2014 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. rugpjūčio mėn.

 

2014-08-27

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0002:864), esančioToleikių k., Klaipėdos  r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į aštuonis žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pareiškėjas – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-09-01 iki 2014-09-12 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2014-08-27

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0007:382), esančio Letūkų k., Klaipėdos  r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du atskirus sklypus, vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Pareiškėja – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-09-01 iki 2014-09-12 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2014-08-27

Informuojame, kad vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas žemės sklypo esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Žiobrių k. (kad.nr. 5545/0004:371), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu Dėl žemės sklypo (kad.nr. 5545/0004:371) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotu2014 m. birželio 30 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-965.

Projekto tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas. Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-09-08 iki 2014-09-19 UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose adresu: Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777.


2014-08-27

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2004 m. spalio 4d. įsakymo Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas žemės sklypo Klaipėdos r.sav., Kretingalės sen., Stančių k., (kad.Nr.5535/0004:876) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus2014 m. balandžio 11d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-464

Projekto rengimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB “Baltijos architektūra”, J.Janonio g.12A-1, tel. 8 46 410985  Klaipėda. Kontaktinis asmuo – kraštotvarkos architektė Joana Vavilovienė (atestato. Nr. 26476), mob. 8650 75665, el.paštas: dp@baltijosarchitektura.lt.

Viešo svarstymo su visuomene etape nuo 2014-09-01 iki 2014-09-12 dienos su parengtu projektu bus galima susipažinti UAB „Baltijos architektūra“ patalpose  J. Janonio g. 12 A-1, Klaipėda. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta 10 dienų svarstymo procedūra.

Pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto iniciatoriui ir/arba rengėjui.                                                                                                                                 


2014-08-25

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Stančių k., Klaipėdos r. sav.

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 21,3420 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0004:229), esantis Stančių k., Kretingalės k.v., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui, numatant vietą gyvenamojo namo, ūkinių ir  kitų pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Projekto organizatorė – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu galite nuo 2014-08-25d. iki 2014-09-08d. UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199; 8659 76455. el.p. kartografiniaiegle@gmail.com

Pasiūlymai dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto planavimo organizatoriui gali būti teikiami visą projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos raštu el.p.  snieguo7e@gmail.com tel: 8683 18770.


2014-08-22

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kretingalės mstl. (kad. Nr. 5535/0002:3), sklypo plotas – 1,0000 ha.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Ričardo Packevičiaus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, 2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. AV-1801.

Planavimo tikslas: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel.: (8 46)  49 24 51, 8 650 22 400, el. paštas  ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.

Projekto rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-08-25 iki 2014-09-05 imtinai darbo dienomis, adresu Kadagių 8-5, Klaipėda.


2014-08-22

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5558/0013:600, formavimo ir pertvarkymo projektas, adresu, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav.
Projekto rengimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto tikslas – padalinti į sklypus.

Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 201
4 m. rugpjūčio 22 d. iki 2014 m. rugsėjo1 d. adresu: Pramonės pr. 11a, 106 kab. Kaunas, VĮ Valstybinis miškotvarkos instituto, Geodezijos skyrius, darbo dienomis 9:00-17:00 val., tel.: 8614 59835. el.p. Algima_B@lvmi.lt


2014-08-21

Informuojame, jog skelbiamas žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav., 0,3604 ha ploto, kad. Nr. 5523/0007:51 detaliojo plano projekto viešas svarstymas.

Detaliojo planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo, Plano rengėjas - A. Leonavičiūtės projektavimo firma, Didžioji vandens g. 7 - 9, Klaipėda, tel. 8-684-65715.

Susipažinti su detaliojo plano projektu galima plano rengėjo patalpose Didžioji vandens g. 7 - 9, Klaipėdoje nuo2014 m. rugsėjo mėn. 8 d. iki2014 m. spalio mėn. 3 d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. rugsėjo mėn. 22 d iki2014 m. spalio mėn. 3 d nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2014 m. spalio mėn. 6 d. 13 val. Sendvario seniūnijos patalpose, Klaipėdos raj.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-08-20

Informuojame, kad parengtas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Dovilų sen. Dumpių k., Žemininkų g.4,  kadastro Nr. 5544/0002:36 1,0180 ha ploto detalusis planas.

