2013 m. kovo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. kovo mėn.

2013-03-29

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio adresu Gindulių k., Klaipėdos r. sav.:0,9700 haploto, kad. Nr. 5523/0002:250, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. 8 (46) 36 58 86, faks. 8 (46) 21 01 63, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T11-126.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 04 17 iki 2013 05 17 imtinai UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr.32 A, Klaipėda, tel. 8 (46) 36 58 86). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 05 06 iki 2013 05 17 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2013 05 20, 10 val. Sendvario seniūnijos patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu ankščiau minėtu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT-92117, Klaipėda, tel. (8 46) 31 23 99.


2013-03-29

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Agluonėnų k. Klaipėdos r. sav.. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.6424 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0008:352), esantis Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2013-03-29 iki 2013-04-26 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2013-03-29

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 1.6196 ha žemės sklypas , esantis Normantų kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties statinio, pirties statybai.

Planavimo organizatorius – žemės sklypo savininkai 

Projekto rengėjas – R.Kovalenko gamybinė komercinė įmonė, kodas 270049130, esanti adresu: A.Vaišvilos g. 5-42, Plungė. Tel.869881272.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: A.Vaišvilos g. 5-42, Plungė arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracios patalpose nuo 2013-03-29 iki 2013-04-15 darbo dienomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 869881272.


2013-03-28

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5518/0001:215, Žemgulių k. Klaipėdos raj.) specialiojo plano projektas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Žemės sklypo plotas – 0.8063 ha, paskirtis – žemės ūkio.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, ūkininko ūkio sodybos formavimui, numatant vietą ūkininko ūkio sodybos statinių statybai bei privažiavimą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas svarstomas vadovaujantis visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079.

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su projektu galima susipažinti nuo 2013 -03-29 iki 2 013 -04 -15 rengiančioje įmonėje, adresu Bandužių 16-37 Klaipėdoje. Projekto rengėjas – A.Beinoro individuali  įmonė. Tel. 8-602 70849 , 8-46-322818.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.


2013-03-28

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kęstučio g. 43, Gargždų m. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. AV-1078.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie Vidos Gedvilienės nuosavybės teise priklausiančio pastato, esančio Kęstučio g. 43, Gargždų m.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė, Bandužių g. 16-37, Klaipėda, tel.nr. 860270849.

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2013 balandžio 02 d. iki 2013 balandžio 12 d. Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus A.Beinoro individualiai įmonei, Bandužių g. 16-37, Klaipėda, tel.nr. 860270849, antanas.beinoras@yahoo.com.


2013-03-28

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypą Kiaulakių kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone (kad. Nr. 5525/0004:67), padalinti į du sklypus.   

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo  projektu   susipažinti ir gauti informaciją  galima nuo 2013-04-15 iki 2013-04-26 imtinai kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val., adresu: P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.   


2013-03-27

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Girininkų k., Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., kad. Nr.5525/0002:119, detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti  pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.  Preliminarus planavimo terminas  2013-2014 metai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatorei raštu per visą šio dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat, plano rengėjui V.Vytienei, el. paštu: vida.vytienė@gmail.com, tel. 8 606 76441. Apie dokumento viešojo svarstymo procedūros laiką ir vietą bus informuota papildomai.


2013-03-27

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – 0.1428 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0014:467), esantis Kvietinių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatorius:  žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2013-04-12 iki 2013-04-25.


2013-03-27

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.Planuojama teritorija – 2,9135 ha sklypas (kad. Nr. 5510/0002:0065) esantis Smilgynų k., Klaipėdos r.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties sklypą į penkis sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB“Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322. Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės g. 1, Klaipėda, nuo 2013-03-29 iki 2013-04-12 d.


2013-03-26

Rengiamas 0,1568 ha dydžio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0001:37), esančio Kukuliškių g.16, Kalotės kaime, Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės  sklypą (apie/iki 0,06 ha), besiribojantį su žemės sklypu kadastrinis Nr. 5528/0001:37, žemės sklypu kadastrinis numeris Nr.5528/0001:895 (buvęs kadastrinis numeris Nr.5528/0001:339) ir Kukuliškių gatve, Kalotės kaime. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0001:37).

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – Simonas Dangveckas, buveinės patalpos Liepų g. 6, Garuckų k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., tel.: 8 601 43531, el. paštas: raimondas@fez.lt .

