2022 m. rugsėjis mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2022 m. rugsėjis mėn.

2022-09-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:950) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: nustatyti ūkininko sodybos ribas ir numatyti statinių zoną gyvenamajam namui su priklausiniais; numatyti privažiavimo kelius.
Planavimo organizatorius – N. K. (duomenys nuasmeninti).
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. spalio 5 d. iki 2022 m. spalio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19b, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 515, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu vilma.pabreziene@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-09-30 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Jonikaičių k. 9, žemės sklype (kadastro Nr. 5553/0002:23) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius – M. Ž. (duomenys nuasmeninti).
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. spalio 5 d. iki 2022 m. spalio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19b, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 515, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu vilma.pabreziene@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:662) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatanti koreguoti detaliojo plano, reg.Nr. 003553001189, sprendinius.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., žemės sklypo kad.Nr.5558/0007:662 (Trapėnų g.11)

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai – Žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:662) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis koreguoti detaliojo plano, reg.Nr. 003553001189, sprendinius.
Planavimo tikslai - padalinti žemė sklypą Trapėnų g.11, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. (kad.Nr. 5558/0007:662) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą.

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai.Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-04-14, Nr.AV-1034.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius – D.B. (fizinis asmuo)
Detaliojo plano rengėjas - Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė

(atestato Nr. TPV 0048), mob. 8684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2022.10.10 iki 2022.10.21 dienos imtinai, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-22-434). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022.10.17 iki 2022.10.21 dienos imtinai plano rengėjo patalpose – J.Janonio 12A-1, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. 8 684 53323). Viešo projekto svarstymas vyks 2022.10.24 dieną 11.00val plano rengėjo patalpose J.Janonio g.12A-1, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2022.10.24d.), visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-22-434).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-09-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:434; 5530/0004:435) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001276, sprendinius. 

Planuojama teritorija žemės sklypai (kad. Nr. 5530/0004:434; 5530/0004:435) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. ir įsiterpusi laisva valstybinė žemė. Planuojamas plotas apie 0,1960 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas Nr. AV-1441 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:434; 5530/0004:435) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie esamų sklypų, apjungti sklypus. Padalinti į du sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reglamentus. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-09-26 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1176. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-07 iki 2022-10-21 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-527). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-10-07 iki 2022-10-14 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-10-24 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/83778712377?pwd=MnBDa0V6TFVnUnJYdk9MSCs0ZVFMUT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-21) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-09-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:436) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001276, sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5530/0004:436) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. ir įsiterpusi laisva valstybinė žemė. Planuojamas plotas apie 0,0904 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-29 įsakymas Nr. AV-1199 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:436) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie esamo sklypo. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reglamentus. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-09-26 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1175. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-07 iki 2022-10-21 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-527). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-10-07 iki 2022-10-14 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-10-24 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/85044680286?pwd=QzJjNUdPblg2eWZWdDdrKy9jSy9sZz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-21) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-09-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Laukžemių g.22 (kad. Nr.5558/0002:763), Laukžemių g.24 (kad. Nr.5558/0002:762), Radailių k., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001556 sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Laukžemių g.22 (kad. Nr.5558/0002:763), Laukžemių g.24 (kad. Nr.5558/0002:762), Radailių k., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 1.8831 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj., tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Marteka“, Paupio g. 22, Plikiai, Klaipėdos raj. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: asta.tauroseviciene@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-12-28 Nr. (5.1.1 E) AV – 3017. 

Planavimo tikslai: perdalinti esamus žemės sklypus (sujungti ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo naudojimo paskirties-kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą (-us). 

Planavimo uždaviniai: koreguoti 2007-12-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-446 (reg. Nr. 003553001556) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas – supaprastinta tvarka, pagal iki 2021-07-01 galiojusias LR teritorijų planavimo įstatymo nuostatas. 

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – nerengiamas. 

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - nerengiamas. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-10-10 iki 2022-10-21 imtinai, planavimo organizatoriaus - Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir patalpose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-49). Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-21), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2022-09-29 

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklypo, Mykolo Vaitkaus g. 35, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklypo, esančio Mykolo Vaitkaus g. 35, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d..
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda, el. p. paslaugos.autocad@gmail.com, tel. Nr. +37063151735.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statinių zoną ir statybos ribą.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2022-10-17 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /, bei projekto rengėjo patalpose adresu Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2022-10-03 iki 2022-10-17 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-09-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2577) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:59), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-29 iki 2022-10-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-28 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2569) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0008:11), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, Statybininkų g. 7, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-29 iki 2022-10-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-27

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:152 detalusis planas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:152

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – UAB „PIEVŲ TAKO NAMAI“

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 03-18 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-656 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:152) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“

Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0003:152) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2022-10-03 iki 2022-10-14 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-10-10 iki 2022-10-14 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-264

Viešas susirinkimas numatomas 2022-10-17 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičia.


