2021 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. lapkričio mėn.

2021-11-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1301SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-11-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą Laukų g. 4B, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:1301) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga išskirti infrastruktūros paskirties sklypą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1301SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-30

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl teritorijos tarp Zeigių g., Laukų g. ir Divyčio g., Kunkių k., detaliojo plano rengimui.

Raštas


2021-11-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:393) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 2 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:393) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-30

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2335), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Luknojų g. 2C, detaliojo plano patvirtinto 2013-09-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1687 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,0465 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Projekto rengėjas – Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com

Projekto užsakovas – fiziniai asmenis

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-11-30 iki 2021-12-14 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-12-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys


2021-11-30

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:705) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 2 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 15 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:705) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-29 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3128),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5555/0004:122), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šiūparių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-29 d. iki 2021-12-13 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-11-29 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3121),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5558/0004:979), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-29 d. iki 2021-12-13 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-29

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:543) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 14 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:543) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:342) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 14 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:342) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas


2021-11-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1613; 5558/0007:1614) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 14 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1613; 5558/0007:1614) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419KALOTĖS K., KRETINGALĖSSEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-11-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypams kad. Nr. 5558/0014:419 ir kad. Nr. 5558/0014:9 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus kad. Nr. 5558/0014:468, 5558/0014:9, 5558/0014:419 į vieną žemės sklypą ir atidalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-26   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3088),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5528/0004:184), Klaipėdos r. sav., Kretingalėssen., Šaipių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-26 d. iki 2021-12-10 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-26   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3080),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0009:128), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – komercinės paskirties objektų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-26 d. iki 2021-12-10 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-26   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3079),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5530/0004:288), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1423 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos 0,0077 ha ploto.    

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-26 d. iki 2021-12-10 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-26   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3072),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5544/0003:367), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-26 d. iki 2021-12-10 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-11-26  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3066),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5568/0012:354), Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Ežaičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-26 d. iki 2021-12-10 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


  2021-11-26

Informuojame visuomenę, kad parengtas teritorijos, patvirtinto 2021 m., gegužės mėn., dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:615; 5528/0002:616) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės, žemės sklypo Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., sprendinių koregavimas Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalies pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,3100 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypą, Kunkių g. 23, Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. ( kadastro Nr. 5528/0002:693).

Planavimo pagrindas: Lietuvis Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: Kuršių istorijos klubas, Klaipėda, Kunkių g. 23, Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Adiurate“, į. k. 303170719, I. Kanto g. 18-2, Klaipėda, projekto vadovė Ramunė Alijeva, tel. 8653 87778, el. p.: adiurate@gmail.com;

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-11-29 iki 2021-12-22 įskaitytinai. Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje: www.klaipedos-r.lt skiltyse Teritorijų planavimas, planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu);

Rengėjo įmonės UAB „Adiurate“ patalpose, kurios yra I. Kanto g. 18-2, Klaipėda, darbo valandomis: I-V 9:00-17:00. Tel.  (8 46) 380998, el. paštas: adiurate@gmail.com;

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje www.tpdris.lt

Informaciją teikia projekto vadovas, Ramunė Alijeva, tel. 8653 87778, el. p.: adiurate@gmail.com.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys


2021-11-24 

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ  KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO  INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ   

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-369  „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo  pradžios ir planavimo tikslo“.  

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai,  Klaipėdos raj. LT – 96130, tel.: (8-46) 47 20 25, el.p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto svetainė  www.klaipedos-r.lt.   

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el.  p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el.  p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.  

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 133600 ha.  

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens. Planavimo tikslas: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18  d. įsakymu Nr. AV-1713 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros  plėtros specialųjį planą. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir 2019 m.  gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių nuostatomis, vadovaujantis gyventojų  tankio ir planuojamos miestų, miestelių plėtros kriterijais, nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėti infrastruktūros plėtros kryptis ir  alternatyvas, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo  šaltinius, patikslinti urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos  rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, numatyti teritorijas, reikalingas  vandentvarkos infrastruktūros įrengimui.  

Planavimo uždaviniai:  

● Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros esamos būklės analizę.  

● Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę.  

● Nustatyti aglomeracijų ribas bei patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus.  

● Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui.  

● Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, nustatyti  teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams.  

● Teisės aktų nustatyta tvarka numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų, tame tarpe ir vandenviečių, apsaugos zonas ir  infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.  

● Išnagrinėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas. Atlikti  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir  aplinkosaugos vertinimą.  

● Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano  sprendiniuose nebus nagrinėjami paviršinių nuotekų sprendiniai, nes paviršinių nuotekų tvarkymo  infrastruktūros tvarkymui bus rengiami atskiri planavimo dokumentai.  

● Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano  sprendiniuose įvertinti tai, kad dalis Klaipėdos rajono gyvenviečių centralizuota geriamojo vandens tiekimo  sistema ir/ar centralizuota nuotekų surinkimo sistema sujungtos arba planuojamos sujungti su Klaipėdos  miesto centralizuota geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema.  

● Sprendinių konkretizavimo stadijoje privaloma parengti konkrečius sprendinius geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai su aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. Brėžiniuose privaloma  nurodyti esamą ir planuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (vandenvietės,  vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, vandentakiai, gaisrinis vandentiekis, magistraliniai ir skirstomieji  vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai, nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos ir kiti šios infrastruktūros  objektai), numatyti servitutus, ir teritorijas, suplanuotas paimti visuomenės poreikiams; taip pat vandenviečių  ir nuotekų valyklų apsaugos zonas. 

 ● Kiti teisės aktais pagrįsti uždaviniai.  

Planavimo darbų programa (išsamiau galima susipažinti www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124):  

● Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.  

● Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.  

● Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.  

● Rengiama bendrųjų sprendinių formavimo stadija, koncepcija nerengiama.  

● Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rengiamas SPAV atrankos dokumentas.  

Susipažinti su parengtais Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2021 11 25 iki 2021 12 15 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS), interneto svetainės adresas - www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD Nr. S-RJ-55-20-124.  

Išsamesnė informacija teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT 96130. Kontaktinis asmuo - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Tamošauskienė, tel. Nr. +37065266868, el.p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-55-20-124), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas ar į pasiūlymus atsižvelgta, ar neatsižvelgta ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.  


2021-11-24 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Spengių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. gruodžio 13 d; 

2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. gruodžio 13 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2021-11-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:1227KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: teritorijos užstatymo tvarkymo ir vystymo režimo – užstatymo zonų, ribų, užstatymo tankumo, užstatymo intensyvumo, aukštingumo, pastatų ar statinių paskirties – nustatymas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:1227) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario sen., Kalnuvėnų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0001:187) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, išskiriant vietą rekreacinei veiklai.. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – A. M. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  lapkričio 26 d. iki 2021 m. gruodžio 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt  


2021-11-24 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Voveriškių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:137) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – S. K (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  lapkričio 26 d. iki 2021 m. gruodžio 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-11-24 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Pipirų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0003:352) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą.  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – P. M. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  lapkričio 26 d. iki 2021 m. gruodžio 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-11-23  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3056),  pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. Nr. 5568/0001:578, 5568/0001:579, 5568/0001:580), Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-23 d. iki 2021-12-07 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-11-23  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3055),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5568/0004:57), Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,4900 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,2860 ha ploto.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-11-23 d. iki 2021-12-07 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-23  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3053),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5528/0007:272), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-23 d. iki 2021-12-07 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-23  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3050),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5503/0004:191), Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Dreižių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-23 d. iki 2021-12-07 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-11-23  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3042),  pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. Nr. 5552/0002:295, 55520002:100) Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą,  naudojimo būdą  – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Saulės elektrinių statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-23 d. iki 2021-12-07 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-22 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-6156),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0002:343), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą,  naudojimo būdą  – komercinės paskirties objektų teritorijos 1,3448 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,1379 ha ploto. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-22 d. iki 2021-12-06 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


 2021-11-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3041),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5530/0005:95), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,5095 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0205 ha ploto; žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5530/0003:100), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 8,3669 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,2037 ha ploto. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-19 d. iki 2021-12-03 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3039),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5544/0005:1398), Klaipėdos r. sav., Doviluose, Eriko Mačkaus g. 5A, žemės  naudojimo būdą  iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos komercinės paskirties objektų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-19 d. iki 2021-12-03 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3010),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5520/0009:109), Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 1,3527 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,1235 ha ploto. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-19 d. iki 2021-12-03 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3008),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5510/0005:987), Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kuliškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 0,1164 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0610 ha ploto; emės sklypo (kad. Nr. Nr. 5510/0005:988), Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kuliškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-19 d. iki 2021-12-03 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3001),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5552/0010:343), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-19 d. iki 2021-12-03 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2999),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5544/0002:857), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-19 d. iki 2021-12-03 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Sendvario g. 12, Sudmantų k.,  Klaipėdos rajonas detaliojo plano patvirtinto  2008 m. lapkričio 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-631 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d..

