2014 m. sausio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. sausio mėn.

 

2014-01-31

Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas adresu: Pažvelskio k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav., sklypo kadastrinis Nr.5501/0003:32.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" Klaipėdos filialas Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el. paštas info@tyrinejimai.lt


2014-01-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, adresu Vytauto g. 13A, Gargždai, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 12 30 įsakymas Nr. AV1-2274.

Žemės sklypo planoorganizatorius- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Tel.492451, el. paštas  ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.

Planorengimo tikslas- suformuoti valstybinės žemės sklypą gyvenamajam namui, esančiam  Vytauto g. 13A, Gargždų mieste, eksploatuoti.

Projekto rengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Su rengiamu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui bei teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo būstinėje-  UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijosdėlžemės sklypoplano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinių gali būti teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos. Apie parengtą žemės sklypo planą bus informuojama papildomai.


 2014-01-31

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - Klaipėdos rajono savivaldybė, Priekulės seniūnija, Pjaulių kaimas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą pastatams (gyvenamas namas 1A1g-unikalus Nr. 5591-4002-3012, tvartas 2I1p-unikalus Nr. 5591-4002-3023, kluonas 3I1m-unikalus Nr. 5591-4002-3034, sandėlis 5I1munikalus Nr. 5591-4002-3056, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai, unikalus Nr. 5591-4002-3067) eksploatuoti.

Rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą leidimas išduotas – fiziniam asmeniui

Projekto rengėjas Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda. Tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo UAB GEORAMAS, patalpose Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741, uabgeoramas@gmail.com, 10 darbo dienų nuo informacijos pateikimo dienos kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu adresu Tilžės g. 22, Klaipėda UAB GEORAMAS, arba Planavimo organizatoriui Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos Gargždų skyriui adresu Klaipėdos g. 74, Gargždai.


2014-01-29

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: J.Basanavičiaus g. 57A, Gargždų miestas.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą easamiems pastatams ekspluatuoti.

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – UAB"Gargždų plytų gamykla".

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" Klaipėdos filialas Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


 2014-01-29

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu Kretingos pl., Gargždų miestas.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijoms, nutiestam pėsčiūjų ir dviračių takui Gargždų mieste palei Kretingos plentą (nuo esamo tako Klaipėdos g. iki Užuovėjos g. 1 etapui) ekspluatuoti.


 2014-01-29

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: J.Basanavičiaus g. 57A, Gargždų miestas.


 2014-01-27

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. 

Planuojama teritorija - Klaipėdos rajono savivaldybė, Priekulės seniūnija, Pjaulių kaimas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą pastatams (gyvenamas namas 1A1g-unikalus Nr. 5591-4002-3012, tvartas 2I1p-unikalus Nr. 5591-4002-3023, kluonas 3I1m-unikalus Nr. 5591-4002-3034, sandėlis 5I1munikalus Nr. 5591-4002-3056, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai, unikalus Nr. 5591-4002-3067) eksploatuoti.

Rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą leidimas išduotas – fiziniam asmeniui

Projekto rengėjas Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda. Tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo UAB GEORAMAS, patalpose Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741, uabgeoramas@gmail.com, nuo 2014-01-29 iki 2014-02-12 kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu adresu Tilžės g. 22, Klaipėda UAB GEORAMAS, arba Planavimo organizatoriui Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos Gargždų skyriui adresu Klaipėdos g. 74, Gargždai


2014-01-27

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0003:359), esančio Karklės k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-03-03 iki 2014-04-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-18 iki 2014-04-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-02 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-01-27

Informuojame apie žemės sklypo (kad . Nr. 5538/0016:243), esančio Saulažolių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., plotas-2,6000ha, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimą ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirt į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Architektas Ramūnas Amšiejus, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą; Minijos g. 11-88, Klaipėda; Mob.8-614-50539; El.p.: architektasramunas@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr.T11-644.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-10 iki 2014-03-07, vieša ekspozicija vyks nuo 2014-02-24 iki 2014-03-07 imtinai darbo dienomis Minijos g. 11-88, Klaipėda.  