2022-09-27 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-26 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-412) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:177), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš rekreacinio naudojimo žemės sklypai į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-28 iki 2022-10-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-27 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2545) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5555/0002:218), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Medsėdžių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-28 iki 2022-10-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-27 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2534) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:361), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-28 iki 2022-10-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1618) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. rugsėjo 28 d. iki 2022 m. spalio 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. spalio 11 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1618) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-09-22 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-21 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-2483) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:372), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:373), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., žemės naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-23 iki 2022-10-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-21

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000215, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,2173 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-20 įsakymas Nr. AV-3616 „Dėl žemės sklypo kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-09-29 iki 2022-10-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-22-36. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-09-29 - 2022-10-06 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 686 69258). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-10-14 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/84828992298?pwd=dzQwZWRQR3dNYXoydW9BSmllcDJBZz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-13) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-09-21

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-12-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1661 (reg. Nr. 003553003181) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k.Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.0810 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-21 įsakymas Nr. AV-1363,  „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k.,
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės sklypui nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-05-02 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 514.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-09-29 iki 2022-10-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-386).Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-09-29 iki 2022-10-06 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-10-14 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/87551862157?pwd=aTBJNllwWmJUTmZMSEVqZStmR3hZdz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-13) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-09-20 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:418) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytą rekreacinei veiklai. 

Planavimo organizatorius – K. D. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-20 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Butkų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:175) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – G.G. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-20 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Toleikių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:393) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; parinkti vandens tvenkinio vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą.  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – S. J. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-20 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Nibrų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0009:521) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – O.T. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-20 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Žiobrių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:313) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – A.L. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-20 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario sen., Žemgrindžių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5523/0005:204) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pakoreguoti patvirtintos  ūkininko sodybos statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – A. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-20 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2484) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:339), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-20 iki 2022-10-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-20 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2447) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:139), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-20 iki 2022-10-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-20 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2447) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:714), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-20 iki 2022-10-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-20 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2444) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:356), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Liaunų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-20 iki 2022-10-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


 2022-09-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2439) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0002:127), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Liaunų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-20 iki 2022-10-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-09-20 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5530/0005:1156), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Galindų g. 10, detaliojo plano, registro Nr. 003553003141, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1002 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8-46)211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +37067308505, subarch.kristina@gmail.com
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribą, panaikinti statybos liniją keičiant ją statybos riba, išplėsti statybos zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-09-21 iki 2022-10-05 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.:+370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 10 05 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-09-20

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0006:142), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Dvylių k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5550/0006:142) Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Dvylių k. Plotas – 2,5979 ha. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo: I.P ir G.P. 

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart“, į.k. 302576916, Šilutės pl. 29, LT-91107, Klaipėda, tel. +370 68303242. Projektuotojas Žilvinas Domarkas (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-KP-620), el. p. zilvinas.d@geosmart.lt . 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022-09-19 iki 2022-10-04 imtinai, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt/ bei projekto rengėjo patalpose adresu Šilutės pl. 29, LT-91107, Klaipėda, tel. +370 68303242. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui galima teikti elektronine forma per ŽPDRIS arba raštu projekto rengėjui per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-98206.


2022-09-16

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:557), GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ 

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1283 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: E. B. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: garprojektas@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26 įsakymas Nr. AV-1491 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-956. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000924, sprendinius. Planavimo tikslai – nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: 

- parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; 

- įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; 

- vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais; 

- plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų; 

- detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį. 

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. TDP Nr. K-VT-55-22-571. 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. TDP Nr. K-VT-55-22-571 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.  

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu.


2022-09-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario sen., Žemgrindžių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5523/0005:204) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pakoreguoti patvirtintos ūkininko sodybos statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – A. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-09-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Žiobrių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:313) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – A.L. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-09-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Nibrų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0009:521) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – O.T. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Toleikių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:393) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; parinkti vandens tvenkinio vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – S. J. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-09-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Butkų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:175) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – G.G. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-09-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:418) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytą rekreacinei veiklai. 

Planavimo organizatorius – K. D. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. spalio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-09-16

INFORMUOJAME VISUOMENĘ APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:1109), KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN., KLEMIŠKĖS II K. DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Klemiškės II kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-03-04, Nr. AV-610. 

Planavimo tikslai Padalinti žemės sklypą į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-05 iki 2022-10-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-237. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-10-05 - 2022-10-18 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Jūratės g.1, Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-10-19 17:00 val. 

