2013 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. birželio mėn.

2013-06-26 

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5535/0003:488), esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialusis Kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Geonetas“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:488, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2013 m. liepos 26 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 06 26 iki 2013 07 26


2013-06-25

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas sklypui (kad. Nr. 5563/0007:238), Trepkalnių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planuojama teritorija ir organizatoriai: žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5563/0007:238), Trepkalnių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas –1,4266 ha. Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo2013 m. liepos 10 d. iki2013 m. liepos 23 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2013-06-25

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (Skl. Nr. 59, plotas – 0,25 ha) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., Artojų g. 24 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas: suformuoti valstybinės žemės sklypą prie gyvenamojo namo, viralinės, tvarto, daržinės, malkinės.

Projekto rengimo terminas nuo 2013-06-25 iki 2013-08-09. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.

Projekto organizatorius –fizinis asmuo. Projekto rengėjas – UAB ,,GRESSUS“.

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2013-07-08 iki 2013-08-09  projekto rengėjo  UAB ,,GRESSUS“ patalpose adresu: Žvejų g. 2 – 304 kab.,Klaipėda  nuo 9.00 iki 12.00 val.


2013-06-21

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5528/0003:199, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T11-319.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2013 m. liepos 10 d. iki2013 m. rugpjūčio 7 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo2013 m. liepos 24 d. iki rugjūčio 7 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas rugpjūčio 9 dieną, 11.00 val. Kretingalės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalė.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki2013 m. rugpjūčio 7 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojoplanosprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-06-21

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0003:298, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Rokų k., Rokų g. 19, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T11-331.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2013 m. liepos 10 d. iki2013 m. rugpjūčio 7 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo2013 m. liepos 24 d. iki rugjūčio 7 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas rugpjūčio 9 dieną, 9.00 val. Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki2013 m. rugpjūčio 7 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojoplanosprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-06-21

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr.5510/0005:354, Nr.5510/0005:355), esančių Lėbartų k., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.00355300480) sprendinius :pakeisti žemės sklypo (kad. Nr.5510/0005:354) naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Su parengtu projektu  bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-07-08 iki 2013 -08-02. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-22 iki 2013 -08-02, viešas susirinkimas numatomas rugpjūčio 05 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-06-21

Informuojame, remiantis Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2013-04-04d. įsakymu Nr. AV-575, pradedamas rengti detalusis planas Kiškėnų k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5544/0005:262, plotas 3,00 ha.

Tikslas padalinti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Numatoma žemės ūkio veikla, t.p. gyvenamųjų namų ir susijusios infrastruktūros statyba ir eksploatacija.

Planavimas2013 m. III – IV ketv., bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti nuo 2013-07-09 d. iki 2013-08-09 d. plano rengėjo adresu.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-25 d. iki 2013-08-09 d. Dovilų seniūnijoje Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r.,  tel.:  (8 46) 44 41 46. Viešas susirinkimas ten pat 2013-08-09 d. 9 val.

Planavimo pasiūlymus dėl sprendinių teikti, t.p. planuojamos teritorijos kaiminystėje esančio turto savininkai savo adresą gali pranešti plano rengėjui ir organizatoriui nurodytais adresais.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai sprendinius ar procedūras gali skųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – M. Daukšio projektavimo firma, Turgaus a. 21, Klaipėda. tel (8 682) 48190 el. paštas mantas.dauksys@architektas.org.


2013-06-21

Pradedamas rengti žemės sklypo Kulių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5544/0004:361 detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. AV-549 sudarė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį su Vilma Kelpšiene ir Inga Šiaulyte.

Parengta ir patvirtinta planavimo darbų programa (pridedama), su kuria susipažinti galima detaliojo plano rengėjo patalpose darbo metu.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. vidurio.

Planavimo procesas ir visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenysj.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt .

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos (apie kurį bus paskelbta atskirai). Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2013-06-20

Rengiamas žemės sklypo (kad.Nr.5525/0005:56) Klaipėdos r.sav., Vėžaičių sen., Stirbių k., formavimo  ir pertvarkymo projektas.

Žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.5525/0005:56) Klaipėdos r.sav., Vėžaičių sen., Stirbių k., Sklypo bendras plotas4.2805 ha.

Projekto organizatoriai: fiziniai asmenys.

Numatoma veikla: padalinti žemės sklypą į tris sklypus.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g. 22-18, Gargždų m., Tel. 868316158, Licenzija Nr.1R-KP-137. Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti ir gauti informaciją galima iki 2013-07-19.


2013-06-20

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Vadovaujantis 2012 m. rugpjūčio 13 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus patvirtinta technine užduotimi organizatorius priėmė sprendimą parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros planą ir teisės aktuose nustatyta tvarka atlikti plano sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Planavimo organizatorius – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, 92251, Klaipėda, tel. 8 (46) 499 799, faks. 8 (46) 499 777, el. p. info@port.lt , www.portofklaipeda.lt

Plėtros plano ir plano sprendinių SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2796088, faks. (8 5) 2617507, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt,  www.sweco.lt

Plėtros plano pavadinimas - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros planas.

Plėtros plano tikslas: įvertinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybes, atsižvelgiant į socialinius,  ekonominius ir aplinkosauginius aspektus.

Plėtros plano rengimo pradžia –2013 m. vasario mėn.

Pasiūlymų teikimas – rengiamiems plano sprendinių SPAV apimties nustatymo dokumentui ir SPAV ataskaitai visuomenė gali raštu teikti pasiūlymus. Pasiūlymai nurodytais adresais teikiami Plėtros plano organizatoriui ir plano SPAV dokumentų rengėjui iki viešo supažindinimo su SPAV ataskaita susirinkimo ir jo metu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę, adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą. Susipažinti su Plėtros planu,plano sprendinių SPAV apimties nustatymo dokumentu ir SPAV ataskaita, juos parengus, bus galima planavimo organizatoriaus ir SPAV dokumentų rengėjo buveinėse.

Apie visuomenės viešo supažindinimo suplano sprendinių SPAV ataskaita procedūras bus informuota atskiru pranešimu.


2013-06-19

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5538/0016:364, kad. Nr. 5538/0016:383, kad. Nr. 5538/0016:454, Kvietinių k.v.), esančių Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013-2015.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Vakarų architektūra“, Pilies g. 8-310/311 kab., Klaipėda, el. paštas info@vakaruarchitektura.lt tel.: 8-67810636 PV architektas  Tadas Stalaučinskas.


2013-06-19

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:242,  Gindulių k.v.), esančio Kelmiškės II k., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo  reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013-2015.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Vakarų architektūra“, Pilies g. 8-310/311 kab., Klaipėda, el. paštas info@vakaruarchitektura.lt tel.: 8-67810636 PV architektas Tadas Stalaučinskas.


2013-06-19

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5568/0005:328, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Pajuodupio g. 18, Pajuodupio k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5568/0005:328, plotas 8,5383 ha

Planavimo tikslas – padalinti sklypą į du sklypus (vienas sklypas žemės ūkio paskirties, kitas kitos paskirties).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 201 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2013-06-25 iki 2013-07-09 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitikslinti tel. 8 679 55130.


2013-06-19

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5568/0005:164, Pajuodupio k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Pajuodupio k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5568/0005:164, plotas10,6238 ha

Planavimo tikslas – padalinti sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 201 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2013-06-25 iki 2013-07-09 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitikslinti tel. 8 679 55130.


2013-06-19

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo  projektas Klaipėdos raj. sav., Smilgynų k.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamas žemės sklypas: Smiltynų g. 23, Smiltynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą po pastatais (gyvenamas namas 1A1p – unikalus Nr. 5596-8013-2010, viralinė 2I1p – unikalus Nr. 4400-1033-4135, tvartas 3I1p – unikalus Nr. 4400-1033-4146, daržinė 4I1ž – unikalus Nr. 4400-1033-4168).

