2022 m. liepos mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2022 m. liepos mėn.

2022-07-28

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Liaunų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0002:0173), esantis Liaunų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė J. L. (duomenys nuasmeninti) 

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com 

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2022-08-01 iki 2022-08-12. 

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2022-08-16d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda. metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2022-07-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1970) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:528), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-07-28 iki 2022-08-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1969) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:526), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-07-28 iki 2022-08-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1953) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:26), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-07-28 iki 2022-08-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)     

Prašymas 


2022-07-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1961) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0001:37), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Šatrių k., nustatyti naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-07-28 iki 2022-08-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1258; 5528/0004:1257; 5528/0004:1256; 5528/0004:203) GRABIŲ K. IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:421) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-05-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypams kad. Nr. 5528/0004:203; 5528/0004:421 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus, nustatyti žemės naudojimo reglamentus. Likusiems sklypams nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nekeičiant sklypų dydžių nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1258; 5528/0004:1257; 5528/0004:1256; 5528/0004:203) GRABIŲ K. IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:421) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-07-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1917; 5558/0005:1918; 5558/0005:1929; 5558/0005:1919; 5558/0005:1933; 5558/0005:1914; 5558/0005:1926; 5558/0005:1907; 5558/0005:1915; 5558/0005:1928; 5558/0005:1931; 5558/0005:1916; 5558/0005:1908; 5558/0005:1912; 5558/0005:1930; 5558/0005:1923; 5558/0005:1913; 5558/0005:1911; 5558/0005:1905; 5558/0005:1927; 5558/0005:1920) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalujį planą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:1917; 5558/0005:1918; 5558/0005:1929; 5558/0005:1919; 5558/0005:1933; 5558/0005:1914; 5558/0005:1926; 5558/0005:1907; 5558/0005:1915; 5558/0005:1928; 5558/0005:1931; 5558/0005:1916; 5558/0005:1908; 5558/0005:1912; 5558/0005:1930; 5558/0005:1923; 5558/0005:1913; 5558/0005:1911; 5558/0005:1905; 5558/0005:1927; 5558/0005:1920) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 2,5367 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Pamario statyba“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-07 įsakymas Nr. AV-370 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1917; 5558/0005:1918; 5558/0005:1929; 5558/0005:1919; 5558/0005:1933; 5558/0005:1914; 5558/0005:1926; 5558/0005:1907; 5558/0005:1915; 5558/0005:1928; 5558/0005:1931; 5558/0005:1916; 5558/0005:1908; 5558/0005:1912; 5558/0005:1930; 5558/0005:1923; 5558/0005:1913; 5558/0005:1911; 5558/0005:1905; 5558/0005:1927; 5558/0005:1920) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: žemės sklypą kad. Nr. 5558/0005:1918 padalinti į atskirus žemės sklypus. Daliai sklypų nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-08-03 iki 2022-08-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-21-172. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-08-03-2022-08-10 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 686 69258). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-08-19 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/84632906410?pwd=STY0VHNLckQ2bGp5TmdRcjBjTnpHUT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-08-18) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-07-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:248) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. kad. Nr. 5558/0003:248 Naudvariškių g. Mazūriškių k. Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – 0,3780 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-02 įsakymas Nr. AV-3366 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:248) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: esant poreikiui padalinti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-08-03 iki 2022-08-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-21-816. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-08-03-2022-08-18 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 686 69258). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-08-19 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/88104028687?pwd=bWV2QTY2RW9McVRmZkxsbW9PMFNDZz09 

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-08-18) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-07-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1793; 5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-06-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypą į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1793; 5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-07-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-05-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijas. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:260; 5530/0004:272; 5530/0004:273JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-07-25

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339  „Dėl elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas ir pateiktas tvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinio dujotiekio ir susijusios infrastruktūros (elektros tinklų (įskaitant katodinės apsaugos)) apsaugos zonų nustatymo planas (toliau – Planas). 