Viešas susirinkimas įvyks 2014-03-10  18.00 val. Minijos g. 11-88, Klaipėdoje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2014-01-27

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Lyverių k., Klaipėdos rajone. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Lyverių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj., skl. kad. Nr. 5505/0002:108.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2014-01-27 iki 2014-02-07 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2014-01-27

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0002:332), esančio Rimkų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-02-17 iki 2014-03-18 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-03 iki 2014-03-18 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-19 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-01-24

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - žemės sklypai (kad. Nr.5513/0019:91 ir Nr.5513/0019:92), esantys SB "Dituva" Svajonių g. 7 ir Svajonių g. 5, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - sujungti abu sklypus į vieną sklypą.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P. Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu:Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2014-02-03 iki 2014-02-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2014-01-24

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - valstybinės žemės sklypas su nuosavybės teise turimais pastatais, esantis I.Simonaitytės g. 42B, Vanagų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - valstybinėje žemėje suformuoti žemės sklypą nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti.

Projekto organizatorius - Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Projekto iniciatorius -fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu:Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2014-02-03 iki 2014-02-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194


2014-01-24

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5558/0005:708), esantis Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Planavimo organizatorė - fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2014-02-03 iki 2014-02-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2014-01-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo esančio Slengių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0007:231, detalųjį planą (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2013m. balandžio 26 d. planavimo sąlygų sąvadas detaliojo plano dokumentui rengti  Nr.SV-105 ir2013 m. kovo 20 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. Ar.9-82).

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „NT sfera“, buveinės adresu Taikos pr. 60, Klaipėda, LT-94251, Klaipėdos m. sav. Tel. Nr.: 8 600 000 00, el. paštas: Nt@gmail.com;

Planuojama teritorija: 1,4 ha teritorija, Klaipėdos rajono sav., Slengių k.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia –2013 m. IV ketv., pabaiga –2014 m.III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo2014 m. vasario 03 d. iki2014 m. kovo 17 d. pas plano rengėją auksčiau nurodytu adresu. Nuo2014 m. kovo 03 d. iki2013 m. kovo 17 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Sendvario seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks2013 m. kovo 18 d. 9.00 val. Sendvario seniūnijoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.


2014-01-20

Parengtas formavimo ir pertvarkymo projektas Margių k., Klaipėdos rajone. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija – Margių k., Dovilų sen., Klaipėdos rajonas (skl. kad. Nr. 5555/0001:147).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: padalinti žemės sklypą į šešis sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2014-01-20 iki 2014-01-31 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai 5, nuo 2014-01-27 iki 2014-02-08.


2014-01-20

Parengtas formavimo ir pertvarkymo projektas Būdviečių k., Klaipėdos rajone. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija – Būdviečių k., Priekulės sen., Klaipėdos rajonas (skl. kad. Nr. 5552/0005:420).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite nuo 2014-01-20 iki 2014-01-31 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2014-01-20

Rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1,7199 hažemės sklypas (kad. Nr. 5550/0004:4), esantis Bilviečio k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas – UAB „Geodeka“, įmonės kodas 301078574, Apuolės g. 10, Skuodas, tel. Nr. 8-675-25145.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite adresu -  Pušų g. 72-8,  Gargždų m., tel. 8-675-25145, nuo 2014-01-27 iki 2014-02-08.


2014-01-20

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav.:  0,1000ha ploto, kad.Nr.5510/0004:701.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): iki 2014m. pabaigos.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“ (Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., tel. 8 614 58237, el.p.: simona@sivosstudija.lt, www.sivosstudija.lt).


2014-01-20

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kopūstų k., Kretingalės sen., (kad.Nr.5535/0005:457), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Taip pat skelbiamas žemės sklypo Kopūstų k., Kretingalės sen., Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-02-06 d. iki 2014-03-06 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Kartografiniai projektai” patalpose Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-21 d. iki 2014-03-06 d. imtinai UAB “Kartografiniai projektai” patalpose Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-07 d. 10.00 val. “Kartografiniai projektai” patalpose Dariaus ir Girėno g. 7-18, Gargžduose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-01-16

Informuojame, kad skelbiamas parengto 0.1806 ha ploto kad. Nr 5528/0001: 859 , 0.1871 ha ploto kad. Nr.5528/0001:968 Normantų kaime, Klaipėdos rajone  detaliojo plano, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. gruodžio 19 d. Nr.T11- 711 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr.5528/0001:968) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti  sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2014 m. sausio 27 d. m. iki vasario 27 d. adresu Taikos pr. 24- 330, Klaipėdoje, tel.: 846 383391.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. vasario  10 d. iki vasario 24 d. tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas įvyks vasario 28 d. 13 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui.

