2018 m. rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. rugsėjo mėn.

2018-09-25

PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5533/0001:334) KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (5533/0001:334), esantis Šalpės g 5., Mataičių k., Judrėnų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1.9288 ha.

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriui 2018-06-08 sprendimas Nr. 12KPĮ-36-(14.12.125.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5533/0001:0334), esančio Šalpės g., Mataičių k., Judrėnų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart“ rojektuotojas Žilvinas Domarkas Tel. Nr. 868303242 el. p. zilvinas.d @geosmart.lt adresas Minijos g. 19 Klaipėda. 

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt paslaugos Nr. KPZP- 49458.


2018-09-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1397; 5558/0005:1414) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-09-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0005:1414) Trušelių k., Klaipėdos r. sav. į du sklypus, pakeisti vieno iš sklypų naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1397) Unguros g. 1, Trušelių k., Klaipėdos r. sav. naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1397; 5558/0005:1414) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-09-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1023, Priedas Nr. 2


2018-09-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr.5558/0005:1436; kad.Nr.5558/0005:1437; kad.Nr.5558/0005:1434; kad.Nr.5558/0005:1435; kad.Nr.5558/0005:1432; kad.Nr.5558/0005:1431; kad.Nr.5558/0005:1429; kad.Nr.5558/0005:1427; kad.Nr.5558/0005:1425; kad.Nr.5558/0005:1417; kad.Nr.5558/0005:1415) Trušelių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-413 (reg. Nr. 003553001858) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0005:1436; kad.Nr.5558/0005:1437; kad.Nr.5558/0005:1434; kad.Nr.5558/0005:1435; kad.Nr.5558/0005:1432; kad.Nr.5558/0005:1431; kad.Nr.5558/0005:1429; kad.Nr.5558/0005:1427; kad.Nr.5558/0005:1425; kad.Nr.5558/0005:1417; kad.Nr.5558/0005:1415) Trušelių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-08-16 d. Nr. AV-1761.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdų, sklypams nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus  (reg.Nr.003553001858).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-09-26 d. iki 2018-10-09 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-446.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-10-09 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-09-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:1019) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-09-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti esamą žemės sklypą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypų paskirties, nustatyti naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:1019) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-09-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1025, Priedas Nr. 2


2018-09-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0003:465; 5510/0003:466; 5510/0003:467; 5510/0003:468; 5510/0003:469) ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-10-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-352 (reg. Nr. 003553001058)  koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugsėjo 21 d. iki 2018 m. spalio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. spalio 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0003:465; 5510/0003:466; 5510/0003:467; 5510/0003:468; 5510/0003:469) ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-09-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:540) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-01-28 Klaipėdos rajono savivaldybės  4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu Nr. T11-55 (reg. Nr. 003553002510), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. iki 2018 m. rugsėjo 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugsėjo 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:540) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-09-12 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:151) KALNUVĖNŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-05-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-216 (reg. Nr. 003553003331), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. iki 2018 m. rugsėjo 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugsėjo 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:151) KALNUVĖNŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1 


2018-09-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr. 5535/0004:114, 5535/0004:128) Kretingalės mstl., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti koreguoti 2012-08-31 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1724 (reg. Nr. 003552004537)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr. 5535/0004:114, 5535/0004:128) Kretingalės mstl Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-15 įsakymas Nr. AV-376.

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus į vieną sklypą. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties nustatyti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei rekreacinės teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg. Nr. 003553004537).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-09-19 d. iki 2018-10-03 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-87.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-10-03 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-09-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5544/0007:103) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti koreguoti 2001-09-06 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 14 posėdžio sprendimu Nr.297 (reg. Nr. 003553000255) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5544/0007:103) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-03-13 d. Nr. AV-573.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, bei naudojimo būdo nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus reg.Nr.003553000255).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-09-25 d. iki 2018-10-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-158.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-10-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:1014) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2015-09-17  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1869 (reg. Nr. 003553005720)  koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugsėjo 26 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:1014) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:383; 5523/0002:379) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-06-03  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-139 (reg. Nr. 003553000525) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugsėjo 26 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:383; 5523/0002:379) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-09-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1128; 5528/0004:1133; 5528/0004:1129; 5528/0004:1130; 5528/0004:1131; 5528/0004:1120) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti esamus žemės sklypus (sujungti ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatant naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1128; 5528/0004:1133; 5528/0004:1129; 5528/0004:1130; 5528/0004:1131; 5528/0004:1120) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-09-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1014, Priedas Nr. 2


2018-09-07

 INFORMACIJA APIE PAKARTOTINĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 720 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“ (toliau – Įsakymas), rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas).

 Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, tinklalapis sumin.lrv.lt). Rengti Bendrąjį planą Įsakymo 4 p. pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, el. p. info@port.lt, tinklalapis www.portofklaipeda.lt).

 Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikiantis konsorciumas, kurį sudaro UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“. Konsorciumo atsakingasis partneris – UAB „Sweco Lietuva“ (V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis www.sweco.lt.).

 Planavimo programa – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3-370-(E) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

 Planavimo tikslai:

 - sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“;

 - įvertinti esamas ir perspektyvines uosto veiklos kryptis, kompleksiškai suplanuoti uosto teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

 - suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos bei kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti;

 - suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų;

 - numatyti uosto plėtrai reikalingas rezervines teritorijas žemyninėje dalyje ir vandenyje.

 Su Bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais, patikslintais ir pakoreguotais pagal gautus visuomenės pasiūlymus, ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita pakartotinai susipažinti galima nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki lapkričio 19 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšto patalpose (apsaugos poste), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, ir tinklalapyje http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uosto-bendrasis-planas

 Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki lapkričio 19 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšte, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

 Baigiamasis susirinkimas-konferencija įvyks 2018 m. lapkričio 19 d. 13 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

 Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui prieš tai nurodytais kontaktais teikiami raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, o baigiamojo susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.


2018-09-05

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 2018 m. rugsėjo 3 d. Nr. 28-18 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Nametas“  įmonės 2018-08-29 d. prašymą,  n u s p r e n d ž i u

                                                                                                                                                                      pradėti Klaipėdos rajono Spengių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Nametas“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-18-43p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Nametas“ įmonės 2018-08-29 d. prašymas.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2018-09-19 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2018-09-19.

Sprendimas dėl Spengių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2018-09-24.


2018-09-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:233) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio  ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:233) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-09-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-992, Priedas Nr. 2


2018-09-05

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5518/0001:172), esančio Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Žemgulių k. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Rengėjas:  UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui, pastabų pateikimui: tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2018-09-06 iki 2018-09-19 imtinai.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2018-09-20, 10.00 val., projekto rengėjo patalpose, adresu Universiteto al. 19 (4-as aušktas).


2018-09-05

Informuojame visuomenę apie parengtą Vido Dapšio žemės sklypo (kad.Nr.5530/0005:341) Jakų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2000-07-13 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 6 posėdžio sprendimu Nr. 70 (reg. Nr. 003553000177) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5530/0005:341) Jakų k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-11-17 d. Nr. AV-2523.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus, panaikinti sklype esantį vandens gręžinį. (reg.Nr.003553000177).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-09-05 d. iki 2018-09-18 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-633.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-09-18 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-09-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1046; 5558/0007:1048; 5558/0007:1047; 5558/0007:1053; 5558/0007:1052) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2010-01-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-53 (reg. Nr. 003553002509) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. iki 2018 m. rugsėjo 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. rugsėjo 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1046; 5558/0007:1048; 5558/0007:1047; 5558/0007:1053; 5558/0007:1052) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-09-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:940; 5523/0003:996) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypui kad. Nr. 5523/0003:940 pakeisti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Prie esamo žemės sklypo kad. Nr. 5523/0003:940 Gindulių k., Klaipėdos r. prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki 4 arų, prijungtam žemės sklypui nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungtą sklypą apjungti su sklypu kad. Nr. 5523/0003:996. Padalinti į sklypus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:940; 5523/0003:996) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-09-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-961, Priedas Nr. 2


2018-09-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:670) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-259, sprendinius: padalinti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:670) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-08-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-955, Priedas Nr. 2


2018-09-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:224) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant detaliuoju planu suplanuotos paskirties, perdalinti detaliuoju planu suplanuotus sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:224) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-08-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-937, Priedas Nr. 2


2018-09-03

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1436; 5558/0005:1437; 5558/0005:1434; 5558/0005:1435; 5558/0005:1432; 5558/0005:1431; 5558/0005:1429; 5558/0005:1427; 5558/0005:1425; 5558/0005:1417; 5558/0005:1415) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2018-08-16

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdų, sklypams nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1436; 5558/0005:1437; 5558/0005:1434; 5558/0005:1435; 5558/0005:1432; 5558/0005:1431; 5558/0005:1429; 5558/0005:1427; 5558/0005:1425; 5558/0005:1417; 5558/0005:1415) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2018-08-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-941, Priedas Nr. 2


2018-09-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:232) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Suplanuoti teritorijas, skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:232) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-08-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-942, Priedas Nr. 2

 


2018-09-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5530/0005:341) Jakų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2000-07-13 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 6 posėdžio sprendimu Nr. 70 (reg. Nr. 003553000177) patvirtinto detaliojo plano sprendinius(korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5530/0005:341) Jakų k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-11-17 d. Nr. AV-2523.

Planavimo tikslai:nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus, panaikinti sklype esantį vandens gręžinį. (reg.Nr.003553000177).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-09-05 d. iki 2018-09-18 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-633.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-09-18 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


800x600 Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 14:16:01
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102