2016m. vasario mėn - Old.klaipedos-r.lt

2016m. vasario mėn

2016-02-26 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:569) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. vasario 29  d. iki 2016 m. kovo 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. kovo 14 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:569) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-02-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo seniūnijoje, Tickinų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0001:45) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-02-26 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Aukštkiemių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0007:26) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-02-23

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5565/0001:676), Klaipėdos r. sav. Priekulės sen. Pjaulių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – MB „Projektas Tau“, Liepų g. 64A , 422 kab., Klaipėda, tel. 8 640 11996, el. paštas: armalisandrius@gmail.com. Projekto autorė Jurgita Comienė kval. paž. Nr. 2R-KP-516.

Susipažinti su šiuo projektu ir teikti pasiūlymus raštu, dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį nuo 2016-02-24 iki 2016-03-08. Susipažinti ir teikti pasiūlymus galima projekto rengėjui adresu Liepų g. 64A , 422 kab., Klaipėda, tel. 8 640 11996, el. paštas: armalisandrius@gmail.com, darbo dienomis. Viešas susirinkimas numatomas 2016 m. kovo 9 d. 16 val. tuo pačiu adresu.

Visa informacija apie projektą pateikta žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/kpzp/viewtab-prasymas-sprendimas.jsf?docOid=8f9dfab0773711e5956fda16696f2927


2016-02-22 

„Informuojame apie pakeistą parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.5523/0007:165, Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano projekto susipažinimo ir svarstymo su visuomene, viešo susirinkimo datą. Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2016 m. kovo 9 d. iki 2016 m. balandžio 8 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016 m. kovo 25 d. iki 2016 m. balandžio 8 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2016 m. balandžio 8 d. 17 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.“


2016-02-19

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5530/0004:405) Bajorų g.9, Jakų k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2004-07-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-564 (reg. Nr. 003553000544) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (Nr.5530/0004:405) Bajorų g.9, Jakų k., Klaipėdos. sav.,. Plotas 0.1698 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-13-03 d. Nr.AV-2503.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: prie esamo žemės sklypo Bajorų g. 9, Jakų k., Klaipėdos r. (kad. Nr. 5530/0004:405) prijungti laisvos valstybinės žemės plotą iki 4 arų (nuo Bajorų gatvės), prijungtam žemės sklypui nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypus apjungti į vieną sklypą. Apjungtą sklypą padalinti į du sklypus (reg. Nr. 003553000544).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-02-19 d. iki 2016-03-04 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-00-15-38.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-03-04 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2016-02-19

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS. Sprendimo projektas "Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" 2016 vasario 17 d. Nr. 7-16


2016-02-18 

Informuojame visuomenę apie rengiamą UAB „Embelija“ ir UAB „Geras sprendimas“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:16; 5558/0014:17; 5558/0014:169 ir 5558/0014:170) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantis pakeisti 2010-12-23  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-926 (reg.Nr.003553003151) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.       

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0014:16; 5558/0014:17; 5558/0014:169 ir 5558/0014:170) Kalotės k., Klaipėdos raj. sav. Bendras plotas – 5.6800 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB „Embelija“ Vingio g.16 Klaipėda, el.paštas embelija@gmail.com ir UAB „Geras sprendimas“, Tiltų g.20, Klaipėda el.paštas jurgita@gerassprendimas.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-02-01 d. Nr.AV-219.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Apjungti žemės ūkio sklypus į vieną sklypą, padalinti žemės ūkio paskirties sklypą į sklypus. Padalintiems sklypams pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – komercinės paskirties objektų teritorijos. Taip pat suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Esant poreikiui suformuoti atskirųjų želdynų ar bendrojo naudojimo teritorijas.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 473070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.


2016-02-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:210; 5523/0007:209) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. vasario 18  d. iki 2016 m. kovo 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. kovo 2 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-17 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0007:210; 5523/0007:209) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-02-18 

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-09-06 sprendimas Nr. T2-245, „Dėl Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymas Nr. A1-997 „Dėl Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48705, faks. (8 460) 40217, el. p. administracija@palanga.lt.

Plano rengėjas: UAB “Geometra”, Taikos pr. 32A,  Klaipėda, tel. 8 (46) 365 886, faks. 8 (46) 210 163, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapio adresas: www.geometra.lt

Planuojama teritorija: Palangos miestas, plotas apie 7907,73 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

Informacija apie specialųjį planą teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje Vytauto g. 112, Palanga ir pas plano rengėją UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, Klaipėda tel. 8 (46|) 365 886, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt

Specialiojo plano koncepcija patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos  2015-05-28 sprendimu „Dėl Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo“ Nr. T2-166. Su parengta koncepcija galima susipažinti pas planavimo organizatorių ir plano rengėją.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti nuo 2016 -03-07 iki 2016 -04-12 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose ir pas plano rengėją UAB „Geometra“.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2016 -03-21 iki 2016 -04-12 imtinai Palangos miesto  savivaldybės administracijos patalpose ir pas plano rengėją UAB „Geometra“.

Viešas susirinkimas vyks 2016-04-13, 10 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48705.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu ankščiau minėtu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto 0sprendinius ar viešo svarstymo  procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT-92117,  tel. 8 46 247 158.