Planavimo tikslas - pakeisti  pagrindinę  žemės  sklypo  naudojimo  paskirtį  iš  žemės  ūkio į kitos  paskirties  žemę, naudojimo  būdą-  gyvenamosios  teritorijos,  pobūdį - vienbučių  ir dvibučių  gyvenamųjų  pastatų statybos,  padalyti į sklypus,  nustatyti  teritorijos  tvarkymo  ir naudojimo  režimo  reikalavimus.

Planavimo organizatoriai  fizinis asmuo

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2014-05-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-251 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB „INKOMPRA“patalpose, Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. rugpjūčio 25 d. iki 2014m. rugsėjo 25 d. plano rengėjo adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. rugpjūčio 10 d. iki 2014m. rugsėjo 26 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. rugsėjo 29 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314 el. paštas info@inkompra.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-08-19

Informuojame, jog skelbiamas žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav., 0,3703 ha ploto, kad. Nr. 5523/0007:64 detaliojo plano projekto viešas svarstymas.

Detaliojo planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.Planorengėjas - A. Leonavičiūtės projektavimo firma, Didžioji vandens g. 7 - 9,Klaipėda, tel. 8-684-65715.

Susipažinti su detaliojo plano projektu galima plano rengėjo patalpose Didžioji vandens g. 7 - 9, Klaipėdoje nuo2014 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki2014 m. rugsėjo mėn. 26 d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. rugsėjo mėn. 15 d iki2014 m. rugsėjo mėn. 26 d nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2014 m. rugsėjo mėn. 26 d. 15 val. Sendvario seniūnijos patalpose, Klaipėdos raj.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2014-08-19

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:649), plotas 1,0 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus.

Planavimo terminas – preliminarus-2014 m.

Detalusis planas svarstomas su visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Detalaus planavimo organizatorius : fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – N. Černiauskienės individuali veikla, Kapsų g. 16, Klaipėda, tel. 865791891, el.paštas: nomeda.v@gmail.com

Su projektu susipažinti, teikti planavimo pasiūlymus bei pastabas galima detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu.


2014-08-07

Informuojame, kad rengiamas sklypo Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.,  kad. Nr. 5528/0004:378 (plotas – 3,000 ha) detalusis planas.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) -  2014 m. IV ketv. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. rugpjūčio 26 d. iki 2014 m. rugsėjo 22 d. iš anksto susiderinus laiką su plano rengėja architekte Inga Lapinskiene, tel. 8-618-72901, el. paštas: ingosprojektai@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 m. rugsėjo 09 d. iki 2014 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje. Viešas susirinkimas numatomas2014 m. rugsėjo 23 d. 9:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-08-06

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Tilto g. 3, Stragnų II kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo organizatorius –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas.

Planavimo iniciatorius – UAB „Vingis“.

Planavimo tikslas (būdas) - suformuoti valstybinės žemės sklypą po pastatu: parduotuvė - kavinė 1E1p, unikalus Nr. 5599-3014-6017.

Nuo 2014 m. rugpjūčio 8 d. iki 2014 m. rugpjūčio 22 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m

Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais.

Pasiūlymus bei pastabas galima teikti planavimo organizatoriui –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma, tel. 860117363, uabgeoramas@gmail.com.


2014-08-06

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo, Dovilų  mstl., (kad. Nr.5544/0003:502), Klaipėdos rajone, formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti vadovaujantis NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-17 d. įsakymu Nr. AV-1657.

Projekto tikslai – vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (patvirtintų 2014-01-02 d. įsakymu Nr. 3D1-D1-1) 4.2.1, 4.2 punktais pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į numatytą Klaipėdos rajono bendrajame plane (kitą gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), padalinti į sklypus.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.74, Gargždai, Klaipėdos rajonas, Tel.: (8 46) 492451,  865022400,
El. paštas  ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatoriai – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel.: 8 46 216 071, fax.:8 46 256 568,  el. paštas- info@pprojektai.lt

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2014-08-07 d. iki 2014-08-21 d. imtinai projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui arba rengėjui.