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2013-04-02 iki 2013-04-19 planavimo organizatoriaus patalpose adresu Pramonės g.8, Klaipėda darbo valandomis, arba kitu, jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 8 687 41833.


2013-03-26 

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.5544/0007:106, Toleikių k. Klaipėdos raj.) specialiojo plano projektas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Žemės sklypo plotas – 1.12 ha, paskirtis – žemės ūkio.

Planavimo tikslas - parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, ūkininko ūkio sodybos formavimui, numatant vietą ūkininko ūkio sodybos statinių statybai bei privažiavimą. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas svarstomas vadovaujantis visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079.

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su projektu galima susipažinti nuo 2013 -03-27 iki 2 013 -04 -11 rengiančioje įmonėje, adresu Bandužių 16-37 Klaipėdoje. Projekto rengėjas – A.Beinoro individuali  įmonė. Tel. 8-602 70849 , 8-46-322818.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.


2013-03-25

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:119), esančio Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-04-12 iki 2013-05-13 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-04-25 iki 2013-05-13 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-05-13 13:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-03-25

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:118), esančio P. Lukausko g. 11, Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-04-12 iki 2013-05-13 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-04-25 iki 2013-05-13 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-05-13 10:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-03-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5558/0005:1792, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Saulės g. 3, detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553002548) sprendinius: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314, Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. III ketvirtis. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


2013-03-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5523/0002:480, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Liepų g. 18 C, detalusis planas.

Planavimo tikslas: prijungti įsiterpusį (apie 0,0280 ha ploto) valstybinį žemės sklypą, nustatyti pagrindinę prijungiamo žemės ploto naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314, Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. III ketvirtis. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


2013-03-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:153) Radailių k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-03-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:461) Kalotės k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.003553001286) sprendinius: pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-03-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1080, kad. Nr. 5558/0007:1081, kad. Nr. 5558/0007:1082, kad. Nr. 5558/0007:1084) Klipščių k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: UAB „Visio futuri“.

Planavimo tikslai: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.003553002842) sprendinius: sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-03-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas. Sklypo kad. Nr. 5558/0014:9 – 0,8712 ha.

Tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Jala”, Taikos pr. 46-1 (trečias aukštas), LT-91213,Klaipėda(46) 473339.

Planuojamas projekto baigimo terminas –2013 m. III ketvirtis. Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais. 


2013-03-25

Rengiamas žemės sklypo, esančio Alksnių k., Švyturio g. 2, Klaipėdos r., kad. Nr. 5510/0003:640 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB“Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322.

Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės 1, Klaipėda, nuo 2013-03-28 iki 2013-04-11 d.


2013-03-25

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad nr. 5568/0009:566)  esančio Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą, kurio planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, Klaipėdos g. 64., Gargždai, el. paštas info@vakaruarchitektura.lt tel.: 867810636. Projekto vadovas – architektas Tadas Stalaučinskas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T11-131  patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, patalpose nuo 2013 m. balandžio 11 d. iki 2013 m. gegužės 10 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki gegužės 10 d. UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“ patalpose Klaipėdos g. 64., Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gegužės 13 d. 16.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-03-22

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5565/0001:692), esančio Pangesų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-04-12 iki 2013-05-13 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-26 iki 2013-05-13 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-14 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo. 


2013-03-22

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – 2.00 ha žemės sklypas , esantis Ežaičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Projekto organizatorius - fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2013-04-02 iki 2013-04-15, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. 


2013-03-22

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – 3.0300 ha žemės sklypas , esantis Baukštininkų kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Projekto organizatorius - fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, darbo valandomis nuo 2013-04-02 iki 2013-04-15, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.  


2013-03-22 

Pakartotinai skelbiamas parengto žemės sklypų Kairių k., (kad. Nr.5552/0001:204, kad. Nr.5552/0001:180, kad. Nr.5552/0001:170, kad. Nr.5552/0001:146, kad. Nr.5552/0001:138, kad. Nr.5552/0001:151, kad. Nr.5552/0001:167,  kad. Nr.5552/0001:206, kad. Nr.5552/0001:140, kad. Nr.5552/0001:142, kad. Nr.5552/0001:215, kad. Nr.5552/0001:144, kad. Nr.5552/0001:208, kad. Nr.5552/0001:190, kad. Nr.5552/0001:155), Klaipėdos rajone detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-09 d. iki 2013-05-07 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-04-23 d. iki 2013-05-07 d. imtinai, ten pat.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-08 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, 1-ojo aukšto vestibiulyje, Klaipėdos g.2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriams ir plano rengėjui.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2013-03-21

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:66), esančio Laugalių g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2012-08-08 įsakymas Nr. AV-1591 ir 2012-09-10  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-241.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo naudojimo būdo keitimas į visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. 

