2019 m. gruodžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2019 m. gruodžio mėn.

2019-12-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Kojelių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0001:82) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, koreguojant įregistruotos ūkininko sodybos ribas. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, koreguojant nustatytos ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną; nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus); nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – S. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. sausio 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-12-20

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:0126), Karklės k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas ((kad. Nr. 5528/0004:0126), Karklės k, Klaipėdos r..

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti patvirtintą suplanuotos ūkininko sodybos ribas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nuatant kaimo turizmo paslaugų pastatų statybą.    

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Karklės k., Klaipėdos r.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2019 m. gruodžio 20 d. iki 2020 m. sausio 08 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2020-01-09 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-1232.


2019-12-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:60) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-12-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-05 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:60) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-12-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1440, Priedas Nr. 2


2019-12-18

DĖL PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

Rengimo pradžios data: 2019-12-16

TPD rūšis: bendrasis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: Priekulės miesto bendrajame plane (ir parengtame pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teisinį reguliavimą), nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių Priekulės m. Turgaus g. 11 žemės sklypo teritorijoje: 1. keičiami suplanuotos teritorijos privalomieji reikalavimai kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui; 2. nustatomi papildomi suplanuotos teritorijos privalomieji reikalavimai, kurie nebuvo nustatyti.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-16 įsakymas „DĖL PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-12-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1434, Priedas Nr. 2


2019-12-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:975; 5523/0002:976; 5523/0002:977; 5523/0002:978) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1137 (reg. Nr. 003553004878) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: A. M.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gruodžio 18 d. iki 2020 m. sausio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. sausio 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:975; 5523/0002:976; 5523/0002:977; 5523/0002:978) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-12-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0002:265) ŠLIKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 nformuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-455 (reg. Nr. 003553001847) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Solar Master“.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gruodžio 18 d. iki 2020 m. sausio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. sausio 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0002:265) ŠLIKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-12-12

INFORMACIJA DĖL PAKOREGUOTŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖSTERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ PARENGIMO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T11-97 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimo ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo planavimo darbų programa, pakoreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 45 25 45, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt;

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59 el. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovas – Saulius Motieka, tel. 8(5)-212-02-69, el.p.  saulius.motieka@urbanistika.lt.

Bendrojo plano koregavimo tikslai: vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos išvadomis ir pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą; Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą rengti ir sprendinius detalizuoti, įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu; Sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; Užtikrinti kraštovaizdžio teritorinės – erdvinės struktūros optimalumą, teritoriškai stiprinant ir palaikant ekologinę pusiausvyrą; Reglamentuojant perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonas, išsaugoti nepažeistas kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus; Ištaisyti technines klaidas bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje, panaikinti sprendinių spragas, išspręsti galiojančių sprendinių koalizijas; Panaikinti bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų pasikeitusių teisės aktų reikalavimus; Pakeisti suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui.

Bendra informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. T11-97 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimo ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo planavimo darbų programa skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.klaipedos-r.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. K-RJ-55-17-174).

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. AV-2437 priimtas sprendimas, kad Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo metu nebus rengiamas atrankos dokumentas ir atliekamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas

Viešas supažindinimas:

Su Bendrojo plano projektine dokumentacija galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 306 kab. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2019-12-13 iki 2020-01-14 (projekto Nr. K-RJ-55-17-174). Bendrojo plano vieša ekspozicija organizuojama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje nuo 2019-12-20 iki 2020-01-14. Viešas aptarimas su visuomene organizuojamas         2020-01-14 Gargždų muzikos mokyklos salėje 17.30 val., Kvietinių g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 


2019-12-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:737; 5528/0004:735) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-11-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti sklypus į vieną sklypą, nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus numatant prijungimą prie vietinių inžinerinių tinklų.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:737; 5528/0004:735) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-12-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1421, Priedas Nr. 2


2019-12-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0004:236) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-11-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0004:236) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-12-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1419, Priedas Nr. 2


2019-12-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:711) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti 2009-07-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-798 (reg. Nr. 003552002292) patvirtintą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:711) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.9100 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-21 įsakymas Nr. AV-1780 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:711) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: panaikinti esamą sodybvietę, suplanuotą kaimo plėtros žemėtvarkos projektu. Padalinti sklypą į sklypus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2019-12-13 iki 2019-12-31 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-472. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2019-12-20 iki 2019-12-31 imtinai plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Viešas projekto svarstymas numatomas 2020-01-03 10:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės 1 aukšto foje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-12-31) ir viešo svarstymo metu.  

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-12-05

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) Nr. KL1412 Danės g. Trušeliuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,704 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“.

Specialiojo plano tikslai: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai: plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gruodžio 5 d. iki 2019 m. gruodžio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gruodžio 18 d.