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. paštas info@ambergrid.lt, interneto svetainė https://www.ambergrid.lt/). Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59 417, el. paštas v.ladygiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, juridinio asmens kodas 302677178, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas www.inzinerijalt.lt, atsakingas asmuo – Projekto dalies vadovas Voldemaras Čiunka (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1182, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2021 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-134), tel. +370 628 10344, el. paštas info@inzinerijalt.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Inžinerija LT“ 2021 m. gruodžio 31 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis NR. 553093 (5).

Plano objektai: 

1)   Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių (toliau – MD) vamzdynai:

-      Klaipėda-Kuršėnai, unikalūs Nr.: 4400-4008-2171 (statybos pabaiga – 2015 m.) ir 

4400-4008-2182 (statybos pabaiga – 2015 m.);

-      Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda, unikalus Nr. 4400-2796-9015 (statybos pabaiga – 1968 m.);

-      Tauragė-Klaipėda III etapas, unikalūs Nr.: 4400-2780-4144 (statybos pabaiga – 2014 m.) ir 4400-2780-4077 (statybos pabaiga – 2013 m.);

-      atšaka į Palangos dujų skirstymo stotį (toliau – DSS), unikalūs Nr.: 4400-4050-7764 ir 

4400-4050-7742 (statybos pabaiga  – 1972 m., rekonstravimo pabaiga – 2018 m.);

-      atšaka į Gargždų DSS, unikalus Nr. 1399-8006-5010 (statybos pabaiga – 1982 m.);

2)   DSS:

-      Klaipėdos II DSS, unikalus Nr. 4400-2777-9514 (statybos pabaiga – 2013 m.);

-      Gargždų DSS, unikalus Nr. 4400-1001-2950 (statybos pabaiga – 2006 m.);

3)   Dauparų dujų slėgio ribojimo mazgas, unikalus Nr. 4400-3115-6246 (statybos pabaiga – 2014 m.);

4)   su MD susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos), ryšių kabeliai) (toliau –susijusi infrastruktūra).

5)   suprojektuota susijusi infrastruktūra (suprojektuotos kontrolės ir matavimo kolonėlės – 9 vnt.).

Plano tikslas – parengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių MD ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).  

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinto plano sprendiniais galima plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/.


2022-07-21

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr.5630/0003:292), esančio Akmenalių k., Darbėnų sen., Kretingos rajono sav., Klaipėdos apskr. 

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriui 2022-07-13 sprendimas Nr. 14KPĮ-13-(14.14.125 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5630/0003:0292), esančio Akmenalių k., Darbėnų sen., Kretingos rajono sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų 

Planavimo tikslai ir uždaviniai - žemės sklype (kadastro Nr. 5630/0003:0292), adresas Akmenalių k., Kretingos r. sav., parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius yra žemės sklypo savininkas (fizinis asmuo). 

PRIDEDAMA: Palnavimo darbų programa 


2022-07-21

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1204; 5558/0007:1213) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. liepos 25 d. iki 2022 m. rugpjūčio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugpjūčio 5 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1204; 5558/0007:1213) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-07-20

Informuojame, kad pradedamas Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių - saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymospecialiojo plano sprendinių viešinimo procesas. Daugiau informacijos – pridedamame informaciniame pranešime.

Informacinis pranešimas


2022-07-19

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Būdviečių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0005:332) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – V. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. liepos 21 d. iki 2022 m. rugpjūčio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-07-19

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Šaipų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:184) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, skirtą rekreacinei statybai. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, skirtą rekreacinei statybai.

Planavimo organizatorius – R. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. liepos 21 d. iki 2022 m. rugpjūčio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-07-19

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Karklės k., žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:72) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, atkuriant buvusius (išlikusius) statinius. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, atkuriant buvusius (išlikusius) statinius.

Planavimo organizatorius – R. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. liepos 21 d. iki 2022 m. rugpjūčio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-07-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:293) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-04-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypus kad. Nr. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878 ir žemės sklype kad. Nr. 5558/0005:293 detaliuoju planu suplanuotus sklypus Nr. 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61 padalinti į sklypus ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:293) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-07-18

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Ketvergių k. Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-10-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-294 (reg.Nr.003553000675) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5544/0006:265;270;271;273) Tvenkinio g. Ketvergių k., Dovilų sen., sav., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 1,1774 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Baltic Research“ į.k.30054758.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2934 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:265; 5544/0006:270; 5544/0006:271; 5544/0006:273) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-694.


