2017 m. sausio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. sausio mėn.

2017-01-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:368; 5558/0014:369) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-10-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-299 (reg. Nr. 003553000676), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. vasario 2 d. iki 2017 m. vasario 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. vasario 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:368; 5558/0014:369) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-01-26

Informuojame apie parengtą UAB „Svencelės sala“ žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:153; 5515/0005:152; 5515/0005:151; 5515/0005:148; 5515/0005:155) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-621 (reg. Nr. 003553001948) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypai Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5515/0005:148 Drevernos k.v., sklypo plotas 1.4739 ha; Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5515/0005:151 Drevernos k.v., sklypo plotas 0.7860 ha; Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5515/0005:152 Drevernos k.v., sklypo plotas 3.5492 ha; Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5515/0005:153 Drevernos k.v., sklypo plotas 2.7516 ha; Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5515/0005:155 Drevernos k.v., sklypo plotas 8.2916 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Svencelės sala“.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-27 įsakymas Nr. AV-2018 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:153; 5515/0005:152; 5515/0005:151; 5515/0005:148; 5515/0005:155) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – padalinti sklypus Klaipėdos r. sav., Svencelės k., kad. Nr. 5515/0005:153; 5515/0005:152; 5515/0005:151; 5515/0005:148; 5515/0005:155, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-01-30 d. iki 2017-02-13 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-16-398.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-02-13 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-01-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1083) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-03-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-165 (reg. Nr. 003553001618), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. sausio 26 d. iki 2017 m. vasario 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. vasario 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:1083) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-01-23 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0011:90) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. sausio 24 d. iki 2017 m. vasario 6 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-01-23 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Letūkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0007:329) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.   

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. sausio 23 d. iki 2017 m. vasario 3 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-01-20

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5538/0014:477), Kvietinių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5538/0014:477), Kvietinių k., Klaipėdos r.. Plotas 1.9758 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. sausio 23 d. iki  2017 m. vasario 06 d., projekto rengėjo patalpose – I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-02-06 d.  I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=4c2d94d07e8311e6be889592422730b4..


2017-01-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo  (kadastro Nr. 5523/0004:30) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 13 posėdžio 2001-06-28 sprendimu Nr. 280 (registro Nr. 003553000233) patvirtinto detaliojo plano sprendinius 

Planuojamos teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5523/0004:30) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Arimų g. 14. Planuojamos teritorijos plotas – 0,5831 ha. 

Detaliojo planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r., tel.: 8 46 473060, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Archidomus“, Vilhelmo Berbomo g. 10-222, LT-92221 Klaipėda, tel.: 8 46 390878, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. AV-47 „Dėl Rimutės Genutienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:30) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du arba daugiau žemės sklypų, pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

SPAV (PAV) procedūros: nesant teisės aktais nustatytų kriterijų, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros neatliekamos.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017 m. sausio 30 d. iki 2017 m. vasario 10 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-00-16-17), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (310 kabinete) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., ir plano rengėjo UAB “Archidomus” patalpose adresu: Vilhelmo Berbomo g. 10-222, Klaipėda. Informacija teikiama telefonu 8 46 390878, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2017 m. vasario 10 d. (susipažinimo su parengtu projektu pabaigos) planavimo organizatoriui ar plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar jo viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ar naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, savo adresą gali pranešti detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu.


2017-01-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0001:376; 5568/0001:186) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-01-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0001:376; 5568/0001:186) VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-01-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-13, Priedas Nr. 2