Detaliojo plano pasiūlymų teikimo tvarka bendroji, rengimo terminas  2013-2014 m.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas  ir viešo svarstymo procedūrų vieta:

V. Dantienės projektavimo firma, adresas Taikos pr. 24-330, 91222 Klaipėda, tel.868641825, el. p. vdantiene@yahoo.com.


2014-01-16

Informuojame, kad pradedamas rengti sklypo Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.,  kad. Nr. 5558/0007:113 (plotas – 1,9447 ha) detalusis planas.

Planavimo organizatorėfizinis asmuo

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) -  2014 m. I ketv. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. vasario 03 d. iki 2014 m. vasario 28 d. iš anksto susiderinus laiką su plano rengėja architekte Inga Lapinskiene, tel. 8-618-72901, el. paštas: ingosprojektai@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 m. vasario 17 d. iki 2014 m. vasario 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje. Viešas susirinkimas numatomas 2014 m. kovo 03 d. 9:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.  Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-01-16

Informuojame, kad skelbiamas parengto 2.6979 ha ploto kad. Nr 5552/0009: 58 Priekulės II kaime, Klaipėdos rajone  detaliojo plano, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. gruodžio 19 d. Nr.T11- 703 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Detaliojo planavimo tikslaspadalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2014 m. sausio 27 d. m. iki vasario 27 d. adresu Taikos pr. 24- 330, Klaipėdoje, tel.: 846 383391.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. vasario  10 d. iki vasario 24 d. tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas įvyks vasario 28 d. 15 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui.

Detaliojo plano pasiūlymų teikimo tvarka bendroji, rengimo terminas  2013-2014 m.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas  ir viešo svarstymo procedūrų vieta: V. Dantienės projektavimo firma, adresas Taikos pr. 24-330, 91222 Klaipėda, tel.868641825, el. p. vdantiene@yahoo.com.


2014-01-14       Vadovaujantis 2011-10-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. AV-2167 ir Nr. AV-2166 rengiami Kretingalės  ir Vėžaičių miestelių bendrieji  planai.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Suformuoti miestelio teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus; 2. Tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją; 3. Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą; 4. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; 5. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus; 6. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; 7. Rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai; 8. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; 9. Pagal bendrus vyraujančius požymius ir teritorijos naudojimo prioritetus išdėstyti planuojamos teritorijos dalis. Rengiant Bendrąjį planą, nurodomas teritorijos naudojimo tipas ir numatoma galima pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, galimi naudojimo būdai ir/ar pobūdžiai (pobūdžiai pažymimi tais atvejais, kai jų turinys įtakoja nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento reikalavimus). Tuo atveju, kai nustatomi keli teritorijos ar žemės sklypo naudojimo būdai, juos būtina nurodyti.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė, tel. (846) 473060, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika”, A.Goštauto g. 8, Vilnius, projekto vadovė Daiva  Rokienė,  tel. (85) 2312455, el. paštas: daivar@urbanistika.lt, internetinio tinklalapio adresas www.urbanistika.lt.

Informaciją apie rengiamus Kretingalės  ir Vėžaičių miestelių bendruosius planus teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.

Miestelių bendrieji planai viešai eksponuojami Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai ir Kretingalės seniūnijoje Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r. bei Vėžaičių seniūnijoje Gargždų g. 25, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. nuo 2014-02-12 iki 2014-03-06. Susipažinti su miestelių bendrųjų planų sprendiniais galima nuo š.m. vasario 5 d. iki kovo 6 d. pas planavimo organizatorių ir/arba plano rengėją aukščiau nurodytais adresais.

Kretingalės miestelio bendrojo plano viešas susirinkimas įvyks 2014-03-06 11 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje.

Vėžaičių miestelio bendrojo plano viešas susirinkimas įvyks 2014-03-06 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje.

Pasiūlymų dėl bendrųjų planų pateikimo tvarka:

Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu per visą bendrojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2014-01-14

Parengtas „Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano(teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. AV-1367“) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 452545, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB TAEM URBANISTAI, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27884333, faks. (8 5) 2788789, urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė: Asta Maksimovienė.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis; nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą; pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės) rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

Planavimo darbų programa: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis. Preliminarus darbų atlikimo terminas 18 mėnesių. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo stadija: koncepcijos nustatymas.

