2012 m. rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2012 m. rugsėjo mėn.

2012-09-27

Informuojame, kad parengtas detalusis planas žemės sklypų, esančių Kvietinių k., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5538/0014:585, kad. Nr. 5538/0014:586 ir kad. Nr. 5538/0014:587.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-09-28 iki 2012-10-25, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Artojų g.7-302, Klaipėdoje, informacija tel.861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-11 iki 2012-10-25 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2012-10-26, 9 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Artojų g.7-302, Klaipėdoje.


2012-09-27

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr.5528/0004:985) Grabių k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2012-09-27

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr.5528/0002:599) Dargužių k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2012-09-27

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr.5558/0013:611) Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas, keičiant detaliojo plano (reg.Nr.003553000325). Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2012-09-26

Informacija apie detaliojo plano organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono, Pozingių kaimo, Veiviržėnų seniūnijos, Algirdo Gudavičiaus žemės sklypo, kad. Nr. 5503/0002:100, 13,0000 ha ploto, paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Plano rengimo organizatorius – fizinis asmuo)

Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono, Pozingių kaimo, Veiviržėnų seniūnijos, žemės sklypo kad. Nr. 5503/0002:100 13,0000 ha ploto paskirties keitimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos galima planavimo organizatoriaus atstovui (pagal 2011-07-07 įgaliojimą Nr. LM-1903), gyvenančiam, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Pušų g. 46-19 tel. 867076808 arba plano rengėjui UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749 darbo dienomis, nuo 9:00 iki 16:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).


2012-09-25

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypų Klausmylių vs., Sendvraio sen.,  Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5523/0009:197, 5523/0009:196), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.


2012-09-25

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypų Klemiškės I k., Klaipėdos r. sav. (kadastriniai Nr. 5523/0002:123, 5523/0002:114), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –fiziniai asmenys.

Detaliojo planavimo tikslas – iš bendrosios dalies nuosavybės atidalyti nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį. Pakeisti žemės sklypo (Kad. Nr. 5523/0002:123) pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sujungti su atidalytu sklypu, nustatyti pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (valstybinės žemės sklypo dalis neplanuojama).

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.


2012-09-24

Informuojame, kad parengtas teritorijos, esančios  Kulių k., Klaipėdos r. sav., detalusis  planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr.T11-554 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslai – žemės sklypą (kad. Nr. 5544/0004:171) padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2012-10-08 iki 2012 -11-06. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-22 iki 2012 -11-06, viešas susirinkimas numatomas lapkričio 7 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose.

Planavimo organizatorius  fizinis asmuo

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-09-21

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 16,7600 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0012:203), esantis Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės sklypą į septynis sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 6354953, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2012-10-09  iki 2012-10-23.


2012-09-20

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T11-519 patvirtinta rengiamo 3,2300 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:83) ir 0,5000 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:486), esančių Lelių kaime, Sendvario sen., detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos bei degalinių ir autoservisų statinių statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Susipažinti su projektu galima nuo 2012 m. spalio 8 d. iki 2012 m. lapkričio 5 d. darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „Kartografiniai projektai“, patalpose, adresu: Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 22 d. iki 2012 m. lapkričio 5 d., UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012 m. lapkričio 8 d. 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt


2012-09-20

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Vainotiškės k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos raj. Skl. kad. Nr.  5553/0004:64.

Planuojama teritorija – 5.3000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5553/0004:64 ), esantis Vainotiškės k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18.


2012-09-20

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. Skl. kad. Nr. 5552/0005:284 ir 5552/0005:278.

Planuojama teritorija – 0.75 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0005:284 ir 5552/0005:278), esantis Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą (kadastriniai Nr. 5552/0005:284, Nr. 5552/0005:278). Sujungtą sklypą padalinti į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 


2012-09-19

Pradedamas  rengti  Jono Stanislovaičio sklypo, kad.  Nr.  7528/0010:34,  Klaipėdos raj., Kalotės k., SB ,,Ežeras",   formavimo  pertvarkymo  projektas. Projekto svarstymas vykdomas supaprastinta tvarka.

Planuojama suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie0,013 ha), besiribojantį su sodo žemės sklypu  Nr. 34. Suformuotą įsiterpusį valstybinės žemės sklypą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu Nr5528/0010:34.

Susipažinimas su projektu  Klaipėdoje asmeniškai  susitarus  telefonu 868553780 nuo 2012-10-04 iki 2012-10-18.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo        

Projekto rengėjas UAB ,,Geodemos planai", Klaipėda, Plieno g. 3, adresas korespondencijai – Liepų g.16 p.d.175 ,Klaipėda LT 91004.  ,telef. 868553780,elektr. paštas info@geodemosplanai.lt


2012-09-19

Pradedamas  rengti  Jono Stanislovaičio sklypo, kad. Nr. 7528/0010:35, Klaipėdos raj., Kalotės k., SB ,,Ežeras“, formavimo  pertvarkymo  projektas.