Planuojama teritorija: Sendvario g. 12, Sudmantų k., Klaipėdos r., kad. Nr. 5530/0001:253. Planuojamas plotas – 0.8518 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Projekto užsakovas: UAB „Nekilnojamasis turtas LT“

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, statybos ribą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-11-24 iki 2021-12-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-12-08 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 Sprendiniai. Aiškinamasis raštas.


2021-11-18

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5544/0005:1119), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ruslių k.

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2021-10-18 sprendimas Nr. 12KPĮ-47-(14.12.125 E.) dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

PRIDEDAMA:

1. Palnavimo darbų programa.


2021-11-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-12 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2982),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5544/0005:1113), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-11-17 d. iki 2021-11-30 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2962),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5544/0003:921), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-11-17 d. iki 2021-11-30 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-11-17   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2953),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5544/0002:973), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – komercinės paskirties objektų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-11-17 d. iki 2021-11-30 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-17  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2942),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0009:48), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Duonos g. 6, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-11-17 d. iki 2021-11-30 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-11-17  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2938),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0004:615), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-17 d. iki 2021-11-30 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-17

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano Karklės k. rengimo

Raštas

 


2021-11-17

Informuoja, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano Sudmantų k. rengimo

Raštas


2021-11-17

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) GARGŽDŲM., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėldetaliojo plano keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. lapkričio 19 d. iki 2021 m. gruodžio 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. gruodžio 2 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:783; 5520/0001:784; 5520/0001:230; 5520/0001:408) GARGŽDŲM., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-15 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Vyskupiškių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0005:10) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – E. D. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. lapkričio 17 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-11-15 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Vyskupiškių k. 8A, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0005:235) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą;

Planavimo organizatorius – E. D. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  lapkričio 17 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt  


2021-11-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0001:791) PANGESŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėlkaimo plėtros žemėtvarkos projekto keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. lapkričio 17 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 30 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0001:791) PANGESŲ K., PRIEKULĖS SEN.,KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-15

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:705) Aukštkiemių k. detaliojo plano koregavimo

Raštas

 


2021-11-15

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo Žvejų g. 1, Priekulėje, detaliojo plano keitimo.

Raštas


2021-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:265; 5544/0006:270; 5544/0006:271; 5544/0006:273KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:265; 5544/0006:270; 5544/0006:271; 5544/0006:273) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:205SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prie esamo žemės sklypo prijungti  įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, apjungtam sklypui nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:205) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:795GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:795) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:154; 5523/0004:990; 5523/0004:987; 5523/0004:988; 5523/0004:989; 5523/0004:994; 5523/0004:993; 5523/0004:992; 5523/0004:991; 5523/0004:995KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIOSEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-09-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5523/0004:154 naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę. Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:154; 5523/0004:990; 5523/0004:987; 5523/0004:988; 5523/0004:989; 5523/0004:994; 5523/0004:993; 5523/0004:992; 5523/0004:991; 5523/0004:995) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1076TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1076TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:540; 5558/0014:541; 5558/0014:542; 5558/0014:543; 5558/0014:535; 5558/0014:536; 5558/0014:537; 5558/0014:538; 5558/0014:539; 5558/0014:51) KALOTĖS K., KRETINGALĖSSEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: iš žemės sklypo kad. Nr. 5558/0014:51 atidalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (0.0320 ha), atidalintam sklypui nekeičiant žemės naudojimo paskirties. Likusiai žemės sklypo kad. Nr. 5558/0014:51 daliai pakeisti paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti žemės sklypus kad. Nr. 5558/0014:540; 5558/0014:541; 5558/0014:542; 5558/0014:543; 5558/0014:535; 5558/0014:536; 5558/0014:537; 5558/0014:538; 5558/0014:539; 5558/0014:51 į vieną žemės sklypą ir padalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Pakoreguoti teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:540; 5558/0014:541; 5558/0014:542; 5558/0014:543; 5558/0014:535; 5558/0014:536; 5558/0014:537; 5558/0014:538; 5558/0014:539; 5558/0014:51) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1026) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamą kitos paskirties žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1026) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:949; 5558/0007:950KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypus padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:949; 5558/0007:950KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-10 