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-18) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-09-16 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5544/0006:212), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Vyturio g. 22, detaliojo plano Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 Nr. T11-319 (registro Nr. 003553000599), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1752 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8-46)211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +37067308505, subarch.kristina@gmail.com
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti statybos liniją, vietoj jos numatyti statybos ribą; koreguoti nustatytą statybos ribą, statybos zoną, įvažiavimo į sklypą vietą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-09-28 iki 2022-10-12 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.:+370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 10-12 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-09-15

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:557), GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ 

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1283 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: E. B. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: garprojektas@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26 įsakymas Nr. AV-1491 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-956. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:557) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000924, sprendinius. Planavimo tikslai – nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: 

- parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; 

- įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; 

- vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais; 

- plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų; 

- detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį. 

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. TDP Nr. K-VT-55-22-571. 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. TDP Nr. K-VT-55-22-571 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. 

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu. 


2022-09-15 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-13 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-386) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0003:167), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Sarčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš rekreacinio naudojimo žemės sklypai į bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos 2,5600 ha ir atskirų želdynų teritorijos 1,9599 ha.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-15 iki 2022-09-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

 Prašymas


2022-09-13 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2395) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:594), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-13 iki 2022-09-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-09-13 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2356) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:557), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., Žvaigždžių g. 14, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš kitos paskirties į žemės ūkiopaskirtį, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-13 iki 2022-09-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-09-13

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5530/0005:1156), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Galindų g. 10, detaliojo plano, registro Nr. 003553003141, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.  

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1002 ha.  

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai

Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +37067308505, subarch.kristina@gmail.com 

Projekto užsakovas – privatus asmuo.  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribą, panaikinti statybos liniją keičiant ją statybos riba, išplėsti statybos zoną. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-09-14 iki 2022-09-27 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.:+370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022‑09‑27 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Brėžinys.


2022-09-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. rugsėjo 14 d. iki 2022 m. rugsėjo 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugsėjo 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


 2022-09-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. rugsėjo 14 d. iki 2022 m. rugsėjo 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugsėjo 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-09-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-07-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus į vieną sklypą ir padalijant į du ar daugiau žemės sklypus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą gatvės plėtrai, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-09-09 

Informacija apie rengiamą Detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-271 (dokumento reg. Nr. 003553001425), žemės sklype Klaipėdos r. sav., Sedvario sen., Mazūriškių k., Stonės g. 10 koregavimą: koreguojami statybos ribos, statybos zonos išdėstymas supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1414 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J. Zauerveino g. 5-7, 92122 Klaipėda, tel. Nr. +370 61533884, el. paštas: info@pprojektai.com.
Projekto užsakovas – G.A.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-09-14 iki 2022-09-27 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. +370 61533884.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-09-14 iki 2022-09-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122 Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).
Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-09-14 iki 2022-09-21 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu J. Zauerveino g. 5-7, 92122 Klaipėda (su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61533884). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-09-27 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys 


2022-09-09

PAPILDOMAI INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5523/0003:828, KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN., KLEMIŠKĖS II K. DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Klemiškės II kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Magreva“, adresas: Liepų g. 9, Gindulių k., Klaipėdos r. sav., LT-91276, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com. 

Planavimo tikslai : detaliuoju planu suformuotam žemės sklypui, detaliajame plane pažymėtam Nr. 24, daliai jo pakeisti naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-09-26 iki 2022-10-10 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-261. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-10-10), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.2022-09-08

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALUSIS PLANAS

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. (5.1.1 E) AV-848 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, parengtas Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas (toliau – detalusis planas), koreguojantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AV-686 (reg. Nr. T00083247) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt., interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Hill Group“, Gedimino pr. 35, 01109 Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.

Planavimo tikslai – sklypus kad. Nr. 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314 apjungti į vieną sklypą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, patikslinti žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentus. Sklypui kad. Nr. 5544/0007:312, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, pagal poreikį nustatyti papildomus žemės naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, patikslinti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus. Sklypui kad. Nr. 5544/0007:309, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, patikslinti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus. Patikslinti susisiekimo infrastruktūros sprendinius.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano planavimo darbų programa (2021 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. AR14-60); atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti neorganizuojamas, teritorijos vystymo koncepcija nerengiama, koncepcijos nepriklausomas ekspertinis vertinimas neatliekamas. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, planavimo organizatorius įvertino strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų gautas išvadas dėl detaliojo plano SPAV būtinumo ir priėmė galutinį sprendimą (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 3 d. raštas Nr. (5.1.28 E) A5-728) dėl SPAV privalomumo – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su parengtais, viešai eksponuojamais, detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti: nuo 2022 m. rugsėjo 19 d. iki rugsėjo 30 d. imtinai (t.y. ne trumpiau kaip 10 d.d., iš kurių ne mažiau kaip 5 d.d. viešai ekspozicijai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K–VT-55-21-391), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buveinėje (adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.), Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje (adresas: Lašupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos r. sav.).

