2018 m. balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. balandžio mėn.

2018-04-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0009:194) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-02-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-52 (reg. Nr. 003553000736), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Sanitex“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 3 d. iki 2018 m. gegužės 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 16 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0009:194) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-04-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:721) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-04-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5558/0005:721 į du sklypus, pakeisti žemės sklypo užstatymo zoną ir naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:721) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-04-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-497, Priedas Nr. 2


2018-04-24

INFORMACIJA APIE PARENGTUS KLAIPĖDOS APSKRITIES KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DOVILŲ SENIŪNIJOS ŠIŪPARIŲ KADASTRO VIETOVĖS DALIES ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO NR. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 SPRENDINIUS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 94 punktu, informuojame, kad projekto rengėjas UAB „INVENTORA“ parengė Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 (toliau – Projektas) sprendinius.

Kviečiame visus Projekto dalyvius dalyvauti trečiajame Projekte dalyvaujančių asmenų susirinkime (toliau – Trečiasis susirinkimas), kuris įvyks 2018 m. gegužės 14 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos konferencijų salėje, I aukšte (Klaipėdos g. 15, Gargždai, Klaipėdos r. sav.).

Trečiojo susirinkimo tikslas – priimti sprendimus dėl pritarimo parengtiems Projekto sprendiniams.

Trečiojo susirinkimo darbotvarkė:

  1. dalyvių registracija;
  2. susirinkimo pirmininko išrinkimas;
  3. susirinkimo sekretoriaus išrinkimas;
  4. narių išrinkimas balsų skaičiavimui;
  5. supažindinimas su projekto rengimo eiga;
  6. projekto sprendinių pristatymas;
  7. atsakymai į pateiktus klausimus;
  8. kiti klausimai (pvz., dėl pertvarkytų privačios žemės sklypų vertės, apskaičiuotos pagal žemės vertinimo planą, ir iki konsolidacijos turėtos privačios žemės valdų vertės skirtumų).

Projekto rengėjas: UAB „INVENTORA“, K. Donelaičio g. 78-10, 44254 Kaunas,                     tel.: 8 687 87 332, 8 686 35 657, el. p. info@inventora.lt.

Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. p. konsolidacija@vzf.lt, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. p. reda.bankauskaite@vzf.lt. 

Projektas rengiamas ir su Projekto rengimu susiję veiksmai taip pat atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) (interneto svetainės adresas – http://www.zpdris.lt). Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-32148.


2018-04-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Jucaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5508/0001:135) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. balandžio 26 d. iki 2018 m. gegužės 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-04-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:572; 5535/0004:743; 5535/0004:771; 5535/0004:744; 5535/0004:773; 5535/0004:752; 5535/0004:772; 5535/0004:763; 5535/0004:764) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-05-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-290 (reg. Nr. 003553001697) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. balandžio 26 d. iki 2018 m. gegužės 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 10 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:572; 5535/0004:743; 5535/0004:771; 5535/0004:744; 5535/0004:773; 5535/0004:752; 5535/0004:772; 5535/0004:763; 5535/0004:764) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-04-23

     

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Reiskių tyro valstybinio telmologinio draustinio (transformuojant į valstybinį kraštovaizdžio draustinį) ribų ir tvarkymo planus.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt , interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt .

Planų rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 – 401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel 8 626 10064, 8 5 2618856 el. paštas krastotvarka@vzf.lt, interneto tinklalapio adresas www.vzf.lt.

Su parengtais Reiskių tyro valstybinio telmologinio draustinio (transformuojant į valstybinį kraštovaizdžio draustinį) sprendiniais nuo 2018 m. balandžio 30 d. galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės Kulių seniūnijoje (J. Tumo-Vaižganto g. 6, Kulių mstl.) ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt .

Pasiūlymus dėl Reiskių tyro valstybinio telmologinio draustinio (transformuojant į valstybinį kraštovaizdžio draustinį) sprendinių iki 2018 gegužės 15 d. galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais.


2018-04-18

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (5552/0004:118), esantis Žiobriškės g. 8, Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1.0500 ha.

Projekto rengimo pagrindas: NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjos 2018-02-22 įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. 12KPĮ-11-(14.12.125.).

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: G. Stankaus individuali veikla. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com.

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt paslaugos Nr. KPZP-45580.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2018-04-19 iki 2018-05-04.


2018-04-16

Skelbimas apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožui nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstruoti) projektą Klaipėdos rajone

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad Klaipėdos rajone nuo 2018 m. balandžio 12 d. pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožui nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstruoti) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, teirautis Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjos Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt).

Projekto rengėja – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Tyrinėjimų skyriaus darbų vadovės Genovaitės Kederienės, tel. (8 37) 228 109, faks. (8 37) 205 227, el. paštas genovaite.kederiene@kelprojektas.lt.

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-43430.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1P-240-(1.3.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstruoti) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt).