Nuo 2014 m. vasario 3 d. visuomenė gali susipažinti su specialiojo plano projektu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje (kreiptis į architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Giedrę Stankevičienę, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,  tel. (8 46) 47 30 60175, el. p.: giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt), su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita – pas plano rengėją (kreiptis į projekto vadovę Astą Maksimovienę – UAB „TAEM URBANISTAI“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27884333 el. paštas a.maksimoviene@taemgroup.lt).

Koncepcijos rengimo tikslai: atlikti galimų alternatyvių rajono teritorijos vystymosi variantų paieškas ir jų palyginamąją analizę, nustatyti teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymosi principus, aplinkosauginių, paminklosauginių, vizualinių ir kitų teritorijos naudojimo apribojimų siūlymus.

Pasekmių aplinkai vertinimo tikslai: pateikti trumpą plano bei koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų aprašymą, pagrindinius tikslus ir sąsają su kitais planais ir programomis; pateikti teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, trumpą aprašymą; pateikti informaciją apie tai, kokie aplinkos komponentai ir kokios pasekmės bus nagrinėjamos atliekant vertinimą; pateikti informaciją apie pasekmių aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos numatoma naudoti vertinimui atlikti.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su SPAV ataskaita ir specialiojo plano projektu, įvyks 2014 m. kovo 3 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose.


2014-01-14

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5528/0002:214) Dargužių k., Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. 

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo Dargužių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-02-05 d. iki 2014-03-04 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-02-19 d. iki 2014-03-04 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-05 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-01-13

Pradedamas rengti žemės sklypų Grikštaičių k., Klaipėdos r. sav., 1,0097 ha ploto, skl. kad. nr. 5568/0004:84, 0,1576 ha ploto, skl.kad. nr. 5568/0004:83 detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – atidalyti žemės sklypo (kad. nr. 5568/0004:84) dalį, pakeisti atidalytos dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti su sklypu (kad. nr. 5568/0004:83), padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius:  fizinis asmuo

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka.

Preliminarus projekto rengimo terminas2014 m.

Apie detaliojo plano rengimo baigiamąjį etapą bus informuojama papildomai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen.,  tel. 8 610 23717, 8 686 65395, el.p. vitlinija@gmail.com .

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ar naudotojai, konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape, planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo organizatorius: tel. Albinas Bružas, kont. tel Nr. 8 68665395


2014-01-13

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija –2.5700 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:25),0.2594 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:24), esantys Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypus padalinti į tris sklypus.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypų savininkai.

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m.


2014-01-13

Pradedamas rengti žemės sklypų Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., skl. kad. nr. 5544/0004:297, skl. kad. nr. 5544/0004:366  detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – Sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – rekreacinės teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka

Preliminarus projekto rengimo terminas 2014 m. Apie detaliojo plano rengimo baigiamąjį etapą bus informuojama papildomai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., tel. 8 610 23717, 8 686 65395, el.p. vitlinija@gmail.com.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ar naudotojai, konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape, planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo organizatoriai: Genovaitė  Stočkienė, Pranas Stočkus, kont. tel Nr. 8 686 63647


2014-01-13

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Užuovėjos g. 21, Gargždai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. AV-2209.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą po Janinai Šarkienei nuosavybės teise priklausančiais pastatais, esančiais Užuovėjos g. 21, Gargždų m.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2014 sausio 15 d. iki 2014 sausio 29 d. Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322


2014-01-13

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Ramunių g. 3, Gargždai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. AV-2276.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą po Janinai Šarkienei nuosavybės teise priklausančiais pastatais, esančiais Ramunių g. 3, Gargždų m.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2014 sausio 15 d. iki 2014 sausio 29 d.

Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322


2014-01-13

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0002:241), esančio Dumpių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-04 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2014-01-13

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Gerduvėnų kaime, Klaipėdos rajone detalusis planas. Žemės sklypų kadastrinis numeris – 5568/0010:72, plotas – 1,0100 ha.

Planavimo tikslas pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė fizinis asmuo

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas – 2013-2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-02-04 iki 2014-03-03 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-02-18 iki 2014-03-03 plano rengėjo, taip pat Vėžaičių seniūnijos patalpose, adresu Gargždų g. 25, Vėžaičiai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-03-04 13.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2014-01-13

Rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 2,0295 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0009:202), esantis Rudgalvių k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2014-01-17 iki 2014-01-30.


