2016 m. gegužės mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. gegužės mėn.

2016-05-26 

Parengtas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kantvainių k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio vietos parinkimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), MB “Baltijos Kadastras”, įm.k. 304141987, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5503/0008:72, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kantvainių k. specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio  vietą ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, MB “Baltijos Kadastras”, įm.k. 304141987, Taikos pr. 4A, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2016 05 20 iki 2016 06 03.

Projekto rengėjas: Dovilė Zarambė


2016-05-26

Parengtas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio vietos parinkimui.

MB “Baltijos Kadastras”, įm.k. 304141987, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5510/0002:488, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų k. specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio  sodybos vietą pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, MB “Baltijos Kadastras”, įm.k. 304141987, Taikos pr. 4A, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493.

Su parengtu specialiuoju planu susipažinimas vyko 2015 01 19- 2015 02 10, gautų prieštaravimų ar pasiūlymų nebuvo.    

Projekto rengėjas: Dovilė Zarambė


2016-05-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5503/0008:5) AGLUONĖNŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-05-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5503/0008:5) AGLUONĖNŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-05-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-597, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3 


2016-05-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0001:50) KAIRIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-05-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0001:50) KAIRIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-05-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-590, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3 


2016-05-20 

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Embelija“ ir UAB „Geras sprendimas“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:16; 5558/0014:17; 5558/0014:169 ir 5558/0014:170) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti 2010-12-23  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-926 (reg.Nr.003553003151) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:16; 5558/0014:17; 5558/0014:169 ir 5558/0014:170) Kalotės k., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas. Bendras plotas – 5.6800 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB „Embelija“ Vingio g.16 Klaipėda, el.paštas embelija@gmail.com ir UAB „Geras sprendimas“, Tiltų g.20, Klaipėda el.paštas jurgita@gerassprendimas.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-02-01 d. Nr.AV-219.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Apjungti žemės ūkio sklypus į vieną sklypą, padalinti žemės ūkio paskirties sklypą į sklypus. Padalintiems sklypams pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – komercinės paskirties objektų teritorijos. Taip pat suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Esant poreikiui suformuoti atskirųjų želdynų ar bendrojo naudojimo teritorijas (reg.Nr.003553003151).

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-05-23 iki 2016-06-06 d. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-05-31 iki 2016-06-06 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2016-06-07 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2016-05-19

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-06  įsakymu Nr. AV-931 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:405) detalusis planas.

Priedas: įsakymas


2016-05-19 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gobergiškės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0003:417) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. gegužės 20 d. iki 2016 m. birželio 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-05-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:685) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gegužės 19  d. iki 2016 m. birželio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. birželio 1 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-17 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:685) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-05-16 

Informuojame pakartotinai apie parengtą Dovilų miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-78) bendrojo plano projektą. Konkretizuoti sprendiniai ir SPAV ataskaita viešinami Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose.

PLANO ORGANIZATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipdeods-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė − Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošauskienė, tel. (846) 47 30 60, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė – Vita Salapėtienė, tel. (8 5) 278 84 33.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Dovilų miestelis, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

  1. 1.      Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
  2. 2.     Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
  3. 3.     Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
  4. 4.     Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
  5. 5.     Pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI. 1 ETAPAS: parengiamasis; 2 ETAPAS: rengimo; 3 ETAPAS: baigiamasis. 

Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrasis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su parengtais Dovilų ir miestelio bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita bus galima savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) ir seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2016 m. gegužės 16 d. iki gegužės 31 d. Vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. gegužės 23 d. iki viešojo susirinkimo. Sprendinių grafinė dalis bus eksponuojama seniūnijos patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai). Susipažinti su sprendinių tekstine dalimi ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje bei seniūnijoje.

Dovilų miestelio bendrojo plano viešas svarstymas vyks 2016 m. gegužės 31 d. (antradienį) 17:30 val. Dovilų miestelio seniūnijos (Minijos g. 2, Dovilai) patalpose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Dovilų miestelio bendrasis planas

Reglamentų lentelė 1

Reglamentų lentelė 2

SPAV ataskaita

SPAV ataskaitos lentelė

Dovilų miestelio pagrindinis brėžinys M1:2000

Dovilų miestelio pagrindinis brėžinys M1:5000


2016-05-12

INFORMACIJA apie Sandėliavimo pastatų statybos ir ekploatacijos Švepelių k., Klaipėdos r. sav., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: fizinis asmuo

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sandėliavimo pastatų statyba ir ekploatacija;

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Švepelių kaimas, 2,7608 h ploto žemės ūkio paskirties sklype, kurio kad. Nr. 5530/0005:197.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-06-19 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-1506 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo (iki 2016-05-27) UAB „Studija PS“, Ūkio kiemas 3/ Verkių g. 29, Vilnius, tel. 8 618 11933. Projekto vadovas – Paulius Dedelė.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo (iki 2016-06-09) UAB „Studija PS“, Ūkio kiemas 3/ Verkių g. 29, Vilnius, tel. 8 618 11933, projekto vadovui – Pauliui Dedelei. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g. 16, Klaipėdoje, tel. (8 46) 46 64 53.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo (iki 2016-05-27) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, Birutės g. 16, Klaipėdoje, tel. (8 46) 46 64 53  ir UAB „Studija PS“, Ūkio kiemas 3/ Verkių g. 29, Vilnius, tel. 8 618 11933.