2022-07-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:465) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. liepos 20 d. iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:465) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-07-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1859) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0012:62), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Ežaičių k., Sodininkų g. 10, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-18 iki 2022-08-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-07-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963; 5558/0013:964) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. liepos 20 d. iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:960; 5558/0013:962;

5558/0013:963; 5558/0013:964) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-07-15

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 daliesnuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengėsprendimo dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimoplano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais(https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. rugpjūčio 3 d;

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S.Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2022 m. rugpjūčio 3 d.

Sprendimo projektas


2022-07-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1837) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:322), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kalviškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-15 iki 2022-07-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)    Prašymas


 2022-07-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1795) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:129), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-15 iki 2022-07-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)      Prašymas


2022-07-15

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Nibrų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0009:546) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

 Planavimo organizatorius – R. P. (duomenys nuasmeninti).

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. liepos 19 d. iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-07-15

 Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5505/0002:79 Lėbartų k.v., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

 Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;

 Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. Rengėjas: MB „Planavimo vizija“, įmonės kodas 305781292, el. p.: planavimo.vizija@hotmail.com, tel. Nr. +370 612 11404.

 Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2022-07-15 iki 2022-07-28 imtinai projekto rengėjo patalpose iš anksto susitarus telefonu. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2022-07-28 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-100386.


2022-07-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:46) Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano (reg. Nr. 003553005512) sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0002:46), esantis Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., plotas 1,0634 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +37063869696, el. paštas –  mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-01-20, Nr.: AV-178.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:46) Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatant koreguoti detaliojo plano (reg. Nr. 003553005512) sprendinius; vadovaujantis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“, 319 punktu, išnagrinėti kvartalą apribotą Vaškių gatve, krašto keliu Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda, šiaurinėje ir vakarinėje pusėje esančiais artimiausiais vietinės reikšmės keliais laisvoje valstybinėje žemėje, Mickų kaime, Klaipėdos rajone ir išanalizuoti teritorijos kraštovaizdį, želdynus, urbanistinę struktūrą, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą; Suformuoti įsiterpusioje į žemės sklypą (kad. Nr. 5552/0002:46) laisvoje valstybinėje žemėje (plotas apie 0,3990 ha) naują žemės sklypą ir jį prijungti prie žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:46) bei nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą.  

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-07-12 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-857.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-07-25 iki 2022-08-05 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-120. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-08-01 – 2022-08-05 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 638 69696). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-08-08 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://teams.live.com/meet/9471923932021.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-08-05) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-07-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1841) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:813), esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-14 iki 2022-07-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)   Prašymas


2022-07-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1821) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:585), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-14 iki 2022-07-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)  Prašymas


2022-07-14 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1818) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:349), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-14 iki 2022-07-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-13

 2022 m. birželio 14 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-184 „Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo“, buvo patvirtintos valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ir jų buferinės apsaugos zonų schemos. Remiantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 2 punktu, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba vykdė piliečių bei institucijų informavimą registruotais laiškais apie jų valdomuose sklypuose numatytas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Tačiau dalis pateiktų gyventojų adresų yra netikslūs bei kai kurie sklypų savininkai gyvena užsienyje. Dėl šios priežasties ne visi išsiųsti laiškai pasieks numatytus adresatus.

 Nuorodą į įsakymą ir priede esančias gamtos paveldo objektų schemas galite rasti čia. Nuorodą į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetiniame puslapyje pateiktą aktualią informaciją galite matyti čia. 


2022-07-13

 Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti koreguoti 2010-12-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1661 (reg. Nr. 003553003181) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, pakoreguotą pagal 2022-06-06 d. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos derinimo išvadose Nr. REG227604 gautas derinančių institucijų pastabas.

 Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k.

Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.0810 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

 Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-

05- 21 įsakymas Nr. AV-1363.

 Planavimo tikslai: Žemės sklypui nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties

objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir
naudojimo režimo reglamentus.

 Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-386.


