2021 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. birželio mėn.

2021-06-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:161; 5558/0007:1699) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano , reg. Nr. 003553004276, koregavimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. liepos 2 d. iki 2021 m. liepos 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. liepos 16 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:161; 5558/0007:1699) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-06-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:78) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano Radailių k. rengimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. liepos 2 d. iki 2021 m. liepos 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. liepos 16 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:78) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-06-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2486; 5558/0005:514; 5558/0005:550; 5558/0005:592; 5558/0005:568; 5558/0005:520; 5558/0005:533; 5558/0005:551; 5558/0005:593; 5558/0005:1804; 5558/0005:1805; 5558/0005:1806; 5558/0005:1807; 5558/0005:1808; 5558/0005:1809; 5558/0005:1790; 5558/0005:1791; 5558/0005:1788; 5558/0005:1789; 5558/0005:1799; 5558/0005:2085; 5558/0005:2086; 5558/0005:513; 5558/0005:521; 5558/0005:528; 5558/0005:643; 5558/0005:518; 5558/0005:519; 5558/0005:525; 5558/0005:583; 5558/0005:587; 5558/0005:571; 5558/0005:572; 5558/0005:573; 5558/0005:576; 5558/0005:623; 5558/0005:718; 5558/0005:624; 5558/0005:1802; 5558/0005:1803; 5558/0005:1793; 5558/0005:1794; 5558/0005:637) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų, reg. Nr. 003553000618 ir 003553002548, keitimo. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. liepos 2 d. iki 2021 m. liepos 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt 

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. liepos 16 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2486; 5558/0005:514; 5558/0005:550; 5558/0005:592; 5558/0005:568; 5558/0005:520; 5558/0005:533; 5558/0005:551; 5558/0005:593; 5558/0005:1804; 5558/0005:1805; 5558/0005:1806; 5558/0005:1807; 5558/0005:1808; 5558/0005:1809; 5558/0005:1790; 5558/0005:1791; 5558/0005:1788; 5558/0005:1789; 5558/0005:1799; 5558/0005:2085; 5558/0005:2086; 5558/0005:513; 5558/0005:521; 5558/0005:528; 5558/0005:643; 5558/0005:518; 5558/0005:519; 5558/0005:525; 5558/0005:583; 5558/0005:587; 5558/0005:571; 5558/0005:572; 5558/0005:573; 5558/0005:576; 5558/0005:623; 5558/0005:718; 5558/0005:624; 5558/0005:1802; 5558/0005:1803; 5558/0005:1793; 5558/0005:1794; 5558/0005:637) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-06-29

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5503/0002:258, esančio Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; 

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. Rengėjas: UAB „Geoplanai“ Liepų g. 87C, Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com. 

Projekto autorius: Voldemaras Čiunka, kval. Paž. Nr. 2R-FP-667. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-06-30 iki 2021-07-14 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Liepų g. 87C, Klaipėda. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2021-06-09 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-85898.


2021-06-28

Vadovaujantis aplinkos ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-198 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas.

Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba. 

Su projektu galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. liepos 13 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės ir Valstybinės miškų tarnybos internetinėse svetainėse. 

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. vmt@amvmt.lt ; www.amvmt.lt


2021-06-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:204KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-06-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitą, o naudojimo būdą – į rekreacinės teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:204) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-06-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:142MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-05-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prie esamo žemės sklypo prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Apjungtam sklypui nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:142) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-06-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1115MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-05-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypui nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1115MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-06-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:787; 5558/0014:788) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-05-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:787; 5558/0014:788) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-06-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:152) Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2012-08-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1585 (reg. Nr. 003553004533) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:152) Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,2924 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-22 įsakymas Nr. AV-1013 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:152) Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant būtinumui išskirti inžinerinės infrastruktūros ir atskirųjų želdynų teritorijas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-07-02 iki 2021-07-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-273. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-07-16) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-06-22

Pakartotinia informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5545/0004:291 Plikių k.v., esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Pakamorių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Dojas“, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15, voldemaras@dojas.lt; mob.: 867020356. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-06-23 iki 2021-07-08 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2021-07-08 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-51211.


