Kovas - Old.klaipedos-r.lt

Kovas
2019 M. KOVO MĖN.  

2019-03-26

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Arimų g. 3, Gindulių k., (Kad.Nr. 5523/0003:1019) Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-315 (reg. Nr. 003553002819) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5523/0003:1019, esantis Arimų g. 3, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Plotas 0,7587 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „I Baltic“, adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-09-10 Nr. AV-1971.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-315 (reg. Nr. 003553002819) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai: pertvarkyti esamą žemės sklypą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties, nustatyti naudojimo būdus - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-04-04 iki 2019-04-17 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-484) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-04-17), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2019-03-26

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Rasų g. 13, Gindulių k. (kad. Nr.5523/0002:670), Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-09-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-259 (reg. Nr. 003553001419) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5523/0002:670,  Rasų g. 13, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Plotas – 0,1093 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: A. K ir R. Ž. (duomenys nuasmeninti), adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-08-23 d. Nr. AV-1828.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti galiojančio detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-259, sprendinius: padalinti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-04-02 iki 2019-04-15 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-458) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-04-15), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2019-03-25

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypo (kad. Nr.5558/0002:664) Vėveriškių g. 48 Radailių k., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-29 sprendimu Nr.T11-373 (reg. Nr.003553001485) patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad Nr.5558/0002:664 Vėveriškių g. 48 Radailių k., Klaipėdos rajone. Bendras plotas 0.4490 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E. P.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „MINVIDA" Kuncų g.5-47, Klaipėda, tel. Nr.8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-11-04 d. Nr.AV-2556.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-03-29 d. iki 2019-04-11 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “MINVIDA” patalpose, Kuncų g. 5-47, Klaipėdoje, informacija tel. 8 683 70788, el. paštas:  cminvida@yahoo.com.  

Viešas susirinkimas numatomas 2019-04-12  10.00 valadresu Kuncų g.5-47, Klaipėda.

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-04-11d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-03-20

DĖL 2018-08-22 ĮSAKYMO NR. AV-1802 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:233) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1999-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 27 posėdžio sprendimu Nr. 290 (reg. Nr. 003553000175) koregavimo tikslų pakeitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Trevena“.

Susipažinti su naujais sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. kovo 22 d. iki 2019 m. balandžio 04 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. balandžio 04 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL 2018-08-22 ĮSAKYMO NR. AV-1802 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:233) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“1 lapas.


2019-03-13

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI „JUNGIAMOJO KELIO, RUOŽO ŠALIA MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KLAIPĖDA NUO DAUPARŲ VIADUKO IKI JAKŲ ŽIEDO, SU PRIVAŽIUOJAMAISIAIS KELIAIS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS SU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZE“

Rengimo pagrindas: 2017 m. spalio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-324 „Dėl Jungiamojo kelio, ruožo šalia magistralinio kelio A1 Vilnius-Klaipėda nuo Dauparų viaduko iki Jakų žiedo, su privažiuojamaisiais keliais, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize rengimo“.

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel.: (8 46) 47 20 25, Faks.: (8 46) 47 20 05, El. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: apie 300 ha

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Uždaviniai – plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta „Planavimo darbų programa“ bus rengiama specialiojo plano koncepcija. Taip pat, vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių patvirtinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. 


2019-03-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:1) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1998-05-13 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 12 posėdžio sprendimu Nr. 35 (reg. Nr. 003553000075) koregavimo tikslų pakeitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                  

Planavimo iniciatorius: UAB „Trevena“.

Susipažinti su naujais sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2019 m. kovo 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. kovo 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL 2019-01-02 ĮSAKYMO NR. AV-7 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:1) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“,1 lapas.


2019-03-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5558/0005:1507, 5558/0005:1514) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. T11-508 (registro Nr. 003553001874) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5558/0005:1507, 5558/0005:1514) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Teritorijos plotas – 1,4680 ha.

