2020 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. birželio mėn.

2020-06-30

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES, APIMANČIOS SLENGIŲ, MAZŪRIŠKIŲ, TRUŠELIŲ, GINDULIŲ KAIMUS IR GRETIMOS TERITORIJOS VIETOVIŲ, KOMUNIKACINIŲ KORIDORIŲ IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO

Rengimo pradžios data: 2018-05-31

TPD rūšis: Specialusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:

1. plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas- inžinerinių komunikacijų koridorius.

2. numatyti jungtis su gretimybėmis detalizuojant Klaipėdos rajono bendrąjį planą ir vadovaujantis kitais susisiekimo planais bei normomis;

3. Detalizuoti A, B ir C kategorijų gatvių, kelių planavimo sprendinius ir D kategorijos gatvių plėtros principus (pateikti gatvių, sankryžų pjūvius, gatvių raudonąsias linijas);

4. numatyti integruotos ir darnaus judumo principais pagrįstos susisiekimo asmeniniu, viešuoju ir bemotoriu transportu sistemos vystymą, plėtros prioritetus ir priemones, derinant ekonominius, socialinius ir aplinkos poreikius;

5. numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, apsaugos priemones, reglamentus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus reikalavimus;

6. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir procedūras žemei visuomenės poreikiams paimti;

7. numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti  reikalingus servitutus;

8. numatyti inžinerinių tinklų koridorius, reikalingus magistralinių/centralizuotų tinklų plėtrai užtikrinti;

9. įvertinti lietaus nuotekų tinklų būklę, melioracinę sistemą, pateikti lietaus tinklų išvystymo sistemos sprendinius, numatyti lietaus nuotekų tinklų įrengimo etapiškumą;

10. detalizuoti naujų sankryžų įrengimą ir (ar) esamų rekonstrukciją; numatyti paralelines jungtis kokybiškam plėtros teritorijų aprūpinimui susisiekimo infrastruktūra;

11. numatyti priemones sprendžiant susisiekimo sprendinius miškų paskirties žemėje;

12. įvertinti prioritetines plėtros teritorijas ir nustatyti infrastruktūros  išvystymo/plėtojimo etapus;

13. įvertinti ir numatyti triukšmo valdymo priemones.

14. sukurti viešojo transporto  maršrutų tinklą (užtikrinti planuojamos teritorijos gyventojų poreikių patenkinimą, suplanuojant visuomeninio transporto racionalias maršrutų schemas, įvertinti maršrutų įvedimo pasekmes).

15. Rengiamus sprendinius integruoti į bendrą savivaldybės teritorijos komunikacinę ir susisiekimo sistemą, derinant su parengtais ir šiuo metu rengiamais inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendiniais.

Susipažinti su rengiamu specialiuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės 2018-05-31 tarybos sprendimas Nr. T11-270 „DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES, APIMANČIOS SLENGIŲ, MAZŪRIŠKIŲ, TRUŠELIŲ, GINDULIŲ KAIMUS IR GRETIMOS TERITORIJOS VIETOVIŲ, KOMUNIKACINIŲ KORIDORIŲ IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO“,  Priedas Nr. 1

2. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 2


2020-06-29

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypų kad. Nr. 5558/0004:1058, kad. Nr. 5558/0004:1057) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2011-02-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-153 (reg. Nr. 003553003272) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: (kad. Nr. 5558/0004:1058, kad. Nr. 5558/0004:1057) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-14 įsakymas Nr. AV-2405.

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus į vieną sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-07-03 iki 2020-07-17 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-626.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-07-17) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-06-29

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:737, kad. Nr. 5528/0004:735) Bruzdeilyno k. Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-08-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-204 (reg. Nr. 003553001396) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: kad. Nr. 5528/0004:737, kad. Nr. 5528/0004:735) Bruzdeilyno k. Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-28 įsakymas Nr. AV-2526.

Planavimo tikslai: Sujungti sklypus į vieną sklypą, nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus numatant prijungimą prie vietinių inžinerinių tinklų.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-07-03 iki 2020-07-17 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-686.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-07-17) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-06-29


DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1650; 5558/0007:1651; 5558/0007:1652; 5558/0007:1653; 5558/0007:1654; 5558/0007:1655; 5558/0007:1656;  5558/0007:1657; 5558/0007:1658;  5558/0007:1659; 5558/0007:1660) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-292 (reg. Nr. 003553002781), koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. liepos 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 15 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1650; 5558/0007:1651; 5558/0007:1652; 5558/0007:1653; 5558/0007:1654; 5558/0007:1655; 5558/0007:1656;  5558/0007:1657; 5558/0007:1658;  5558/0007:1659; 5558/0007:1660) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-06-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731, Klaipėdos r. sav. Dauparų - Kvietinių sen., Dauparų k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių seniūnija, Dauparų  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1,

Gargždai, Klaipėdos r. sav.. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-06-20, Nr. AV-1311

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5510/0005:729; 5510/0005:730) į vieną ir padalyti į sklypus. Suformuotiems sklypams ir žemės sklypui (kad. Nr. 5510/0005:731) pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.  