Projekto iniciatorius –  fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose –     P. Cvirkos 22-18, Gargždai nuo 2013-06-19 iki 2013-07-17.


2013-06-19

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas sklypui (kad. Nr. 5544/0004:123), Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav..

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1.4168 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:123), esantis Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-06-19 iki 2013-07-17 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-06-19

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas sklypui. kad. Nr. 5555/0001:147 Klaipėdos raj. sav., Margių k.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamas žemės sklypas: Margių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., skl. kad. Nr. 5555/0001:147, sklypo plotas – 4.1000ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į šešis sklypus.

Projekto organizatorius –  fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose –     P. Cvirkos 22-18, Gargždai nuo 2013-06-19 iki 2013-07-17.


2013-06-19

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas sklypui (kad. Nr. 5558/0004:48), Klaipėdos raj. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –22.4000 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0004:48), esantis Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į dvidešimt keturis sklypus (dvidešimt trys sklypai žemės ūkio paskirties, vienas miškų ūkio paskirties). Miško žemės sklypo plotas negali būti mažesnis negu iki atidalijimo buvusios miško žemės plotas.

Projekto organizatoriai –  fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – P. Cvirkos 22-18, Gargždai nuo 2013-06-19 iki 2013-07-17.


2013-06-17

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija –2.9200 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0003:113), esantis Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., iki 2013-07-15.


2013-06-17

Parengtas žemės sklypo Slengių kaime, Klaipėdos rajone detalusis planas. Planuojama teritorija – Slengių kaime, Klaipėdos rajone, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:617.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas –2013 m.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto projekto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2013-07-04 iki 2013-07-31 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-07-18 iki 2013-07-31 projekto rengėjo, taip pat Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengių k., Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2013-08-01 13.00 val. T.Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2013-06-17

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija –0.2547 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0004:308),0.9848 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0004:338), esantys Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: suformuoti keturis žemės ūkio paskirties sklypus.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkės

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., iki 2013-07-20.


2013-06-17

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija –5.8164 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:112), esantis Laugalių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkai .

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., iki 2013-07-20.


2013-06-17

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Judrėnų mstl., Judrėnų sen., Klaipėdos raj. sav.( kad.  Nr. 5533/0003:396).

Planavimo tikslas- pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį- pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus)- iki 2013 m. IV ketv.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-06-14

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Martinų km., Klaipėdos raj. sav.( kadastrinis Nr. 5523/0003:629).

Planavimo tikslas- pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto rengimo terminas- preliminarus - iki 2013 m.IV ketv.

Planavimo  organizatoriai -fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-06-14

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypui kad. Nr. 5544/0003:211.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1,7800 ha. žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:211), esantis Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2013-06-14 iki 2013-07-15.


2013-06-13

Informuojame apie pradedamą rengti Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-19 d. įsakymas Nr. AD1-657 „Dėldetaliojoplanorengimo“, 2013-04-26 d. planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-13 ir 2013-06-04 d. planavimo užduotis Nr. AD1-1371.

Planavimo tikslas - detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius – vadovaujantis 2013 m. vasario 14 d. Jungtinės veiklos sutartimi Nr. J9-116 tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396024, faks. (8 46) 410047, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama interneto tinklalapyje http://www.klaipeda.lt/.-Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Detaliojo planorengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2796089, 2196574, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planavimo darbų programa – detalusis planas bus rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Detaliojoplanokoncepcija bus teikiama tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai detaliojoplanorengimo etape. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka detaliojoplanokoncepcijos nustatymo stadijoje bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Planuojamos teritorijos vieta – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos.

Planavimo proceso trukmė – 2013 m. kovas –2014 m. balandis.

Pasiūlymusdėldetaliojoplanogalima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašomi pranešti savo adresą detaliojoplanorengėjui.

Apie galimybę susipažinti su parengto detaliojoplanosprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskiru pranešimu.