2022-07-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1753) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:774, 5544/0002:775), esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Paskirties keitimo motyvas – sandėlio paskirties pastato statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-11 iki 2022-07-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)    Prašymas


 2022-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1752) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:500), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės objektų teritorijos. Paskirties keitimo motyvas – komercinės paskirties pastatų statyba.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-12 iki 2022-07-26 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


 2022-07-11 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1805) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:202), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., Šnaukštų g. 23, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-11 iki 2022-07-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


 2022-07-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. liepos 13 d. iki 2022 m. liepos 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. liepos 26 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

 


2022-07-11 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1800) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:267), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Plikiuose, Eketės g. 1, žemės naudojimo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bedrabučių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-11 iki 2022-07-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-11 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1796) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:327), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Paskirties keitimo motyvas – sandėlio paskirties pastato statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-11 iki 2022-07-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-11 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1790) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:667), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šakinių k., Proskynos g. 7B, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-11 iki 2022-07-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-08 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Rasytės g. 3, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0005:1522) detaliojo plano patvirtinto 2008-09-25 sprendimu sprendimu Nr. T11-508 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Rasytės g. 3, Trušelių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0005:1522. Planuojamo sklypo plotas – 0,1151 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto užsakovas: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).
Projekto rengėjas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, Klaipėda. Projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. p. armalisandrius@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. A-3 nustatyta statybos zona, statybos riba, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai (įvažiavimo į sklypą vieta). Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-07-18 ki 2022-07-29 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 640 11996. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-07-25 iki 2022-07-29 imtinai projekto rengėjo patalpose, Liepų g. 64a, 422 kab., Klaipėda (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.
Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2022-07-29 d.).
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-07-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-3688) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0004:81), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Skomantų k., Piliakalnio g. 23, žemės naudojimo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-08 iki 2022-07-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1778) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0008:69), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kiokių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-08 iki 2022-07-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-07-08

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:1301) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti patvirtinto detaliojo plano, reg.Nr. T00073661, sprendinius.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Slengių k., žemės sklypas kad.Nr.5558/0007:1301, Laukų g.4B

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai – Žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:1301) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis koreguoti patvirtinto detaliojo plano, reg.Nr. T00073661, sprendinius.

Planavimo tikslai - padalinti žemė sklypą Laukų g.4B, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. (kad.Nr. 5558/0007:1301) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą.

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-11-19, Nr.AV-3220.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius – UAB „Labai greitai“

Detaliojo plano rengėjas - Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė (atestato Nr. TPV 0048), mob. 8684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-21-746). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar detaliojo plano rengėjui. Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 


2022-07-07

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:172), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Akmenų g. 19A, detaliojo plano patvirtinto  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-10 d. įsakymu Nr. AV-507 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,4068 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, LT-96130, tel. Nr. (8 46) 21 1116, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – UAB „Vitlinija“ Kranto g. 4 Gargždai. Projekto vadovas V. Češulis, tel. 8 686 65395, el. paštas: vitlinija@gmail.com
Projekto užsakovas – fiziniai asmenis
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir statybos ribą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-07-08 iki 2022-07-22 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-07-22 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas     Brėžinys


2022-07-05

 Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie Žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-55-21-387), pakoreguotą po Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2022-06-15 derinimo Nr. REG229057.

 Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 33,2 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, 

 Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Dominent“.

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

 Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-29 įsakymas Nr. AV-1839 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypams pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą juos atidalijant, vadovaujantis Klaipėdos rajono bendruoju planu. Žemės ūkio paskirties teritorijose, kuriose negalima kita veikla, suformuoti sklypus žemės ūkio veiklai. Kitos paskirties žemės sklypus apjungti, padalinti į sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir (ar) rekreacinės teritorijos, ir (ar) komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Esant poreikiui formuoti bendro naudojimo ar atskirųjų želdynų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Sprendiniai

Reglamentai

Aiškinamasis raštas


2022-07-05 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Gelžinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5555/0001:17) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – A. G. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  liepos 8 d. iki 2022 m. liepos 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-07-05 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0015:554) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – M. J. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  liepos 8 d. iki 2022 m. liepos 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-07-05

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., sklypo kad.Nr. 5505/0001:361 detalusis planas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., sklypo kad.Nr. 5505/0001:361

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – I.G.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com. Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 10-18 įsakymas Nr. AV-2931 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:361) Kisinių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:361) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., paskirtį į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kita). Suformuoti miškų ūkio paskirties žemę. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas)

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2022-07-11 iki 2022-07-22 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-07-18 iki 2022-07-22 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-751 Viešas susirinkimas numatomas 2022-07-22 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui. Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičia.

