2017 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. lapkričio mėn.

2017-11-29

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 5523/0009:284, 5523/0009:285, 5523/0009:286, 5523/0009:287, 5523/0009:288, 5523/0009:289, 5523/0009:290, 5523/0009:291, 5523/0009:292, 5523/0009:293, 5523/0009:294, 5523/0009:295, 5523/0009:296, 5523/0009:297, 5523/0009:298, 5523/0009:299, 5523/0009:300, 5523/0009:301, 5523/0009:302, 5523/0009:303, 5523/0009:304, 5523/0009:305) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu Nr. T11-355 (registro Nr. 003553001713) patvirtinto detaliojo plano koregavimas).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5523/0009:284, 5523/0009:285, 5523/0009:286, 5523/0009:287, 5523/0009:288, 5523/0009:289, 5523/0009:290, 5523/0009:291, 5523/0009:292, 5523/0009:293, 5523/0009:294, 5523/0009:295, 5523/0009:296, 5523/0009:297, 5523/0009:298, 5523/0009:299, 5523/0009:300, 5523/0009:301, 5523/0009:302, 5523/0009:303, 5523/0009:304, 5523/0009:305) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Teritorijos plotas – 3,2520 ha.

Detaliojo planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r., telefonas: 8 46 473060, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo planavimo iniciatoriai: UAB “GTR konstrukcijos”, UAB “Cela”, UAB “VOXON”. Adresas korespondencijai: Vilhelmo Berbomo g. 10-229, LT-92221 Klaipėda, telefonas: +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“, Vilhelmo Berbomo g. 10-229, LT-92221 Klaipėda, telefonas: +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. AV-238.

Planavimo tikslai: Koreguoti 2008-06-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-355 (registro Nr. 003553001713) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – sujungiant ir padalijant esamus žemės sklypus suformuoti naujus sklypus, pakeisti galimus žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir (ar) pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (2017-02-22, Nr. (5.1.73)-A5-885).

Planavimo proceso trukmė: nuo 2017 m. iki 2018 m. imtinai.

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV procedūros: vadovaujantis LRV 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 15 punktu, Vertinimo subjektų išvadomis dėl SPAV atrankos dokumento bei Vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymoje išdėstytais motyvais, planavimo iniciatoriai, veikdami pagal 2017-02-06 Teritorijų planavimo inicijavimo sutartį Nr. AS-131,  priėmė sprendimą, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Susipažinti su SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir sužinoti priimto sprendimo motyvus galima bendrovėje “Archidomus” aukščiau nurodytu adresu 10 darbo dienų laikotarpyje nuo šios informacijos paskelbimo ar registruoto laiško gavimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-69). Apie susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar jo viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ar naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, savo adresą gali pranešti detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. 


2017-11-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1369) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-12-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2981 (reg. Nr. 003553005565), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. gruodžio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. gruodžio 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1369) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2017-11-24

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5510/0002:488) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5510/0002:488), Eglynų k., Klaipėdos rajone. Plotas 3.6300 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, pirčių, pobūvio salių statybai, kūdros kasimui.

Planavimo uždaviniai:

      1. parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą suformuojant ūkininko sodybos ribų ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, kurioje galima gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, pirčių, pobūvio salių statybai, kūdros kasimo, statybai.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. lapkričio 27 d. iki 2017 m. gruodžio 08 d., projekto rengėjo patalpose – I. Kanto g.36-1, Klaipėda tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2017-12-11 d.  09:00 val.  I. Kanto g.36-1, Klaipėda metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje:.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: I. Kanto g.36-1, Klaipėda.


2017-11-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:341) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-11-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-17 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:341) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-11-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1247, Priedas Nr. 2


