2014 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. spalio mėn.

 

2014-10-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos raj. Dauparų-Kvietinių sen. Šlapšilės k.   formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas –padalinti žemės sklypą į  atskirus žemės sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatytų teritorijos ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Sklypo kadastrinis Nr.5510/0005:554 ,bendras plotas – 0.5000 ha.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti nuo 2014-10-31 iki 2014-11-10  Bandužių g. 16-37 Klaipėda.                             

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė , Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 8 46 322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2014-10-31

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4d. įsakymo Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas žemės sklypo Klaipėdos r.sav., Kretingalės sen., Stančių k., (kad.Nr.5535/0004:876) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2014 m. balandžio 11d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-464 ir 2014 m. spalio 24d. įsakymo pakeitimu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-1502.

Projekto rengimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB “Baltijos architektūra”, J.Janonio g.12A-1, tel. 8 46 410985  Klaipėda. Kontaktinis asmuo – kraštotvarkos architektė Joana Vavilovienė (atestato. Nr. 26476), mob. 8650 75665, el.paštas: dp@baltijosarchitektura.lt.

Viešo svarstymo su visuomene etape nuo 2014-10-31 iki 2014-11-13 dienos su parengtu projektu bus galima susipažinti UAB „Baltijos architektūra“ patalpose  J. Janonio g. 12 A-1, Klaipėda. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta 10 dienų svarstymo procedūra.

Pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto iniciatoriui ir/arba rengėjui.           


2014-10-29

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pangesų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:716) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą avių-triušių fermos statybai.  

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. spalio 30 iki 2014 m. lapkričio 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-10-29

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Agluonėnų kaime, Klaipėdos rajone detalusis planas. Žemės sklypo kadastrinis numeris – 5503/0007:111, plotas – 0,7305 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas – 2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-11-19 iki 2014-12-16 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-12-03 iki 2014-12-16 plano rengėjo patalpose, taip pat Agluonėnų seniūnijos patalpose, adresu Priekulės g. 4, Agluonėnų k., Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-12-16 13.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2014-10-28

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0018:249) SAULĖTEKIO G. 2, KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS.

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas Nr. AV-2454 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti 2001-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo Tarybos 13 posėdžio  sprendimu Nr. 281  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. spalio 28 d. iki 2014 m. lapkričio 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. lapkričio 10 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2454, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0018:249) Saulėtekio g. 2, Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

3. Planavimo darbų programa


2014-10-28

INFORMUOJAME KAD PRADEDAMAS RENGTI „JKV LOGISTICS LIMITED“ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:757; KAD NR. 5558/0007:759) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,   detalusis planas

Planavimo pagrindas: „JKV Logistics Limited“ įgalioto asmens T. Bartkaus projektavimo IĮ direktoriaus Tomo Bartkaus prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas Nr. AV-2455 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T11-146  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: „JKV Logistics Limited“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. spalio 28 d. iki 2014 m. lapkričio 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. lapkričio 10 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymas „Dėl pritarimo „JKV Logistics Limited“ pasiūlymui“ Nr. AV-2455, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl „JKV Logistic Limited“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:757; kad. Nr. 5558/0007:759) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.


2014-10-28

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k., Kranto g. 9, formavimo ir pertvarkymo projektą. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.

Žemės sklypų (teritorijos) formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotu 2014 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1227.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, 8 676 42777, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt


2014-10-24

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:138), esančio Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje Klaipėdos r. sav., detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014 10 27 iki 2014 12 02  UAB „TEAM PROJECTS“,  J. Janonio g. 8-3, Klaipėdoje. Vieša ekspozicija vyks tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014 12 02 17.30 val. Klaipėdos g. 16, Kretingalė., Klaipėdos raj., kavinė-baras „Kukūdra“ patalpose. Pasiūlymai dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui J. Janonio g. 8-3, Klaipėdoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-10-22