Projekto svarstymas vykdomas supaprastinta tvarka.

Planuojama suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie0,0197 ha), besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr. 35. Suformuotą įsiterpusį valstybinės žemės sklypą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu Nr. 5528/0010:35.

Susipažinimas su projektu  Klaipėdoje asmeniškai  susitarus  telefonu 868553780 nuo 2012-10-04 iki 2012-10-18.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo      

Projekto rengėjas UAB ,,Geodemos planai", Klaipėda, Plieno g. 3, adresas korespondencijai – Liepų g.16 p.d.175 ,Klaipėda LT 91004.  ,telef. 868553780,elektr. paštas info@geodemosplanai.lt


2012-09-19

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5558/0013:467, Klaipėdos r. sav., Purmalių k., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB “Matavimų poligonas”, I. Kanto g. 20-2, Klaipėda, tel. 8 646 88535, el. paštas:  matavimupoligonas@gmail.com.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 m. spalio 9 d. iki 2012 m. lapkričio 7 d. plano rengėjo: UAB “Matavimų poligonas” patalpose, adresu: I. Kanto g. 20-2, Klaipėda, tel. 8 646 88535.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 23 d. iki lapkričio 7 d. plano rengėjo: UAB “Matavimų poligonas” patalpose. Lapkričio 7 dieną 16:00 val. plano rengėjo patalpose numatomas viešas susirinkimas.

Suinteresuoti asmenys planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detalaus plano projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui: UAB “Matavimų poligonas”; adresu: I. Kanto g. 20-2, Klaipėda iki 2012 m. lapkričio 7 d.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.


2012-09-19

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Gobergiškės k., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypo kad. Nr. 5510/0004:302 – 0,3700 ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planuojamo žemės sklypo savininkas –fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Jala”, Taikos pr. 46-1 (trečias aukštas), LT-91213, Klaipėda, tel. Nr. (46) 473339, mob. tel. Nr. 8 674 99147, e-paštas: a.jurkauskas@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-523.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2012-10-08 iki 2012-11-05. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-22 iki 2012-11-05. Viešas svarstymas vyks 2012 m. lapkričio 6 d., 10.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2012-09-18

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 0,5000 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:1199), esantis Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2012-10-03 iki 2012-10-16.


2012-09-18

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5544/0007:344, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., Lenktoji g. 25, detalusis planas.

Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314, Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. II ketvirtis. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


2012-09-18

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Normantų k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5528/0001:622), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos,  pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.


2012-09-17

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 1.2730 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0013:136,) esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2012-10-15 d.


2012-09-17

Pradedamas rengti žemės sklypo Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. (skl. kad. Nr. 5538/0016:61), detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo planavimo tikslas – padalinti žemės skypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., tel. 8 686 65395,  el.p. vitlinija@gmail.com.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas 2012 m. IV ketv. – 2013 m. I ketv.  Apie detaliojo  plano rengimo baigiamąjį etapą bus informuojama papildomai. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ar naudotojai, konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape, planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo organizatoriaus  įgal. asmuo V. Kelbauskis, tel. 8 686 65395


2012-09-17

Pradedamas rengti žemės sklypų Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (skl. kad. Nr. 5544/0003:16 ir  5544/0003:223), detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo planavimo tikslas – atidalinti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:16) 0,2500 ha dalį, pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:223) pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti su atidalytu sklypu, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir  naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., tel. 8 686 65395, el.p. vitlinija@gmail.com.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas 2012m. IV ketv. – 2013 m. I ketv. Apie detaliojo plano rengimo baigiamąjį etapą bus informuojama papildomai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ar naudotojai, konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape, planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys


2012-09-17

Informuojame, kad skelbiamas žemės  sklypo Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav. (kad. Nr. 5568/0003:104), parengto detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, adresas: Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., el. paštas: vitlinija@gmail.com , tel. 8 686 65395.

Su projektu galima susipažinti nuo 2012-10-03 d. iki 2012-10-31 d.  UAB „Vitlinija“patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-17 d. iki 2012-10-31d., viešas susirinkimas vyks 2012-10-31d., 18 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriaus vardu iki viešo susirinkimo pabaigos  paminėtu adresu. Kontaktinis tel. mob. 8 686 65395,  el.p. vitlinija@gmail.com

Klaipėdos r. sav. Taryba 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-518 patvirtino žemės sklypo detaliojo plano koncepciją.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. 

Planavimo organizatoriaus  įgal. asmuo V. Kelbauskis, tel. 8 686 65395.