2017-11-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:419; 5558/0004:280; 5558/0004:281; 5558/0004:283; 5558/0004:344; 5558/0004:282; 5558/0004:343; 5558/0004:342; 5558/0004:341; 5558/0004:340; 5558/0004:373; 5558/0004:372; 5558/0004:367; 5558/0004:365; 5558/0004:369; 5558/0004:371; 5558/0004:364; 5558/0004:366; 5558/0004:368; 5558/0004:307; 5558/0004:306; 5558/0004:305; 5558/0004:294; 5558/0004:293; 5558/0004:291; 5558/0004:290; 5558/0004:289; 5558/0004:288; 5558/0004:287; 5558/0004:286; 5558/0004:285; 5558/0004:354; 5558/0004:351; 5558/0004:350; 5558/0004:349; 5558/0004:348; 5558/0004:347; 5558/0004:346; 5558/0004:345; 5558/0004:319; 5558/0004:324; 5558/0004:325; 5558/0004:326; 5558/0004:332; 5558/0004:363; 5558/0004:383; 5558/0004:382; 5558/0004:379; 5558/0004:378; 5558/0004:377; 5558/0004:376; 5558/0004:361; 5558/0004:360; 5558/0004:359; 5558/0004:358; 5558/0004:314; 5558/0004:313; 5558/0004:312; 5558/0004:311; 5558/0004:355; 5558/0004:321; 5558/0004:320; 5558/0004:385; 5558/0004:362; 5558/0004:295) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-06-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-196 (reg. Nr. 003553000929) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Eko žaliavos“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. lapkričio 23 d. iki 2017 m. gruodžio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. gruodžio 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:419; 5558/0004:280; 5558/0004:281; 5558/0004:283; 5558/0004:344; 5558/0004:282; 5558/0004:343; 5558/0004:342; 5558/0004:341; 5558/0004:340; 5558/0004:373; 5558/0004:372; 5558/0004:367; 5558/0004:365; 5558/0004:369; 5558/0004:371; 5558/0004:364; 5558/0004:366; 5558/0004:368; 5558/0004:307; 5558/0004:306; 5558/0004:305; 5558/0004:294; 5558/0004:293; 5558/0004:291; 5558/0004:290; 5558/0004:289; 5558/0004:288; 5558/0004:287; 5558/0004:286; 5558/0004:285; 5558/0004:354; 5558/0004:351; 5558/0004:350; 5558/0004:349; 5558/0004:348; 5558/0004:347; 5558/0004:346; 5558/0004:345; 5558/0004:319; 5558/0004:324; 5558/0004:325; 5558/0004:326; 5558/0004:332; 5558/0004:363; 5558/0004:383; 5558/0004:382; 5558/0004:379; 5558/0004:378; 5558/0004:377; 5558/0004:376; 5558/0004:361; 5558/0004:360; 5558/0004:359; 5558/0004:358; 5558/0004:314; 5558/0004:313; 5558/0004:312; 5558/0004:311; 5558/0004:355; 5558/0004:321; 5558/0004:320; 5558/0004:385; 5558/0004:362; 5558/0004:295) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-11-17

Informuojame, kad patvirtintos planavimo iniciatorių fizinio asmens ir UAB „Gaudesta“ detaliųjų planų planavimo darbų programos.

PRIEDAS: planavimo darbų programos.


2017-11-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:865; 5558/0004:866; 5558/0004:867) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:865; 5558/0004:866; 5558/0004:867) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-11-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1228, Priedas Nr. 2


2017-11-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:1022; 5558/0013:1034) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2017-03-21  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-617 (reg. Nr. 003553005916) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. lapkričio 17 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. lapkričio 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:1022; 5558/0013:1034) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-11-16

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTU

Informuojame, kad parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5525/0001:20), esantis Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., plotas 16.3922 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB  „Gargždų  matavimai“,  P.  Cvirkos  g.  22-18,  Gargždai,  tel.  8  46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai  dėl  parengto  kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projekto  sprendinių  planavimo organizatoriui gali  būti  teikiami  elektronine  forma  per ŽPDRIS  arba  raštu  per  visą  susipažinti  su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2017 m. lapkričio 16 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. lapkričio 16 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2017-11-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:317) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-11-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:317) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-11-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1237, Priedas Nr. 2


2017-11-15

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl pritarimo pradėti rengti Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialųjį planą“.

Specialiojo plano tikslai: – suformuoti ilgalaikes Vėžaičių miestelio šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; nustatyti prioritetus šilumos tiekimui.

Specialiojo plano uždaviniai: plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. lapkričio 16 d. iki 2017 m. lapkričio 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. lapkričio 29 d.

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimo projektas.


2017-11-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:989; 5558/0007:991; 5558/0007:990) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-27

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-27 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:989; 5558/0007:991; 5558/0007:990) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-11-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1226, Priedas Nr. 2


2017-11-10

Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1106; kad. Nr. 5530/0005:1108) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2011-06-17 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. AV-1347 (reg. Nr. 003553003385) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5530/0005:1106 Bičiulių g. 20 ir kad. Nr. 5530/0005:1108 Bičiulių g. 22, Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Plotas –  0,2013 ha.