2013-06-13

Rengiamas 5544/0013:640 ir 5544/0013:639  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija ir plotas – Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. Kiškėnų k., SB“Tolupis“, Briedžių tak.3 sklypo kadastrinis Nr. 5544/0013:640, sklypo plotas –0,0580 ha; Briedžių tak.5- sklypo kadastrinis Nr. 5544/0013:639, sklypo plotas0,0570 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : sujungti sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19 Klaipėda, mob. 861122640  el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2013-06-28 iki 2013-07-11 asmeniškai susitarę, tel. mob.861122640.


2013-06-12

Informuojame, kad pradedamas rengti 2,1016 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0004:100), esančio Greičiūnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas - UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-06-12

Baigiamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0002:112), esančio Rimkų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas,

Planavimo tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-07-02 iki 2013-07-30 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-16 iki 2013-07-30 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-31 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-06-11

Informuojame, kad skelbiamas teritorijos esančios, Kalvių k., Klaipėdos r. sav. (0,4369 ha ploto, kad. Nr. 5544/0005:741),  detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT- 91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365 886, faks. (8 46) 210 163,  el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Planuojama teritorija – Kalvių k., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5544/0005:741).

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę tikslinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Rengimo terminai - 2012–2013 m.

Detaliojo plano etapai - parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių  vertinimo ir baigiamasis. Svarstymo ir derinimo tvarka – bendroji.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-315.

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka. Informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo organizatorius – Petras Povilas Mickus (Liepų g. 16, Ketvergiai, Klaipėdos r. sav., tel. 860715201.) bei plano rengėjas (UAB Geometra Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. 865754665)

Supažindinimo tvarka. Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 06 27 iki 2013 07 24 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose Taikos pr. 32A , Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 07 11 iki 2013 07 24 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos raj. ir detaliojo plano rengėjo patalpose Taikos pr. 32A, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013 07 25, 14 val. Dovilų seniūnijos patalpose Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos raj.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda, Tel. (8 46)  247 158; (8 46)  247 159 /faks. (8 46)  314 915).


2013-06-11

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų, esančių adresu Jakų k., Klaipėdos r. sav.: Kad. Nr. 5530/0005:142, plotas 0,5406 ha, Kad. Nr. 5530/0005:143, plotas 0,5780 ha, Kad. Nr. 5530/0005:144, plotas 0,7859 ha, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. 8 (46) 36 58 86, faks. 8 (46) 21 01 63, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-358.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 07 12 iki 2013 07 30 imtinai UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr.32 A, Klaipėda, tel. 8 (46) 36 58 86). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 07 16 iki 2013 07 30 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2013 07 31, 10 val. Sendvario seniūnijos patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu ankščiau minėtu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT-92117, Klaipėda, tel. (8 46) 31 23 99.


2013-06-10

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklype Martinų km., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. 5523/0003:629 viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas- pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatoriai- fiziniai asmenys.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-332 patvirtinta detaliojoplanokoncepcija.

Su patvirtinta detaliojoplanokoncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. birželio 28d. iki 2013m. liepos 25 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. liepos 12 d. iki2013 m. liepos 25 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2013m. liepos 26 d. 12 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymusdėlprojekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo planorengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-06-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kad. Nr. 5568/0008:169, esančio Skinijos g.1, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r., detalusis planas.

Planavimo organizatorius -  UAB “ALKANTA”.

Planavimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos , pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir režimo reikalavimus.

Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Projekto rengimo etapo terminas (preliminarus) – iki2013 m. 12 mėn.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su rengiamu projektu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją -  UAB “Klaipėdos projektas” patalpose adresu Kepėjų g.11a, 91247 Klaipėda, tel. 311 461.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių teikti planavimo organizatoriui UAB “ALKANTA” detalaus plano rengėjo adresu: Kepėjų g.11a, 91247 Klaipėda, tel. 311 461.