2016-02-18

2016-02-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius) ir UAB „Geras sprendimas“  ir UAB „EMBELIJA“ (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-92 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:16; 5558/0014:17; 5558/0014:169 ir 5558/0014:170) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2010-12-23  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-926 (reg. Nr. 003553003151)  patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo ir finansavimo.  

Rengimo pradžios data: 2016-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-11 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Geras sprendimas“  ir UAB „EMBELIJA“ pasiūlymui“ Nr. AV-30, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-01 įsakymas Nr. AV-219 „Dėl UAB „Geras sprendimas“ ir UAB „EMBELIJA“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:16; 5558/0014:17; 5558/0014:169; 5558/0014:170) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2016-02-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-92, Priedas Nr. 3

4. Įsakymas dėl 2016-02-01 įsakymo Nr. AV-219 dalinio pakeitimo, Priedas Nr. 4

5. Papildomas susitarimas prie 2016-02-03 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. AS-92, Priedas Nr. 5

6. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 6


2016-02-12 

„Pranešame apie parengto žemės sklypo kurio kadastrinis Nr. 5558/0005:67, Trušelių k., Klaipėdos r. sav., plotas – 3,7737 ha detaliojo plano, numatančio pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į sklypus, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 30 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016 m. kovo 16 d. iki 2016 m. kovo 30 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2016 m. kovo 30 d. 17 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.“


2016-02-08

Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:496; 630;633; 636; 640; 631; 632; 635; 639; 638,  Kalniškės k. , Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav., parengto detaliojo plano.

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-07 įsakymas Nr. AV-16 ir įsakymo projektas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, PV architektas Tadas Stalaučinskas (kval. Atestato Nr. A1852), buveinės patalpos adresas: Pilies g. 8-310 kab. Klaipėda,  mob.: 8-67810636, el. paštas: tadasstalaucinskass@gmail.com, internetinis tinklapis www. vakaruarchitektura.lt.

Planavimo tikslai: Pakeisti 2013-02-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-246, (reg. Nr. 003553004752) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai - nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti žemės sklypo (kad. nr. 5568/0009:631) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir sujungti jį su žemės sklypu (kad. nr. 5568/0009:632).

Susipažinti su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu (detaliuoju planu) galima nuo 2016-02-15 iki 2016-02-29 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-02-22 iki 2016-02-26 adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas.

Pasiūlymai dėl dėl parengto projekto sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. p. savivaldybė@klaipedos-r.lt. tel. 846472025, faks.: 846 472005, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki susipažinimo su projektu pabaigos ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-02-29 15 val. tuo pačiu adresu.


2016-02-05 

Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:496; 630;633; 636; 640; 631; 632; 635; 639; 638,  Kalniškės k. , Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav., parengto detaliojo plano.

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-07 įsakymas Nr. AV-16 ir įsakymo projektas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, PV architektas Tadas Stalaučinskas (kval. Atestato Nr. A1852), buveinės patalpos adresas: Pilies g. 8-310 kab. Klaipėda,  mob.: 8-67810636, el. paštas: tadasstalaucinskass@gmail.com, internetinis tinklapis www. vakaruarchitektura.lt.

Planavimo tikslai: Pakeisti 2013-02-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-246, (reg. Nr. 003553004752) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai - nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti žemės sklypo (kad. nr. 5568/0009:631) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir sujungti jį su žemės sklypu (kad. nr. 5568/0009:632).

Susipažinti su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu (detaliuoju planu) galima nuo 2016-02-15 iki 2016-02-26 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-02-22 iki 2016-02-26 adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas.

Pasiūlymai dėl dėl parengto projekto sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. p. savivaldybė@klaipedos-r.lt. tel. 846472025, faks.: 846 472005, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki susipažinimo su projektu pabaigos ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-02-26 15 val. tuo pačiu adresu.


2016-02-03

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5565/0001:676), Klaipėdos r. sav. Priekulės sen. Pjaulių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – MB „Projektas Tau“, Liepų g. 64A , 422 kab., Klaipėda, tel. 8 640 11996, el. paštas: armalisandrius@gmail.com. Projekto autorė Jurgita Comienė kval. paž. Nr. 2R-KP-516.

Susipažinti su šiuo projektu ir teikti pasiūlymus raštu, dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį nuo 2016-02-05 iki 2016-02-19. Susipažinti ir teikti pasiūlymus galima projekto rengėjui adresu Liepų g. 64A , 422 kab., Klaipėda, tel. 8 640 11996, el. paštas: armalisandrius@gmail.com, darbo dienomis.

Visa informacija apie projektą pateikta žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/kpzp/viewtab-prasymas-sprendimas.jsf?docOid=8f9dfab0773711e5956fda16696f2927


2016-02-01

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5528/0008:43) Kiokių kaimo Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5528/0008:43), Kiokių k. Klaipėdos r.. Plotas 0.7487 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. vasario 01 d. iki 2016 m. vasario 12 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-02-15  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=b338919091e711e588dff30c28cc1b1e.  

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 13:14:22
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102