Detaliojo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sujungti du žemės sklypus į vieną, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta tvarka, susipažinti galima nuo 2017 m. lapkričio mėn. 21 d. iki 2017 m. gruodžio mėn. 04 d. imtinai:

  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8(46) 472025 faks. 8(46) 472005, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.klaipedos-r.lt.
  • Plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, Taikos pr. 24A, Klaipėda, tel. 8 (699) 66157, el. p. julija.kuznecova@geometra.lt ;
  • LR teritorijų planavimo dokumentu rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-480).

Pasiūlymų  teikimo  tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-480) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui su dokumentais skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numeri, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypu valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-11-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0007:1370), Klipsčių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti numatantis koreguoti 2014-12-19 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2981 (reg. Nr. 003553005565) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0007:1370), Klipsčių k., Sendvario  sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-26 įsakymas Nr. AV-2141.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo padalinti sklypą į du atskirus sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg. Nr. 003553005565).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-11-13 d. iki 2017-11-27 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-551.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-11-27 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-11-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0014:593) Kalotės k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-257 (reg. Nr. 003553001673) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0014:593) Kalotės k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius:fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-08-18 d. Nr. AV- 1868; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-10-11 d. Nr. AV- 2246.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti sklypą į du atskirus sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553001673).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-11-10 d. iki 2017-11-24 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-477.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-11-24 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-11-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Gindulių k. (kad. Nr.5523/0003:470, kad. Nr.5523/0003:471, kad. Nr.5523/0003:472, kad. Nr.5523/0003:473, kad. Nr.5523/0003:474, kad. Nr.5523/0003:475, kad. Nr.5523/0003:476, kad. Nr.5523/0003:477, kad. Nr.5523/0003:478, kad. Nr.5523/0003:479), Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Gindulių k. (kad. Nr.5523/0003:470, kad. Nr.5523/0003:471, kad. Nr.5523/0003:472, kad. Nr.5523/0003:473, kad. Nr.5523/0003:474, kad. Nr.5523/0003:475, kad. Nr.5523/0003:476, kad. Nr.5523/0003:477, kad. Nr.5523/0003:478, kad. Nr.5523/0003:479), Klaipėdos rajone. Plotas – apie 0.9 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: UAB „Baltijos investa“ ir UAB „Rangbusta“., adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-09-08 d. Nr.AV-2013.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2007-03-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-139 (reg. Nr.003553001240) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – pertvarkyti esamų žemės sklypų ribas ir plotus (esamus žemės sklypus sujungti, esant poreikiui padalinti), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypų paskirties, nustatyti naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti sklypą (-us) inžinerinei infrastruktūrai.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-11-20 iki 2017-12-01 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-521) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-12-01), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-11-06

Informuojame, kad patvirtintos planavimo iniciatorių fizinių asmenų detaliųjų planų planavimo darbų programos.

PRIEDAS: planavimo darbų programos.


2017-11-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:148) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-10-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:148) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-11-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1219, Priedas Nr. 2


2017-11-06

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTU

Informuojame, kad parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5538/0012:324), esantis Genaičių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., plotas 8.4837 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fiziniai asmenys.

Projekto  rengėjas:  UAB  „Gargždų  matavimai“,  P.  Cvirkos  g.  22-18,  Gargždai,  tel.  8  46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai  dėl  parengto  kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projekto  sprendinių  planavimo organizatoriui gali  būti  teikiami  elektronine  forma  per ŽPDRIS  arba  raštu  per  visą  susipažinti  su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2017 m. spalio 27 d. iki 2017 m. lapkričio 13 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. spalio 27 d. iki 2017 m. lapkričio 13 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.   

 

 

informacija

 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0014:593) Kalotės k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-257 (reg. Nr. 003553001673) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

                      Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0014:593) Kalotės k., Klaipėdos r..

                     Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

                     Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

                   Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-08-18 d. Nr. AV- 1868; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-10-11 d. Nr. AV- 2246.

                   Planavimo tikslai:Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti sklypą į du atskirus sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553001673).

                    Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-11-10 d. iki 2017-11-24 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-477.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-11-24 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-01 16:32:33
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102