2014-01-13

Rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1,2584 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0010:42), esantis Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2014-01-17 iki 2014-01-30.


2014-01-13

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – 2.1700 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0009:184), esantis Piliakalnio g. 6 Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į tris sklypus.

Planavimo organizatorius:  žemės sklypo savininkės 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2014-01-17 iki 2014-01-30.


2014-01-08

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5528/0002:214) Dargužių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2014-01-08

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj., Sendvario  sen.,  Trušelių k., kadastro Nr.5558/0005:1574, Nr.5558/0005:1575, Nr.5558/0005:1588, Nr.5558/0005:1589 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553001840) sprendinius: užstatymo tankumą ir intensyvumą, keisti sklypų ribas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. sausio 21 d. iki 2014m. vasario 18 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. vasario 05 d. iki 2014m. vasario 18 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. vasario 19 d.. 11 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


2014-01-08

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Gindulių k., Aitvarų g. 13 kadastro Nr.5523/0002:45 detalusis planas, numatantis padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. sausio 21 d. iki 2014m. vasario 18 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. vasario 05 d. iki 2014m. vasario 18 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. vasario 19 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


2014-01-08

Pranešame apie žemės sklypų Nr.5530/0005:139, Nr.5530/0005:140, Nr.5530/0005:623, esančių Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-01-27, o vieša ekspozicija vyks nuo 2014-02-08 iki 2014-02-21 imtinai darbo dienomis Sendvario seniūnijoje Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto viešas svarstymas vyks 2014-02-24  9 val. Sendvario seniūnijoje Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu  Nr. 8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2014-01-08

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Nr.5530/0005:139, Nr.5530/0005:140, Nr.5530/0005:623, esančių Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai - pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. III ketvirčio.


2014-01-08

Pranešame apie žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris Nr.5523/0006:490, esančio Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-01-27, o vieša ekspozicija vyks nuo 2014-02-08 iki 2014-02-22 imtinai darbo dienomis Sendvario seniūnijoje Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto viešas svarstymas vyks 2014-02-24  10 val. Sendvario seniūnijoje Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu  Nr. 8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2014-01-08

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris - Nr.5523/0006:490, esančio Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. III ketvirčio.


2014-01-08

Informuojame, skelbiamas žemės sklypo kad. Nr.: 5552/0009:167 (0,5800 ha), Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “LAITILA ARCHITECTS BALTIC”, adresas: Stadiono g. 16, Klaipėda, tel. mob.: 8 639 58764.

Susipažinti su projektu galima nuo 2014-01-22  iki 2014-02-20 darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB “LAITILA ARCHITECTS BALTIC”, patalpose, adresu: Stadiono g. 16, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-05 iki 2014-02-20, UAB “LAITILA ARCHITECTS BALTIC” patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-21 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui UAB „LAITILA ARCHITECTS BALTIC”,  nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-01-08

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas .Projekto svarstymui taikoma supaprastinto svastymo procedūra

Planuojama teritorija0,63 hažemės ūkio paskirties sklypas (kad.Nr.5535/0003:25) esantis Vitinių kaime  Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas –O.Joneckienės ind. įmonė ,kodas 163718680, Žemaitės 10, Gargždai tel Nr.8 676 00589, licencija Nr.1 R-KP-136. Įmonės savininkė Ona Juozaitienė

Su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu  susipažinti ir gauti informaciją galima - 2014 01 13 -2014 01 24 darbo dienomis pas projekto autorę Oną Juozaitienę NŽT Klaipėdos rajono skyriaus patalpose adresu Klaipėdos 74, Gargždai , tel prieš tai paskambinus Nr. 8 676 00589


2014-01-08

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Planuojamos teritorijos ir organizatoriai:

Žemės ūkio paskirties sklypas (kad.Nr.5538/0014:342), Klaipėdos r., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., sklypo bendras plotas3.1013 ha. Projekto organizatorė: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401, licenzija Nr.1R-KP-137.  

Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informaciją galima aukščiau nurodytu adresu nuo 2014-01-20 iki 2014-01-31.


2014-01-08

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Planuojamos teritorijos ir organizatoriai:

Žemės ūkio paskirties sklypas (kad.Nr.5544/0005:565), Klaipėdos r., Dovilų sen., Kiškėnų k., sklypo bendras plotas1.2939 ha. Projekto organizatorė: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401, licenzija Nr.1R-KP-137. 

Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informaciją galima aukščiau nurodytu adresu nuo 2014-01-20 iki 2014-01-31.


2014-01-08

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija –1.8600 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0005:28),1.7500 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0005:30),1.7500 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0005:31),1.7500 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0005:32),1.0000 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0005:29), esantys Raukų k., Endriejavo sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: sujungti ir padalinti į du sklypus..

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkės

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., iki 2014-01-31.


2014-01-08

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija –18.3600 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0009:39), esantis Šilėnų g. 5, Rudgalvių k., Endriejavo sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., iki 2014-01-31.


2014-01-08

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija - Eglynų k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5510/0002:176, plotas7,2857 ha

Planavimo tikslas - padalinti sklypą į keturis sklypus.

Projekto organizatorius - žemės sklypo savininkai 

Projekto rengėjas - UAB "Geoplanai" Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-01-10 iki 2014-01-23 UAB "Geoplanai" patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 201 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2014-01-06

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planuojama teritorija ir organizatoriai: žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5568/0002:97), Nausodžio g. 49, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas –0,7700 ha. Projekto organizatorius ir savininkas:fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo2014 m. sausio 13  d. iki2014 m. sausio 24 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2014-01-03

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0002:424), esantis Šatrių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorė - fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda. Tel.861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2014-01-13 iki 2013-01-25 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu:861284194.


2014-01-03

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - valstybinės žemės sklypas su nuosavybės teise turimais pastatais, esantis Skudžių g. 2, Katkų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti.

Planavimo organizatorė - fizinis asmuo

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2014-01-13 iki 2014-01-25 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus. telefonu: 861284194.


2014-01-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo  Klipščių k., Klaipėdos r.sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:305, detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2014m. III ketvirtis.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui.


2014-01-02

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5558/0004:181, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T11-649 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga, tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-14 iki 2014-02-10 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-10. Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-11  10.00 val.  

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-01-02

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo kad. Nr. 5558/0003:219 esančio Mazūriškių k., Klaipėdos  r. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius ir plano rengėjas: MB “Energo projektas”, Vyturio g. 5-50, LT-95187 Klaipėda, Mob. Tel. +370-659-88990, el. p. energoprojektas@gmail.com, www.energopro.lt.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-01-17 iki 2014-02-13, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. pas planavimo organizatorių.

Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2014-01-31 iki 2014-02-13 Sendvario seniūnijos patalpose.

Viešas susirinkimas įvyks 2014-02-14 12:00-13:00 val. Sendvario seniūnijos patalpose. Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., LT-92338

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-28 įsakymu Nr. T11-645 patvirtinta rengiamo detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima pas detaliojo plano organizatorių, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui.


2014-01-02

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planuojama teritorija ir organizatoriai: žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5568/0002:97), Nausodžio g. 49, Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas –0,7700 ha. Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo2014 m. sausio 17 d. iki2014 m. sausio 30 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2014-01-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav.,  žemės sklypo kadastrinis Nr. 5523/0004:26, detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės naudojim paskirties nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2014m. III ketvirtis.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga,  mob. 8 659 11027, el. p. info@marteka.lt..

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Su projektu susipažinti, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano rengimo teikiami raštu planavimo organizatoriams (jų įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui.


2014-01-02

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5545/0001:133, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T11-648 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga, tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-14 iki 2014-02-10 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-10. Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-11  11.00 val. 

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-01-02

Rengiamas formavimo ir per projektas Nemirsetos g. 27 A, Girkalių k., Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.0746 hakitos paskirties žemės sklypas Nemirsetos g.27 A, Girkalių k., Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Suformuojamas valstybinės žemės sklypas pastatui ( malūnas, unikalus Nr. 440-2317-3153) eksploatuoti.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Klaipėdos 16-1, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Klaipėdos 16-1 , Gargždai . nuo 2014-01-14 iki 2014-01-27.


2014-01-02

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 28,3500 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0012:27), esantis Ežaičių g. 16, Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkai

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2014-01-20  iki 2012-02-03.


2014-01-02

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija –8,6400 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5555/0003:38), esantis Agluonos g. 8, Šiuparių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkai 

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2014-01-20  iki 2012-02-03.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 14:08:45
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102