Planavimo terminai: 2012 III ketv. – 2013 II ketv. 

2013-02-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-137 patvirtinta Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:66), esančio Laugalių g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koncepcija. Su detaliojo plano koncepcija galite susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt. 

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-04-09 iki 2013-05-08, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2013-04-23 iki 2013-05-08 Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, Klaipėdos r. sav. Viešai projektas svarstomas su visuomene 2013-05-08, 10:00 val. posėdžių salėje, Klaipėdos r. sav., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. 

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.  


2013-03-21

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5565/0001:692), esančio Pangesų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-04-12 iki 2013-05-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-26 iki 2013-05-11 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-14 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.  


2013-03-21

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos esančios, Kalvių k., Klaipėdos r. sav.: 0,4369 ha ploto, kad. Nr. 5544/0005:741, detalusis planas.

Planavimo tikslas – Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel./faks. (846) 36 58 86. el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka (keturiais etapais). Planuojamas projekto baigimo terminas 2013 m. III ketvirtis.

Susipažinti su detaliojo planavimo projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui ir/ar detaliojo plano rengėjui.


2013-03-21

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Aukštoji g. 28, Gargždų m. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. AV-2300.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie Vaclovo Šiaulyčio nuosavybės teise priklausiančio pastato, esančio Aukštoji g. 28, Gargždų m.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB GEORAMAS, Tilžės g. 22, Klaipėda, tel.nr. 860117363.

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2013 kovo 21 d. iki 2013 balandžio 4 d. Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus UAB GEORAMAS, Tilžės g. 22, Klaipėda, tel.nr. 860117363, uabgeoramas@gmail.com.


2013-03-21

Informuojame, kad parengtas detalusis planas, Rokų k. Klaipėdos r. kad.Nr.5552/0003:184, plotas  0,3273 ha. Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013m. II ketv. Viešas svarstymas vyks keturiais  etapais, bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012-12-21 Nr. T11-802 patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima bus susipažinti planą rengiančioje UAB „Kryžkelės projektai“ Šventosios gatvėje Nr. 52 A, Kretingoje, nuo 2013-04-08 iki 2013-05-07d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-22 iki 2013-05-07 Šventosios g.52A, Kretinga. Viešas susirinkimas 2013-05-08d. 9.00 val. ten pat.

Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, UAB „Kryžkelės projektai“ (tel.Nr. 8-679-27444) Šventosios gatvėje Nr.52 A, Kretinga.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.  


2013-03-19

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5565/0001:692), esančio Pangesų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-04-29 iki 2013-05-28 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-14 iki 2013-05-28 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-29 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-03-19

Informuojame, kad parengtas detalusis planas Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0002:270, plotas 1,1900 ha.

Planavimo organizatorius – fizinis amsuo; detaliojo plano rengėjas – UAB “Klaipėdos projektas”, Kepėjų g. Nr.11A, Klaipėda, tel. 8 (46) 311461.

Projekto tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 metų balandžio 2 dienos iki balandžio 30 dienos UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose, Kepėjų g. 11A, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo balandžio 16 d. iki balandžio 30 d., viešas susirinkimas įvyks balandžio 30d. 16 val. UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose tuo pačiu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu arba detaliojo plano rengėjui- Kepėjų g. 11A, Klaipėda.


2013-03-19

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5523/0004:91, detaliojo plano projektas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo; detaliojo plano rengėjas – UAB “Klaipėdos projektas”, Kepėjų g. Nr.11A, Klaipėda, tel. 8 (46) 311460.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 metų balandžio 2 dienos iki balandžio 30 dienos UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose, Kepėjų g. 11A, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo balandžio 16 d. iki balandžio 30 d., viešas susirinkimas įvyks balandžio 30d. 17 val. UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose tuo pačiu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu arba detaliojo plano rengėjui- Kepėjų g. 11A, Klaipėda.


2013-03-19

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:177), esančio Ketvergių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai: padalyti į sklypus, pakeisti dalies žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.          

Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Preliminarus projekto rengimo terminas – iki 2013 m. IV ket.

Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Sunsolis”, Pilies g.8-221, Klaipėda, mob. 8687 00330, el paštas: info@sunprojektai.lt


2013-03-19

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Valstybinės žemės teritorijos, esančios Drevernos kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2012-10-16  įsakymas Nr. AV-1998 ir 2012-11-15  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-326.

Planavimo tikslai: Valstybinio žemės sklypo suformavimas, suformuoto žemės sklypo paskirties nustatymas (kitos paskirties žemė), padalinimas į sklypus, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdžio į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdžio į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2012  IV ketv. – 2013  III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.


2013-03-19

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Valstybinės žemės teritorijos, esančios Šiūparių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2012-10-10  įsakymas Nr. AV-1948 ir 2012-11-15  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-325.

Planavimo tikslai: Valstybinio žemės sklypo suformavimas, suformuoto žemės sklypo paskirties nustatymas (kitos paskirties žemė), padalinimas į sklypus, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į visuomeninės paskirties teritorijos bei gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į atskirųjų želdynų teritorijos, naudojimo pobūdžio į rekreacinės paskirties želdynų. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2012  IV ketv. – 2013  III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.


2013-03-18

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,6000 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:405) Grauminės k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas - UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2013 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-03-18

Informacija apie Drevernos prieplaukos kanalo valymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 46 452 545.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Drevernos prieplaukos kanalo valymas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos apskritis, Priekulės seniūnija, Drevernos kaimas.

4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2012-10-10 raštas Nr. (2.6)-A4-3246) – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 846452545, darbo dienomis nuo 8.00-17.00 val.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 70 662 008, terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, 8 46 470 940, terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


2013-03-18

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr. 5510/0005:425), esančio Kuliškių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2013-02-22 sprendimu Nr.T11-121 patvirtinta koncepcija . Planavimo tikslai –  padalyti  sklypą į sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemės  sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos,nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-04-16 iki 2013 -05-14. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-30 iki 2013 -05-14, viešas susirinkimas numatomas gegužės 15 d, 1000 val. projekto rengėjo patalpose.

Planavimo organizatorė  fizinis asmuo adresas: P.Cvirkos g. 24- 16, Gargždai, LT 96133, tel. 8 698 71932

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatorei arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-03-18

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr. 5538/0016:541), esančio Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2013-02-22 sprendimu Nr.T11-127 patvirtinta koncepcija . Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-04-16 iki 2013 -05-14. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-30 iki 2013 -05-14, viešas susirinkimas numatomas gegužės 15 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-03-18

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0002:112), esančio Rimkų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-04-29 iki 2013-05-28 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-14 iki 2013-05-28 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-29 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-03-15

Rengiamas žemės sklypo formavimo  ir pertvarkymo projektas. Žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.5559/0002:21) Klaipėdos r.sav., Vėžaičių sen., Tilvikų k., Sklypo bendras plotas 10.3760 ha.

Projekto organizatoriai: fiziniai asmenys

Numatoma veikla: padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g. 22-18, Gargždų m., Tel. 868316158, Licenzija Nr.1R-KP-137. Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti ir gauti informaciją galima iki 2013-02-15. 


2013-03-14

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0013:898) Žiaukų k., Klaipėdos rajone, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas: padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Numatoma gyvenamųjų namų ir jų priklausinių statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m.

Konsultacijos etape skelbiama parengto žemės sklypo Žiaukų k, Klaipėdos raj., detaliojo plano koncepcija, kuri patvirtinta 2013-02-22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu Nr.T11-109. Su parengta ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo I.Į. patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, informacija tel. 8 670 72386, el.paštas: Bartkus.tomas@gmail.com (toliau tekste DP rengėjas) .    

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo Žiaukų k., Klaipėdos r., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2013-04-02 iki 2013-04-29 d. imtinai DP rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-04-16 iki 2013-04-29 d. imtinai DP rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu bei planavimo organizatoriaus patalpose: adresu Žiaukų g. Žiaukų k., Klaipėdos raj.  informacija tel. 8 670 72386.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-30 d. 14.00 val. DP rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projektų sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – T. Bartkaus projektavimo I.Į. patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, tel. 8 670 72386, el.paštas: Bartkus.tomas@gmail.com .