2014-08-06

Informuojame, kad rengiamas Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Venckų k., Liepų g.9 (kad.nr. 5565/0004:326), plotas – 0,3296 ha; Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Venckų k., Liepų g.7 (kad.nr. 5565/0004:334), plotas – 0,5232 ha; žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotu2014 m. gegužės 09 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-563.

Projekto tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie0.06 ha), besiribojantį su žemės sklypais (kad.nr.5565/0004:326, kad.nr.5565/0004:334, kad.nr.5565/0004:677, kad.nr.5565/0004:12 ir keliu). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas turi būti prijungtas prie besiribojančių sklypų (kad.nr.5565/0004:326, kad.nr.5565/0004:334).

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas. Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-08-11 iki 2014-08-25 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777


2014-08-06

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Rudaičių k. specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5543/0005:240, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Rudaičių k. specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitų statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fiznis asmuo.

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, Taikos pr. 4A-40, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2014 m. rugsėjo 4 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 08 05 iki 2014 09 04.


2014-08-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:159) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugpjūčio 6 iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-08-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0003:479) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, pirties statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. rugpjūčio 6 iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-08-04

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Ruigių kaime specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos parinkimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Topokadma“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5525/0008:172, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Ruigių kaime specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos praplėtimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Topokadma“, Įm. kodas 302312788, Klaipėdos g. 17A, Gargždai. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2014 m. rugsėjo 3 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 17A, Gargždai, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 08 04 iki 2014 09 03.


2014-08-04

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai: UAB "Pervera", fizinis asmuo, 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Komercinės paskirties statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0007:13; 5558/0007:14; 5558/0007:15, bendras plotas -7,5714ha, Aukštkiemio k., Sendvario sen., Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada ar privaloma vertinti poveikio aplinkai: KRAAD 2014 08 01 išvada Nr.(15.3)-A4-3732 - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su informacija apie planuojama ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo 10.00-16.00val. UAB „Minvida“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, 8 683 70788.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šios skelbimo pasirodymo 8.00-17.00 val. KRAAD, Birutės. 16, Klaipėda, tel. (8 46) 466466, kont. asmuo M. Vaišvila.

Su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo 8.00-17.00 val. KRAAD, Birutės. 16, Klaipėda ir 10.00-16.00val. UAB „Minvida“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, 8 683 70788.


2014-08-04

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 5,5960 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0002:39), esantis Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkinio ir kitos paskirties pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2014-08-20 iki 2014-09-03.


2014-08-04

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdos rajone, Lankupių k., sklypo kadastrinis Nr. 5565/0003:178, sklypo plotas – 3,9000 ha.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus2013 m. balandžio 22 d. planavimo sąlygos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti Nr. 2013.41.zp

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: padalinti žemės sklypą į keturis sklypus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas:  UAB „NT SFERA“, Turgaus a. 22, Darbėnai, tel. 8 600 23293.


2014-08-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Ringelio al.8, (kad.Nr.5558/0013:604) Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai: pakeisti galiojančio detaliojo plano (patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2002-10-03 sprendimu Nr.191) sprendinius, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014-2015 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2014-08-01

Pakartotinai informuojame, kad parengtas teritorijos, esančios Kvietinių k, Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas - pakeisti  sklypo kad. Nr. 5538/0014:529 žemės pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos,nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-614 98750 .

Su parengtu  projektu  bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT 96135, tel. 473360, nuo 2014-08-19 . iki 2014 -09-16 . Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 -09-01. iki 2014 -09-15 ., viešas susirinkimas numatomas  rugsėjo 17 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2014-08-01

Informuojame, kad pradedamas rengti UAB „Komunalinis administravimas“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:889) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas

2014-07-30 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „Komunalinis administravimas"  (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-552 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:889) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. T11-130  patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-07-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-16 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Komunalinis administravimas“ pasiūlymui“ Nr. AV-1411, PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-16 įsakymas Nr. AV-1645 „Dėl UAB „Komunalinis administravimas“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:889) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo“, PRIEDAS Nr. 2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2014-07-30 Nr. AS-552.

4. Planavimo darbų programa.

5. 

6. Papildomas susitarimas


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 11:37:55
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102