2021-06-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Ežaičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0012:354) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – R. V. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. birželio 25 d. iki 2021 m. liepos 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-06-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų mstl., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:340) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – A. M. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. birželio 25 d. iki 2021 m. liepos 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-06-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Žvelsėnų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0002:183) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – T. Š. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. birželio 25 d. iki 2021 m. liepos 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-06-22

 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Baičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:203) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

 

Planavimo organizatorius – A. M. (duomenys nuasmeninti). 

 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. birželio 25 d. iki 2021 m. liepos 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt

 


2021-06-21

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731, Klaipėdos r. sav. Dauparų - Kvietinių sen., Dauparų k. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių seniūnija, Dauparų kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo 

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav.. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-06-20, Nr. AV-1311 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5510/0005:729; 5510/0005:730) į vieną ir padalyti į sklypus. Suformuotiems sklypams ir žemės sklypui (kad. Nr. 5510/0005:731) pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-06-25 iki 2021-07-09 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-343), plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com, ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060. 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-07-01 iki 20201-07-09 plano rengėjo patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. 

Viešas susirinkimas numatomas 2021-07-12, 17.15 val. plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-07-09) ir viešo svarstymo metu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-06-21

Klaipėdos rajono savivaldybė informuoja, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai– Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) projektas Rimkų ir Kiškėnų kaime, Dovilų sen., Klaipėdos rajone (toliau – projektas). 

Projekto tikslai ir uždaviniai – Žemės paėmimas keliams, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams; reikiamų žemės servitutų projektavimas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas arba pakeitimas. Visuomenės poreikiams paimtus sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas. 

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, adresas internete www.klaipedos-r.lt, el. paštas savivaldybe@kklaipedos-r.lt, kontaktiniai asmenys – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Alina Grigaitytė-Dromantienė, tel. Nr. (8 647) 52 102, el. p. alina.dromantiene@klaipedos-r.lt. 

Projekto rengėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (Kinstitucijos per. 23-401 A korpusas, LT-08105, Vilnius, adresas internete www.vzf.lt), kontaktinis asmuo – Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projektų vadovė Iveta Apanavičienė, tel. (8 682) 13 018, el. paštas iveta.apanaviciene@vzf.lt). 

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2021 m. birželio 23 d. iki 2021 m. liepos 8 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-61613). 

Pasiūlymus per šį terminą galima pateikti raštu projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.


2021-06-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Rasytės g.1, Trušelių k., (kad. Nr.5558/0005:1529), Klaipėdos raj. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-09-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-508 (reg. Nr. 003553001874) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Rasytės g.1, Trušelių k., (kad. Nr.5558/0005:1529), Klaipėdos raj. Plotas – 0.1151 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Notenga“. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: astatauro@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-12-17 Nr. (5.1.1 E) AV – 2940 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:1529) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:1529) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2008-09-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-508 (reg. Nr. 003553001874) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-07-01 iki 2021-07-15 imtinai, planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir patalpose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-21-19). Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-07-15), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2021-06-18

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:122) PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, reg. Nr. T00079840,keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 22 d. iki 2021 m. liepos 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. liepos 7 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:122) PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-17

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.: 5558/0005:0511), esančio Trušelių k., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. Gruodžio 2 d. Sprendimu Nr. T11-323 (reg. Nr. 003553000602) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Rasytės g. 53 (Kad. Nr. 5558/0005:0511), 0,8002 ha ploto žemės sklypas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė: www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas/ projekto vadovas: Vytis Cibulskis, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 310737, kvalifikacijos atestato Nr. ATP 1776; Kontaktai dėl informacijos: tel.: 860059304, el. paštas: stonkuviene.rita@gmail.com

Planavimo pagrindas: detaliojo plano korektūra rengiama vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-15 įsakymu Nr. AV-989. Dokumento numeris informacinėje sistemoje www.tpdris.lt: TPD Nr. K-VT-55-20-326.

