2014 m. vasario mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. vasario mėn.

 

2014-02-28

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos r. sav. Slengių k. Sendvario sen., kadastro Nr. 5558/0007:256 1.0000 ha, Tauralaukio k.v. detaliojo plano projektas.

Projekto tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla–padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Terminas (preliminarus) – iki 2014 m. pabaigos. Viešas svarstymas numatomas  bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Rengėjas - G. Vaupšo projektavimo firma, Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969.


 2014-02-28

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (kaimo turizmo sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,2800 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5543/0003:56), esantis, Lapių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą kaimo turizmo sodybos, pagalbinio ūkio pastato, sporto aikštelės statybai, infrastruktūros kūrimui pritaikant kaimo turizmo poreikiams

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (kaimo turizmo sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2014-03-14  iki 2014-03-28.


 2014-02-27

Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės sklypas 5535/0002:0188. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5535/0002:0188), esantis Kretingalės mstl., Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –0,80 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir kitos paskirties statinių.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto  rengėjas –  VĮ Valstybės žemės fondas, Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  Šimkaus g. 19,  Klaipėda,  mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galite  asmeniškai susitarę, nuo 2014-03-13  iki 2014-03-26.  telefonas 861122640.


2014-02-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo 5538/0014:127 Kvietinių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas, plotas – 2,6400 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013-10-15 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr. Ar. 9- 296.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „NT SFERA“, Turgaus a. 22, Darbėnai, tel. 8 600 23293.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka (keturiais etapais). Preliminarus detaliojo plano parengimo terminas –2014 m. III ketv. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


 2014-02-24

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kvietinių g. 68, Saulažolių k., Klaipėdos r. ribų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Plano rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą 2013 12 17, nr. 12L-(14.12.36.)-206 ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotos planavimo sąlygos  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti 2013 12 30, nr. 2013.164.zp.

Žemės sklypo rengimo tikslas – valstybinėje žemėje suformuoti žemės sklypą nuosavybės teise valdomiems pastatams (gyvenamas namas, un. Nr. 5599-0010-2018; tvartas, un. Nr. 5599-0010-2030; viralinė, un. Nr. 5599-0010-2042; sandėlis, un. Nr. 5599-0010-2029; garažas, un. Nr. 5599-0010-2050; kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai, un. Nr. 5599-0010-2061) eksploatuoti.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr. (846) 493322

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2014 vasario 25 d. iki 2014 kovo 12 d. Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322.


 2014-02-24

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0006:243), esančio Girkalių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-04-01 iki 2014-04-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-15 iki 2014-04-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-30 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-02-24

Informuojame, kad parengtas  žemės sklypų (kad. Nr.5568/0009:367, Nr.5568/0009:434), esančių Maciuičių k., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslai –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos,  pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorės – fiziniai asmenys.

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, tel 8-614-98750.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2014-03-10 iki 2014 -04-07. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-24 iki 2014 -04-07, viešas susirinkimas numatomas balandžio 8d , 900 val. projekto rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatorėms arba plano rengėjui ankščiau minėtu bendrovės adresu.


 2014-02-24

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Šventvakarių k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.5014 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0008:264), esantis Šventvakarių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, paringti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių  g.14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g.14 , Gargždai . nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24.


 2014-02-21

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T11-34 patvirtinta žemės sklypo Dirvupių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5530/0002:17, detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su minėta koncepcija galima detaliojo plano rengėjo patalpose darbo metu.

Detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus. Su motyvais, kodėl jis neatliekamas, galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose darbo metu.

Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statinius, atitinkančius žemės naudojimo būdus.

Skelbiamas parengto žemės sklypo Dirvupių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5530/0002:17, detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija bei viešas susirinkimas numatomi Sendvario seniūnijoje I aukšte, Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo 2014 m. kovo 10 d. iki 2014 m. balandžio 8 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014 m. kovo 25 d. iki 2014 m. balandžio 8 d. Viešas susirinkimas numatomas 2014 m. balandžio 9 d. 11.00 val.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123-45, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti detaliojo plano rengėjui (atstovaujančiam planavimo organizatorių) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2014-02-20

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5568/0009:450, esančio Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205 kab, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T11- 650.