2017-01-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0009:284; 5523/0009:285; 5523/0009:286; 5523/0009:287; 5523/0009:288; 5523/0009:289; 5523/0009:290; 5523/0009:291; 5523/0009:292; 5523/0009:293; 5523/0009:294; 5523/0009:295; 5523/0009:296; 5523/0009:297; 5523/0009:298; 5523/0009:299; 5523/0009:300; 5523/0009:301; 5523/0009:302; 5523/0009:303; 5523/0009:304; 5523/0009:305) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-06-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-355 (reg. Nr. 003553001713), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: UAB „GTR konstrukcijos“, UAB „Cela“ ir UAB „VOXON“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. sausio 19 d. iki 2017 m. vasario 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. vasario 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0009:284; 5523/0009:285; 5523/0009:286; 5523/0009:287; 5523/0009:288; 5523/0009:289; 5523/0009:290; 5523/0009:291; 5523/0009:292; 5523/0009:293; 5523/0009:294; 5523/0009:295; 5523/0009:296; 5523/0009:297; 5523/0009:298; 5523/0009:299; 5523/0009:300; 5523/0009:301; 5523/0009:302; 5523/0009:303; 5523/0009:304; 5523/0009:305) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-01-17 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:514) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.  

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. sausio 19 d. iki 2017 m. vasario 1 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-01-17 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5559/0002:301), Jurjonų k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.   

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.  

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5559/0002:301), Jurjonų k., Klaipėdos r.. Plotas 4.1311 ha.  

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  

Projekto organizatorius: fizinis asmuo                      

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.     

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. sausio 18 d. iki 2016 m. sausio 31 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-01-31  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r. arba I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=0607fcb075a111e6be889592422730b4. 


2017-01-17 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5544/0007:357), Kaspariškių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.   

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.  

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0007:357), Kaspariškių k., Klaipėdos r.. Plotas 2.4735 ha.  

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą; 

Projekto organizatorius: fizinis asmuo            

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.    

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. sausio 18 d. iki 2016 m. sausio 31 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-01-31  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r. arba I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=976411f0362011e6bc4bc8b16503caf1 


2017-01-16 

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Zarmana“  žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:305) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2015-10-09  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1806 (reg. Nr. 003553005716)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:305) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Zarmana“, P. Cvirkos g. 56-9, Šiauliai.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-12-16 d. Nr. AV- 2738.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant detaliuoju planu suplanuotų sklypų žemės naudojimo paskirties, apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553005716). Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:305) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2015-10-09  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1806 (reg. Nr. 003553005716) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-01-17 d. iki 2017-01-31 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-525.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

rmacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2017-01-13

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:948) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. sausio 16 d. iki 2017 m. sausio 27 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-01-12

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS. Sprendimo projektas "Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" 2017 sausio 9 d. Nr. 2-17


2017-01-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:625; 5523/0002:626; 5523/0002:627; 5523/0002:628; 5523/0002:629; 5523/0002:630; 5523/0002:631; 5523/0002:632; 5523/0002:633; 5523/0002:634) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-08-30  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-203 (reg. Nr. 003553001398), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Danės projektai“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. sausio 13 d. iki 2017 m. sausio 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. sausio 26 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:625; 5523/0002:626; 5523/0002:627; 5523/0002:628; 5523/0002:629; 5523/0002:630; 5523/0002:631; 5523/0002:632; 5523/0002:633; 5523/0002:634) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-01-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1244; 5530/0005:1224) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-04-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-109 (reg. Nr. 003553004167), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. sausio 12 d. iki 2017 m. sausio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. sausio 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:1244; 5530/0005:1224) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas


2017-01-10

Informuojame visuomenę apie parengtą Teritorijos tarp Smeltaitės g. Palivarko g. ir detaliuoju planu reg. Nr.003553004064 suformuoto gyvenamųjų namų kvartalo Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detaliojo plano, numatančio pakeisti 2010-03-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-188 patvirtintą detalųjį planą reg. Nr.003553002711.

Planuojama teritorija: Teritorijos tarp Smeltaitės g. Palivarko g. ir detaliuoju planu reg. Nr.003553004064 suformuoto gyvenamųjų namų kvartalo Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos raj detaliojo plano keitimas. Rengiamu detaliuoju planu keičiami detaliojo plano sprendiniai žemės sklypams kad. Nr.5523/0004:725, kad. Nr.5523/0004:719, kad. Nr.5523/0004:720, kad. Nr.5523/0004:721, kad. Nr.5523/0004:846, kad. Nr.5523/0004:848, kad. Nr.5523/0004:845, kad. Nr.5523/0004:849, kad. Nr.5523/0004:856, kad. Nr.5523/0004:850), Klemiškės II k., Klaipėdos raj. Plotas – apie 2.75 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-10-07 d. Nr.AV-2117.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą Nr. 32 (kad. Nr. 5523/0004:725) padalinti į sklypus, pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Jūratės g. 2, 4, 6, 8, 10, 12) sujungti ir padalinti į sklypus, nekeičiant paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą (-us).