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: raštu gauti atsakymai į pateiktus planavimo pasiūlymus, pretenzijas, pastabas gali būti apskundžiami Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per 1 mėnesį nuo viešo svarstymo rezultatų aptarimo susirinkimo datos. Per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo datos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius turi pateikti motyvuotą atsakymą, kuris gali būti apskundžiamas LR teismams įstatymų nustatyta tvarka.


2013-03-14

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų, kad. Nr.: 5510/0005:696, 5510/0005:697, 5510/0005:699, 5510/0005:700, 5510/0005:701, 5510/0005:702 Klaipėdos r.sav., Šlapšilės k., detalusis planas.

Planavimo tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį –  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-18 iki 2013-04-17, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Artojo g.7E-302, Klaipėdoje, informacija tel.861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-04 iki 2013-04-17 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2013-04-18, 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Artojo g.7E-302, Klaipėdoje.


2013-03-14

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:693 ir kad. Nr. 5523/0004:694 Gindulių k.v.), esančių Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 I ketv. - 2013 IV ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2013-03-14

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:393 ir kad. Nr. 5535/0004:392 Kretingalės k.v.), esančių Mėtų g. 11 ir Mėtų g. 9, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000645) sprendinius: pakeisti sklypų ribas ir plotą, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 I ketv. - 2013 IV ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2013-03-12

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Lelių k.,  Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5523/0006:39) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas vaimartis@gmail.com.


2013-03-12

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Sodų g. 15, Girkalių km., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. (kad. Nr. 5528/0007:92).  

Planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. III ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt 


2013-03-08

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – žemės sklypas prie turimų pastatų, esančių Kalvių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą pastatams eksploatuoti.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-03-18 iki 2013-03-30 darbo valandomis, arba jums  patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-03-08

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Aušros g. 26, Kretingalės mstl., Klaipėdos rajono sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-03-18 iki 2013-03-30 darbo valandomis, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Informacija tel. 861284194.


2013-03-08

Skelbiame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 1.0500 ha žemės sklypas , esantis Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, agalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius  – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda, nuo 2013-03-18 iki 2013-03-30 darbo valandomis arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194


2013-03-07

Informuojame, kad patikslinama 2013-03-05 Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklapyje patalpinta informacija, apie parengto žemės sklypų kad. Nr. 5558/0007:275, kad. Nr. 5558/0007:136 ir kad. Nr. 5558/0007:222 Tauralaukio k.v., esančių Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys, projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333: keičiama viešo projekto ekspozicijos ir viešo susirinkimo vieta – vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki balandžio 23 d., viešas susirinkimas vyks 2013 balandžio 23 d. 14:00 val., Laugalių g. 9, Gargždai, 8-61231413.


2013-03-07

Informuojame, kad patikslinama 2013-03-05 Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklapyje patalpinta informacija, apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0006:389, esančio Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys, projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333: keičiama  viešo projekto ekspozicijos ir viešo susirinkimo vieta – vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki balandžio 23 d., viešas susirinkimas vyks 2013 balandžio 23 d. 16:00 val., Laugalių g. 9, Gargždai, 8-61231413.


2013-03-07

Informuojame, kad patikslinama 2013-03-05 Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklapyje patalpinta informacija, apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5515/0001:65, esančio Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. Planavimo organizatorius – fizinias asmuo, projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333: keičiama  viešo projekto ekspozicijos ir viešo susirinkimo vieta – vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki balandžio 23 d., viešas susirinkimas vyks 2013 balandžio 23 d. 15:00 val., Laugalių g. 9, Gargždai, 8-61231413.


2013-03-07

Informuojame, kad patikslinama 2013-02-08 Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklapyje patalpinta informacija, apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5558/0005:205, esančio Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. Planavimo organizatorius – fizinis asmuo, projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333: keičiama  viešo projekto ekspozicijos ir viešo susirinkimo vieta bei laikas – vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. kovo 12 d. iki kovo 26 d. viešas susirinkimas vyks 2013 kovo 27 d.16:00 val., Laugalių g. 9, Gargždai, 8-61231413.


2013-03-07

Informuojame, kad patikslinama 2013-03-06 „Banga“ laikraštyje spausdinta informacija apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5523/0003:417, Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys, plano rengėjas – UAB „Ekotektonika“- keičiami viešo svarstymo terminai: su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-03-28 iki 2013-04-25, vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-12 iki 2013-04-25, viešas svarstymas vyks 2013-04-26 9:00.


