2017 m. vasario mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. vasario mėn.

2017-02-27

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5565/0001:948) Pjaulių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5565/0001:948) Pjaulių k, Klaipėdos r.. Plotas 0.6000 ha. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  

Projekto organizatorius: fizinis asmuo                     

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. vasario 27 d. iki 2017 m. kovo 10 d., projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-03-10, I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=280764c0d8cc11e68367eb81964f76df


2017-02-27

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5510/0001:192), Sėlenų k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5510/0001:192), Sėlenų k., Klaipėdos r.. Plotas 1.0675 ha. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo            

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.     

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. vasario 27 d. iki 2017 m. kovo 10 d., projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-03-10, I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=d71e30c075b111e6be889592422730b4..


2017-02-23

Informuojame, kad patvirtinta žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0009:284; 5523/0009:285; 5523/0009:286; 5523/0009:287; 5523/0009:288; 5523/0009:289; 5523/0009:290; 5523/0009:291; 5523/0009:292; 5523/0009:293; 5523/0009:294; 5523/0009:295; 5523/0009:296; 5523/0009:297; 5523/0009:298; 5523/0009:299; 5523/0009:300; 5523/0009:301; 5523/0009:302; 5523/0009:303; 5523/0009:304; 5523/0009:305) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano planavimo darbų programa, Priedas Nr. 1


2017-02-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:368; 5558/0014:369) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-02-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-17 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:368; 5558/0014:369) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-02-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-194, Priedas Nr. 2


2017-02-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Svencelės kaime, Vilhelmo g. 35 žemės sklype (kadastro Nr. 5515/0003:271) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą (koreguoti esamą sodybos užstatymo zoną). Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, padidinant ūkininko sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. vasario 24 d. iki 2017 m. kovo 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-02-20

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Gaudesta“  žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:817) Garbsėdžių g. 33, (kad. Nr. 5523/0003:818) Garbsėdžių g. 66, (kad. Nr. 5523/0003:784) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-12-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-440 (reg. Nr. 003553001576) (reg. Nr. 003553005298) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0003:817) Garbsėdžių g. 33, (kad. Nr. 5523/0003:818) Garbsėdžių g. 66, (kad. Nr. 5523/0003:784) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Gaudesta“, Šlamučių g.12, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-24 d.  įsakymas Nr. AV-2448.

Planavimo tikslai: Sklypams kad. Nr. 5523/0003:817 ir kad. Nr. 5523/0003:818 nekeičiant žemės paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus. Sklypą kad. Nr. 5523/0003:784 padalinti į sklypus. Daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-02-22 d. iki 2017-03-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-472.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-03-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-02-20

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypo (kad. Nr. 3552/0009:261) Priekulės II k., Priekulės sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2014-06-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1374 (reg. Nr. 003553005298) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 3552/0009:261) Priekulės II k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-202 įsakymas Nr. AV-2726.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti sklypą kad. Nr. 5552/0009:261 į du sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-02-22 d. iki 2017-03-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-0.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-03-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-02-17

Informuojame apie patvirtintą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:191) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano planavimo darbų programą.

Priedas: planavimo darbų programa


2017-02-15

Informuojame, kad pradedamas rengti tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize (toliau – Specialusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. S-VT-55-16-277.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T11-183 „Dėl pradėjimo rengti tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.klaipedos-r.lt. Informaciją teikia architektūros ir urbanistikos skyrius, tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda, tel. 8 657 71999; Projekto vadovė Aušra Šimkuvienė (TPV 0068). Kontaktinis asmuo arch. Julija Kuznecova tel. Nr.        8 699 66157, el. paštas julija.kuznecova@geometra.lt.

Specialiojo plano tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai – plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Specialusis planas rengiamas bendrąja tvarka, viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.

Koncepcijos rengimas – specialiojo plano koncepcija rengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas: SPAV atliekamas.

Numatomi atlikti tyrimai ir galimybių studijos: neprivaloma.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Specialiojo plano visuomenė gali teikti specialiojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-55-16-277) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su specialiuoju planu pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Apie parengtą Specialųjį planą, galimybes susipažinti su parengto Specialiojo plano koncepcija, sprendiniais, pasiūlymų priėmimo tvarką bus informuojama papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.


2017-02-15

Informuojame, kad pradedamas rengti vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize. (toliau – Specialusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. S-VT-55-16-258.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T11-182 „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.klaipedos-r.lt. Informaciją teikia architektūros ir urbanistikos skyrius, tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda, tel. 8 657 71999; Projekto vadovė architektė Aušra Šimkuvienė (TPV 0068), tel. Nr. 8 656 22355, el. paštas ausra.simkuviene@geometra.lt.

Specialiojo planavimo uždaviniai – plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Specialiojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Specialusis planas rengiamas bendrąja tvarka, viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.

Koncepcijos rengimas – specialiojo plano koncepcija rengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas neatliekamas.

Tyrimai ir galimybių studijos nerengiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Specialiojo plano visuomenė gali teikti specialiojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-55-16-258) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su specialiuoju planu pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Informacija apie parengtą Specialųjį planą, galimybes susipažinti su parengto Specialiojo plano koncepcija, sprendiniais, pasiūlymų priėmimo tvarką bus informuojama papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.