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-01-25 d. iki 2017-02-07 d. imtinai internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-16-407).

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2017-02-01 iki 2017-02-07 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2017-02-08 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-01-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:920; 5523/0003:921; 5523/0003:929; 5523/0003:930; 5523/0003:931; 5523/0003:932; 5523/0003:933) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2017-01-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:920; 5523/0003:921; 5523/0003:929; 5523/0003:930; 5523/0003:931; 5523/0003:932; 5523/0003:933) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2017-01-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-3, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2017-01-05

Papildome 2016-09-08 skelbimą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:362) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“:

4. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-04 įsakymas „DĖL 2016-08-31 ĮSAKYMO NR. AV-1822 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0005:362) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 4.

5. Papildomas susitarimas prie 2017-01-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. AS-890, Priedas Nr. 5.


2017-01-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:365) Slengių, Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-03-03 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-74 (reg. Nr. 003553000630)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:365) Slengių., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-06-29 d. Nr.AV- 1373.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti sklypą į du sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553000630), numatantį koreguoti 2005-03-03 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-74 (reg. Nr. 003553000630) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-01-06 d. iki 2017-01-20 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-291.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-20 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-01-04 

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Turtesta“  žemės sklypų (kad.Nr.5523/0004:432; kad.Nr.5523/0004:433; kad.Nr.5523/0004:434; kad.Nr.5523/0004:435; kad.Nr.5523/0004:436 kad.Nr.5523/0004:437; kad.Nr.5523/0004:438; kad.Nr.5523/0004:439; kad.Nr.5523/0004:440) Klemiškės II k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-02-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-95 (reg. Nr. 003553001606) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės žemės sklypų (kad.Nr.5523/0004:432; kad.Nr.5523/0004:433; kad.Nr.5523/0004:434; kad.Nr.5523/0004:435; kad.Nr.5523/0004:436 kad.Nr.5523/0004:437; kad.Nr.5523/0004:438; kad.Nr.5523/0004:439; kad.Nr.5523/0004:440) Klemiškės II k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Turtesta“, Šlamučių g.12, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-11-24 d. Nr. AV- 2447.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų Klemiškės II k., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2008-02-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-95 (reg. Nr. 003553001606) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Sklypus kad.Nr.5523/0004:432; kad.Nr.5523/0004:433; kad.Nr.5523/0004:434; kad.Nr.5523/0004:435; kad.Nr.5523/0004:436 kad.Nr.5523/0004:437; kad.Nr.5523/0004:438; kad.Nr.5523/0004:439; kad.Nr.5523/0004:440 apjungti į vieną sklypą. Padalinti į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553001606).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-01-05 d. iki 2017-01-19 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-471.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-19 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-01-02 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0015:288) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2016-12-22 

TPD rūšis: detalusis 

Būsena: rengiamas 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0015:288) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2017-01-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1, Priedas Nr. 2 

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2017-01-02 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0009:261) PRIEKULĖS II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Rengimo pradžios data: 2016-12-22 

TPD rūšis: detalusis 

Būsena: rengiamas 

Parengiamojo etapo dokumentai: 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0009:261) PRIEKULĖS II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2016-12-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1296, Priedas Nr. 2 

3. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2017-01-02

Informuojame apie parengtą UAB „LUKOIL BALTIJA“ žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:355) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2003-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-38 (reg. Nr. 003553000431) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0016:355) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,  tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „LUKOIL BALTIJA“.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas Nr. AV-1823 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:355) Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k., (kad. Nr. 5538/0016:355) naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-01-04 d. iki 2017-01-18 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-360.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-18 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 11:43:55
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102