Planavimo tikslai: patvirtintu detaliuoju planu suformuotą sklypą (kad. Nr. 5558/0005:511) padalinti į atskirus kitos paskirties sklypus (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, apribojimus, suplanuoti kitos paskirties sklypą, kuriam būtų nustatytas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdas, pagal poreikį numatyti servitutus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2021-06-25 iki 2021-07-09 imtinai: Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje: skelbimai >teritorijų planavimo viešumas >teritorijų planavimo skelbimai); Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-326; Gauti reikiamos informacijos parašius rengėjams el.paštu: stonkuviene.rita@gmail.com, tel.: 860059304.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ar detaliojo plano rengėjui (tel: 8 600 59304, el. paštas: stonkuviene.rita@gmail.com). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijųplanavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

 


2021-06-17

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1810; 5558/0005:1811) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-332 (reg. Nr. 003553002767) patvirtinto detaliojo planokeitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. liepos 5 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1810; 5558/0005:1811) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-17

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo planorengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. liepos 5 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-17

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:677; 5520/0001:681; 5520/0001:682) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2010-02-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-101 (reg. Nr. 003553002554) patvirtinto detaliojo planokoregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. liepos 5 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:677; 5520/0001:681; 5520/0001:682) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1076) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-153 (reg. Nr. 003553001282) patvirtinto detaliojo planokoregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. liepos 5 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1076) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-16

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:569) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

  Planuojama teritorija:žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0001:569) Pasienio g. 1, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos rajone. Planuojamos teritorijos plotas 0,6723 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: J. S., adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

 Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

 Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-12-03 Nr. (5.1.1 E) AV-2829 ir 2021-06-16 Įsakymas dėl 2020-12-03

įsakymo Nr . AV- 2829 „Dėl žemės sklypo (kad. nr. 5520/0001:569) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo, Nr. AV-1699.

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir

inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. 

 Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-06-28 iki 2021-07-12 imtinai,

internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros

informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-20-659) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-07-13), planavimo organizatoriui ir plano

rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

 Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir

statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda.

 Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

 Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2021-06-15

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:347; 5530/0005:349; 5530/0005:354) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, reg. Nr. 003553000177, koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 15 d. iki 2021 m. birželio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:347; 5530/0005:349; 5530/0005:354) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-06-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:1340) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, reg. Nr. T00077669, keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 15 d. iki 2021 m. birželio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:1340) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:395) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2013-11-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-655 (reg. Nr. 003553005072) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 15 d. iki 2021 m. birželio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 29 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:395) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-14

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. birželio 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 28 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:139; 5515/0005:215; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:210; 5558/0006:452; 5558/0006:617; 5558/0006:618; 5558/0006:616; 5558/0006:615; 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:572; 5558/0006:576) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2021-01-28

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 5558/0006:210) naudojimo paskirtį pakeisti į kitą, žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0006:171, 5558/0006:176, 5558/0006:210, 5558/0006:452, 5558/0006:572, 5558/0006:576, 5558/0006:615, 5558/0006:616, 5558/0006:617, 5558/0006:618) naudojimo būdą nustatyti – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0006:171, 5558/0006:176, 5558/0006:210, 5558/0006:452, 5558/0006:572, 5558/0006:576, 5558/0006:615, 5558/0006:616, 5558/0006:617, 5558/0006:618), padalinti į sklypus, vieno sklypo naudojimo būdą nustatyti - komercinės paskirties objektų teritorijos, suplanuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, nustatyti naudojimo būdą - ūkinių miškų sklypai. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:210; 5558/0006:452; 5558/0006:617; 5558/0006:618; 5558/0006:616; 5558/0006:615; 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:572; 5558/0006:576) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-06-11

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:206) PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2003-06-26 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 5 posėdžio sprendimu Nr. T11-103 (reg. Nr. 003553000443),koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 11 d. iki 2021 m. birželio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 25 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:206) PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-06-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:567) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

 Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5558/0005:567, esantis Spindulio g. 3, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamos teritorijos plotas 0,1200 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: A. K. (nuasmeninta), adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-01-28 Nr. (5.1.1 E) AV-205.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-06-25 iki 2021-07-09 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-62) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-07-12), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 


2021-06-04

Informuojame paie patvirtintą žemės sklypo kad. Nr. 5520/0012:15 Gargždų m. planavimo darbų programą.

