Gruodis - Old.klaipedos-r.lt

Gruodis
2021-12-31

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0002:265) Šlikių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2008 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-455 (reg. Nr. 003553001847) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130, Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt , tel. (8 46) 21 11 16, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius – UAB “ Solar Master”. 

Detaliojo plano rengėjas: Jurgitos Comienės individuali veikla, projekto vadovė Jurgita Comienė, , el. paštas: j.comiene@gmail, com tel. 861738752. 

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus į vieną sklypą, padalinti žemės sklypą į du ir daugiau žemės sklypų, nustatyti žemės sklypams naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir (arba) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-10 iki 2022-01-21 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir (ar) teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-50. 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, su sprendiniais susipažinti galima nuo 2022-01-10 iki 2022-01-21 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-50. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-21) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindiniai sprendiniai.


2021-12-30 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0012:295) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – V. M (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  gruodžio 30 d. iki 2022 m. sausio 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-12-29 

Gautas prašymas pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:586), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-29 d. iki 2022-01-11 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2021-12-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0001:791PANGESŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-12-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0001:791PANGESŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-12-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:248MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-12-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esant poreikiui padalinti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:248) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-12-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-11-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nekeičiant sklypų dydžių, sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-12-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1866; 5558/0005:1867; 5558/0005:1868TRUŠELIŲ K.,SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-11-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1866; 5558/0005:1867; 5558/0005:1868) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-12-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:908; 5558/0002:851; 5558/0002:906; 5558/0002:907; 5558/0002:904; 5558/0002:905; 5558/0002:894; 5558/0002:895; 5558/0002:903; 5558/0002:893; 5558/0002:901; 5558/0002:902; 5558/0002:899; 5558/0002:900; 5558/0002:897; 5558/0002:898; 5558/0002:854; 5558/0002:896; 5558/0002:859; 5558/0002:856; 5558/0002:857; 5558/0002:858; 5558/0002:909; 5558/0002:910; 5558/0002:86l; 5558/0002:862; 5558/0002:853; 5558/0002:852; 5558/0002:869; 5558/0002:855; 5558/0002:868; 5558/0002:867MAZŪRIŠKIŲ K.,SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-12-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant paskirties apjungti žemės sklypus ir perdalinti. Esant poreikiui nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:908; 5558/0002:851; 5558/0002:906; 5558/0002:907; 5558/0002:904; 5558/0002:905; 5558/0002:894; 5558/0002:895; 5558/0002:903; 5558/0002:893; 5558/0002:901; 5558/0002:902; 5558/0002:899; 5558/0002:900; 5558/0002:897; 5558/0002:898; 5558/0002:854; 5558/0002:896; 5558/0002:859; 5558/0002:856; 5558/0002:857; 5558/0002:858; 5558/0002:909; 5558/0002:910; 5558/0002:86l; 5558/0002:862; 5558/0002:853; 5558/0002:852; 5558/0002:869; 5558/0002:855; 5558/0002:868; 5558/0002:867) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-12-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:425; 5558/0003:426MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-11-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, sujungti esamus žemės sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:425; 5558/0003:426) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-12-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3343) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:56), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, žemės naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Komercinės paskirties objektų teritorijos“  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-12-28 d. iki 2022-01-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas 


2021-12-27

Informuojame visuomenę apie parengtą E. M. žemės sklypo (kad. Nr.5535/0005:122) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2017-02-06 d. NŽT prie Žemės ūkio m-jos Klaipėdos raj. sk. vedėjos įsakymu Nr.12KPĮ-2-(14.12.125) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius (reg. T00079840) (korektūra). 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5535/0005:122, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E. M. 

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-07-28 d. Nr.AV- 2197. 

Planavimo tikslai: pakeisti 2017-02-06 NŽT prie Žemės ūkio m-jos Klaipėdos raj. sk. vedėjos įsakymu Nr.12KPĮ-2-(14.12.125) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius (reg. T00079840), (planavimo tikslai - žemės sklypą padalinti į du žemės sklypus ir pakeisti vienam sklypui paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant būtinumui suformuoti sklypus inžinerinės infrastruktūros teritorijoms. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-07-05 d. iki 2021-07-19 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – projekto vadovo V. Češulio, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-20-397 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-07-19 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-12-27 

Informacija apie rengiamą žemės sklypų: Europos g. 24 (kad. Nr. 5558/0013:1060 Tauralaukio k. v.), Europos g. 25 (kad. Nr. 5558/0013:1062 Tauralaukio k. v.), Jungtinė g. 22 (kad. Nr. 5558/0013:1058 Tauralaukio k. v.), Jungtinė g. 24 (kad. Nr.5558/0013:1059 Tauralaukio k. v.), Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., koreguojamo detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-404 (dokumento reg. Nr. 003553004892), nustatytą statybos ribą ir statybos zoną supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.  