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2874),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0002:612), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-10 d. iki 2021-11-23 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-11-10 

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2874),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5523/0002:611), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-10 d. iki 2021-11-23 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-11-10 

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2857),  pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5545/0004:600), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-10 d. iki 2021-11-23 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-10  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2668), pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5568/0009:487), Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-10 d. iki 2021-11-23 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-11-10 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2698), 2021-11-09 pateiktas trūkstamas dokumentas, pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5552/0005:234), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-11-10 d. iki 2021-11-23 įskaitytinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-11-08

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad Nr. 5528/0003:124 Karklės k. detaliojo plano rengimui

Raštas

 


2021-11-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:248) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. lapkričio 10 d. iki 2021 m. lapkričio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 23 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:248) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-08

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:908; 5558/0002:851; 5558/0002:906; 5558/0002:907; 5558/0002:904; 5558/0002:905; 5558/0002:894; 5558/0002:895; 5558/0002:903; 5558/0002:893; 5558/0002:901; 5558/0002:902; 5558/0002:899; 5558/0002:900; 5558/0002:897; 5558/0002:898; 5558/0002:854; 5558/0002:896; 5558/0002:859; 5558/0002:856; 5558/0002:857; 5558/0002:858; 5558/0002:909; 5558/0002:910; 5558/0002:86l; 5558/0002:862; 5558/0002:853; 5558/0002:852; 5558/0002:869; 5558/0002:855; 5558/0002:868; 5558/0002:867) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. lapkričio 10 d. iki 2021 m. lapkričio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 23 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:908; 5558/0002:851; 5558/0002:906; 5558/0002:907; 5558/0002:904; 5558/0002:905; 5558/0002:894; 5558/0002:895; 5558/0002:903; 5558/0002:893; 5558/0002:901; 5558/0002:902; 5558/0002:899; 5558/0002:900; 5558/0002:897; 5558/0002:898; 5558/0002:854; 5558/0002:896; 5558/0002:859; 5558/0002:856; 5558/0002:857; 5558/0002:858; 5558/0002:909; 5558/0002:910; 5558/0002:86l; 5558/0002:862; 5558/0002:853; 5558/0002:852; 5558/0002:869; 5558/0002:855; 5558/0002:868; 5558/0002:867) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-04

L DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:12) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Nauji planavimo tikslai:  1. Padalinti detaliuoju planu suplanuotą esamą kitos paskirties žemės sklypą, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 5528/0004:62, detaliajame plane Nr. 43) į sklypus, daliai pakeisti paskirtį į žemės ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 2. Sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus Nr. 42, 46, 49 ir pirmuoju planavimo tikslu suformuotą žemės ūkio paskirties žemę į vieną žemės sklypą; 3. Sujungtą žemės sklypą padalinti į sklypus. Daliai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 4. Detaliajame plane suplanuotiems žemės sklypams Nr. 47, 48 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 5. Detaliajame plane suplanuotam žemės sklypui Nr. 44 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. 6. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-07 įsakymas „DĖL 2019-04-11 ĮSAKYMO NR. AV-712 „DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:12) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2021-11-04

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės adminstracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-637, keitimo

Raštas


2021-11-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. lapkričio 8 d. iki 2021 m. lapkričio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 19 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:1340TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Pakeisti atidalintų žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vienam atidalintam sklypui suteikti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Išskirti sklypą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Pakoreguoti – panaikinti suprojektuotą servitutą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:1340TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-11-03 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Jucaičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5508/001:10) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – E. B. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m. lapkričio 8 d. iki 2021 m. lapkričio 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-11-03 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Sarčių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0003:168) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – M. B. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  lapkričio 8 d. iki 2021 m. lapkričio 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-11-03 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen., Vėžaičiai, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0009:642) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – M. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  lapkričio 8 d. iki 2021 m. lapkričio 19 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-11-03

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:425; 5558/0003:426) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. lapkričio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 18 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:425; 5558/0003:426) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-03 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5555/0002:322), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Medsėdžių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-10-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2891) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr. 5555/0002:322), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Medsėdžių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-11-03 d. iki 2021-11-16 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas 


2021-11-03

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1301) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. lapkričio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 18 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1301) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-11-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:330) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. lapkričio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. lapkričio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:330) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-02 15:17:13
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102