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sprendimo projektas.


2019-12-05

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F. Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“.

Specialiojo plano tikslai: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai: plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gruodžio 5 d. iki 2019 m. gruodžio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gruodžio 18 d.

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sprendimo projektas.


2019-12-05

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km)  susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“.

Specialiojo plano tikslai: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai: plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gruodžio 5 d. iki 2019 m. gruodžio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gruodžio 18 d.

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sprendimo projektas.


2019-12-05

Informacija dėl Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių parengimo

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimas Nr. T11-349 „Dėl pritarimo pradėti rengti Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialųjį planą“ ir  Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialiojo plano planavimo darbų programa parengtas Vėžaičių miestelio  šilumos ūkio specialusis planas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 45 25 45, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt;

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt. Projekto vadovė – Ingrida Tomaševičienė, el.p.  ingrida@enervektra.lt

Vyriausioji architektė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas:  andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Specialiojo  plano keitimo  tikslai: suformuoti Vėžaičių miestelio ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šilumą ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; nustatyti prioritetus šilumos tiekimui.

Specialiojo  plano keitimo  uždaviniai: plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir teritorijų apsaugos zonas; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti šilumos ūkio  inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros sprendinių išdėstymą ; numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Bendra informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimas Nr. T11-349 „Dėl pritarimo pradėti rengti Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialųjį planą“ ir  Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialiojo plano planavimo darbų programa skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.klaipedos-r.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. S-VT-55-18-119).

Parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. AV-2394 priimtas sprendimas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos nerengti.

Vadovaujantis 2019 m. lapkričio 12 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos protokole Nr. T1-10 suformuotu pavedimu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2019-11-20 raštu Nr. (5.1.73E)A5-5097 pritarė II – ajai Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialiojo plano koncepcinei alternatyvai.

Viešas supažindinimas:

Su Specialiojo plano projektine dokumentacija galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 306 kab. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2019-12-05 iki 2020-01-06 (projekto Nr. S-VT-55-18-119). Specialiojo plano vieša ekspozicija organizuojama Vėžaičių seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2019-12-09 iki 2020-01-06. Viešas aptarimas su visuomene organizuojamas         2020-01-06 Vėžaičių seniūnijos patalpose 17.30 val., Gargždų g. 25, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 


2019-12-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:975; 5523/0002:976; 5523/0002:977; 5523/0002:978) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1137 (reg. Nr. 003553004878) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

 Planavimo iniciatorius: A. M.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gruodžio 6 d. iki 2019 m. gruodžio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gruodžio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:975; 5523/0002:976; 5523/0002:977; 5523/0002:978) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-12-04

Rengiamas  Priekulės miesto istorinės dalies  (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas    

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. Į-270 ,,Dėl kultūros paveldo vietovės  -  Priekulės miesto istorinės dalies  (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo‘‘ .

Planavimo organizatorius –  Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius; el. p. centras@kpd.lt; tel. Nr. (8 5) 273 42 56.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas –  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda; el. p. klaipeda@kpd.lt; tel. Nr. (8 46) 41 03 67.

Planavimo iniciatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai; el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt; tel. Nr. (8 46) 45 25 45.

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel.( 8 5) 261 9024; el. paštas: info@urbanistika.lt.

Projekto vadovas – Augis Gučas, tel. (86 15) 40 036, el. paštas:  augis.gucas@urbanistika.lt.

Planavimo tikslas: užtikrinti Priekulės miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) Priekulės miesto istorinės dalies teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2019 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (9.37.-Kl)2Kl-1116 pritarė Priekulės miesto istorinės dalies  (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento bendrųjų sprendinių formavimo stadijos  koncepcijos sprendiniams (III koncepcijos variantui).

Supažindinimo tvarka: Su Priekulės miesto istorinės dalies  (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento koncepcija ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2019 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (9.37.-Kl)2Kl-1116 bei motyvais, kuriais vadovaujantis neatliekamos strateginio  pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; projekto numeris TPD Nr. S-VT-55-16-294), savivaldybės internetiniame puslapyje (https://www.klaipedos-r.lt) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje. Adresas - Klaipėdos g. 15, LT-96130 Gargždai. Atsakingas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Šmatauskienė, tel. (8 46) 45 21 38, el. p. sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt.

Koncepcijos grafinė dalis eksponuojama Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2019 m. gruodžio 6 d. Adresas – Klaipėdos g. 14, LT-96341, Priekulė.

Susipažinimui pridedama:

2019-12-04


DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:590; 5510/0004:591) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-247 (reg. Nr. 003553001408) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: K. P.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gruodžio 6 d. iki 2019 m. gruodžio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gruodžio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:590; 5510/0004:591) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 14:29:42
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102