2018 m. liepos mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. liepos mėn.

2018-07-31

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB "PC Žemaitija", H. Manto g. 31, Klaipėda ir fizinio asmens žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:113;  5558/0014:341; 5558/0014:340; 5558/0014:339; 5558/0014:338; 5558/0014:337) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 1999-06-24 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 213 (reg. Nr. 003553000124) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0014:113;  5558/0014:341; 5558/0014:340; 5558/0014:339; 5558/0014:338; 5558/0014:337) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB "PC Žemaitija", H. Manto g. 31, Klaipėda ir fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-31 įsakymas Nr. AV-1171.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties apjungti sklypus į vieną sklypą. Padalinti į atskirus sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, daliai - komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.0035530040124).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-07-31 d. iki 2018-08-14 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-300.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-08-14 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-07-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypO  kad. Nr. 5558/0007:327, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., SLENGIŲ k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnija, Slengių  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr. 8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė  (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., Tel. 861498750

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-02-08 Nr. AV-319.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-07-30 d. iki 2018-08-10 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. , plano rengėjo patalpose adresu : Jūratės g.1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr.861498750, el.paštas: margarita.bendik@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje  sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-18-86.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-08-10 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-07-30

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Klaipėdos rajono mero potvarkiu 1999-11-08 Nr. 997 patvirtinto žemės sklypo Jakų kaime, Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano (namų valda padalinama į du sklypus), Klaipėdos rajono mero potvarkiu 1999-11-12 Nr. 1002 patvirtinto žemės sklypo Jakų kaime detaliojo plano (namų valdos padalijimas į du sklypus), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-06-07 įsakymu Nr. AV-435 patvirtinto   žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:118) Jakų kaime detaliojo plano (namų valdos padalinimas į 4 sklypus, numatant sublokuotų namų statybą) bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003-03-27 sprendimu Nr. T11-71 patvirtinto  žemės sklypo Jakų kaime, Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano(namų valdos sklypas padalinamas į du sklypus) keitimą (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-55-17-542.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. AV-1615 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 5530/0004:410; 5530/0004:409; 5530/0004:119; 5530/0004:325; 5530/0004:324; 5530/0004:327; 5530/0004:348; 5530/0004:326; 5530/0004:347; 5530/0004:411) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo", Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Ekotektonika", Taikos pr. 24A-205, Klaipėda; info.ekotektonika@gmail.com,  tel. Nr. 868737992. Projekto vadovas: Arūnas Kilišauskas, atestato Nr. A964;

Detaliojo planavimo tikslai – prie žemės sklypų kad. Nr. 5530/0004:410, 5530/0004:409,  5530/0004:119, 5530/0004:325, 5530/0004:324, 5530/0004:327, 5530/0004:136,  5530/0004:348 Jakų k., Klaipėdos raj. sav. prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas bei viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. 06 d. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 17 d. imtinai:

  •     Klaipėdos rajono savivaldybės Klaipėdos g. 2, Gargždai, internetiniame  tinklalapyje www.klaipedos-r.lt;
  •     Plano rengėjo UAB "Ekotektonika" patalpose, Taikos pr. 24A-205, Klaipėda; info.ekotektonika@gmail.com,  tel. Nr. 868737992  
  •  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-542).

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 2018 m. rugpjūčio mėn. 13 d. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 17 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2018 m. rugpjūčio 20 d. 17.00 plano rengėjo patalpose, Taikos pr. 24A-205, Klaipėda.

Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas - UAB "Ekotektonika", Taikos pr. 24A-205, Klaipėda; info.ekotektonika@gmail.com,  tel. Nr. 868737992

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-542) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.


2018-07-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo  kad. Nr. 5558/0007:327, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Slengių k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnija, Slengių  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr. 8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė  (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., Tel. 861498750

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-02-08 Nr. AV-319.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-07-30 d. iki 2018-08-10 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. , plano rengėjo patalpose adresu : Jūratės g.1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr.861498750, el.paštas: margarita.bendik@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje  sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-18-86.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-08-10 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-07-24

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ IR GALIMYBĘ TEIKTI PRAŠYMUS PIRKTI ĮSITERPUSĮ ŽEMĖS PLOTĄ IR TAPTI DETALIOJO PLANO PROJEKTO INICIATORIAIS

Informuojame, kad yra pradedamas rengti detaliojo plano projektas ir yra galimybė teikti prašymus pirkti įsiterpusį žemės plotą ir tapti projekto iniciatoriais.