Su detaliojoplanosprendiniais susipažinti galima nuo 2014-03-10 iki 2014-04-07. Vieša detaliojoplanoekspozicija vyks nuo 2014-03-25 iki 2014-04-07 detaliojoplanorengėjo patalpose.

Viešas svarstymas vyks 2014 m. balandžio 8 d., 8.00 val Alyvų g. 3, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2014-02-20

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų Grikštaičių k., Klaipėdos r. sav., (skl. kad. nr. 5568/0004:84, skl. kad. nr. 5568/0004:83) rengiamo detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – atidalyti žemės sklypo (kad. nr. 5568/0004:84) dalį, pakeisti atidalytos dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti su sklypu (kad.nr.5568/0004:83), padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen., el. paštas: vitlinija@gmail.com , tel. 8 686 65395.

Su projektu galima susipažinti nuo 2014-03-10 d. iki 2014-04-07 d.  UAB „Vitlinija“patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-25 d. iki 2014-04-07 d., viešas susirinkimas vyks 2014-04-08 d., 10 val. tuo pačiu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriaus vardu iki viešo susirinkimo pabaigos  paminėtu adresu. Kontaktinis tel. mob. 8 686 65395, el.p. vitlinija@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo aresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo.


 2014-02-20

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Radailių k., kadastro Nr.5558/0002:516, Nr.5558/0002:547 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti žemės sklypo detaliojo plano (reg. Nr.003553001246) sprendinius: nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, keisti sklypų ribas, užstatymo tankumą ir intensyvumą.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – UAB „Remko statyba“, adresasVingio g. 37-43, Klaipėda, tel. 8 699 34031.

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. kovo 7 d. iki 2014m. balandžio 4 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. kovo 24 d. iki 2014m. balandžio 4 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. balandžio 7 d.. 11 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


 2014-02-20

Rengiamas žemės sklypo planas prilygintas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Pušų g.3 Priekulės m., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.1802 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5548/0001:), esantis  Pušų g.3 Priekulės m., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti žemės sklypo planą, prilyginama detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, suformuojant naudojamą valstybinės žemės sklypą pil. Vandai Jančauskienei nuosavybės teise priklausantiems pastatams (gyvenamasis namas – unikalus Nr.5597-7002-5010, garažas – unikalus Nr.5597-7002-5020, sandėlis – unikalus Nr. 5597-7002-5031, kiti statiniai (inžineriniai) – tvora- unikalus Nr. 5597-7002-5042), esantiems Pušų g.3.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių 14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių 14 , Gargždai . nuo 2014-03-04 iki 2014-03-18.


 2014-02-20

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Naujoji g. 4, Naujoji g. 6, Priekulė planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. AV-2275

Žemės sklypo rengimo tikslas – spadidinti ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus (kad. Nr. 5548/0001:105) Naujoji g. 4 ir (kad. Nr. 5548/0001:108) Naujoji g. 6, Priekulės m.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2014 vasario 19 d. iki 2014 kovo 4 d. Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322


 2014-02-20

Parengtas magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialusis planas

Informuojame, kad parengtas regiono lygmens magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) projektas.

Planuojama teritorija:

-          Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija;

-          Telšių rajono savivaldybės teritorija;

-          Plungės rajono savivaldybės teritorija;

-          Rietavo savivaldybės teritorija;

-          Šiaulių rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius:

AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.

Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850

El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Plano rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,

El. paštas: ardynas@ardynas.lt; a.mince@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt 

Susipažinti su Specialiojo plano (SP) sprendiniais nuo2014 m. kovo 6 d. galima:

Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g. 49, 302 kab., su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt ;

Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas, su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .

Viešos Specialiojo plano sprendinių ekspozicijos nuo2014 m. balandžio 4 d. iki baigiamojo susirinkimo  - konferencijos dienos vyks:

Klaipėdos r. savivaldybėje Architektūros ir urbanistikos sk., SP byla – 312 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai;

Plungės r. savivaldybėje Architektūros sk. skelbimų lentoje, SP byla – 419 kab., Vytauto g. 12, Plungė;

Rietavo savivaldybės skelbimų lentoje, SP byla – 101 kab., Laisvės a. 3, Rietavas;

Telšių r. savivaldybėje Architektūros sk. skelbimų lentoje, SP byla – 108-109 kab., Žemaitės g. 14, Telšiai;

Šiaulių r. savivaldybėje II a. foje, SP byla – 209-210 kab., Vilniaus g. 125, Šiauliai.

Parengto Specialiojo plano baigiamieji susirinkimai – konferencijos vyks:

2014 m. gegužės 7 d. 16 val. Klaipėdos r. savivaldybės tarybos posėdžių salėje Klaipėdos g. 2, Gargždai;

2014 m. gegužės 8 d. 10 val. Plungės r. savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje Vytauto g. 12, Plungė ;

2014 m. gegužės 8 d. 13 val. Rietavo savivaldybės 108 kab. Laisvės a. 3, Rietavas;

2014 m. gegužės 8 d. 16 val. Telšių r. savivaldybės Didžiojoje  salėje Žemaitės g. 14, Telšiai;

2014 m. gegužės 9 d. 10 val. Šiaulių r. savivaldybės 306 kab. Vilniaus g. 125, Šiauliai.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos. Asmenys gautą atsakymą dėl pateikto pasiūlymo gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


 2014-02-20

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5558/0007:332, esančio Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorė: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205 kab, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T11- 611. 

Su detaliojoplanosprendiniais susipažinti galima nuo 2014-03-10 iki 2014-04-07. Vieša detaliojoplanoekspozicija vyks nuo 2014-03-25 iki 2014-04-07 detaliojoplanorengėjo patalpose. Viešas svarstymas vyks2014 m. balandžio 8 d., 9.00 val Alyvų g. 3, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav

Pasiūlymusdėldetaliojoplanogalima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojoplanorengėjui.


 2014-02-18

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: Klaipėdos g.20,18,18a,16, Priekulės mieste.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti.

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybė.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" Klaipėdos filialas Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


 2014-02-18

Informuojame, kad AB ,,Amber Grid“ generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. potvarkiu Nr.2-15   patvirtinta magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija ir Specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadų derinimo pažyma.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:

Regiono lygmens, specialusis.

Specialiojo plano organizatorius:

AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.

Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850

El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,

El. paštas: j.paplauskiene@ardynas.lt, z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt

Susipažinti su patvirtinta Specialiojo plano koncepcija ir su parengta SPAV ataskaita bei SPAV subjektų išvadomis galima:

Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g.49, Vilnius, (302 kab.);

Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas.

Patvirtinta Specialiojo plano koncepcija paskelbta planavimo organizatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento  teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamųjų susirinkimų-konferencijų pabaigos.

Apie galimybę susipažinti su parengto Specialiojo plano sprendiniais, taip pat apie baigiamųjų susirinkimų – konferencijų vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.


 2014-02-18

Papildomai skelbiame informaciją, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T11-609 patvirtinta žemės sklypo Švepelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5530/0005:268) detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – UAB „Gindana“,Gargždų g. 2, Klaipėda. Tel.: 861521741. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2014-03-05 iki 2014-04-03. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-17 iki 2014-03-31 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-04-04,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2014-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kvietinių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5538/0014:437) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2014-03-05 iki 2014-04-03. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-17 iki 2014-03-31 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-04-04,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2014-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Šilko g. 14, Klausmylių vs. Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5523/0007:135) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553001004) sprendinius: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.


2014-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Gerduvėnų k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5568/0010:48) detalusis planas.

Planavimo organizatorius –fiznis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2014-03-05 iki 2014-04-03. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-17 iki 2014-03-31 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-04-04,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2014-02-18

Rengiamas formavimo ir per projektas Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.4150 hair0.0408 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypai Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Klaipėdos 16-1, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g.14 , Gargždai . nuo 2014-03-03 iki 2014-03-17.


