2015 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. birželio mėn.

 

2015-06-30

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420), esančio Kalotės kaime, Kretingalės sen, Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. T11-249 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslai: nustatyti žemės  sklypo naudojimo būdus: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.                                                                                                            

Detaliojo plano rengėjas: Jurgitos Comienės individuali veikla, Poilsio14-48, Klaipėda, registracijos Nr. (17.21-30) GES-79447, el. paštas –  j. comienė@gmail.com.,  mob. +370 61738752.

Su parengtu projektu susipažinti bei teikti pasiūlymus galima nuo 2015-07-07 d. iki 2015-07-21 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu bei Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos raj.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2015-07-15 d. iki 2015-07-21d. imtinai vyks Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos raj.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-07-22 d. 10.00 val. Kretingalės  seniūnijos  salėje aukščiau paminėtu adresu.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2015-06-25

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5544/0006:377, Nr. 5544/0006:419, Nr. 5544/0006:420, Nr. 5544/0006:422), esančios Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:377) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, sujungti sklypus ir padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2015 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-07-13 iki 2015-08-10 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2015-07-27 iki 2015-08-10 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2015-08-10 10:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2015-06-25

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, Eglynų k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), MB “Vakarų Kadastras”, įm.k. 303557865, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5510/0002:488, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų k. specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, MB “Vakarų Kadastras”, įm.k. 303557865, Mokyklos g. 33-208, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Mokyklos g. 33-208, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2015 06 23 iki 2015 07 08.


2015-06-25

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Šventvakarių k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), MB “Vakarų Kadastras”, įm.k. 303557865, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5552/0008:186, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Šventvakarių k. specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, MB “Vakarų Kadastras”, įm.k. 303557865, Mokyklos g. 33-208, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Mokyklos g. 33-208, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2015 06 23 iki 2015 07 08.


2015-06-22

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Butkų k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), MB “Vakarų Kadastras”, įm.k. 303557865, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5552/0004:183, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Butkų k. specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietos parinkimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, MB “Vakarų Kadastras”, įm.k. 303557865, Mokyklos g. 33-208, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Mokyklos g. 33-208, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2015 06 22 iki 2015 07 03.


2015-06-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Žalgirio g.18 (kad.Nr.5548/0004:39), plotas 0.2955, Priekulės mieste, Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis, suformuojant atskirus žemės sklypus.

Projekto iniciatoriai –  fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos raj., tel. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com


2015-06-18

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sprendimo projektas "Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo". 2015-06-16 Nr. 29-15


2015-06-18

Informuojame, kad 2015 m. gegužės mėn. 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais (Nr. T11-167 „Dėl pritarimo Dovilų miestelio bendrojo plano koncepcijai“ ir  Nr. T11-168 „Dėl pritarimo Endriejavo miestelio bendrojo plano koncepcijai“) pritarta Dovilų miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-78) ir Endriejavo miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Endriejavo miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-79)  bendrųjų planų koncepcijoms.

BENDRŲJŲ PLANŲ ORGANIZATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipdeods-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė: Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė, tel. (846) 473060, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt.

PLANŲ RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt. Projekto dalies vadovė: Skirmantė Mineikytė, tel. (8 5) 278 84 33.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Dovilų miestelis, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone ir Endriejavo miestelis, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

  1.  Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
  2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
  3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
  4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
  5. Pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai, bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI. 1 ETAPAS: parengiamasis; 2 ETAPAS: rengimo; 3 ETAPAS: baigiamasis. 

STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS (SPAV): Atliekamas.

TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJOS RENGIMAS: Atliekamas.

Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrasis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt, skelbimų lentoje.

Sprendimas (Endriejavas)

Sprendimas (Dovilai)

Erdvinė struktūra (Endriejavas)

Erdvinė struktūra (Dovilai)

Funkciniai prioritetai (Endriejavas)

Funkciniai prioritetai (Dovilai)


2015-06-17

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0015:173) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. birželio 19 d. iki 2015 m. liepos 3  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-06-17

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Medsėdžių kaime, Skardupės g. 8, žemės sklype (kadastro Nr. 5555/0003:110) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. birželio 19 d. iki 2015 m. liepos 3  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-06-17

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Nibrų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0009:252) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. birželio 19 d. iki 2015 m. liepos 3  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-06-17

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Piktožių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5555/0001:17) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. birželio 19 d. iki 2015 m. liepos 3  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-06-17

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Dargužių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:1051) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. birželio 19 d. iki 2015 m. liepos 3  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-06-16

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5628/0007:353) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5628/0007:353), Letūkų k., Klaipėdos rajone. Plotas 1.7444 ha.

