2021 m. balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. balandžio mėn.

2021-04-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1650; 5558/0007:1651; 5558/0007:1652; 5558/0007:1653; 5558/0007:1654; 5558/0007:1655; 5558/0007:1656; 5558/0007:1657; 5558/0007:1658; 5558/0007:1659; 5558/0007:1660) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-292 (reg. Nr. 003553002781) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:1650; 5558/0007:1651; 5558/0007:1652; 5558/0007:1653; 5558/0007:1654; 5558/0007:1655; 5558/0007:1656; 5558/0007:1657; 5558/0007:1658; 5558/0007:1659; 5558/0007:1660) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 1,2743 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Inperitas“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-16 įsakymas Nr. AV-1554 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1650; 5558/0007:1651; 5558/0007:1652; 5558/0007:1653; 5558/0007:1654; 5558/0007:1655; 5558/0007:1656; 5558/0007:1657; 5558/0007:1658; 5558/0007:1659; 5558/0007:1660) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti sklypą į sklypus – suformuoti sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-05-05 iki 2021-05-18 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-404. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-05-18) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-04-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:787; 5558/0014:788) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2019-09-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1919 (reg. Nr. T00083818) patvirtinto detaliojo planokoregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 29 d. iki 2021 m. gegužės 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 12 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:787; 5558/0014:788) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-04-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:981; 5558/0007:995; 5558/0007:177; 5558/0007:979; 5558/0007:982; 5558/0007:983; 5558/0007:984; 5558/0007:992; 5558/0007:985; 5558/0007:1599; 5558/0007:986; 5558/0007:1600; 5558/0007:987; 5558/0007:988; 5558/0007:1601; 5558/0007:980; 5558/0007:1701) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų, reg. Nr. 003553001899, 003553000133, T00084349 ir T00083024,keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 29 d. iki 2021 m. gegužės 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 12 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:981; 5558/0007:995; 5558/0007:177; 5558/0007:979; 5558/0007:982; 5558/0007:983; 5558/0007:984; 5558/0007:992; 5558/0007:985; 5558/0007:1599; 5558/0007:986; 5558/0007:1600; 5558/0007:987; 5558/0007:988; 5558/0007:1601; 5558/0007:980; 5558/0007:1701) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-04-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kojelių k, Žemuogių g. 8, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0008:379) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – V. M. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. gegužės 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-04-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Rokų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0003:110) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – D. U. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. gegužės 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-04-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Voveriškių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:157) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – A. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. gegužės 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2021-04-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:126; 5523/0002:363) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 1998-12-30 Klaipėdos rajono mero potvarkiu Nr. 1281 (reg. Nr. 003553000101), sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5523/0002:126 ir kad. Nr. 5523/0002:363 Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,4594 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB „Eriadas“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-03 įsakymas Nr. AV-510 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:126; 5523/0002:363) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:363 naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę. Apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdus: komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-04-30 iki 2021-05-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-135. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-135, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-05-14 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/96366190130?pwd=WmpwQWJxREhjMG5EQVVNTkFKWE9LUT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-05-13) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-04-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1258; 5528/0004:1257; 5528/0004:1256; 5528/0004:203) GRABIŲ K. IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:421) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 22 d. iki 2021 m. gegužės 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1258; 5528/0004:1257; 5528/0004:1256; 5528/0004:203) GRABIŲ K. IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:421) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-04-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:355) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2003-07-18 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-435 (reg. Nr. 003553000445),keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 22 d. iki 2021 m. gegužės 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:355) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-04-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084; 5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų, reg. Nr. 003553000501, 003553000877, 003553004892, 003553005720 ir T00083785,keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 22 d. iki 2021 m. gegužės 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:1008; 5558/0013:883; 5558/0013:1017; 5558/0013:1087; 5558/0013:1081; 5558/0013:1084; 5558/0013:1086; 5558/0013:1077; 5558/0013:1085; 5558/0013:1075; 5558/0013:1095; 5558/0013:1076; 5558/0013:1079; 5558/0013:1015; 5558/0013:1014; 5558/0013:1012; 5558/0013:1021; 5558/0013:499; 5558/0013:477) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-04-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:351; 5558/0007:353) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-334 (reg. Nr. 003553002769)patvirtinto detaliojo planokeitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki 2021 m. gegužės 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:351; 5558/0007:353) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-04-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:8; 5528/0004:546; 5528/0004:547; 5528/0004:556; 5528/0004:576) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2006-09-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-296 (reg. Nr. 003553001044)patvirtinto detaliojo planokeitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki 2021 m. gegužės 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:8; 5528/0004:546; 5528/0004:547; 5528/0004:556; 5528/0004:576) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-04-16

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1570) Šlapšilės k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo 2020-12-18 Nr. (5.1.1 E) AV-2970, parengtas detalusis planas, adresu Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Šlapšilės k., Šviesos g. 4. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr. 587371). 

