2015 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. rugpjūčio mėn.

2015-08-28

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:514 ir kad. Nr. 5510/0003:512), Šakinių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T11-142 (reg Nr. 0035530011291) bei 2007-06-28 sprendimu Nr. T11-143  (reg Nr. 0035530011292) patvirtinus detaliuosius planus.

Planavimo tikslai: Sujungti žemės sklypus ir padalyti į atskirus žemės  sklypus. Pakeisti dalies sklypų paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (keičiamų detaliųjų planų reg. Nr. 003553001291 ir reg Nr. 0035530011292).

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene  supaprastinta tvarka.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.,

Planavimo darbų programą patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Detaliojo plano koncepcija, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas, jeigu planuojamos ūkinės veiklos vertinimą nustato įstatymai.


2015-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario sen. seniūnijoje, Baukštininkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0004:258) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugsėjo 10  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen. seniūnijoje, Ruigių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0007:161) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugsėjo 10  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen. seniūnijoje, Rokų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0003:147) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. iki 2015 m. rugsėjo 10  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen. seniūnijoje, Gropiškių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0008:183) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. iki 2015 m. rugsėjo 10  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2015-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen. seniūnijoje, Gropiškių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0008:218) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. iki 2015 m. rugsėjo 10  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-08-25

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Artojų g. 16, Girkalių k., Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – formuojamas kitos paskirties žemės sklypas Artojų g. 16, Girkalių k., Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą pastatams (gyvenamas namas 1A1p – unikalus Nr. 5597-0007-7010, ūkinis pastatas 2I1p – unikalus Nr. 5597-0007-7024, garažas 3I1p – unikalus Nr. 5597-0007-7030) eksploatuoti.

Projekto organizatorius – pastatų savininkas fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g. 14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 14, Gargždai . nuo 2015-08-31 iki 2015-09-11.


2015-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gobergiškės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0003:417) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. iki 2015 m. rugsėjo 10  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-08-25

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Žiobrių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:182) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. iki 2015 m. rugsėjo 10  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-08-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Šnaukštų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:167) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d. iki 2015 m. rugsėjo 9  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-08-21

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Katkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0002:106) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d. iki 2015 m. rugsėjo 9  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-08-20

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0010:31), Kvietinių g. 9D, Gargždų  m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., ir (kad. Nr. 5520/0010:102) Žemaitės g. 5, Gargždų  m., Gargždų sen.,  Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2010-10-28 sprendimu Nr. T11-790, (reg. Nr. 003553002951) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslai: sujungti sklypus ir padalyti į sklypus, nustatyti vieno iš sklypų nustatyti naudojimo būdus – daugiabučio gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planavimo iniciatoriai: UAB "VLASTONA".

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Uostamiesčio projektas", buveinės patalpos Turgaus a. 27, LT-91246 Klaipėda,             tel.: 8-46 312458, mob.: 8-683 70788, el. paštas: info@uostamiescioprojektas.lt

Žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0010:31, 5520/0010:102), Gargždų ., Gargždų sen, Klaipėdos r.sav., detaliojo plano planavimo darbų programą patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Detaliojo plano koncepcija, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas, jeigu planuojamos ūkinės veiklos vertinimą nustato įstatymai.


2015-08-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:708) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-19 įsakymas Nr. AV-1642 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, patikslinti teritorijos tvarkymo režimo reikalavimus bei panaikinti detaliuoju planu numatytus inžinerinius įrenginius.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. rugpjūčio 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. rugsėjo 3 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-19 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-1642, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:708) Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-08-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5505/0001:245), ŽEMĖS SKLYPO (KAD, NR. 5505/0001:533) GEDMINŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-19 įsakymas Nr. AV-1640 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus (kad. Nr. 5505/0001:245; 5505/0001:533) į vieną sklypą, pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. rugpjūčio 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. rugsėjo 3 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-19 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-1640, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:245), žemės sklypo (kad, nr. 5505/0001:533) Gedminų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-08-17

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:496; 630;633; 636; 640; 631; 632; 635; 639; 638,  Kalniškės k. , Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-07 įsakymas Nr. AV-16 ir įsakymo projektas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, PV architektas Tadas Stalaučinskas (kval. Atestato Nr. A1852), buveinės patalpos adresas: Pilies g. 8-310 kab. Klaipėda,  mob.: 8-67810636, el. paštas: tadasstalaucinskass@gmail.com, internetinis tinklapis www. vakaruarchitektura.lt.

Planavimo tikslai: Pakeisti 2013-02-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-246, (reg. Nr. 003553004752) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai - nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti žemės sklypo (kad. nr. 5568/0009:631) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir sujungti jį su žemės sklypu (kad. nr. 5568/0009:632).

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-08-17 iki 2015-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB "VAKARŲ ARCHITEKTŪRA" buveinės patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-08-25), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-08-11

Pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo (Kad. Nr. 5535/0004:4), esančio Stančių kaime, Klaipėdos raj. sav.  detalusis planas.

Planavimo tikslas:

Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemės, naudojimo   būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detaliojo plano organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: MB „Erdvės architektūra“, Vytauto g. 12-11, Klaipėda, info@erdvesarchitektura.lt, +370 64 728 728.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu ir teikti pasiūlymus galima adresu Vytauto 12-11, Klaipėda (tel. 8 64 728728) nuo 2015-08-26 iki 2015-09-22.  Vieša ekspozicija vyks Kretingalės sen. patalpose nuo 2015 rugpjūčio 26 d. iki 2015m. rugsėjo 22 d. Viešasis susirinkimas vyks 2015m. rugsėjo 23d. 9 val., Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, Kretingalė.

Pasiūlymus dėl projekto visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą projekto rengimo laikotarpį. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame projekte, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.


2015-08-06

Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226, 5558/0007:159, 5558/0007:1094, 5558/0007:147, 5558/0007:1095) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-11 įsakymu Nr. AV-638 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,  tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-15 įsakymas Nr. AV-903.

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:159) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:147) naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1094) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:159, Kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:1226) ir padalyti į sklypus, suformuojant žemės sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai ir inžinerinei infrastruktūrai įrengti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0007:1095) į sklypus.

Konsultavimosi etape skelbiama parengta detaliojo plano koncepcija, kuriai 2015-07-31 raštu Nr. (5.1.22)-A5-4251 pritarė Klaipėdos rajono administracijos direktorius. Su parengta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo  T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, adresu  Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su  parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2015-08-17 iki 2015-08-28 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-08-24 iki 2014-08-28 plano rengėjo, taip pat Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengiai, Klaipėdos r. sav.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2015-08-31 13.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2015-08-04

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5503/0001:68) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5503/0001:68), Poškų k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.9608 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

1.      Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima statyba);

2.      Suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, kitos paskirties statinių statybai, pritaikytų kaimo turizmui vystyti;

3.      Numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. rugpjūčio 04 d. iki 2015 m. rugpjūčio 17 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-08-18 d.  8:00 val. Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=e33f59c0dc7d11e4be978bdc448155cf.    Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 13:30:35
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102