2017-02-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1085) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-05-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-390 (reg. Nr. 003553002842), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.      

Planavimo iniciatorius: UAB „VISIO FUTURI“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. vasario 17 d. iki 2017 m. kovo 2 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. kovo 2 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1085) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-02-09

Informuojame visuomenę apie patvirtintas planavimo darbų programas:

  1. Planuojama teritorija – žemės sklypai (kad. Nr. 5568/0001:376; 5568/0001:186) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. Programa.
  2. Planuojama teritorija – žemės sklypai (kad. Nr. 5530/0005:1244; 5530/0005:1224) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. Programa.

2017-02-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0009:284; 5523/0009:285; 5523/0009:286; 5523/0009:287; 5523/0009:288; 5523/0009:289; 5523/0009:290; 5523/0009:291; 5523/0009:292; 5523/0009:293; 5523/0009:294; 5523/0009:295; 5523/0009:296; 5523/0009:297; 5523/0009:298; 5523/0009:299; 5523/0009:300; 5523/0009:301; 5523/0009:302; 5523/0009:303; 5523/0009:304; 5523/0009:305) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-02-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0009:284; 5523/0009:285; 5523/0009:286; 5523/0009:287; 5523/0009:288; 5523/0009:289; 5523/0009:290; 5523/0009:291; 5523/0009:292; 5523/0009:293; 5523/0009:294; 5523/0009:295; 5523/0009:296; 5523/0009:297; 5523/0009:298; 5523/0009:299; 5523/0009:300; 5523/0009:301; 5523/0009:302; 5523/0009:303; 5523/0009:304; 5523/0009:305) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-02-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-131, Priedas Nr. 2


2017-02-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0007:289; 5523/0007:283; 5523/0007:290) Lelių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2013-12-31  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2279 (reg. Nr. 003553005117) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0007:289; 5523/0007:283; 5523/0007:290) Lelių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-08 d.  įsakymas Nr. AV-2553.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: apjungti sklypus į vieną sklypą. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (reg.Nr.003553005117).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-02-09 d. iki 2017-02-24 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-513.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-02-24 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-02-08

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1102) Rasytės g. 20, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti  2014-12-22 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2993 (reg. Nr. 003553005490) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1102) Rasytės g. 20, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius –  fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-04 įsakymas Nr. AV-663 „Dėl Jolantos Paluckienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1102) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslasPakeisti detaliajame plane (reg. Nr. 003553005490) numatytą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1102) naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-02-13 d. iki 2017-02-28 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-16-167.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-02-28 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-02-07

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Armario būstas“  žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:920; 5523/0003:921; 5523/0003:929; 5523/0003:930; 5523/0003:931; 5523/0003:932; 5523/0003:933) Gindulių k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2009-06-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-337 (reg. Nr. 003553002271) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:920; 5523/0003:921; 5523/0003:929; 5523/0003:930; 5523/0003:931; 5523/0003:932; 5523/0003:933) Gindulių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Armario būstas“, Deimės g.2-1.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-24 d.  įsakymas Nr. AV-155.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sklypus kad. Nr. 5523/0003:920 ir kad. Nr. 5523/0003:921 nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo apjungti į vieną sklypą ir padalinti į tris sklypus. Sklypus kad. Nr. 5523/0003:929; 5523/0003:930; 5523/0003:931; 5523/0003:932; 5523/0003:933 nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo apjungti į vieną sklypą ir padalinti į septynis žemės sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553002271).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-02-09 d. iki 2017-02-24 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-10.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-02-24 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-02-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1086) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-03-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-165 (reg. Nr. 003553001618), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. vasario 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. vasario 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1086) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-02-06

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Vanagų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0006:234) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. vasario 8 d. iki 2017 m. vasario 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-02-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0001:490) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų kaimo turizmo ir turistinės stovyklos paslaugoms teikti.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. vasario 3 d. iki 2017 m. vasario 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-02-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0011:18) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. vasario 3 d. iki 2017 m. vasario 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-02-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Griežių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0005:92) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatyti tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. vasario 3 d. iki 2017 m. vasario 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-02-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Lyverių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0003:325) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų kaimo turizmo paslaugoms teikti.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. vasario 3 d. iki 2017 m. vasario 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-02-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo seniūnijoje, Tickinų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0002:193) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. vasario 3 d. iki 2017 m. vasario 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1244; 5530/0005:1224) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-01-27

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-27 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1244; 5530/0005:1224) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-01-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-123, Priedas Nr. 2


2017-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:625; 5523/0002:626; 5523/0002:627; 5523/0002:628; 5523/0002:629; 5523/0002:630; 5523/0002:631; 5523/0002:632; 5523/0002:633; 5523/0002:634) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-01-27

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-27 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:625; 5523/0002:626; 5523/0002:627; 5523/0002:628; 5523/0002:629; 5523/0002:630; 5523/0002:631; 5523/0002:632; 5523/0002:633; 5523/0002:634) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-02-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-124, Priedas Nr. 2

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 11:50:10
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102