Programa


2021-06-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:981; 5558/0007:995; 5558/0007:177; 5558/0007:979; 5558/0007:982; 5558/0007:983; 5558/0007:984; 5558/0007:992; 5558/0007:985; 5558/0007:1599; 5558/0007:986; 5558/0007:1600; 5558/0007:987; 5558/0007:988; 5558/0007:1601; 5558/0007:980; 5558/0007:1701) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-05-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:981, 5558/0007:995, 5558/0007:177, 5558/0007:979, 5558/0007:982, 5558/0007:983, 5558/0007:984, 5558/0007:992, 5558/0007:985, 5558/0007:1599, 5558/0007:986, 5558/0007:1600, 5558/0007:987, 5558/0007:988, 5558/0007:1601, 5558/0007:980, 5558/0007:1701) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Nemerkiemio g. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Šilelių g. 1, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intesyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:981; 5558/0007:995; 5558/0007:177; 5558/0007:979; 5558/0007:982; 5558/0007:983; 5558/0007:984; 5558/0007:992; 5558/0007:985; 5558/0007:1599; 5558/0007:986; 5558/0007:1600; 5558/0007:987; 5558/0007:988; 5558/0007:1601; 5558/0007:980; 5558/0007:1701) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-06-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:351; 5558/0007:353) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-05-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:žemės ūkio paskirties sklypus (kad. Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k. sujungti. Padalinti į sklypus. Paskirtį pakeisti į kitą, naudojimo būdą nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. 

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:351; 5558/0007:353) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-06-03

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Specialiojo plano tikslai:nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo teritorijas ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad būtų užtikrinamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis paviršinių nuotekų tvarkymas.

Specialiojo plano uždaviniai:1. Atliekami visi planavimo uždaviniai numatyti Aplinkos ministro įsakymo aktualioje redakcijoje „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“; 2. Atlikti esamų paviršinių nuotekų tinklų hidraulinius skaičiavimus, įvertinant galimą urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą; 3. Atlikti esamų paviršinių nuotekų tinklų hidraulinius skaičiavimus, įvertinant galimą urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą; 4. Numatyti perkrautų ir techninių reikalavimų neatitinkančių paviršinių nuotekų tinklų ruožų, išleistuvių ir hidrotechninių įrenginių rekonstrukciją bei renovaciją; 5. Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis ir priemones, užtikrinant darnią tinklų plėtrą; 6. Numatyti teritorijas paviršinių nuotekų valymo įrenginiams ir vietos nuotekų apskaitos bei taršos stebėsenos punktams įrengti; 7. Sprendinių konkretizavimo stadijoje privaloma parengti konkrečius sprendinius dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai su aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. Brėžiniuose privaloma nurodyti esamą ir planuojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (išleistuvus, mėginių paėmimo vietas, nuotekų valymo įrenginius, tinklus ir kt.), numatyti servitutų poreikius ir teritorijas, suplanuotas paimti visuomenės poreikiams; taip pat paviršinių nuotekų valyklų apsaugos zonas

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 652 66 868, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo dokumentu galima nuo 2021 m. birželio 3 d. iki 2021 m. birželio 16 d. (parsisiunčiant žemiau pateiktą dokumentą). Planavimo organizatoriaus patalpose gyventojai dėl paskelbto karantino neaptarnaujami. Kilus klausimams prašome skambinti tel. 8 652 66 868.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 16 d.

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sprendimo projektas.


2021-06-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:358) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2012-09-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1821 (reg. Nr. 003553004552),keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 7 d. iki 2021 m. birželio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. birželio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:358) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


 


2021-06-01

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą.


Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-22 11:42:08
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102