Žemės sklypo kad.Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

5523/0003:940

Gindulių k., Klaipėdos r.

0.0347

5523/0003:996

Grikių g.34, Gindulių k., Klaipėdos r.

0.1280

Detaliojo plano tikslas (tikslai): Koreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius: žemės sklypui kad.Nr.5523/0003:940  pakeisti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Prie esamo žemės sklypo kad.Nr.5523/0003:940  Gindulių k., Klaipėdos r. prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki 4 arų (pagal pridedamą schemą), prijungtam žemės sklypui nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungtą sklypą apjungti su sklypu kad.Nr.5523/0003:996. Padalinti į sklypus.

Planavimo iniciatorius(-iai):

Vardas pavardė

Asmens kodas

UAB „Armario būstas“

304215131

UAB „Armaris“

301824725

Pasirinktas detaliojo plano rengėjas UAB "Project 28" į.k.303041489, projekto vadovė Sandra Kazlauskienė.

Pasiūlymus ar pageidavimus prašome teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ įsakymu plano organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos diretoriui, Klaipėdos g.2, Gargždai arba plano rengėjui UAB “Project 28” I.Kanto g.36-1, Klaipėda tel.868669258, projektavimas28@gmail.com


2018-07-20

Informuojame visuomenę parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0004:752) Radailių k., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2014-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr.12KPĮ-47 (reg. Nr. 003553005410) patvirtintą kaimo plėtros projektą: Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui, padalinti į atskirus sklypus. Daliai sklypų pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus  (reg.Nr.003553005410).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-07-23 iki 2018-08-003 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 463070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-18-184.

Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui, padalinti į atskirus sklypus. Daliai sklypų pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg. Nr. 003553005410).

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-07-30 iki 2018-08-03 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-08-06 d. 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-07-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:940; 5523/0003:996) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2009-06-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-337 (reg. Nr. 003553002271), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Armario būstas“, UAB „Armaris“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. liepos 24 d. iki 2018 m. rugpjūčio 09 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugpjūčio 09 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:940; 5523/0003:996) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-07-19

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Sausių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0003:480) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. liepos 20 d. iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-07-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:224) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-08-13  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1395 (reg. Nr. 003553004949) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt                  

Planavimo iniciatoriai:fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. liepos 23 d. iki 2018 m. rugpjūčio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugpjūčio 3 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:224) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-07-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1436; 5558/0005:1437; 5558/0005:1434; 5558/0005:1435; 5558/0005:1432; 5558/0005:1431; 5558/0005:1429; 5558/0005:1427; 5558/0005:1425; 5558/0005:1417; 5558/0005:1415) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-08-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-413 (reg. Nr. 003553001858) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. liepos 19 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1436; 5558/0005:1437; 5558/0005:1434; 5558/0005:1435; 5558/0005:1432; 5558/0005:1431; 5558/0005:1429; 5558/0005:1427; 5558/0005:1425; 5558/0005:1417; 5558/0005:1415) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-07-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:232) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2002-07-25  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu Nr.  153 (reg. Nr. 003553000317) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.       

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. liepos 19 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:232) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-07-12

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypų (kad.Nr.5558/0005:2373, kad.Nr.5558/0005:2374) Slengių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti koreguoti 2015-09-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1960 (reg.Nr.003553005728) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5523/0002:1043) Gindulių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-06-15 d. Nr.AV-1306.

Planavimo tikslai: apjungti kitos paskirties sklypus į vieną sklypą (reg. Nr. 003553005728).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-07-13 d. iki 2018-07-27 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-319.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-07-27 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-07-12

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5518/0001:172), esančio Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Žemgulių k. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Rengėjas:  UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui, pastabų pateikimui: tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2018-07-13 iki 2018-07-26 imtinai.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2018-07-27, 11.00 val., projekto rengėjo patalpose, adresu Universiteto al. 19 (4-as aušktas).


2018-07-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pakamorių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:291) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. liepos 12 d. iki 2018 m. liepos 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-07-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:695; 5558/0013:924) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-05-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo pertvarkyti esamus žemės sklypus (iš sklypo Europos g. 13 (kad. Nr. 5558/0013:695) atidalinti nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalį iš bendros dalinės nuosavybės ir prijungti prie sklypo Europos g. 14 (kad. Nr. 5558/0013:924)), nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:695; 5558/0013:924) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-07-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-804, Priedas Nr. 2

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 14:01:34
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102