Detaliojo planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r., telefonas: 8 46 473060, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt
 

Detaliojo planavimo iniciatoriai: UAB “Rusnės perlas”, fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“, Neužmirštuolių g. 1 - 9, LT-04124 Vilnius, telefonas: +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. AV-1386.

Planavimo tikslai: Keisti sklypų bendras tarpusavio ribas, keičiant ir sklypų plotų santykį, nustatyti kitus teritorijos tvarkymo reglamentus.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (2017 m. liepos 12 d. raštas Nr. (5.1.73)-A5-3395).

SPAV procedūros: Nesant teisės aktais nustatytų kriterijų, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019 m. kovo 21 d. iki 2019 m. balandžio 3 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-344), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (310 kabinete) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai ir Sendvario seniūnijoje adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen, Klaipėdos r. sav.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2019 m. balandžio 3 d. (susipažinimo su parengtu projektu pabaigos) planavimo organizatoriui ar plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar jo viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-03-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Grikšų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:141) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – I. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. kovo 8 d. iki 2019 m. kovo 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-03-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Trušelių k, Rasytės g. 41, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0006:573) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Papildoma informacija: projekto tikslas būtų išplėsti statinių statybos zoną, numatant žemės sklypo dalis, kuriose būtų galima statyti pagalbinio ūkio paskirties statinius (sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui. Esama ūkininko sodybos vieta (gyvenamo namo) nekeičiama. Ir lieka nustatytą, pagal parengtą teritorijų planavimo dokumentą.

Planavimo organizatorius – K.V. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. kovo 8 d. iki 2019 m. kovo 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-03-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:722; 5558/0013:472; 5558/0013:442) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO

Rengimo pradžios data: 2019-03-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: daliai sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos daliai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:722; 5558/0013:472; 5558/0013:442) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-03-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-382, Priedas Nr. 2


2019-03-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5545/0003:154; 5545/0003:296; 5545/0003:281; 5545/0003:142; 5545/0003:614; 5545/0003:567; 5545/0003:162; 5545/0003:477; 5545/0003:606; 5545/0003:302; 5545/0003:290) GRAUMINĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-02-22  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-81 (reg. Nr. 003553004743) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                  

Planavimo iniciatorius: UAB „Sakuona“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. kovo 6 d. iki 2019 m. kovo 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. kovo 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5545/0003:154; 5545/0003:296; 5545/0003:281; 5545/0003:142; 5545/0003:614; 5545/0003:567; 5545/0003:162; 5545/0003:477; 5545/0003:606; 5545/0003:302; 5545/0003:290) GRAUMINĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“1 lapas.


2019-03-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:12) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-05-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-94 (reg. Nr. 003553001272), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: UAB „Pajūrio atspindys“

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. kovo 5 d. iki 2019 m. kovo 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. kovo 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:12) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2019-03-01

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kadastro Nr. 5558 / 0005:539, Nr. 5558 / 0005:515, Nr. 5558 / 0005:644 Klaipėdos raj. sav., Sendvario sen., Slengių k., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-01-27 patvirtinto Klaipėdos rajono tarybos sprendimu Nr. T-11-5 ( reg. Nr. 003553000618) detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai  Klaipėdos raj. sav., Sendvario sen., Slengių k, Spindulio g. 5,7, Žvaigždyno g. 26. g. Plotas – 0.3885 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys M.U, AU., R.A., G.A.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: – V. Dantienės projektavimo firma, Taikos 24 – 432, 91222 Klaipėda. el. paštas vdantiene@yahoo.com., mob.+370 686 41825.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-12-12 d. Nr.AV-2709 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr.5558/0005:539, Nr.5558/0005:515, Nr.5558/0005:644  ) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti gyvenamosios paskirties žemės sklypus kadastro nr. 5558/0005:539, 5558/ 0005:515, Nr.5558/0005:539 į sklypus ( kiekvieną sklypą į du sklypus0, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-03-05 iki 2019-03-18 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-639) bei detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-03-18), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 09:42:23
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102