Viešas svarstymas įvyks 2022 m. spalio 3 d. 16:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu TEAMS platformoje. Vaizdo transliacijos nuoroda: https://bit.ly/3qmjtxy

Informacijos ir pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba TPDRIS sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d.d. nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos gali būti skundžiamas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K–VT-55-21-391.

Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl detaliojo plano sprendinių, kreipkitės į detaliojo plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys.


2022-09-08

Informuojame apie parengtą “Žemės sklypo (kad. Nr.5520/0011:235) Klaipėdos r. sav., Gargždai, Pušų g. 54 detaliojo plano“, patvirtinto „2020m. vasario 28d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.(5.1.1E) AV-467 , koregavimą, koreguojant statybos ribą, statybos zoną, susisiekimo komunikacijų išdėstymą ir servitutų poreikį. Planavimo dokumentas parengtas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. nuostatas.
Planuojamos teritorijos adresas ir plotas:
1) žemės sklypas adresu Gargždai, Dariaus ir Girėno g. 8. sklypo plotas- 0,9137ha
2) žemės sklypas adresu Gargždai, Dariaus ir Girėno g. 10. sklypo plotas- 0,8149 ha
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8-46)211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto užsakovas: UAB „Skaldenis".
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Projus“ Tilžės g. 46A, Klaipėda, tel.: 8 698 71393, el. p. uab.projus@gmail.com. Architektas/PV Algirdas Sviderskas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
sklype Nr.4: detaliuoju planu nustatytų viešpataujančių sklype Nr.5 kelio servitutų (102 ir 103) plotą nuo 1760.96m2 sumažinti iki 120,00m2
sklype Nr.5: detaliuoju planu nustatytų viešpataujančių sklype Nr.4 kelio servitutų (102 ir 103) plotą nuo 2168.53m2 sumažinti iki 120,00m2
sklype Nr.5: detaliuoju planu nustatytų tarnaujančių kelio servitutų (202 ir 203) 1760.96m2 plotą sumažinti iki 120,00m2
Taip pat sklype Nr5. pakoreguoti: statybos zoną, statybos ribą, įvažiavimo-išvažiavimo į šiaurinę sklypo dalį vietą
Jokie kiti patvirtinto detaliojo plano sprendiniai nekeičiami.
Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2022-09-09 iki 2022-09-22 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje „Skelbimai“–”Teritorijų planavimo viešumas”), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir pas projekto rengėją (iš anksto susitarus telefonu +370 698 71393 ).
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-09-22) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.
Teritorijų planavimo dokumentas parengtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. nustatyta teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir viešinimo procedūrų tvarka.

 Aiškinamasis raštas         Brėžinys


2022-09-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2304) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:129), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bajorų g. 24, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.     

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-09 iki 2022-09-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt   

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2022-09-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963; 5558/0013:964) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-08-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-05 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963; 5558/0013:964) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-09-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2279) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:391), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.    

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-05 iki 2022-09-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)    

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2022-09-05 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 15, sklypo kad. Nr. 5530/0005:399 detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1539 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.
Projekto užsakovas –UAB „Tavo investicija“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribą, statybos zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-09-09 iki 2022-09-22 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-09-16 iki 2022-09-22 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-19 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas     Brėžinys 


2022-09-05 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 11, sklypo kad. Nr. 5530/0005:401 detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1497 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.
Projekto užsakovas –UAB „Tavo investicija“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribą, statybos zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-09-09 iki 2022-09-22 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-09-16 iki 2022-09-22 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-19 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas     Brėžinys 


2022-09-05 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0002:257) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – A. V.. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugsėjo 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Šaipų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:184) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti (atkurti) ūkininko ūkio sodybos vietą, skirtą rekreacinei statybai. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, skirtą rekreacinei statybai; specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas (panaikinimas). 

Planavimo organizatorius – R. M. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugsėjo 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-09-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:915) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. rugsėjo 7 d. iki 2022 m. rugsėjo 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugsėjo 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:915) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-09-02 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2305) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0008:293), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.    

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 2022-09-01 iki 2022-09-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)    

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas 


2022-09-01

Informuojame visuomenę apie parengtą 2011-06-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1417 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:936), esančio Kuliškių k., Dauparų - Kvietinių sen., detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0009:564) Šviesioji g. 3, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0009:564), Šviesioji g. 3, Gargždai, plotas - 0,1036 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  mbtaurena@gmail.com.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:936), esančio Kuliškių k., Dauparų - Kvietinių sen., detaliojo plano, patvirtinto 2011-06-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1417, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0009:564) Šviesioji g. 3, Gargždai, koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-09-12 iki 2022-09-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.ltbei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-09-19 – 2022-09-23 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-09-23 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Sprendinių brėžinys    Aiškinamasis raštas
Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-11 21:22:48
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102