2020 m. gegužės mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. gegužės mėn.

2020-05-28

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO(KAD. NR. 5558/0005:1489) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-09-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-508 (reg. Nr. 003553001874) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. birželio 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. birželio 12 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO(KAD. NR. 5558/0005:1489) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-05-26

PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE INICIJUOJAMĄ TRANSEUROPINIO IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS RUOŽO – KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO MAZGO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANŲ RENGIMO PRADŽIĄ

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ pateiktą pasiūlymą, parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus ruožo – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ projektą.   

Nutarimo projektu siekiama sudaryti teisines sąlygas ypatingos valstybinės svarbos projekto Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksas) transeuropinio IX B transporto koridoriaus ruožo – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros (ruožo nuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracinės ribos šiaurinėje miesto dalyje (ties Giruliais, Labrenciškėmis, Kalote) iki geležinkelio viaduko virš Liepų g. ir ruožo nuo Rimkų geležinkelio stoties pro Draugystės geležinkelio stotį iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ribos ir greta šio ruožo esančių teritorijų) vystymo planų parengimo inicijavimui ir nustatyti planavimo tikslus. 

Planavimo tikslai: 

-    sudaryti sąlygas Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros darniai plėtrai Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijose ir numatyti šiai plėtrai reikalingas teritorijas;

-    mažinti neigiamą geležinkelių transporto (triukšmo ir vibracijos) poveikį urbanizuotoms teritorijoms Klaipėdos miesto centrinėje dalyje.

Nutarimo projektu numatoma pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentus, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi ir 5 straipsnio 4 dalimi, laikytini specialiojo teritorijų planavimo dokumentais.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. 8 5 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė: www.sumin.lrv.lt). 

Kontaktiniai asmenys: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės (l. e. vadovo pareigas – Vidmantas Tamulis, tel. 239 3941, el. paštas vidmantas.tamulis@sumin.lt, vyriausioji patarėja Eglė Vyšniauskaitė, tel. 239 3930, el. p. egle.vysniauskaite@sumin.lt) patarėja Vaida Ubartaitė (tel. 239 3986, el. p. vaida.ubartaite@sumin.lt). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi ir Įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas paskelbtas Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių interneto svetainėse, taip pat Susisiekimo ministerijos svetainėje ir seniūnijų, kuriose rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose. 

Ši informacija taip pat skelbiama AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, tel. 8 5 269 2038, el. p. info@litrail.lt, interneto svetainė: www.litrail.lt). 

Pasiūlymai dėl sprendimo pradėti rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) transeuropinio IX B transporto koridoriaus ruožo – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planus projekto ir planavimo tikslų planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu. 

Priėmus sprendimą, visa susijusi informacija taip pat bus skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, per ją bus galima teikti pasiūlymus viso teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpiu iki viešo svarstymo (ir jo metu).

Nutarimo projektas

Teikimas LRV


2020-05-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Birbinčių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0003:31) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – L. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  gegužės  28 d. iki 2020 m. birželio 10  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-05-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:828) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-04-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:detaliuoju planu suformuotam žemės sklypui, detaliajame plane pažymėtam Nr. 24, daliai jo pakeisti naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-17 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:828) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-05-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-716, Priedas Nr. 2

 


2020-05-20

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:561; 5558/0007:652) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-03-19

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:561 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, prijungiant prie Trapėnų g. 1 (žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:652), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:561; 5558/0007:652) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-05-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-715, Priedas Nr. 2


2020-05-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 5510/0004:143 ir Nr. 5510/0004:200, Klaipėdos r. sav. Dauparų - Kvietinių sen., Jonušų k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių seniūnija, Jonušų  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1,

Gargždai, Klaipėdos r. sav.. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-10-24 Nr. AV-2259.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sujungti žemės sklypus į vieną ir padalinti į sklypus, daliai žemių pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.  

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-05-18 iki 2020-05-29  imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-582), plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com, ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-05-25 iki 2020-05-29   plano rengėjo patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas numatomas 2020-06-01 17.15 val. plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-06-01) ir viešo svarstymo metu.   Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-05-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ 

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą. 

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-438. 

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija: Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijos. 

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, mob. tel.:  +370 687 93476, el. paštas: valerijus.makarovas@litgrid.eu.

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898, 

el. paštas: o.vaiciene@ardynas.lt.

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI)V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: info@corpi.lt. Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el.p.: rosita@corpi.lt.

Ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į valstybės institucijų buveines, susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais galima žemiau nurodytose interneto svetainėse.

Susipažinti su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo                                          2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 17 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos teikiami Vystymo plano rengėjui el. paštu ardynas@ardynas.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 18 d. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantino režimą bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės susirinkimas dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. birželio 18 d. 17 val., pagal žemiau pateiktą transliacijos nuorodą:    https://tinyurl.com/D-B-koncepcija

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus ekstremaliąją situaciją ir/ar karantino režimą bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, informacija apie viešo visuomenės susirinkimo su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita vietą ir laiką bus paskelbta likus 5 d.d. iki viešo susirinkimo datos planavimo organizatoriaus, iniciatoriaus ir savivaldybių interneto svetainėse.


2020-05-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-05-07

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai:pertvarkyti žemės sklypus, padalinant į atskirus žemės sklypus ir išskiriant žemės sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-05-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-672, Priedas Nr. 2


2020-05-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:486) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-04-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:486) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-04-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-645, Priedas Nr. 2


2020-05-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Anso Bruožio g. 28, Klemiškės II k. (kad. Nr.5523/0004:207), Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-2 (reg. Nr. 003553000619) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5523/0004:207, Anso Bruožio g. 28, Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Plotas – 0,0600 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: M. G. (duomenys nuasmeninti), adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-10-30 d. Nr. AV-2310.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pertvarkyti esamą žemės sklypą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-05-13 iki 2020-05-26 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-593) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-05-26), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-03 14:51:51
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102