2017 m. liepos mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. liepos mėn.

2017-07-28

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5550/0006:176) Pėžaičių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5550/0006:176, Pėžaičių k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.     

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. liepos 31 d. iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., imtinai projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-08-14 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=c5c8374034b411e79846d6fdca6d66d b65c5


2017-07-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:593), KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., KALOTĖS K., DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-05-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-257 (reg. Nr. 003553001673), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugpjūčio 3 d. iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugpjūčio 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:593), KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., KALOTĖS K., DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-07-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1013), KLAIPĖDOS R. SAV., MAZŪRIŠKIŲ,  K., DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-02-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-95 (reg. Nr. 003553002551), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                  

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugpjūčio 3 d. iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugpjūčio 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1013), KLAIPĖDOS R. SAV., MAZŪRIŠKIŲ,  K., DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-07-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:235) KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI,  PUŠŲ G. 54 DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-08-24  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-241 (reg. Nr. 003553001006), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatorius: BUAB „PAMARIO NAMAS“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“, įgalioto asmens.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. liepos 31 d. iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugpjūčio 11 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:235) ) KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI,  PUŠŲ G. 54 DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-07-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:828) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. liepos 25 d. iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-07-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0006:268; 5523/0006:228; 5523/0006:230; 5523/0006:262; 5523/0006:267; 5523/0006:239; 5523/0006:277; 5523/0006:271; 5523/0006:249; 5523/0006:272; 5523/0006:275; 5523/0006:270; 5523/0006:273; 5523/0006:280; 5523/0006:269) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-3  (reg. Nr. 003553000625), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.    

Planavimo iniciatorius: UAB „Viremida“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. liepos 24 d. iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugpjūčio 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0006:268; 5523/0006:228; 5523/0006:230; 5523/0006:262; 5523/0006:267; 5523/0006:239; 5523/0006:277; 5523/0006:271; 5523/0006:249; 5523/0006:272; 5523/0006:275; 5523/0006:270; 5523/0006:273; 5523/0006:280; 5523/0006:269) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-07-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Smilgynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:5) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. liepos 20 d. iki 2017 m. rugpjūčio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-07-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Girininkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0001:20) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. liepos 20 d. iki 2017 m. rugpjūčio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-07-19

Informuojame visuomenę apie Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1078) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalaus plano koregavimą.

Planuojama teritorija:  Žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0002:1078) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 14 d.Nr. AV-814 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2017 balanbdžio 21 d. Nr. AS-411.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: – Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į  susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Suformuotam žemės sklypui nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-07-27 iki 2017-08-11 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-219) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-08-11), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-219).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-07-19

Informuojame visuomenę apie parengtą Jono Venckaus Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:893) ir Sandros Remėzienės (Kad. Nr.  5523/0002:894) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalaus plano koregavimą.

Planuojama teritorija:  Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:893 ir 5523/0002:894) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d.Nr. AV-1371 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2016 liepos 14 d. Nr. AS-793.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti (perdalinti) žemės sklypų ribas nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-07-12 iki 2017-07-27 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-293) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-07-27), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-293).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-07-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1106; 5530/0005:1108) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-06-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1347 (reg. Nr. 003553003385), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.      

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. liepos 24 d. iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugpjūčio 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1106; 5530/0005:1108) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-07-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0018:257) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2003-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-511  (reg. Nr. 003553000454), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.        

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. liepos 24 d. iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugpjūčio 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0018:257) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-07-13

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:893) ir  (Kad. Nr.  5523/0002:894) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalaus plano koregavimą.

Planuojama teritorija:  Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:893 ir 5523/0002:894) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d.Nr. AV-1371 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2016 liepos 14 d. Nr. AS-793.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti (perdalinti) žemės sklypų ribas nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-07-20 iki 2017-08-03 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-293) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-08-03), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-16-293).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-07-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:411) Gindulių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2004-08-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-234 (reg.Nr.003552000554)patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0002:411) Gindulių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-05-03 d. Nr. AV- 947.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Padalinti sklypą į du sklypus. Nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. (reg.Nr.003553000554).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-07-12 d. iki 2017-07-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-254.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-07-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-07-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:689) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-122 (reg. Nr. 003553000501), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. liepos 7 d. iki 2017 m. liepos 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. liepos 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:689) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-07-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:28) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1998-10-01 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 15 posėdžio sprendimu Nr. 90  (reg. Nr. 003553000089), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.        

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. liepos 7 d. iki 2017 m. liepos 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. liepos 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:28) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-07-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:588; 5558/0005:589) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-01-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-5 (reg. Nr. 003553000618), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Planavimo iniciatorius: UAB „Verslo krantas“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. liepos 7 d. iki 2017 m. liepos 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. liepos 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:588; 5558/0005:589) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. DETALIOJO PLANO RENGIMO SAV. “, 1 lapas.


2017-07-03

Visuomenė kviečiama dalyvauti svarstant Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemą

Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti nuo 2017 m. liepos 5 d. iki rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, schemos rengėjo bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose, o nuo 2017 m. liepos 12 d. iki rugsėjo 5 d. ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, III aukšte, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis ir suinteresuota visuomene vyks 2017 m. rugsėjo 6 d. 15.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybėje, Posėdžių salėje, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Baigiamasis susirinkimas – konferencija vyks 2017 m. rugsėjo 25 d. 13.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. (Posėdžių salėje, I a).

Pasiūlymus dėl šio teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui – Aplinkos ministerijai (Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. paštas info@am.lt, http://www.am.lt) arba schemos rengėjui – VĮ Valstybiniam miškotvarkos institutui (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490 222, faks. (8-37) 490 233. el. paštas sek@mp.is.lt, http://www.lvmi.lt).

Kviečiame visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos viešame svarstyme.


 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 14:00:16
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102