Planuojamos teritorijos plotas – 0,2453 ha.  

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.  

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 661533884, el. paštas: info@pprojektai.com.  

Projekto užsakovas – A.G, R. G.  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.  

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-12-27 iki 2022-01-07 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-01-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys


2021-12-23 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3337),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5535/0004:1099), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kretingalės mstl., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – komercinės paskirties objektų teritorijos (0,8941 ha) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (0,3828 ha).  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-12-23 d. iki 2022-01-06 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-12-23 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3329),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5544/0003:550), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-12-23 d. iki 2022-01-06 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-12-23

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:376) DOVILŲMSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 28 d. iki 2022 m. sausio 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. sausio 10 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:376) DOVILŲMSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-12-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Pjaulių k., žemės sklypuose (kadastro Nr. 5565/0001:484; 5565/0001:485) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: 

1. Žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:484) projekto tikslai parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

2. Žemės sklype (kadastro Nr. 5565/001:485) projekti tikslai parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – R. B (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. sausio 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-12-20 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo sen., Tickinų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0002:307) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – P. K (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. sausio 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-12-20

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Šilininkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. sausio 10 d; 

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2022 m. sausio 10 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2021-12-20 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-6749), pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0009:156), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Palangos g. 22,  naudojimo būdą  iš komercinės objektų teritorijos, į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (0,7603 ha). Sklypo dalies (0.1198 ha) naudojimo būdas lieka susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

 2021-12-20 d. iki 2022-01-03 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-12-20

Infomuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo Kalotės k detaliojo plano rengimo

Raštas

 


2021-12-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Ketvergių k. Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-10-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-294 (reg. Nr. 003553000675) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5544/0006:265; 270; 271; 273) Tvenkinio g. Ketvergių k., Dovilų sen., sav, Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 1,1774 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Baltic Research“ į.k.30054758.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2934 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:265; 5544/0006:270; 5544/0006:271; 5544/0006:273) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-12-27 iki 2022-01-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-694. Vieša projekto ekspozicija vyks 2021-12-27-2022-01-03 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-01-11 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://zoom.us/j/98575690916?pwd=aWQ0ZXhZZnhQWXQzcXZWUHVLaW5yUT09


2021-12-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1973) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 22 d. iki 2022 m. sausio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. sausio 5 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1973) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-12-17

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Ketvergių k. Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-10-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-294 (reg.Nr.003553000675) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5544/0006:265;270;271;273) Tvenkinio g. Ketvergių k., Dovilų sen., sav, Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 1,1774 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Baltic Research“ į.k.30054758. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2934 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:265; 5544/0006:270; 5544/0006:271; 5544/0006:273) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: Apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-12-27 iki 2022-01-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-694. Vieša projekto ekspozicija vyks 2021-12-27-2022-01-03 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-01-11 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/98575690916?pwd=aWQ0ZXhZZnhQWXQzcXZWUHVLaW5yUT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-10) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-12-16

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:991) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-02-20

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:padalinti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:991) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2021-12-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-12-16

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:872; 5558/0013:873; 5558/0013:876; 5558/0013:904) Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo 2021-06-04 Nr. AV-1583”, parengtas detalusis planas, adresu Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr. 587371). 

Planavimo tikslai: : Padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0013:876 į tris dalis. Dviems atidalintoms dalims pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vieną atidalintą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – dalį prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0013:873. Kitą atidalintą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – dalį sujungti su žemės sklypais kad. Nr. 5558/0013:872 ir kad. Nr. 5558/0013:904 į vieną žemės sklypą. Pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-08 Nr. Ar.14-49. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-55-21-396. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, su sprendiniais susipažinti galima nuo 2020-12-23 iki 2021-01-06 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-21-396). 

Vieša projekto ekspozicija vyks planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-502) viso viešinimo metu (nuo 2020-12-23 iki 2021-01-06 imtinai), atsižvelgiant į LR susiklosčiusią situaciją – paskelbtą pandemiją. 

Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-01-07 16:15 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuododą: https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2021-12-15

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:494; 5523/0004:495; 5523/0004:496; 5523/0004:488; 5523/0004:489; 5523/0004:490; 5523/0004:491; 5523/0004:492; 5523/0004:493) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo 2020-09-24 16:54 Nr. (5.1.1 E) AV-2151“, parengtas detalusis planas, adresu Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr. 587371). 