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

      1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

      2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pirties ir ūkinio pastato statybai;

      3. suplanuoti ūkinink sodybos vietą arklidės ir pagalbinių pastatų statybai;

      4. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatoriai ir savininkai: fiziniai asmenys.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2015 m. liepos 01 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258 bei žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=5e6e8190e69a11e49d5f8cb84a5fa498.   Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2015-06-12

DĖL UAB „GAUDESTA“ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1661) PILKALNIO G. 15, SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: Įgalioto asmens Sandros Kazlauskienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-11 įsakymas Nr. AV-1162 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. birželio 15 d. iki 2015 m. birželio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. birželio 29 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-11 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Gaudesta“ pasiūlymui“ Nr. AV-1162, 1 lapas;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Gaudesta“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1661) Pilkalnio g. 15, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas.


2015-06-12

DĖL UAB „GAUDESTA“ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1601) VARUPĖS G. 9, SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: Įgalioto asmens Sandros Kazlauskienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-11 įsakymas Nr. AV-1161 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. birželio 15 d. iki 2015 m. birželio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. birželio 29 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-11 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Gaudesta“ pasiūlymui“ Nr. AV-1161, 1 lapas;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Gaudesta“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1601) Varupės g. 9, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas.


2015-06-11

DĖL UAB „VLASTONA“ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:31) KVIETINIŲ G. 9D, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PANAUDOS TEISE VALDOMO ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:102) ŽEMAITĖS G. 5, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.  DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: UAB „Vlastona“ direktoriaus Vlado Stonio, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-09 įsakymas Nr. AV-1144 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: sujungti sklypus ir padalyti į sklypus, nustatyti vieno iš sklypų naudojimo būdus - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Vlastona“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. birželio 12 d. iki 2015 m. birželio 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. birželio 26 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-09 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Vlastona“ pasiūlymui“ Nr. AV-1144, 1 lapas;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Vlastona“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9D, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. ir Klaipėdos rajono savivaldybės panaudos teise valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:102) Žemaitės g. 5, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas.


2015-06-11

DĖL UAB „GAUDESTA“ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1623; KAD. NR. 5558/0005:1654; KAD. NR. 5558/0005:1653; KAD. NR. 5558/0005:1640; KAD. NR. 5558/0005:1641; KAD. NR. 5558/0005:1642; KAD. NR. 5558/0005:1669) VERSMELĖS G., SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: Įgalioto asmens Sandros Kazlauskienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-09 įsakymas Nr. AV-1146 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus sujungti į vieną sklypą ir padalyti į sklypus. Žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0005:1623) padalyti į du sklypus, vienam iš sklypų pakeisti naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. birželio 12 d. iki 2015 m. birželio 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. birželio 26 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-09 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Gaudesta“ pasiūlymui“ Nr. AV-1146, 1 lapas;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Gaudesta“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1623; kad. Nr. 5558/0005:1654; kad. Nr. 5558/0005:1653; kad. Nr. 5558/0005:1640; kad. Nr. 5558/0005:1641; kad. Nr. 5558/0005:1642; kad. Nr. 5558/0005:1669) Versmelės g., Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas.


2015-06-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:1725) Laigyčių g.10 Trušelių km., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2009-10-29 sprendimu Nr. T11-498 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553002400) sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Laigyčių g.10 Trušelių km., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav.,  (kad. Nr.5558/0005:1725). Plotas- 0.2313 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Idmavos projektai“, Laugalių g.9, Gargždai. Tel. Nr.8 686 38222, el. paštas: projektai@idmava.lt.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-01-29 d. Nr.AV-209.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-06-11 iki 2015-06-25 d. imtinai  Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Idmavos projektai“, Laugalių g.9, Gargždai. Tel. Nr.8 686 38222, el. paštas: projektai@idmava.lt.  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-06-18 iki 2015-06-25 d. imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Viešas susirinkimas vyks 2015-06-26 d. 12 val.  UAB „ Idmavos projektai“, adresu Laugalių g.9, Gargždai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.


2015-06-09

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sprendimo projektas "Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo". 2015 m. birželio 5 d. Nr. 27-15


2015-06-09

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5568/0011:210), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektuojama teritorija – Laisvės g. 16, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5568/0011:210).

Projekto tikslai – padalinti kitos paskirties žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Projekto iniciatorė – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas

 klapatauskasalvydask@gmail.com.

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo.


2015-06-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420), esančio Kalotės kaime, Kretingalės sen, Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. T11-249 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslai: nustatyti žemės  sklypo naudojimo būdus:  daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene  supaprastinta tvarka.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.                                                                                                             

Detaliojo plano rengėjas: Jurgitos Comienės individuali veikla, registracijos Nr. (17.21-30) GES-79447 el. paštas –  j. comienė@gmail.com.,  mob. +370 61738752.