2012-09-17

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės sklypas 5552/0011:0052. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5552/0011:0052), esantis Dituvos kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –7,5000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimui.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto  rengėjas –  VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus g. 19,  Klaipėda,  mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir spendinių poveikio vertinimo ataskaita galite  asmeniškai susitarę, nuo 2012-10-04  iki 2012-10-17.  telefonas 861122640.


2012-09-17

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo, kad. Nr. 5510/0003:56, adresas Alksių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą ir patvirtinti planavimo tikslus – Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detaliojo plano baigimo terminas (preliminarus) iki 2013 m. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Detaliojo planavimo dokumento rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT- 91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365886. faks. 210 163  el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.


2012-09-17

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija –10.0400 ha žemės ūkio paskirties žemės  sklypas (kad.Nr.5543/0004:47), esantis Pažvelsio kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.   

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės ūkio paskirties žemės sklype (kad.Nr.5543/0004:47), esančio Pažvelsio kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.,   parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti  vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo. Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.451401, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-09-17

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija –0.5900 ha žemės ūkio paskirties žemės  sklypas (kad.Nr.5503/0004:193), esantis Dreižių kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.   

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės ūkio paskirties žemės sklype (kad.Nr.5503/0004:193), esančio Dreižių kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.,   parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti  vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo. Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.451401, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-09-14

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo Versmės g. 2, Purmalių kaime, Klaipėdos rajone (kad. Nr. 5558/0013:623, 0.1931ha), detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo detaliojo plano (reg.Nr.003553001053) sprendinius: naudojimo pobūdį į daugiabučių ir bendrabučių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Planavimo dokumento rengėjas – UAB „Restitas“, Taikos pr.24, Klaipėda, tel.: 8 46 383442, info@restitas.lt, PV Ingrida Kiminiutė (kval.at.A1080).

Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-515 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012m. rugsėjo 28 d. iki 2012m. spalio 25 d. UAB “Restitas” patalpose, Taikos 24, IV aukštas, tel. 380494; Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 11 d. iki 2012m. spalio 24 d. imtinai, tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2012m. spalio 25 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-09-14

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija –19.05 ha žemės sklypas , esantis Dvylių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB ‚‘DOMO PROJEKTAS‘‘, esanti adresu: Sodų g. 55-3 , Palanga. Tel. 867784334.

Susipažinti su parengtu projektu galite pas projekto rengėją adresu - Sodų g. 55-3, Palanga, nuo 2012-09-14 iki 2012-09-24 darbo valandomis, prieš tai susitarus telefonu; 867784334.


2012-09-13

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T11-503 patvirtinta rengiamo 0,4205 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:190) Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. iki 2012 m. spalio 26 d. plano rengėjo adresu: UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Vieša projekto ekspozicija nuo 2012 m. spalio 12 d. iki 2012 m. spalio 26 d. vyks UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012 m. spalio 29 d. 10:00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-09-13

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.Planuojama teritorija – 0.8000 ha sklypas (kad. Nr. 5552/0009:0222), esantis Nibrų k., Klaipėdos r.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties sklypą į du sklypus nekeičiant paskirties.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB “Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322. Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės g. 1, Klaipėda, nuo 2012-09-17 iki 2012-09-28 d.


2012-09-13

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo  projektas Jonušų k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr.5510/0004:0669), kurio plotas – 1,2226 ha. Žemės sklypas yra Jonušų k., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

 Projekto organizatorius –  UAB „Disineda“ Trilapio g. 6, Klaipėda, tel. 8 606 12855. Įmonės kodas 300524447

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“,  P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com.

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, iki 2012-10-10.


2012-09-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos raj. Dauparų-Kvietinių sen. Šlapšilės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padalinti žemės sklypą į keturis sklypus, nekeičiant paskirties. Sklypo kadastrinis Nr.5510/0003:191, bendras plotas – 9.16 ha.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė , Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 8 46 322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com.


2012-09-11

Parengtas formavimo ir pertvarkymo  projektas Klaipėdos raj. sav., Būdviečių k. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –37.3899 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0005:288), esantis Būdviečių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į keturis sklypus.

Projekto organizatoriai –  fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypoo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2012-09-11

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Rokų k., Priekulės sen.,  Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5552/0003:52), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.


2012-09-11

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Samališkės g. 17, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5568/0007:18), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.

2012-09-11

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorinio planavimo dokumentas – žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav., 0,3703 ha ploto, kad. Nr. 5523/0007:64, detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – A. Leonavičiūtės projektavimo firma, Žvejų g. 2 – 205, Klaipėda, tel. 8-684-65715.