2014-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Radailių k., kadastro Nr.5558/0002:665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 694, 695, 696, 690, 691, 692, 693, 699, 701, 702, 703, 700 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553001485) sprendinius: nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, keisti sklypų ribas, užstatymo tankumą ir intensyvumą.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – UAB „DEHOLDA“, fiziniai asmenys.

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. kovo 4 d. iki 2014m. balandžio 01 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. kovo 19 d. iki 2014m. balandžio 01 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. balandžio 02 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kalniškės k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5568/0009:507) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus,  nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus


2014-02-18

UAB „Hidrostatybos projektai“ atstovaudama planavimo organizatorių UAB „V. Paulius & associates real estate“ pagal 2013 10 02 įgaliojimą informuoja, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0002:7, 5505/0002:78, 5505/0002:171), esančių Šnaukštų kaime, Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus, padalyti sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Planavimo organizatorius – UAB „V. Paulius & associates real estate“, Grįžgatvio g. 6, 91286Klaipėda, tel. 8 (46) 355255.

Detaliojo planorengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel./faks. (8 46) 470940, email.: paulius@hsprojektai.lt. Projekto vadovas Paulius Daunys (atestato Nr. A 1843).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 II ketvirčio.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0002:7, 5505/0002:78, 5505/0002:171), esančių Šnaukštų kaime, Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojoplanoprojekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2014 01 30 patvirtinta detaliojo plano koncepcija sprendimu Nr. T11-63 ir su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014 03 10 iki 2014 04 07 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2014 03 25 iki 2014 04 07 detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Viešas susirinkimas vyks 2014 04 08 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo suteikiama telefonu 8 601 94244 arba email.: paulius@hsprojektai.lt.

Pastabas ir siūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-02-14

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,5418 ha ploto žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5510/3:633, esančio Gobergiškės g. 55, Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Kartografiniai projektai”, adresas Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322, el.p.: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt.

Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus):2014 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Taip pat skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr.: 5510/3:633) Gobergiškės g. 55, Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-03-04 iki 2014-04-02 imtinai plano rengėjo - UAB “Kartografiniai projektai” patalpose - Gegužės g. 1, Klaipėda, tel.: 8-46-493322.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-17 iki 2014-04-02 imtinai UAB “Kartografiniai projektai” patalpose - Gegužės g. 1, Klaipėdoje. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-03 d. 10.00 val. UAB “Kartografiniai projektai” patalpose – Dariaus ir Girėno g. 7, Gargžduose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


 2014-02-12

Informuojame, kad pradedamas rengti  kad. Nr. 5544/0007:296; kad. Nr. 5544/0007:297; kad. Nr. 5544/0007:298; kad. Nr. 5544/0007:299 žemės sklypų, Klaipėdos r. sav., Toleikių k., detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys;

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Matavimų poligonas“, į.k. 302343132, Taikos pr. 24-431, tel. Nr. 865387778; emailas: matavimupoligonas@gmail.com;

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – laidojimo paslaugų statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas bus rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas:2014 m. I  ketv. – pabaiga2014 m. III ketv. Apie viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

Suinteresuoti asmenys planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detalaus plano sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui: UAB „Matavimų poligonas“, adresu Taikos pr. 24-431, Klaipėda, per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pradžios ir jo metu.


 2014-02-12

Informuojame, kad skelbiamas bendraja tvarka parengto projekto „Detalusis planas Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav.: 0,1000ha ploto, kad.Nr.5510/0004:701 svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr.T11-62 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“ (Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., tel. 8 614 58237, el.p.: simona@sivosstudija.lt, www.sivosstudija.lt).