Planavimo tikslai: pakoreguoti statinių statybos ribą ir zoną. Pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. Panaikinti sklype esantį priešgaisrinį vandens telkinį, numatant kitus gaisrų gesinimo būdus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-02 Nr. Ar.14-16. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-55-20-477. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Su sprendiniais susipažinti galima nuo 2021-04-23 iki 2021-05-06 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-477). 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-04-30 iki 2021-05-06 imtinai Klaipėdos rajono savivadybės administracijos I aukšto skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2021-05-06).


2021-04-16

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5503/0002:0258), esančio Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., Klaipėdos apskr.  

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriui 2021-03-02 sprendimas Nr. 12KPĮ-10-(14.12.125 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5503/0002:0258), esančio Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. 

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą; 

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; 

Projekto rengėjas: UAB „Geoplanai“ Liepų g. 87C, Klaipėda, Tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

PRIDEDAMA: 

1. Palnavimo darbų programa.


2021-04-16

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:644; 5510/0004:645; 5510/0004:646) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:644; 5510/0004:645; 5510/0004:646) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimas. 

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: TPD Nr.K-VT-55-20-185. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5510/0004:644; 5510/0004:645; 5510/0004:646) Jonušų kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnija., Klaipėdos rajono savivaldybėje. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: privatūs fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas – Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779), adresas: Sausio 15-osios 11a-37, Klaipėda, tel. 861530201, el.paštas: reda.burnn@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: 2020-04-01 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.: (5.1.1 E) AV-723 “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:644; 5510/0004:645; 5510/0004:646) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pertvarkyti tris Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus, sujungiant juos į vieną žemės sklypą, pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-04-19 d. iki 2021-04-30 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt, 

Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose adresu Žemaitės g.10, LT-96121 Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, projekto TPD Nr.K-VT-55-20-185. 

Įvertinus Aplinkos ministerijos rekomendacijas šalyje paskelbto karantino laikotarpiu rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras vykdyti tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis, informacija apie parengtą detaliojo plano koregavimą iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-04-30 d.) teikiama telefonu: 861530201 bei el.paštu: reda.burnn@gmail.com. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-04-30 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

PRIDEDAMA: 1. Sprendinių brėžinys. 2. Aiškinamasis raštas.


2021-04-15

Dėl Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:911; 5523/0004:912) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano

PRIDEDAMA: 1. Planavimo darbų programa. 2. Įsakymas. 3. Sprendiniai.


2021-04-08

Pakartotinia informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5545/0004:291 Plikių k.v., esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Pakamorių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Dojas“, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15, voldemaras@dojas.lt; mob.: 867020356. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-04-16 iki 2021-04-29 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2021-04-29 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-51211.


2021-04-08

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Spengių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. balandžio 27 d; 
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. balandžio 27 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2021-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲŠILININKŲ G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26,TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-03-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲŠILININKŲ G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26,TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595) MARTINŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-03-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:padalinti žemės sklypus (kad. Nr. 5523/0003:587, 5523/0003:590, 5523/0003:595) Martinų k., Klaipėdos r. sav., atidalintas dalis prijungti prie žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:594) Martinų k., Klaipėdos r. sav., pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595) MARTINŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-04-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:285) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-03-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:285) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-04-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0003:226; 5552/0003:227; 5552/0003:228) ROKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-09-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:apjungti kai kuriuos detaliuoju planu suplanuotus sklypus ir keisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0003:226; 5552/0003:227; 5552/0003:228) ROKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-04-02

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:308; 5523/0002:309) Gindulių k.,. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 10 posėdžio sprendimu Nr.T11-184 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Svajų g. 4 ir 5, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.2409 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Autoaibė“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. AV-2828. 

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-04-13 iki 2021-04-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-636. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-04-26) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-04-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2706; 5558/0005:2707) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. 

Planuojamos teritorijos adresas – žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:2706 ir 5558/0005:2707) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., planuojamas plotas – 0,4469 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: I. S. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741, el. p. uabges@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-17 įsakymas Nr. AV-2942 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2706; 5558/0005:2707) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2021-02-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-279. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pertvarkyti žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, daliai suformuotų žemės sklypų nustatyti naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-04-13 iki 2021-04-27 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipeda-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-152) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, bei Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda UAB „Planvesta“ patalpose, informacija tel. 861521741, el. p. uabges@gmail.com. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-04-27), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas. 

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-152). 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2021-04-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:152) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2012-08-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1585 (reg. Nr. 003553004533) patvirtinto detaliojo planokoregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. balandžio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. balandžio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:152) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-04-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:329) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2012-10-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2033 (reg. Nr. 003553004596) patvirtinto detaliojo planokoregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. balandžio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. balandžio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:329) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-04 21:36:56
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102