INFORMUOJAME, kad skelbiamas parengto žemės sklypų Dargužių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:618, plotas – 0,2537 ha; kad. Nr. 5528/0002:617, plotas – 0,2463 ha detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2014-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-359.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti detaliojo plano (reg. Nr. 003553004140) sprendinius: sujungti kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-11-11 d.  UAB J ir A architektūros studijoje  Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda, m. tel. 8699 47048. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-11-20 d. iki 2014-12-10 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2014-12-11 d.  UAB J ir A architektūros studijos patalpose  Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda 10.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriams  ir  projekto rengėjui UAB J ir A architektūros studija anksčiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-10-22

Informuojame apie parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdos r. sav. Priekulės sen. Lankupių k. sklypo kadastrinis Nr.5565/0003:178, sklypo plotas – 3.9000 ha;

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2013-02-20 leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 12L-(14.12.36)-24; Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013-04-22 planavimo sąlygos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti Nr.2013.41.zp.

Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į keturis sklypus.

Planavimo terminas: 2014 m. IV ketvirtis.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „NT SFERA“, Turgaus a. 22, Darbėnai, tel. 8 600 23293.

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2013-01-17 iki 2013-01-31 imtinai plano rengėjo UAB „NT SFERA“ patalpose (Taikos pr. 24-311, Klaipėda, tel. 8 684 09503).

Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2014-10-27 iki 2014-11-07 imtinai plano organizatoriui arba rengėjui.

Parengto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2014-11-10, 14.00 val. plano rengėjo UAB „NT SFERA“ patalpose (Taikos pr. 24-311, Klaipėda).


2014-10-21

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Valstybinės žemės teritorijos, esančios Dariaus ir Girėno gatvėje, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2013-10-10 įsak. Nr. AV-1764 ir 2013-11-11 planavimo sąlygų sąvadas Nr. Nr. SV-346.

Planavimo tikslai: Detalizuoti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentus; suformuoti valstybinį žemės sklypą, suformuotam žemės sklypui nustatyti paskirtį (kitos paskirties žemė), padalinti į sklypus, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas ir/ ar sklypus komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, žaliųjų jungčių ir viešųjų erdvių įrengimui, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2013  IV ketv. – 2014 II  ketv.

2014-09-25 Klaipėdos r. sav. tarybos sprend. Nr.T11-426 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su detaliojo plano koncepcija galite susipažinti Klaipėdos r. sav. tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.  

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-11-05 iki 2014-12-03, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2014-11-19 iki 2014-12-03 Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, Klaipėdos r. sav. Viešas susirinkimas įvyks 2014-12-03, 10:00 val., posėdžių salėje, Klaipėdos r. sav., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.      

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.


2014-10-20

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0004:283) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS.

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-15 įsakymas Nr. AV-2388 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-03 įsakymu Nr. AV-1727  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. spalio 20 d. iki 2014 m. spalio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. spalio 31 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-15 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2388, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:283) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.


2014-10-17

2014-10-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas Rimantas Gedrimas (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-759 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:38) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  2005-08-25 sprendimu Nr. T11-211 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-10-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-25 įsakymas „Dėl pritarimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro pasiūlymui" Nr. AV-2261, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-13  įsakymas Nr. AV-2370 „Dėl UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:38 ) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-759. 2014-10-17. (PDF)

4. Planavimo darbų programa

5. 2014-11-25 įsakymas dėl pritarimo koncepcijai Nr. AV-2758


2014-10-17

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos.

Projektuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0004:90), esantis Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projektavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Vakarų geodezija“, Šilutės pl. 21-7, Klaipėda, tel. Nr. 8 678 22212.

Pasiūlymai dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių projekto iniciatoriui gali būti teikiami elektronine forma per ŽPDRIS arba raštu per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2014 m. spalio 20 d. iki 2014 m. spalio 31 d., projekto rengėjo patalpose - Šilutės pl. 21-7, Klaipėda.          