Brėžinys


2022-07-04

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypų Bruzdeilyno k. detaliojo plano rengimui.

Raštas


 2022-07-04

Informuojame, kad nepritarta žemės sklypų Užmiesčio g. 68 ir Gargždupio g. 28, Gargždų m., detaliojo plano koregavimui.

Raštas


2022-07-04

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:444; 5528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671; 5528/0001:583) NORMANTŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. liepos 7 d. iki 2022 m. liepos 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. liepos 20 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:444; 5528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671; 5528/0001:583) NORMANTŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-07-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1723) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:172), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Spengių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-04 iki 2022-07-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas

 


2022-07-01

INFORMACIJA APIE PATIKSLINTĄ KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ (TPD Nr.  S-RJ-55-20-124) PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintą Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą pagal teritorijų planavimo komisijos narių, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2022-06-23 raštą Nr. REG230413 „Nepritarimo sprendimui derinti motyvai”, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2022-06-23 raštą Nr. REG230546 „Nepritarimo sprendimui derinti motyvai" ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022-06-23 pateiktas pastabas elektroniniu paštu.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 133600 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. LT – 96130, tel.: (8-46) 47 20 25, el.p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-369 „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“.

Planavimo tikslas: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18  d. įsakymu Nr. AV-1713 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros  plėtros specialųjį planą. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir 2019 m.  gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių nuostatomis, vadovaujantis gyventojų  tankio ir planuojamos miestų, miestelių plėtros kriterijais, nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėti infrastruktūros plėtros kryptis ir  alternatyvas, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo  šaltinius, patikslinti urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos  rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, numatyti teritorijas, reikalingas  vandentvarkos infrastruktūros įrengimui.

Planavimo uždaviniai:

● Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamos būklės analizę.

● Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę.

● Nustatyti aglomeracijų ribas bei patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus.

● Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui.

● Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, nustatyti teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams.

● Teisės aktų nustatyta tvarka numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų, tame tarpe ir vandenviečių, apsaugos zonas ir infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.

● Išnagrinėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas. Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir  aplinkosaugos vertinimą.

● Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose nebus nagrinėjami paviršinių nuotekų sprendiniai, nes paviršinių nuotekų tvarkymo  infrastruktūros tvarkymui bus rengiami atskiri planavimo dokumentai.

● Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose įvertinti tai, kad dalis Klaipėdos rajono gyvenviečių centralizuota geriamojo vandens tiekimo  sistema ir/ar centralizuota nuotekų surinkimo sistema sujungtos arba planuojamos sujungti su Klaipėdos  miesto centralizuota geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema.

● Sprendinių konkretizavimo stadijoje privaloma parengti konkrečius sprendinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai su aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. Brėžiniuose privaloma  nurodyti esamą ir planuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (vandenvietės,  vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, vandentakiai, gaisrinis vandentiekis, magistraliniai ir skirstomieji  vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai, nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos ir kiti šios infrastruktūros  objektai), numatyti servitutus, ir teritorijas, suplanuotas paimti visuomenės poreikiams; taip pat vandenviečių  ir nuotekų valyklų apsaugos zonas.

● Kiti teisės aktais pagrįsti uždaviniai.

 Su projekto dokumentais susipažinti galite www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124 ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Grafinė dalis

Tekstinė dalis


2022-07-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1730) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:322), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kalniškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-01 iki 2022-07-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-07-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1726) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:557), esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Kisinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-01 iki 2022-07-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-07-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-06-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1710) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0007:287), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, Volmerio g. 29, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipžinti 2022-07-01 iki 2022-07-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)
10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas 


Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04 16:19:27
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102