Gegužė - Old.klaipedos-r.lt

Gegužė
2019 GEGUŽĖS MĖN.  

2019-05-30

Pradedama rengti žemės sklypo Kretingos Plento g. 1 (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto 1998-05-13 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 12 posėdžio sprendimu Nr. 35 (reg. Nr. 003553000075), korektūra.

Informuojame, kad pradedama rengti žemės sklypo Kretingos Plento g. 1 (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto 1998-05-13 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 12 posėdžio sprendimu Nr. 35 (reg. Nr. 003553000075), korektūra.

Planavimo tikslai - nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, atlikti žemės sklypo ribų ir ploto pakeitimus, prijungiant tarp žemės sklypo ir Senosios gatvės įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formuoti atskirus kitos paskirties žemės sklypus (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos).

Planavimo uždaviniai - nustatyti detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, vykdyti institicijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Planuojamos teritorijos plotas - apie 1,500 ha.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. AV-7 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. AV-646 ”Dėl 2019-01-02 įsakymo Nr. AV-7 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” dalinio pakeitimo”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija rengiama, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025, faks. (8 46) 472 005; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius - UAB ”Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; tel./faks. (8 46) 470 480; el. paštas info@trevena.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.


2019-05-30

Pradedama rengti teritorijos Gargždų miesto vakarinėje dalyje prie Klaipėdos kelio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo 27 posėdžio 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 290, korektūra žemės sklype Klaipėdos g. 39, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (detaliajame plane pažymėtas Nr. 2).

Informuojame, kad pradedama rengti teritorijos Gargždų miesto vakarinėje dalyje prie Klaipėdos kelio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo 27 posėdžio 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 290, korektūra žemės sklype Klaipėdos g. 39, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (detaliajame plane pažymėtas Nr. 2).

Planavimo tikslai - nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formuoti atskirą kitos paskirties žemės sklypą (susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos).

Planavimo uždaviniai - nustatyti detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, vykdyti institicijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Planuojamos teritorijos plotas - 0,5500 ha.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. AV-1802 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. AV-713 ”Dėl 2018-08-22 įsakymo Nr. AV-1802 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” dalinio pakeitimo”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025, faks. (8 46) 472 005; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius - UAB ”Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; tel./faks. (8 46) 470 480; el. paštas info@trevena.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.


2019-05-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:954) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-04-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypui kad. Nr. 5558/0013:954 pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą iš miškų ūkio į kitos paskirties  žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; žemės sklypą padalinti į atskirus sklypus, atidalinant nuosavybės teise valdomas žemės sklypo dalis iš bendros dalinės nuosavybės, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Nauji sklypai formuojami nenumatant užstatymo.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:954) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-05-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-782, Priedas Nr. 2


2019-05-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0006:465) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-02-18 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-276 (reg. Nr. 003553004748), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Planavimo iniciatoriai:  fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gegužės 31 d. iki 2019 m. birželio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. birželio 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0006:465) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2019-05-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:298) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-12-07  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2650 (reg. Nr. 003553004128) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorė: A. K.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gegužės 31 d. iki 2019 m. birželio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. birželio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:298) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-05-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:52) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2009-07-21  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-834 (reg. Nr. 003552002304) pakeitimo detaliuoju planu.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatorė: V. B.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gegužės 31 d. iki 2019 m. birželio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. birželio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:52) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-05-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:429; 5558/0006:461) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-05-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:429; 5558/0006:461) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-05-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-760, Priedas Nr. 2


2019-05-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:133; 5568/0009:134; 5568/0009:135) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-05-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti sklypų kad. Nr. 5568/0009:133; 134 paskirtį į žemės ūkio. Apjungti žemės sklypus. Nustatyti ūkininko sodybos ribas gyvenamojo namo ir jo priklausinių statybai. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:133; 5568/0009:134; 5568/0009:135) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2019-05-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-759, Priedas Nr. 2  


2019-05-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1440; 5558/0005:1439; 5558/0005:1441) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-05-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, daliai sklypų nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1440; 5558/0005:1439; 5558/0005:1441) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2019-05-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-758, Priedas Nr. 2


2019-05-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:212; 5515/0005:301; 5515/0005:305; 5515/0005:306) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-03-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5515/0005:212) Svencelės k., Klaipėdos r. sav. į keturis sklypus, pakeisti suformuotų trijų sklypų naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5515/0005:301) Svencelės k., Klaipėdos r. sav. į du sklypus. Performuoti žemės sklypus (kad. Nr. 5515/0005:305; 5515/0005:306) Svencelės k., Klaipėdos r. sav. sujungiant ir padalinant. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:212; 5515/0005:301) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-05-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-733, Priedas Nr. 2


2019-05-17

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.Tl 1-422 (reg. Nr.003553001853) patvirtinto žemės sklypo kad. Nr.5523/0002:752) Gindulių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano keitimą (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-55-17-308.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 birželio 1 d. jsakymas Nr.AV-1193 “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:752) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajonas.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: A. I.  ir  N. I.

Detaliojo plano rengėjas:  UAB  J ir A  architektūros studija, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.ltProjekto vadovė: Jurgita Burbienė, atestato Nr.ATP 1383.

Planavimo tikslas: prie žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:752 prijungti laisvos valstybinės žemės plotą įsiterpusį tarp žemės sklypų kad. Nr.5523/0002:752 ir kad. Nr.5523/0002:36. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas bei viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2019 birželio mėn. 7 d. iki 2019 m. birželio mėn. 25 d. imtinai:

  • Klaipėdos rajono savivaldybės Klaipėdos g. 2, Gargždai, internetiniame  tinklalapyje www.klaipedos-r.lt;
  • Plano rengėjo  UAB J ir A  architektūros studija patalpose, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.
  • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-17-308).

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2019 birželio mėn. 7 d. iki 2019 m. birželio mėn. 25 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2019 m. birželio 26 d. 17.00 plano rengėjo patalpose, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda.

Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas - UAB  J ir A  architektūros studija, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-308) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.


2019-05-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5518/0002:8) PYKTIŠKĖS K., ENDRIEJAVO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-05-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti dvi žemės sklypo dalis į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5518/0002:8) PYKTIŠKĖS K., ENDRIEJAVO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-05-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-730, Priedas Nr. 2


2019-05-15

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL GARGŽDŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame apie 2019 m. gegužės 13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-954  priimtą sprendimą neatlikti Gargždų miesto šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05 el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt (platesnė informacija teikiama 306 kabinete).

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir Gargždų miesto šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Gargždų šilumos ūkio SP, SPAV atrankos dokumentas

Įsakymas del SPAV nerengimo

Subjektų išvadų pažyma


2019-05-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:610) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-5 (reg. Nr. 003553000618), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Planavimo iniciatoriai:  L. Ž. ir G. Ž.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m.  gegužės 13 d. iki 2019 m. gegužės 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gegužės 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:610) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2019-05-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5565/0001:367; 5565/0001:1001; 5565/0001:348) PLEŠKUČIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-268 (reg. Nr. 003553002749) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatoriai: N. M. ir R. M..

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. gegužės 10 d. iki 2019 m. gegužės 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gegužės 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5565/0001:367; 5565/0001:1001; 5565/0001:348) PLEŠKUČIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-05-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Smilgynų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:697) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.Planavimo organizatorius – S. K. (duomenys nuasmeninti).

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. gegužės 8 d. iki 2019 m. gegužės 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-05-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Smilgynų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:178) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, pritaikytą rekreacijai (kaimo turizmui).

Planavimo organizatorius – E. Š. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. gegužės 8 d. iki 2019 m. gegužės 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 10:57:00
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102