2021 m. sausio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. sausio mėn.

2021-01-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:762; 5558/0002:763) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-12-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:perdalinti esamus žemės sklypus (sujungti ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties - kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą (-us).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:762; 5558/0002:763) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-01-28 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1570)ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-12-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:pakoreguoti statinių statybos ribą ir zoną. Pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. Panaikinti sklype esantį priešgaisrinį vandens telkinį, numatant kitus gaisrų gesinimo būdus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1570)ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-01-28 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323)SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-12-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:padalinti žemės sklypus (kad. Nr. 5515/0005:254, 5515/0005:273, 5515/0005:323) Svencelės k., Klaipėdos r. sav., atidalintas dalis prijungti prie žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:320, 5515/0005:321) Svencelės k., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0003:320, 5515/0005:321) naudojimo būdą į rekreacinės teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323)SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-01-27

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJA 

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) NR. KL1430 ŠILELIŲ G. IR KL1452 JURGAIČIŲ G. KLIPŠČIUOSE (ATKARPOS NUO 0,00 KM IKI 1,493 KM) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALUSIS PLANAS SU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZE 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize 

Rengimo pagrindas: 2019-12-19 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-410 „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize. 

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. p. – savivaldybe@klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Tamošauskienė tel.: (8 46) 47 30 60, el. p. jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt 

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt 

Planuojama teritorija: vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) 

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens. 

Planavimo tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis. 

Planavimo uždaviniai: 

· plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 

· numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 

· numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; 

· numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus. 

Planavimo darbų programa: 

· Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 

· Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. 

· Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta. 

· Bendrųjų sprendinių formavimo stadija neatliekama, koncepcija nerengiama. 

· Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ SPAV neatliekamas.  

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-VT-55-20-181) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. 


2021-01-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1302) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-268 (reg. Nr. 003553001684)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. sausio 28 d. iki 2021 m. vasario 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. vasario 10 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1302) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-01-18

DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PROJEKTO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. vasario 4 d; 

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. vasario 4 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2021-01-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:1040) TOLEIKIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2016-04-01Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijosįsakymu Nr. 1-56 (reg. Nr. 003552005855)patvirtinto Klaipėdos rajono Rimkų smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. sausio 20 d. iki 2021 m. vasario 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. vasario 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:1040) TOLEIKIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas. 


2021-01-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Nauji planavimo tikslai:sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-08 įsakymas „DĖL 2020-09-07 ĮSAKYMO NR. AV-2023DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2021-01-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1529) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-12-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-17 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1529) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-01-13

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:308; 5523/0002:309) Gindulių k.,. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 10 posėdžio sprendimu Nr.T11-184 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Svajų g. 4 ir 5, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.2409 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Autoaibė“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. AV-2828. 

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-01-20 iki 2021-02-02 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-636. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-02-02) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-01-08

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5545/0004:291 Plikių k.v., esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Pakamorių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Rengėjas: UAB „Dojas“, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15, voldemaras@dojas.lt; mob.: 867020356.  

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2021-01-11 iki 2021-01-22 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu projekto rengėjui iki 2021-01-22 imtinai. Visa informacija apie projektą informacinėje svetainėje www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-51211.


2021-01-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5563/0007:266) TREPKALNIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2012-04-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-293 (reg. Nr. 003553004394),keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. sausio 8 d. iki 2021 m. sausio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. sausio 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5563/0007:266) TREPKALNIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas


2021-01-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:199) ŠAIPIŲ K. 15, KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-10-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Informuojame, kad  pradedamas rengti  žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:199) Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2006-10-07  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-528 (reg. Nr. 003553000939) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – padalinti žemės sklypą į tris sklypus, pakeisti dviejų sklypų naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Parengiamojo etapo dokumentai:

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:199) ŠAIPIŲ K. 15, KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-01-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:210; 5558/0006:452; 5558/0006:617; 5558/0006:618; 5558/0006:616; 5558/0006:615; 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:572; 5558/0006:576) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų, patvirtintų 2010-03-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-174 (reg. Nr. 003553002694) ir 2011-07-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1569 (reg. Nr. 003553004009),keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. sausio 7 d. iki 2021 m. sausio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. sausio 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:210; 5558/0006:452; 5558/0006:617; 5558/0006:618; 5558/0006:616; 5558/0006:615; 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:572; 5558/0006:576) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-01-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:567) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-5 (reg. Nr. 003553000618)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. sausio 6 d. iki 2021 m. sausio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. sausio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:567) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-04 21:56:01
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102