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-06-25 iki 2020-07-09 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-343), plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: margarita.bendik@gmail.com, ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-07-01 iki 2020-07-09   plano rengėjo patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas numatomas 2020-07-10, 17.15 val. plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-07-09) ir viešo svarstymo metu.   Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-06-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2009-03-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-167 (reg. Nr. 003553002132), koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. birželio 26 d. iki 2020 m. liepos 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 10 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-06-23

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5545/0001:425) KURŠELIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2009-02-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-93 (reg. Nr. 003553002101), keitimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. birželio 26 d. iki 2020 m. liepos 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 10 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5545/0001:425) KURŠELIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-06-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427; 5530/0005:403; 5530/0005:446; 5530/0005:402; 5530/0005:428; 5530/0005:401;  5530/0005:429; 5530/0005:400; 5530/0005:430; 5530/0005:399; 5530/0005:431; 5530/0005:398; 5530/0005:432; 5530/0005:397; 5530/0005:433; 5530/0005:313; 5530/0005:434; 5530/0005:435; 5530/0005:436; 5530/0005:437; 5530/0005:438; 5530/0005:439; 5530/0005:440; 5530/0005:441) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2012-08-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-509 (reg. Nr. 003553004540), koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo ir fiziniai asmenys.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. birželio 25 d. iki 2020 m. liepos 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 9 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427; 5530/0005:403; 5530/0005:446; 5530/0005:402; 5530/0005:428; 5530/0005:401;  5530/0005:429; 5530/0005:400; 5530/0005:430; 5530/0005:399; 5530/0005:431; 5530/0005:398; 5530/0005:432; 5530/0005:397; 5530/0005:433; 5530/0005:313; 5530/0005:434; 5530/0005:435; 5530/0005:436; 5530/0005:437; 5530/0005:438; 5530/0005:439; 5530/0005:440; 5530/0005:441) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-06-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1999-06-24  Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 213 (reg. Nr. 003553000124), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. birželio 25 d. iki 2020 m. liepos 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 9 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-06-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Pašlūžmio k., žemės sklype (kadastro Nr. 5508/0001:302) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną (su rekreacinės paskirties pastatų statyba).

Planavimo organizatorius – A. G. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  birželio  18 d. iki 2020 m. liepos 2  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-06-16

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KEITIMĄ

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas – dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis keisti 2007-05-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-94 (reg. Nr. 003553001272) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-55-19-435.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-11 įsakymas Nr. AV-712 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2019-10-30 įsakymas Nr. AV-2315 „Dėl 2019-04-11 įsakymo Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas.

Planavimo iniciatorius – UAB „Pajūrio atspindys“ adresas Šeduvos g. 24, Kretinga, tel. Nr. 8647 17411, įgaliotas asmuo Edmundas Petrauskas.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;

Detaliojo planavimo tikslai –

1. Padalinti detaliuoju planu suplanuotą esamą kitos paskirties žemės sklypą, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 5528/0004:62, detaliajame plane Nr. 43) į sklypus, daliai pakeisti paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

2. Sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus Nr. 42, 46, 49 ir pirmuoju planavimo tikslu suformuotą žemės ūkio paskirties žemę į vieną žemės sklypą;

3. Sujungtą žemės sklypą padalinti į sklypus. Daliai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

4. Žemės sklypui (kad. Nr. 5528/0004:1044, detaliajame plane Nr. 41) pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Koncepcijos rengimas – detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas neatliekamas.

Tyrimai ir galimybių studijos nerengiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-19-435) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Informacija apie parengtą Detalųjį planą, galimybes susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus informuojama papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.


2020-06-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:392) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2012-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriausįsakymu Nr. AV-2367 (reg. Nr. 003553004651), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. liepos 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:392) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-06-16


DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:391) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2012-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriausįsakymu Nr. AV-2366 (reg. Nr. 003553004652), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. liepos 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. liepos 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0005:391) STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2020-06-01

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5528/0004:81 Girkalių k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k.

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5528/0004:81), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

PRIDEDAMA:  planavimo darbų programa.


2020-06-10

PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE PROJEKTO VIEŠINIMO PROCEDŪRAS                                                                                                                                                                INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija: Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijos.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, mob. tel.:  +370 687 93476, el. paštas: valerijus.makarovas@litgrid.eu.

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898,

el. paštas: o.vaiciene@ardynas.lt.

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: info@corpi.lt. Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el.p.: rosita@corpi.lt.

Susipažinti su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo                                          2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 17 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos teikiami Vystymo plano rengėjui el. paštu ardynas@ardynas.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 18 d. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantino švelninimo sąlygas, viešas visuomenės susirinkimas dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks 2020 m. birželio 18 d. 17.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktą transliacijos nuorodą:   https://tinyurl.com/D-B-koncepcija.

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-30 10:33:19
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102