Klaipėdos r. sav. Taryba2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T11-62 patvirtino žemės sklypo detaliojo plano koncepciją.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-28 iki 2014-03-14 UAB „SIVOS STUDIJA“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-10d. iki 2014-03-14d. imtinai darbo dienomis, viešas susirinkimas vyks 2014-03-14d. 18.00 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teiktiraštuiki viešo susirinkimo pabaigos plano rengėjui UAB „SIVOS STUDIJA“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-02-12

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5528/0001:318; 5528/0001:712), esančių Zeigių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti detaliojo plano (reg. Nr. 003553000920) sprendinius. Padalyti sklypą (kad. Nr. 5528/0001:318) į du sklypus, pakeisti vieno iš jų paskirtį į kitą. Padalyti sklypą (kad. Nr. 5528/0001:712) į du sklypus, pakeisti vieno sklypo paskirtį į žemės ūkio. Sujungti kitos paskirties sklypus į vieną sklypą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Sujungti žemės ūkio paskirties sklypus į vieną sklypą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Matavimų poligonas“, į.k. 302343132, Taikos pr. 24-431, tel. Nr. 865387778; emailas: matavimupoligonas@gmail.com;

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-02-24 iki 2014-03-21 UAB „Matavimų poligonas“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-18 iki 2014-04-01 UAB „Matavimų poligonas“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-02 10:00 val. UAB „Matavimų poligonas“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-02-12

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07 Nr. I-533, 2008-09-15 Nr. X-1722 redakcija) 6 straipsnio 19 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995-12-12 Nr. I-1120, 2013-06-27 Nr. XII-407 redakcija) 24 straipsnio 4 dalimi parengti sprendimų projektai dėl Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų rengimo. 

Planavimo tikslai: 1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; 2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; 3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; 4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė, tel. (846) 473060, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt

Su sprendimų projektų ir planavimo tikslų dokumentais asmenys gali susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai,  Dovilų seniūnijoje, Minijos g. 2-2, Dovilai, Klaipėdos r., Endriejavo seniūnijoje Mokyklos g. 3, Endriejavo mstl., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav. nuo 2014-02-12 iki 2014-02-25.

Pasiūlymų dėl sprendimo projekto pateikimo tvarka:

Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu iki 2014-02-25.

Sprendimas - Endrijavas

Sprendimas - Dovilai


 2014-02-10

Pradedamas rengti teritorijos, esančios prie Laugalių g.4 ir 4 A, Gargždų mieste, detaliojo plano projektas – suformuoti žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje prie nuosavybės teise valdomų sklypų Laugalių g. 4 ir 4 A, Gargždų mieste bei šunų vedžiojimo aikštelę.

Detaliojo planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje prie nuo-savybės teise valdomų sklypų Laugalių g. 4 ir 4A, Gargždų mieste: nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį - kitos paskirties žemė, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei rekreacinės paskirties želdynų, padalyti į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius.

Mokėtojas: fiziniai asmenys.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka, projekto rengimo terminas2014 m.

Apie detaliojo plano rengimo baigiamąjį etapą bus informuojama papildomai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen., tel. 8 686 65395, el. p. vitlinija@gmail.com .

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ar naudotojai, konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape, planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Mokėtojas: įgal. asmuo Gintaras Jurėnas, kont. tel Nr. 8 685 38751


 2014-02-07

Rengiamas  žemės sklypo, esančio Girininkų k., Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., kad. Nr.5525/0002:157, detalusis planas. Planavimo tikslas: pakeisti  pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Preliminarus planavimo terminas 2014 metai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą šio dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu,  taip pat, plano rengėjai V. Vytienei, el. paštu: vida.vytienė@gmail.com, tel. 8 606 76441.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2014-02-17 iki 2014-03-17, kreipiantis pas plano rengėją Vidą Vytienę, tel. 860676441, el.paštu: vida.vytiene@gmail.com.

Planas viešai bus eksponuojamas nuo 2014-03-03 iki 2014-03-17 Vėžaičių seniūnijos foje, skelbimų lentoje, adresu: Gargždų g. 25, Vėžaičiai. Viešas susirinkimas įvyks 2014-03-18, 18 val., adresu: Žalgirio 33-8, Gargždai.