Projekto teritorija yra Kopūstų ir Peskojų kaimuose (Kretingalės kadastro vietovėje), Bruzdeilyno, Letūkų, Graudūšių, Normantų, Dargužių, Grabių ir Šaipių kaimuose (Girkalių kadastro vietovėje) Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-216 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo“ (Teritorijų planavimo dokumentų registre – https://www.tpdr.lt, reg. Nr.T00080640). patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir/ar dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto viešinimas. Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS.


2018-04-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Kairių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0001:423) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų rekreacinei veiklai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. balandžio 17 d. iki 2018 m. gegužės 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-04-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Ketvergių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0002:40) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m.  balandžio 17 d. iki 2018 m. gegužės 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-04-13

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypų (kad.Nr.5558/0004:865; kad.Nr.5558/0004:866; kad.Nr.5558/0004:867) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. Plotas – 0.3332 ha. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2012-07-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1399 (reg. Nr. 003553004484)    patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0004:865; kad.Nr.5558/0004:866; kad.Nr.5558/0004:867) Radailių k., Sendvario Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-10-20 d. Nr. AV-2304.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo apjungti sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553004484).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-04-13 d. iki 2018-04-27 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-624.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-04-27 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-04-12

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (5523/0004:814,  5523/0004:815) Klemiškės II k., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą (korektūra).

Planuojama teritorija: Žemės sklypai, esantys Klemiškės II k. Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., kurių kadastriniai Nr. 5523/0004:814 (Baukštininkų g. 12) ir  5523/0004:815 (Baukštininkų g. 10), plotas 0,2970 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai Klaipėdos rajonas, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: Jurgita Comienė, individuali veikla, projekto vadovė: teritorijų planavimo vadovė Jurgita Comienė, atestato Nr. 0021, Poilsio g. 14-48 Klaipėda.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-12 įsakymas Nr. AV-225.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-636 (reg. Nr. 003553004790) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslas - pertvarkyti planuojamus žemės sklypus bei nustatyti jiems naudojimo reglamentus. Planavimo uždaviniai – nekeičiant žemės naudojimo paskirties, sujungti esamus žemės sklypus ir juos perdalinti, nustatyti naudojimo būdus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos, taip pat kitus planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinimas su projektu: Su koreguojamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešinamais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-04-23 d. iki 2018-05-07 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai Klaipėdos rajonas, Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje Saulės g. 1, Slengių k. Klaipėdos raj. sav.  bei teritorijų planavimo informacinėje sistemojewww.tpdris.ltTPD Nr.K-VT-55-17-585.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-05-07 d.) planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-04-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:752) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-04-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: panaikinant esamą sodybos vietą sklypui, padalinti į atskirus sklypus. Daliai sklypų pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:752) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-04-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-452, Priedas Nr. 2


2018-04-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0002:5; 5530/0002:4; 5530/0002:9; 5530/0002:7; 5530/0002:8; 5530/0002:116; 5530/0002:12; 5530/0002:11; 5530/0002:112) DIRVUPIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-04-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: keisti sklypų ribas sujungiant ir padalijant sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0002:5; 5530/0002:4; 5530/0002:9; 5530/0002:7; 5530/0002:8; 5530/0002:116; 5530/0002:12; 5530/0002:11; 5530/0002:112) DIRVUPIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-04-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-459, Priedas Nr. 2


2018-04-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:31) GLAUDĖNŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-05-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-449 (reg. Nr. 003553002886) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. balandžio 13 d. iki 2018 m. balandžio 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. balandžio 26 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:31) GLAUDĖNŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-04-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:143) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-10-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-634 (reg. Nr. 0035530004234), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. balandžio 13 d. iki 2018 m. balandžio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. balandžio 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:143) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-04-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Stragnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0005:334) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. balandžio 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas


2018-04-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypO  kad. Nr. 5523/0002:1044, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., gINDULIŲ k. detalųjį planą

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas, Rudens gatvė.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

 Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Magreva“ , įm. k. 302296540, adresas Liepų g. 9, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-11-17 Nr. AV-2524 

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-04-09 d. iki 2018-04-20 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. , plano rengėjo patalpose adresu : Jūratės g.1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr.861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje  sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-17-667.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-04-20 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-04-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:907 Venckų k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drukių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Rengėjas:  UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui, pastabų pateikimui: tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2018-03-29 iki 2018-04-12.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2018-04-13, 11.00 val., projekto rengėjo patalpose, adresu Universiteto al. 19 (4-as aušktas).


2018-04-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0009:215) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-03-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą (padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus), nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0009:215) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2018-03-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-394, Priedas Nr. 2


2018-04-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:99; 5558/0005:1605) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-03-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:99; 5558/0005:1605) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-03-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-384, Priedas Nr. 2


2018-04-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:721) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2006-12-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-462 (reg. Nr. 003553001139) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. balandžio 6 d. iki 2018 m. balandžio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. balandžio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:721) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-04-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Kairių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0001:419) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų rekreacinei veiklai.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki 2018 m. balandžio 16 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 13:37:19
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102