Žemės sklypo (kad. Nr.5558/0014:420) Kalotės k., Kretingalės  sen., Klaipėdos  r. sav. detaliojo plano planavimo darbų programą patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. gegužės 29 d. Detaliojo plano koncepcija, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas, jeigu planuojamos ūkinės veiklos vertinimą nustato įstatymai.


2015-06-05

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka baigiamas rengti valstybinio žemės sklypo esančio adresu Kranto g. 11, Saulažolių km., Dauparų- Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastintas viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-11-26 įsakymas Nr.12VĮ-(14.12.2.)-1667.

Projekto organizatorius- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. sav., el. p.: klaipedos.rajonas@nzt. Lt; tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatorius- fizinis asmuo.  

Plano rengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2015-06-08 iki 2015-06-19 imtinai UAB „Idmavos projektai“ patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių gali būti teikiami raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.


2015-06-05

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka baigiamas rengti žemės sklypo esančio adresu Plungės g. 5, Tilvikų km., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastintas viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-07 -18 įsakymas Nr.12VĮ-(14.12.2.)-1049.

Projekto organizatorius- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. sav., el. p.: klaipedos.rajonas@nzt. Lt; tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatorius- fizinis asmuo.

Plano rengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatamseksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2015-06-08 iki 2015-06-19 imtinai UAB „Idmavos projektai“ patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių gali būti teikiami raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.


2015-06-05

2015-06-04 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-452 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:607) Ringelio al. 2, Aukštkiemių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2002-10-03  Klaipėdos rajono savivaldybės  4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 patvirtinto detaliojo plano, (reg. Nr. 003553000325)   (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), koregavimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-04-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-24 įsakymas   Nr. AV-572 „Dėl pritarimo  pasiūlymui“, 1 priedas

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-09 įsakymas Nr. AV-668 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:607) Ringelio al. 2, Aukštkiemių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 2 priedas

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2015-06-04, AS-452, 3 priedas


2015-06-03

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo esančio adresu Kranto g. 11, Saulažolių km., Dauparų- Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastintas viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-11-26 įsakymas Nr.12VĮ-(14.12.2.)-1667.

Projekto organizatorius- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. sav., el. p.: klaipedos.rajonas@nzt. Lt; tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatorius- fizinis asmuo

Plano rengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių gali būti teikiami raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos. Apie parengtą žemės sklypo planą bus informuojama papildomai.


2015-06-03

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka pradedamas rengti žemės sklypo esančio adresu Plungės g. 5, Tilvikų km., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastintas viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-07 -18 įsakymas Nr.12VĮ-(14.12.2.)-1049.

Projekto organizatorius- NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. sav., el. p.: klaipedos.rajonas@nzt. Lt; tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatorius- fizinis asmuo.

Plano rengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatamseksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengėjas-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmavos projektai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių gali būti teikiami raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos. Apie parengtą žemės sklypo planą bus informuojama papildomai.


2015-06-03

Parengtas „Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas“

Planavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-27 įsakymas Nr. AV-1663 „Dėl Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano parengimo“.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai; tel. (8 46) 47 20 25; el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt,  fax. (8 46) 47 20 05, interneto tinklalapio adresas www.klaipedos-r.lt

Plano rengėjas  - UAB ,,Urbanistika’’, A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 21 249 69, faks. (8 5) 21 244 59. El. paštas: adm@urbanistika.lt, interneto tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Projekto vadovas - M. Noreika, tel. (8 610) 02460, marius@urbanistika.lt.

Planuojama teritorija – Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, 1336 km2.

Rengimo terminai: 2014-08 - 2015-08.

Specialiojo plano etapai:  parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Rengimo etapu atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka.

Informacija apie planavimo darbus : Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo  26 d. sprendimu Nr. T11-93 pritarta specialiojo plano koncepcijos Progressus variantui, kurio pagrindu parengti specialiojo plano sprendiniai.

Parengto teritorijų planavimo dokumento  viešinimo procedūrų tvarka, vieta ir laikas:

  • Susipažinti su parengtu specialiuoju planu, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir SPAV atranka galima Architektūros ir urbanistikos skyriaus 306 kab. (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, (8 46) 47 30 60) ir pas plano rengėją (šiame skelbime nurodytu adresu ir telefonu) nuo 2015 m. birželio 19 d. iki 2015 m. liepos 20 d.
  • Specialiojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) nuo 2015 m. birželio 19 d. iki 2015 m. liepos 20 d.
  • Viešas susirinkimas vyks 2015 m. liepos 20 d. 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.  Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 11:38:18
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102