Kaimyninių žemės sklypų valdytojai  ir naudotojai, jeigu jų deklaruota gyvenamoji vieta ar buveinė neatitinka nurodytosios  registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-02-06

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:412), esančio Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai –fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. III ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-02-20 iki 2014-03-24 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2014-03-24 10:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


 2014-02-06

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas, adresu Vytauto g. 13A, Gargždai, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 12 30 įsakymas Nr. AV1-2274.

Žemės sklypo plano organizatorius- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Tel.492451, el. paštas  ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt

Plano rengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą neįregistruotam gyvenamajam namui, esančiam Vytauto g. 13A, Gargždų mieste eksploatuoti.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt nuo 2014 02 19 iki 2014 03 04 imtinai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinių gali būti teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.


2014-02-05

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas, adresu Vytauto g. 13A, Gargždai, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 12 30 įsakymas Nr. AV1-2274.

Žemės sklypo plano organizatorius- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Tel.492451, el. paštas  ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt

Plano rengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą  neįregistruotam gyvenamajam namui, esančiam Vytauto g. 13A, Gargždų mieste eksploatuoti.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt nuo 2014 02 19 iki 2014 03 04 imtinai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinių gali būti teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.


2014-02-05

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamos teritorija –0.6900 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5545/0003:464) esantis Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo pagalbinio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2014-02-19 d.


2014-02-05

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Rudaičių k., Klaipėdos rajone. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Rudaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj., skl. kad. Nr. 5543/0005:139.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties statinių statybai ar rekonstrukcijai (planuojamame sklype esančiame veršidės pastate ūkiniai gyvuliai nebelaikomi ir nebenumatomi laikyti).

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401. el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2014-02-06 iki 2014-02-19 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.a


2014-02-05

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų Dituvos km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. 5552/0010:402 detalusis planas.

Planavimo tikslas- pakeisti pagrindinę  žemės sklypo naudojimo  paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Detaliojo planorengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės žemės sklypo detaliojoplanoprojekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014m. vasario 20 d. iki 2014m. kovo 20 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. kovo 06 d. iki 2014m. kovo 20 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2014m. kovo 21d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/ar projekto rengėjui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-02-05

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:515 Gindulių k.v., esančio Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000716) sprendinius: padalyti sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2014 m. vasario 24 d. iki2014 m. kovo 24 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. kovo 10 d. iki kovo 24 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 kovo 25 d. 09.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-02-05

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:130 Girkalių k.v.), esančio Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2014 I ketv. - 2014 III ketv.

Planavimo organizatorius – UAB „LITECTUS“, J.Balčikonio g. 3, Vilnius, tel. +370-612-31413

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: +370-612-31413.


 2014-02-05

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:359 Kretingalės k.v.), esančio Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2014 I ketv. - 2014 III ketv.

Planavimo organizatoriai –fiziniai asmenys

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: +370-612-31413.


 2014-02-04

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0003:198), esančio Karklės k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-03-03 iki 2014-04-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-18 iki 2014-04-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-02 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-02-04

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų Dituvos km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. 5552/0010:402 detalusis planas.

Planavimo tikslas- pakeisti pagrindinę  žemės sklypo naudojimo  paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Detaliojo planorengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt           

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės žemės sklypo detaliojoplanoprojekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014m. vasario 20 d. iki 2014m. kovo 20 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. kovo 06 d. iki 2014m. kovo 20 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2014m. kovo 21d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/ar projekto rengėjui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.            


2014-02-04

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - žemės sklypai (kad. Nr.5528/0001:76) ir (kad. Nr.5528/0001:11), esantys Klaipėdos r. sav. Karklės kaime.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai -  žemės sklypų perdalijimo (amalgamacija) būdu prie žemės sklypo (kad. Nr.5528/0001:11) prijungti žemės sklypo (kad. Nr.5528/0001:76) dalį (apie0.0640 ha).

Sklypai pertvarkomi pagal pertvarkymo planą.

Projekto organizatoriai - žemės sklypų savininkai.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2014-02-13 iki 2014-02-26 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 08:43:11
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102