2013-06-07

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T11-330 patvirtinta rengiamo 0,4205 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:190) ir 0,4000 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:104) Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus į vieną, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. birželio 25 d. iki 2013 m. liepos 23 d. plano rengėjo adresu: UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Vieša projekto ekspozicija nuo 2013 m. liepos 9 d. iki 2013 m. liepos 23 d. vyks UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013 m. liepos 24 d. 10:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-06-07

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr.5568/0008:5, Nr.5568/0008:110), esančių Vėžaičių mst., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslai – sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos,  nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo

Su parengtu projektu bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-06-25 iki 2013 -07-22. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-9 iki 2013 -07-22, viešas susirinkimas numatomas liepos 23 d, 1100 val. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-06-07

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Kretingalės mst., Klaipėdos r. sav., detalusis planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr.T11-359 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslai – pakeisti sklypo kad. Nr. 5535/0004:313 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-06-25 iki 2013 -07-22. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-9 iki 2013 -07-22, viešas susirinkimas numatomas liepos 23 d, 1000 val. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-06-07

Informuojame, kad  parengtas žemės sklypo, esančio Naujoji g.18, Priekulė , Klaipėdos r. sav., detalusis planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr.T11-362 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5548/0001:114) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-06-25 iki 2013 -07-22. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-9 iki 2013 -07-22, viešas susirinkimas numatomas liepos 23 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-06-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Gindulių k., (kad. Nr.5523/0003:369, kad. Nr.5523/0003:403), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypų Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-26 d. iki 2013-07-23 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-07-10 d. iki 2013-07-23 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-24 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el .paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-06-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Bruzdeilyno k., (kad.Nr.5528/0004:303), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.  Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-05-30d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-318 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-26 d. iki 2013-07-23 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-07-10 d. iki 2013-07-23 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-24 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-06-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klemiškės II k., (kad. Nr. 5523/0004:263), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553002569) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-05-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-310 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-26 d. iki 2013-07-23 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-07-10 d. iki 2013-07-23 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-24 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-06-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klemiškės II k., (kad. Nr. 5523/0004:264), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-05-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-309 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-06-26 d. iki 2013-07-23 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-07-10 d. iki 2013-07-23 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-24 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-06-06

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Dituvos km., Klaipėdos raj. sav. ( kadastrinis Nr. 5552/0010:474).

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus. Projekto rengimo terminas- preliminarus - iki2013 m.IV ketv.

Planavimo  organizatorius - fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-06-06

Informacija apie žemės sklypų (kad. Nr.5555/0001:12; 155; 156; 177; 236; 346; 351; 352; 353) Piktužių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje planuojamos ūkinės veiklos Šnaukštų - 4 žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto eksplotavimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai: fiziniai asmenys

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šnaukštų – 4 žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: žemės sklypas (kad. Nr.5555/0001:12; 155; 156; 177; 236; 346; 351; 352; 353, bendras plotas -10,8570ha, Piktužių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada ar privaloma vertinti poveikio aplinkai: KRAAD 2013 05 28 išvada Nr.(4)-LV4-1548: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su informacija apie planuojama ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbi dienų nuo šio skelbimo pasirodymo 10.00-16.00val. UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, 8 683 70788.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šios skelbimo pasirodymo 8.00-17.00 val. KRAAD, Birutės. 16, Klaipėda, tel. (8 46) 46646, kont. Asmuo V. Jonušas.

Su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo 8.00-17.00 val. KRAAD, Birutės. 16, Klaipėda ir 10.00-16.00val. UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, 8 683 70788.


2013-06-06

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Radailių k., kadastro Nr.5558/0002:67, Nr.5558/0002:71 detalusis planas.

Tikslas - pakeisti detaliojo plano (reg. Nr.003553004039) sprendinius: padalyti į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, keisti sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. birželio 21 d. iki2013m. liepos 19 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. liepos 08 d. iki2013m. liepos 19 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. liepos 22 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-322, 2013-05-30 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Radailių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.5558/0002:67, Nr.5558/0002:71) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-06-06

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr. 5503/0009:7 ir Nr.5503/0009:18, esančių Juodikių k, Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus - gyvenamosios teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos ir rekreacinės teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, padalyti į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius UAB „Europarkas“, adresas: Žvejų g. 6, Priekulės m., Klaipėdos raj. 8 683 70788

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 11:08:17
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102