2020 m. liepos mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. liepos mėn.

2020-07-30

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.

Numatoma parengti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planus.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 20-8766):

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vsttt@vstt.lt) iki 2020-08-15.

Sprendimą „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vyriausybės nutarimas.


2020-07-30

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ, ADMINISTRACINIO PASTATO (UNI. NR. 5596-6007-7010) IR SANDĖLIO (UNI. NR. 4400-2524-2722), KLAIPĖDOS R. SAV., RIEKULĖS SEN., PRIEKULĖS II K., DVARO G. 32, REKONSTRUKCIJOS, SANDĖLIO (UNI, NR. 4400-2524-2722) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Dvaro g. 32. Kadastrinis Nr.: 5552/0009:465 Stragnų k.v.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Administracinio pastato (Uni. Nr. 5596-6007-7010) – (7.2) administracinės paskirties pastatai;

Sandėlio (Uni. Nr. 4400-2524-2722) esama paskirtis – (7.9) sandėliavimo paskirties pastatai;

Sandėlio (Uni. Nr. 4400-2524-2722) būsima paskirtis – (7.2) administracinės paskirties pastatai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Indrė Auškelė, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: ntprojektavimas@gmail.com 

Projektuotojas:  „I. Auškelės individuali veikla“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: ntprojektavimas@gmail.com

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): G.S.

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ;  I. Auškelės individuali veikla“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359. PV Indrė Auškelė,  mob. Nr. +370 657 91499

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 15:00 val. elektroniniu paštu  ntprojektavimas@gmail.com  mob. Nr. +370 657 91499, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359 ar viešo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Priekulės seniūnija, Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT–96341 .

Viešo susirinkimo laikas: 2020 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 15:00 val.


2020-07-30

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio5 d. įsakymu Nr. AV-2610 ,,Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:60) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo‘‘ ir Planavimo darbų programa detaliojo plano dokumentui rengti parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:60) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano keitimas.

Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5520/0011:60) Dariaus ir Girėno g. 2, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. – 0,9995 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 45 25 45, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt;

Planavimo iniciatorius: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius, tel. Nr.(8 5) 246 1800.

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: info@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas:  andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

Bendra informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. AV-2610 ,,Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:60) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo‘‘ ir Planavimo darbų programa skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.klaipedos-r.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. K-VT-55-19-694). Rengiant Detaliojo plano keitimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Detaliojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama.

Viešas supažindinimas: Su Detaliojo plano koregavimo projektine dokumentacija galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 306 kab. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2020-07-30 iki 2020-08-19 (projekto Nr. Nr. K-VT-55-19-694). Detaliojo plano vieša ekspozicija organizuojama Gargždų seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2020-07-30 iki 2020-07-19, viešas surinkimas su visuomene organizuojamas 2020-08-19 12.30 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (projekto Nr. K-VT-55-19-694). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 

Informaciją apie Detaliojo plano keitimą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius ir plano rengėjas.


2020-07-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-07-16

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: esamų žemės sklypų Kalotės k., Klaipėdos rajone (kad. Nr. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) sujungimas į vieną ir padalinimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-07-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-968, Priedas Nr. 2


2020-07-16

PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMO NR. 651 „DĖL TRANSEUROPINIO IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO MAZGO DALIES SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANŲ RENGIMO PRADŽIOS“ PAKEITIMĄ. Skelbimo tekstas. LRV nutarimas. Schema.


2020-07-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:392) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-07-03

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: žemės sklype pakeisti vieną iš nustatytų naudojimo būdų – komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą pakeisti į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą, bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:392) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-07-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-923, Priedas Nr. 2


2020-07-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:391) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-07-03

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: žemės sklype pakeisti vieną iš nustatytų naudojimo būdų – komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą pakeisti į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą, bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:391) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-07-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-924, Priedas Nr. 2


2020-07-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Mėdsėdžių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5555/0003:242) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – J. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  liepos 17 d. iki 2020 m. liepos 30  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-07-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių k., Akmenų g. 51,  žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0011:3) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – K. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  liepos 17 d. iki 2020 m. liepos 30  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-07-15

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:236) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-1014 (reg. Nr. 003553003079) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5515/0004:236) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1607 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-28 įsakymas Nr. AV-2525 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:236) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-07-21 iki 2020-08-03 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-683. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-08-03) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-07-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:359; 5528/0001:826) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimu Nr. T11-466 (reg. Nr. 003553002392), keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. liepos 16 d. iki 2020 m. liepos 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:359; 5528/0001:826) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


 2020-07-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:669; 5558/0014:670) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2016-08-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1664 (reg. Nr. T00081536), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. liepos 15 d. iki 2020 m. liepos 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:669; 5558/0014:670) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-07-13

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:236) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-1014 (reg. Nr. 003553003079) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5515/0004:236) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1607 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-28 įsakymas Nr. AV-2525 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:236) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-07-21 iki 2020-08-03 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-683. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-08-03) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-07-13

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:483) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-36 (reg. Nr. 003553004203), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. liepos 15 d. iki 2020 m. liepos 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:483) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2020-07-13

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1589; 5558/0007:1590) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2018-02-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-274 (reg. Nr. T00081511), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. liepos 15 d. iki 2020 m. liepos 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1589; 5558/0007:1590) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2020-07-10

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0003:0094), esančio Žiaukų k., Priekulės sen. Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas ((kad. Nr.5552/0003:0094), Žiaukų k, Klaipėdos r.. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų rekreacinei veiklai.

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Žiaukų k., Klaipėdos r.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2020 m. liepos 09 d. iki 2020 m. liepos 23 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2020-07-23 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-65444.


2020-07-03

Žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:403 ir Kad. Nr. 5510/0004:397 Kaštonų g. 6D Kaštonų g. 6B Grobergiškės k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas numatantis koreguoti (reg. Nr. 0035530004935) patvirtinto detlaus plano sprendinius         

Planuojama teritorija: Žemės sklypai (kad. Nr. 5510/0004:403 ir Kad. Nr. 5510/0004:397 Kaštonų g. 6D Kaštonų g. 6B Grobergiškės k., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Donatas Stalmokas.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.  04 -08 d.Nr. AV-2012 įsakymas. „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti bendrą ribą turinčius žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotam žemės sklypui nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-07-03 iki 2020-07-21 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-184) ir plano rengėjo patalpose, Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-07-22), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-184).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo

svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų

gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2020-07-01


DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1489) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-06-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus, vienam sklypui nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitam susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1489) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-06-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-887, Priedas Nr. 2


2020-07-01


DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:511) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-05-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: patvirtintu detaliuoju planu suformuotą sklypą (kad. Nr. 5558/0005:511) padalinti į atskirus kitos paskirties sklypus (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, apribojimus, suplanuoti kitos paskirties sklypą, kuriam būtų nustatytas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdas, pagal poreikį numatyti servitutus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:511) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-06-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-889, Priedas Nr. 2


Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-30 16:59:10
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102