2016-05-12 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (KAD. NR.5510/0004:64, KAD. NR.5510/0004:65) Smiltelės g.6, 6a, Dauparų k., Dauparų-Kvietinių sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą,

Planuojama teritorija: žemės sklypas Smiltelės  g. 6, 6a, Dauparų k., Dauparų -Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: M. Bendikaitė,individuali veikla Nr.683150 ,Jūratės g.1, Gargždai, LT-96134, tel. 8 61498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-11-07 d. Nr. AV-2600

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: pakeisti 2000-07-19 Klaipėdos r. savivaldybės 4 šaukimo Tarybos 6 posėdžio sprendimu Nr. 67 ir 2001-12-13 Klaipėdos r. savivaldybės valdybos 9 posėdžio sprendimu Nr.63 patvirtintus detaliuosius planus .Planavimo tikslai padalyti žemės sklypą ( kad. Nr.5510/0004:64) į sklypus, sujungti su sklypu ( kad .Nr. 5510/0004:64), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.        

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-05-13d. iki 2015-05-26d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. ,310 kabinetas ir plano rengėjo – aukščiau nurodytu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-05-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-05-12

„Pranešame apie parengto žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 5558/0005:196 ir Nr.5558/0005:197 Trušelių k. Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Detaliojo planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys. Taip pat pranešame, kad pratęstas detaliojo plano rengimo terminas iki 2018-03-04.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2016 m. gegužės 25 d. iki 2016 m. birželio 22 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016 m. birželio 9 d. iki 2016 m. birželio 22 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2016 m. birželio 22 d. 17 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriaus įgaliotam asmeniui adresu: UAB „A22“, Birutės g. 22-316, 91187 Klaipėda. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.“


2016-05-10 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Juodikių kaime, Tvenkinių g. 28,  žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0009:195) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. gegužės 11 d. iki 2016 m. gegužės 24 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-05-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:629) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuoi

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. gegužės 11 d. iki 2016 m. gegužės 24 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-05-10 

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas dėl pradėjimo rengti „Vietinės reikšmės kelio  Nr. KL1829 Maciuičiai-Ežaičiai ir Ežaičių g.  Nr. KL8537 (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“.

Specialiojo plano tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai: Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gegužės 12 d. iki 2016 m. gegužės 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gegužės 25 d.

Priedas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo projektas


2016-05-10

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas dėl pradėjimo rengti „Vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“.

Specialiojo plano tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai: Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gegužės 12 d. iki 2016 m. gegužės 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gegužės 25 d.

Priedas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo projektas


2016-05-10 

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas dėl pradėjimo rengti „Tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda – Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“.

Specialiojo plano tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai: Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gegužės 12 d. iki 2016 m. gegužės 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gegužės 25 d.

Priedas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo projektas


2016-05-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Rudaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0005:476) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. gegužės 9 d. iki 2016 m. gegužės 20 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-05-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5503/0008:5) AGLUONĖNŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gegužės 6 d. iki 2016 m. gegužės 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gegužės 19 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-04 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5503/0008:5) AGLUONĖNŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-05-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0001:50) KAIRIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. gegužės 6 d. iki 2016 m. gegužės 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. gegužės 19 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-04 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0001:50) KAIRIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-05-03

Informuojame pakartotinai apie parengtą Dovilų miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-78) bendrojo plano projektą. Konkretizuoti sprendiniai ir SPAV ataskaita viešinami Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose.

PLANO ORGANIZATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipdeods-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė − Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošauskienė, tel. (846) 47 30 60, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė – Vita Salapėtienė, tel. (8 5) 278 84 33.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Dovilų miestelis, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

  1. 1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
  2. 2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
  3. 3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
  4. 4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
  5. 5. Pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI. 1 ETAPAS: parengiamasis; 2 ETAPAS: rengimo; 3 ETAPAS: baigiamasis. 

Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrasis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su parengtais Dovilų ir miestelio bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita bus galima savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) ir seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2016 m. gegužės 16 d. iki gegužės 31 d. Vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. gegužės 23 d. iki viešojo susirinkimo. Sprendinių grafinė dalis bus eksponuojama seniūnijos patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai). Susipažinti su sprendinių tekstine dalimi ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje bei seniūnijoje.

Dovilų miestelio bendrojo plano viešas svarstymas vyks 2016 m. gegužės 31 d. (antradienį) 17:30 val. Dovilų miestelio seniūnijos (Minijos g. 2, Dovilai) patalpose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 13:43:15
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102