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus į vieną žemės sklypą. Sujungtus žemės sklypus padalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 12:41 Nr. Ar.14-56. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-55-20-502. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, su sprendiniais susipažinti galima nuo 2020-12-23 iki 2021-01-06 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-502). 

Vieša projekto ekspozicija vyks planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-502) viso viešinimo metu (nuo 2020-12-23 iki 2021-01-06 imtinai), atsižvelgiant į LR susiklosčiusią situaciją – paskelbtą pandemiją. 

Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-01-07 15:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuododą: https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2021-12-14 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:626), esančio Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Vasario 16-osios g. 99, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimuNr.: T11-550, koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1152 ha.Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g.2, 96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Projekto rengėjas – R.Kvekšo I.V. Nr.: 683884, tel. nr.+370 60677387, el.paštas: kveksas.ramunas@gmail.com 

Projekto užsakovas – E.Z. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-12-14 iki 2022-01-03 įskaitytinai  Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-01-03 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys


2021-12-14 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3244),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5544/0002:298), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-12-14 d. iki 2021-12-29 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


 2021-12-14 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3223),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5558/0006:375), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-12-14 d. iki 2021-12-29 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-12-13

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:120) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 15 d. iki 2021 m. gruodžio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:120) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-12-13

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:74) EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 15 d. iki 2021 m. gruodžio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:74) EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-12-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, reg. Nr. 003553002910, koregavimo.

Raštas


2021-12-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0002:46) MICKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 15 d. iki 2021 m. gruodžio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0002:46) MICKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-12-10

INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5523/0003:464, KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN., GINDULIŲ K. DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com. 

Planavimo tikslai : Sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pakartotinai su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-12-28 iki 2022-01-10 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-470. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-10), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-12-10 

DĖL GARGŽDŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KEITIMO  

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.     

Planavimo iniciatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.  

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 10 d. iki 2021 m. gruodžio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki  2021 m. gruodžio 23 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL GARGŽDŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KEITIMO“, 1 lapas.

Situacijos schema 


2021-12-10 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:179), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Vyturio g. 23, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 5 posėdžio 2001-09-20 sprendimu Nr. 36, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1553 ha. 

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. Nr. +370 673 42503, el. paštas: bartkus.tomas@gmail.com. 

Projekto užsakovas – T. L., R. L. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-12-10 iki 2021-12-23 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-12-23 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2021-12-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Pasienio g. 21, Gargždų m., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5520/0001:578), detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 185 (reg. Nr. 003553000335) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemė sklypas Pasienio g. 21, Gargždai, Klaipėdos raj. (kad. Nr.5520/0001:578). Sklypo plotas - 0.1029 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: astatauro@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-09-15 Nr. AV – 2649 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5520/0001:578) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo uždaviniai: koreguoti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 185 (reg. Nr. 003553000335) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo Pasienio g. 21, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5520/0001:578) paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti (nustatyti) teritorijos naudojimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, įvertinus pandeminę situaciją šalyje su koreguojamu detaliuoju planu bus galima susipažinti ir vieša ekspozicija vyks nuo 2021-12-16 iki 2021-12-30 imtinai planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-599). Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais detaliojo plano koregavimo rengėjo kontaktais. 

Detaliojo plano koregavimo projekto viešas svarstymas numatomas 2021-12-31 10:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/4061563171?pwd=QU1HODFPMk9Eb3YvZUZkeGJDMWpXQT09, Meeting ID: 406 156 3171, Passcode: mdWQf1. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. Detaliojo plano koregavimo koncepcija nerengiama. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano koregavimo rengėjui.

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys. Aiškinamojo rašto sprendiniai.


2021-12-08 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Šnaukštų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:79) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – J. S (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  gruodžio 10 d. iki 2021 m. gruodžio 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-12-08 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Baičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:1) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – K. V (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  gruodžio 10 d. iki 2021 m. gruodžio 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-12-08 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Svencelės k., žemės sklype (kadastro Nr. 5515/0005:123) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą;

Planavimo organizatorius – J.M.D (duomenys nuasmeninti) 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  gruodžio 10 d. iki 2021 m. gruodžio 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-12-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Dvylių k., Dvylių g. 49 žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0006:79) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą;

Planavimo organizatorius – L. B (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  gruodžio 10 d. iki 2021 m. gruodžio 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-12-08