2013-03-06

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – valstybinė žemė prie Prano Juraškos namų valdos pastatų, esanti Žirgupio g. 3, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą prie pastatų – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5597-0019-6010), tvarto (unikalus Nr. 5597-0019-6021), daržinės  (unikalus Nr. 5597-0019-6032), kitų statinių – šulinio (unikalus Nr. 5597-0019-6043)

Projekto organizatorius – pastatų savininkas

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 6354953, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., nuo 2013-03-21 iki 2013-04-04.


2013-03-06

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 10,1020 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0010:24), esantis Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2013-03-21 iki 2012-04-04.


2013-03-06

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų, esančių Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypų kad. Nr. 5552/0003:226 – 1,0508  ha; kad. Nr. 5552/0003:227 – 1,0491 ha; kad. Nr. 5552/0003:228 – 1,6501 ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-809.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-03-26 iki 2013-04-23. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-04-10 iki 2013-04-23. Viešas svarstymas vyks 2013 m. balandžio 24 d., 11.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2013-03-06

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Cvirkos g. 10/ Jūratės g. 4, Gargždų mieste, Klaipėdos rajone (kad. Nr. 5520/0013:153,  0.1544 ha), detalusis planas.

Projekto tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.003553000196) sprendinius: pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013m. rugsėjo mėn.  Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – UAB „Galiposta“, adresas: Alyvų g.27, Gargždai, tel: +370 698 75156;

Planavimo dokumento rengėjas – UAB „Restitas“, Taikos pr.24, Klaipėda, tel.: 8 46 383442, info@restitas.lt, PV Ingrida Kiminiutė (kv.at. A1080).


2013-03-06

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Vyturių g. 40, Gargždai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. AV-167.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą po Alfonso Antano Armalio neįregistruotais pastatais, esančiais Vyturių g. 40, Gargždų m.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2013 kovo 12 d. iki 2013 kovo 26 d. Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322.


2013-03-05

Informuojama, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2012-10-25 sprendimu Nr.T11-670 patvirtino Bronės Stasės Norušienės žemės sklypo (kad. Nr.5544/0004:16), esančio Kulių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano (planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus) koncepciją. Koncepcija talpinama Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapio skiltyje “Teisės aktai”.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2013-03-12 iki 2013-04-10, kreipiantis pas plano rengėją Vidą Vytienę, tel. 8 606 76441, el.p. vida.vytiene@gmail.com.

Planas viešai bus eksponuojamas nuo 2013-03-26 iki 2013-04-10 Dovilų seniūnijos foje, skelbimų lentoje, adresu: Minijos g. 2, Dovilai. Viešas susirinkimas įvyks 2013-04-12, 13 val., adresu: Žalgirio 33-8, Gargždai.

Pasiūlymus dėl rengiamo planavimo dokumento visuomenė, taip pat, gali teikti planavimo organizatorei per visą šio dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo raštu, taip pat viešojo susirinkimo metu.

Kaimyninių žemės sklypų valdytojai  ir naudotojai, jeigu jų deklaruota gyvenamoji vieta ar buveinė neatitinka nurodytosios  registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-03-05

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5515/0001:65 Drevernos k.v., esančio Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T11-129 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2013 m. kovo 22 d. iki 2013 m. balandžio 22 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki balandžio 23 d. UAB „Danės projektai“ patalpose Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013 balandžio 23 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-03-05

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0006:389 Lėbartų k.v., esančio Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatantį padalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T11-114 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2013 m. kovo 22 d. iki 2013 m. balandžio 22 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki balandžio 23 d. UAB „Danės projektai“ patalpose Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013 balandžio 23 d. 16.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-03-05

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0005:473 Lėbartų k.v., esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatantį pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T11-110 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2013 m. kovo 22 d. iki 2013 m. balandžio 22 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki balandžio 23 d. UAB „Danės projektai“ patalpose Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013 balandžio 23 d. 17.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-03-05

Informuojame apie parengto žemės sklypų, kad. Nr. 5558/0007:275, kad. Nr. 5558/0007:136 ir kad. Nr. 5558/0007:222 Tauralaukio k.v., esančių Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T11-107 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2013 m. kovo 22 d. iki 2013 m. balandžio 22 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki balandžio 23 d. UAB „Danės projektai“ patalpose Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013 balandžio 23 d. 14.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-03-05

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Martinų kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., parengto detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  Sklypo kad. Nr. 5523/0003:417, plotas – 1.0260 ha.