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014 m. spalio 20 d. iki 2014 m. spalio 31 d., projekto rengėjo patalpose - Šilutės pl. 21-7, Klaipėda.


2014-10-17

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kvietinių-Dauparų seniūnijoje, Jonušų k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos perplanavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB “Geoplanai”, įm.kodas 302650302, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5510/0004:48, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kvietinių-Dauparų seniūnijoje, Jonušų k. specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietos perplanavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, pakeičiant ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB “Geoplanai” , Mokyklos g. 33, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2014 m. lapkričio 15 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 10 16 iki 2014 11 15.


2014-10-17

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, Eglynų k. specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastro Nr. 5510/0001:189, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų k. specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  Dovilė Zarambė, Taikos pr. 4A-40, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2014 m. lapkričio 15 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 10 16 iki 2014 11 15.


2014-10-16

Pradedamas rengti Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-27 įsakymas Nr. AV-1663 „Dėl Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano parengimo“.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos  rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt , tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, www.klaipedos-r.lt . Planavimo organizatoriaus atstovė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė, tel. (846) 473060, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt

Plano rengėjas − UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5)  21 249 69, faks. (8 5) 21 244 59, adm@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovas − M. Noreika, tel. 8 610 02 460, marius@urbanistika.lt.

Planavimo rūšis – Specialusis teritorijų planavimas.

Planavimo lygmuo – Savivaldybės.

Planuojama teritorija  − Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, 1336 km2.

Planavimo uždaviniai:

 1. Parengti Klaipėdos rajono dviračių trasų specialųjį planą;
 2. Užtikrinti sistemingą Klaipėdos rajono teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų rajono teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, įrengiant naujas dviračių trasas, išvystant turistinių–pažintinių bei kasdienio susisiekimo dviračių trasų tinklą rajono teritorijoje;
 3. Išanalizuoti dviračių takų–trasų infrastruktūros plėtros poreikį Klaipėdos rajono teritorijoje;
 4. Identifikuoti potencialius dviračių takų–trasų maršrutus atsižvelgiant į paklausą, vietovės patrauklumą turizmui, esamą infrastruktūrą, dviračių takų–trasų tinklo techninius parametrus, esamus žemės naudojimo apribojimus ir kitus kriterijus nurodant, kokiai dviračių turizmo rūšiai maršrutas galėtų būti geriausiai pritaikytas;
 5. Atlikti lankytinų vietų, kasdieninio susisiekimo bei traukos centrų analizę įtraukiant jas į sistemingą dviračių maršrutų sistemą;
 6. Suplanuoti bendrą Klaipėdos rajono dviračių takų–trasų tinklą apjungiant esamus ir planuojamus dviračių takus–trasas;
 7. Parinkti lankytinų objektų ir kitų reikalingų dviračių maršruto ženklo vietas;
 8. Numatyti reikalingą infrastruktūrą dviračių transporto sistemos plėtojimui ir skatinimui;
 9. Pateikti inovatyvius siūlymus dviračių transporto plėtojimui ir skatinimui;
 10. Įvertinti ir suplanuoti dviračių takų jungtis su gretimomis savivaldybėmis;
 11. Nustatyti prioritetus specialiojo plano sprendinių įgyvendinimui.

Rengimo terminai: 2014 08–2015 03

Specialiojo plano etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Rengimo etape bus atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas pagal poreikį.

Informacijos apie specialųjį planą teikimo tvarka: Informaciją apie specialųjį planą teikia Planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) per visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai.


2014-10-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Gedminų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0001:396) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastato, garažo, pirties, malkinės statybai,  pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. spalio 17 iki 2014 m. spalio 30 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-10-16

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, Eglynų k. specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB Geoplnai, nr. 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastro Nr. 5510/0002:52, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų k. specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, pirties statybai, kūdros kasimui

Planavimo organizatorius –  fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas –  UAB Geoplanai, Taikos pr. 4A-40, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2014 m. lapkričio 15 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 10 16 iki 2014 11 15.