 DĖL PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO

Informuojame,kad nuspręsta pradėti rengti Priekulės miesto bendrojo plano, patvirtinto 2009-02-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-110 (reg. Nr. T00029432), keitimą.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo tikslai: nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; bendrąjį planą papildyti privalomaisiais teritorijos naudojimo reikalavimais (funkcinių zonų tipais, jų turiniu, naudojimo paskirtimis, galimais naudojimo būdais, plėtros parametrais, įgyvendinimo prioritetais, reikalavimais prekybos objektų plėtrai); patikslinti bendro naudojimo erdvių, želdynų, rekreacin teritorijų išdėstymą, esamus ir perspektyvinius viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros elementus, nustatyti racionalias prioritetinės plėtros teritorijas; suformuoti susisiekimo sistemos plėtros prioritetus, kompleksiškai įvertinti trūkstamus koridorius, rezervuotinas teritorijas miesto techninės infrastruktūros įrengimui; detalizuoti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 9 d. iki 2021 m. gruodžio 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai. Tel. 8 677 15202, el. paštas karolis.litvinas@klaipedos-r.lt .

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 22 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO, 1 lapas.


2021-12-07 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO (GATVĖS) NR. KL1412 DANĖS G. TRUŠELIUOSE (ATKARPOS NUO 0,00 KM IKI 2,704 KM) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALŲJĮ PLANĄ SU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZE. 

Pranešame, kad parengtas Vietinės reikšmės kelio (gatvės) Nr. Kl1412 danės g. Trušeliuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,704 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize. 

Planavimo pagrindas:   

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T11-411 „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) Nr. KL1412 Danės g. Trušeliuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,704 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize.“ 

Planavimo darbų programa. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel.: +37064909425, el. p.: gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt. 

Planavimo tikslas: 

Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis. 

Planavimo uždaviniai: 

Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 

Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 

Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; 

Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis ir lygmuo: vietovės lygmens specialusis planas. 

Viešinimo procedūrų tvarka: sprendiniai viešinami supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. 

Skelbimas apie parengtą specialųjį planą: Informacija, apie parengtą specialųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-55-21-335); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės buveinėje, adresu: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt; Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje, adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..    

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais galima laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio mėn. 17 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai (10 darbo dienų), darbo dienomis rengėjo UAB „Kelprojektas“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija telefonu Tel. +37064909425, El. paštas info@kelprojektas.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-55-21-335). 

Papildoma informavimo priemonė: papildomai organizuojamas specialiojo plano sprendinių pristatymas internetinės vaizdo transliacijos būdu gruodžio 21 d. 13val. TEAMS platformoje  per prisijungimo nuorodą: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QzOGFiNjgtMjM2MS00OWFiLWI4NDAtNGQ1OTAyYTMxYmU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223dc7e39a-ced7-4548-9f69-4a2aee863cb4%22%2c%22Oid%22%3a%22d4ef76be-1dde-4ad0-87f8-350bebe01d36%22%7d   

(asmenims, apie ketinimą dalyvauti specialiojo plano sprendinių pristatyme, pranešusiems el. paštu jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt  taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su parengtu dokumentu skirtą laiką pabaigos, t. y. iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai. Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. 


2021-12-06 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3194),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5568/0004:225), Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-12-06 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3193),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5543/0005:158), Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Rudaičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-12-06 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-907),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0009:183), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  Sandėliavimui ir prekybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-12-06 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3170),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5515/0004:10), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-12-06 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-6337),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5558/0001:47), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  Sandėliėlių statyba (skaldos, smėlio, žvyro sandėliavimui).

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-12-06  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3157),  pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5520/0008:130), Klaipėdos r. sav., Gargžduose, Kvietinių g. 13, žemės naudojimo būdą  iš gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenmaųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-12-06 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3155),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5515/0005:102), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-12-06  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3148),  pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5548/0004:36), Klaipėdos r. sav., Priekulėje, Žalgirio g. 18A, žemės naudojimo būdą  iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į visuomeninės paskirties teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-12-06  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3145),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0009:47), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Duonos g. 8, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-12-06 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3142),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5558/0006:237), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-12-06 d. iki 2021-12-20 galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-12-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1005; 5523/0002:1007GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-11-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, sujungti sklypus. Tikslinti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tipą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1005; 5523/0002:1007GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-12-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5505/0001:361KISINIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:361) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., paskirtį į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kita). Suformuoti miškų ūkio paskirties žemę. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5505/0001:361KISINIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-13 13:39:24
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102