Detaliojo plano tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo budą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatoriai:fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Ekotektonika“, Daržų g.10/Bažnyčių g. 4, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, faks. 310240, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T11- 55, su ja susipažinti galima plano rengėjo patalpose per visą viešo svarstymo laikotarpį.

Su parengtu projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-03-20 iki 2013-04-17. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-03-20 iki 2013-04-17 plano rengėjo patalpose.

Viešas svarstymas vyks 2013-04-18 d., 9:00 val. Alyvų g. 3, Kiškėnų k. Dovilų sen. Klaipėdos r. sav.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2013-03-04

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5558/0007:27,  0,7993 ha, Mazūriškių kaime, Klaipėdos raj. sav.,  detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu2013 m. vasario 22 d. Nr.T11- 133 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. kovo 20 d. iki 2013 balandžio 23 d. V. Dantienės projektavimo firmoje, adresu Taikos pr. 24 – 330, 92334 Klaipėda, tel/fax 846383391, mob.+370 686 41825, el. p. vdantiene@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo  balandžio 8 d. iki balandžio 23 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas įvyks balandžio 24 d.  14 val. ten pat.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu adresu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-03-04

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5552/0004:168,  0,6500 ha, Voveriškių kaime, Klaipėdos rajone, detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr.T11- 553 patvirtinta detaliojo plano  koncepcija.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo nuo2013 m. kovo 20 d. iki 2013 balandžio 23 d. V. Dantienės projektavimo firmoje, adresu Taikos pr. 24 – 330, 92334 Klaipėda, tel/fax 846383391, mob.+370 686 41825, el. p. vdantiene@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo  balandžio 8 d. iki balandžio 23 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas įvyks balandžio 24 d.  15 val. ten pat. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu adresu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-03-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Jakų k. (kad.Nr.5530/0004:419), Klaipėdos rajone, detaųjį planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščio vienbučio gyvenamojo pastato statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengto ir 2013-02-22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-130 patvirtinto aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-03-25 d. iki 2013-04-22 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-04-09 d. iki 2013-04-22 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas 2013-04-23 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, 1-ojo aukšto vestibiulyje, Klaipėdos g.2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2013-03-01

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. 2012 m. kovo 1 d. išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo leidimas Nr. 12L-(14.12.36.)-22 rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija – Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5525/0002:13, Girininkų kadastro vietovė. Žemės sklypo plotas 13,3000 ha.

Planavimo tikslas – atidalinti bendrosios nuosavybės teise turimų žemės sklypo dalis ir suformuoti tris atskirus žemės sklypus.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas svarstomas vadovaujantis visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079.Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su projektu galima susipažinti nuo 2013-03-21 iki 2013-04-05 rengiančioje įmonėje, adresu J.K. Chodkevičiaus g. 10-225 kab., Kretingoje, taip pat Vėžaičių seniūnijos patalpose, adresu Gargždų g. 25, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.

Projekto rengėjas – UAB "Geovitara"; el.paštas: geovitara@gmail.com; Tel. Nr. 8(445)51771; 8(600)25079;

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys


2013-03-01

Informuojame apie detaliojo plano Girkalių k., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 5528/0006:7, koncepcijos patvirtinimą ir apie parengtą detalųjį planą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-22 sprendimu Nr. T11-134 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Patvirtinta detaliojo plano koncepcija skelbiama Klaipėdos r. sav. tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir  parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-03-19d. iki 2013-04-23d. imtinai planą rengiančioje IĮ „Terra studija“, Žilvičių g. 31, Kaunas, tel. 862026001, el. paštas  mindaugas.bajoras@gmail.com.

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-04-10d. iki 2013-04-23d. imtinai Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos gatvė 12, Kretingalė, Klaipėdos r. Viešas susirinkimas numatytas 2013-04-24d. 11 val. ten pat.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-03-01

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5543/0005:222, esančio Rudaičių k., Klaipėdos r., detalusis planas.

Teritorijos plotas – 2,5358 ha. Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. III ketvirčio. Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano rengėjui adresu: UAB “Kryžkelės projektai“ Šventosios g. 52A, Kretinga, tel. 8-600-25220.


 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 09:53:08
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102