2014-10-16

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Radailių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0002:129) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitų pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. spalio 17 iki 2014 m. spalio 30 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-10-15

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo, Klemiškės II  k (kad. Nr. 5623/0004:190), Klaipėdos rajone, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono savivaldybės skyriaus vedėjo 2014-03-31 d. įsakymu Nr. 12VĮ-(14.12.2)-376.

Projekto tikslai:padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 5623/0004:190),esantį Klemiškės II k.,Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., į žemės sklypus, pakeičiant pagrindinę paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitą (būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g.74, Gargždai, Klaipėdos rajonas, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 8 46 452598.

Projekto iniciatoriai – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „NT SFERA“  tel. 8 600 23293. el. paštas: uabntsfera@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014-10-15 iki 2014-10-29 darbo valandomis projekto rengėjo patalpose adresu: Taikos pr.24-311 Klaipėda.


2014-10-15

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5503/0009:103) Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto rengimo iniciatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas - UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti raštu nuo 2014-10-17 iki 2014-11-03 UAB „A ir S Projektai“ patalpose.


2014-10-14

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5568/0002:5), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-08-25 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-1236.

Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui.


2014-10-14

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5568/0003:155), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-08-28 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-1257.

Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus. Daliai naujai suformuotų žemės sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui.


2014-10-14

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo, Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5568/0009:100), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-07-31 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-1120.

Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui.


2014-10-14

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo planas rengiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu, išduotu 2014 m. birželio 05 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-772.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du žemės sklypus, vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas. Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-10-20 iki 2014-11-03 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199.


2014-10-13

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija – 5.7549 ha miškų ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5538/0015:104), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Padalyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą atidalijant naudmenas, suformuojant miškų ūkio paskirties žemės sklypą ir kitos paskirties žemės sklypus, kurių naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m., tel. +370(46)470426, mob.868303242.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m., nuo 2014 10 27 iki 2014 11 11.


2014-10-13

Pradedamas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas adresu: Klaipėdos r.sav.,Derceklių k.,Žvirblių g.12,15,17(kad.Nr.5513/0011:231,plotas -0.0364 ha;kad.Nr.5513/0011/:237,plotas-0,0244 ha;kad.Nr.5513/0011;238,plotas 0.0106 ha).

Projekto rengimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą ,besiribojantį su žemės sklypais kad.Nr. 5513/0011:231, kad.Nr.5513/0011/:237, kad.Nr.5513/0011/:238 ir keliu.Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas prijungiamas prie besiribojančių sklypų ( kad.Nr. 5513/0011:231,kad.Nr.5513/0011/:237,kad.Nr.5513/0011/:238).

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai"  Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


2014-10-08

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1130;  KAD NR. 5530/0005:1131; KAD. NR. 5530/0005:1132;  KAD NR. 5530/0005:1133; KAD. NR. 5530/0005:1134;  KAD NR. 5530/0005:1135; KAD. NR. 5530/0005:1136;  KAD NR. 5530/0005:1137; KAD. NR. 5530/0005:1138;  KAD NR. 5530/0005:1139; KAD. NR. 5530/0005:1140) BIČIŲ G. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS

 Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-06 įsakymas Nr. AV-2319 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimu Nr. T11-171  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – sujungti žemės sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. spalio 8 d. iki 2014 m. spalio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. spalio 21 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-06 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2319, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1130;  kad Nr. 5530/0005:1131; kad. Nr. 5530/0005:1132;  kad Nr. 5530/0005:1133; kad. Nr. 5530/0005:1134;  kad Nr. 5530/0005:1135; kad. Nr. 5530/0005:1136;  kad Nr. 5530/0005:1137; kad. Nr. 5530/0005:1138;  kad Nr. 5530/0005:1139; kad. Nr. 5530/0005:1140) Bičių g. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.


