-16 iki 2013-11-14. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-21 iki 2013-11-05 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-11-15,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-10-03

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Žemgrindžių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5523/0005:375) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 


2013-10-03

                                                                                                        

Informuojame, kad pradėtas rengti „Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano(teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. AV-1367) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 452545, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB TAEM URBANISTAI, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel.: 8 5 27884333, faks.: 8 5 2788789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė: Asta Maksimovienė.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis; nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą; pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės) rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

Planavimo darbų programa:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Planavimo stadija: koncepcijos nustatymas.

Koncepcijos rengimo tikslai: atlikti galimų alternatyvių rajono teritorijos vystymosi variantų paieškas ir jų palyginamąją analizę, nustatyti teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymosi principus, aplinkosauginių, paminklosauginių, vizualinių ir kitų teritorijos naudojimo apribojimų siūlymus.

Pasekmių aplinkai vertinimo tikslai: pateikti trumpą plano bei koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų aprašymą, pagrindinius tikslus ir sąsają su kitais planais ir programomis; pateikti teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, trumpą aprašymą; pateikti informaciją apie tai, kokie aplinkos komponentai ir kokios pasekmės bus nagrinėjamos atliekant vertinimą; pateikti informaciją apie pasekmių aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos numatoma naudoti vertinimui atlikti.

Pasiūlymų teikimas:

Pasiūlymus dėl SPAV visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Apie viešojo svarstymo su visuomene procedūras bus pranešta atskiru pranešimu.


2013-10-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Jonušų k., (kad.Nr. 5510/0004:514), Klaipėdos rajone detalųjį planą. Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 0035530001143) sprendinius: padalyti į sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš kitos paskirties į žemės ūkio, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.  Numatoma esamo vienbučio gyvenamojo namo eksploatacija bei žemės ūkio veikla. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013-2014 m.

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-09-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-520 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-21 d. iki 2013-11-18 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-11-05 d. iki 2013-11-18 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-11-19 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-10-02

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Karklės k., Klaipėdos r. sav.: 0,2988ha ploto, kad.Nr.5528/0003:51; 0,7000ha ploto, kad.Nr.5528/0003:130.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo (kad.Nr.5528/0003:130) pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): iki 2014m. III ketv.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys

Detaliojo planorengėjas – IĮ „Archisima“ (Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., tel. 8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt).


2013-10-02

Informuojame, kad pradedamas rengti (2.2400 ha) žemės sklypo (kad. Nr.5523/0009:98) Klausmylių vs., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-10-01

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų Dovilų mstl. Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.  (skl. kad. Nr. 5544/0003:16 ir  5544/0003:223 ) rengiamo detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo organizatoriai fiziniai asmenys

Planavimo tikslai – Detaliojo planavimo tikslas – atidalinti žemės sklypo (kad. nr. 5544/0003:16)0,2500 hadalį, pakeisti žemės sklypo (kad. nr. 5544/0003:223) pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti su atidalytu sklypu, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen., el. p.: vitlinija@gmail.com tel. 8 686 65395. Su projektu galima susipažinti nuo 2013-10-16 d. iki 2013-11-13 d.  UAB „Vitlinija“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-30 d. iki 2013-11-13 d., viešas susirinkimas vyks 2013-11-13 d., 18 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriaus vardu iki viešo susirinkimo pabaigos  paminėtu adresu. Kontaktinis tel. mob. 8 686 65395,  vitlinija@gmail.com 

Klaipėdos r. sav. Taryba2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T11-451 patvirtino žemės sklypų detaliojo plano koncepciją.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo aresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatoriaus K.Vaitkevičienės įgal. asmuo Z.Kelbauskienė tel. 8 610 23717 ir I. Šimkus tel. 8 674 38676 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 13:25:13
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102