2014-10-06

Pranešame, kad Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k. (kad. Nr. 5558/0007:233) rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto rengėjas - UAB „Gistama“, Tautvydas Virkutis kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-782

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pasiūlymais, pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. spalio 7 d. iki 2014 m. spalio 20 d. nuo 8.30 val. iki 17.30 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 77, LT 94101, Klaipėda. Telefonai pasiteirauti 867772745, 862235018 El. paštas gabriele.meskauskaite@gistama.lt


2014-10-06

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2014 09 25 Nr.T11-418 patvirtinta žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:138), esančio Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koncepcija.

Su koncepcija galima susipažinti pas planavimo organizatorių ir plano rengėją UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, LT- 92252 Klaipėda, tel. (8 46) 311 403. faks. 311 403 el. paštas: atas.r@takas.lt., projekto vadovas Vaida Atienė.


2014-10-03

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (Kad. Nr. 5535/0004:4), esančio Stančių kaime, Klaipėdos raj. sav.  detalusis planas.

Planavimo pagrindas:

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013 m. lapkričio 14 d. sutartis Nr. Ar-9-343. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SV-397.

Planavimo tikslas:

Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemės, naudojimo   būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detaliojo plano organizatorius:

fizinis asmuo Detaliojo plano rengėjas:

MB „Erdvės architektūra“, Vytauto g. 12-11, Klaipėda, info@erdvesarchitektura.lt, +370 64 728 728.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:

Viešo susirinkimo data ir laikas bus pranešami papildomai. Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.


2014-10-02

Rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1,4315 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0015:91), esantis Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2014-10-06 iki 2014-10-17.


2014-10-02

Parengtas Mariaus Prekevičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0002:54) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Formuojama teritorija – Gargždų m. Alyvų g. 35.

Projekto tikslai: padalyti kitos paskirties žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fuzinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galite per 10 darbo dienų, nuo šio paskelbimo, projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2014-10-02

Rengiamas Mariaus Prekevičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0002:54) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pertvarkoma teritorija – Gargždų m. Alyvų g. 35

Projekto tikslai: padalyti kitos paskirties žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2014-10-01

Informuojame, kad  skelbiamas parengto žemės sklypo Radailių k., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0002:97), plotas 2,3924 ha. detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2014-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T11-333.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas - N. Černiauskienės individuali veikla, Kapsų g. 16, Klaipėda, tel. 865791891, el.paštas: nomeda.v@gmail.com

Su projektu susipažinti, teikti planavimo pasiūlymus bei pastabas galima detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu.

Su projektu galima susipažinti nuo 2014 10 06 iki 2014 10 20. Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014 10 06 iki 2014 10 20,  viešas susirinkimas numatomas 2014 10 21 d. 9 val. Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.


2014-10-01

Informuojame, kad  skelbiamas parengto žemės sklypo Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:649), plotas 1,0 ha. detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2014-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T11-333.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus.

Planavimo organizatorius – fiznis asmuo.

Plano rengėjas - N. Černiauskienės individuali veikla, Kapsų g. 16, Klaipėda, tel. 865791891, el.paštas: nomeda.v@gmail.com

Su projektu susipažinti, teikti planavimo pasiūlymus bei pastabas galima detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu.

Su projektu galima susipažinti nuo 2014 10 06 iki 2014 10 20. Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014 10 06 iki 2014 10 20,  viešas susirinkimas numatomas 2014 10 21 d. 10 val. Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.


2014-10-01

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:38 ) DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių Rimanto Gedrimo prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-25 įsakymas Nr. AV-2261 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimu Nr. T11-211  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – pakeisti detaliuoju planu nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. spalio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. spalio 14 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-09-25 įsakymas   „Dėl pritarimo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro pasiūlymui“ Nr. AV-2261, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:38 ) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 13:50:26
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102