Planavimo darbų programa: planavimo proceso etapai – parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai. Detaliojo plano rengimo, viešo svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji. Projekto rengimo terminas (preliminarus)  2012 m.IV ketv. – 2013m.I ketv.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu koncepcijos stadijoje galima plano rengėjo biure nurodytu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano projekto galima teikti raštu  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Apie viešo svarstymo procedūras bus paskelbta atskirai. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų numatyta tvarka.


2012-09-11

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorinio planavimo dokumentas – žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav., 0,3604 ha ploto, kad. Nr. 5523/0007:51, detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę tikslinę žemės sklypo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų namų (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų) statybos, padalinti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – A. Leonavičiūtės projektavimo firma, Žvejų g. 2 – 205, Klaipėda, tel. 8-684-65715.

Planavimo darbų programa: planavimo proceso etapai – parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai. Detaliojo plano rengimo, viešo svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji. Projekto rengimo terminas (preliminarus) –  2012 m.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu koncepcijos stadijoje galima plano rengėjo biure nurodytu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano projekto galima teikti raštu  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Apie viešo svarstymo procedūras bus paskelbta atskirai. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų numatyta tvarka.


2012-09-10 

Informacija apie išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Informuojame apie Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamo techninio darbo projekto užsakovas yra Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų asociacija,  Žemaičių g. 2, LT-96240 Dreverna, Klaipėdos r., tel./faks. 8 46 476222

Planuojamo techninio darbo projekto pavadinimas: „Brukšvų  polderio  dalies  melioracijos sistemų rekonstrukcija  Klaipėdos rajone, Priekulės seniūnijoje“.

Planuojamo techninio darbo projekto veiklos vieta: Klaipėdos rajonas, Priekulės seniūnija, Drevernos kadastrinė vietovė.

LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-10 priimta atrankos išvada dėl Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą techninį darbo projektą, atrankos išvadą ir atrankos dokumentus galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos techninio darbo projekto rengėjo UAB „Šilutės hidroprojektas“ patalpose Taikos g. 6, Šilutė, tel.: 8 663 57435 arba LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8 46 466465, el.p.: info@siluteshidroprojektas.lt

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8 46 466465, el.p.: l.prudnikoviene@klrd.am.lt


2012-09-10

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5535/0002:413 Kretingalės k.v., esančio Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-522 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2012 m. rugsėjo 26 d. iki 2012 m. spalio 23 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 10 d. iki spalio 23 d. UAB „Danės projektai“ patalpose Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2012 spalio 24 d. 17.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-09-10

Informuojame apie parengtą žemės sklypų, kad. Nr. 5535/0002:541 ir kad. Nr. 5535/0002:542 Kretingalės k.v., esančių Šlikių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-674-00333, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-517 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2012 m. rugsėjo 26 d. iki 2012 m. spalio 23 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 10 d. iki spalio 23 d. UAB „Danės projektai“ patalpose Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2012 spalio 24 d. 17.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-09-07

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,2375 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:28), Plikių mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012–2013 m.m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-09-07

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Radailių k., kadastro Nr. 5558/0002:48, detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „AA1“, Turgaus a. 27, Klaipėda. tel (8-46) 312458.

Su projektu galima susipažinti nuo 2012 m. rugsėjo 21 d. iki 2012 m. spalio 18 d. plano rengėjo adresu: Turgaus a.. 27, Klaipėda. tel (8-46) 312458.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2012m. spalio 05 d. iki2012m. spalio 18 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2012m. spalio 19 d.. 11 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Turgaus a.. 27, Klaipėda. tel (8-46) 312458.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-563 2012-08-30 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Radailių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5558/0002:48) detalaus plano koncepcija galima adresu Turgaus a.. 27, Klaipėda, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

2012-09-07

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Gvildžių k., kadastro Nr.5558/0001:129, detalusis planas, turintis tikslą padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinių miškų statybai, dalies sklypų – į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2012m. rugsėjo 21 d. iki2012m. spalio 18 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2012m. spalio 05 d. iki2012m. spalio 18 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2012m. spalio 19 d.. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012-08-30 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Gvildžių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5558/0001:129) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2012-09-06

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T11-502 patvirtinta rengiamo žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:400), esančio Gindulių kaime, Sendvario sen., detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – laisvos valstybinės žemės ploto (ne daugiau 6 arų) prijungimas prie žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:400), prijungiamos žemės pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis –- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Susipažinti su projektu galima nuo 2012 m. rugsėjo 21 d. iki 2012 m. spalio 19 d. darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „Kartografiniai projektai“, patalpose, adresu Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 8 d. iki 2012 m. spalio 19 d., UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012 m. spalio 22 d. 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt


2012-09-06

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T11-565 patvirtinta rengiamo žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:224), esančio Jonušų kaime, Dauparų-Kvietinių sen., detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

(Papildomai norime informuoti planuojamo žemės sklypo gretimybėse esančio žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:438) savininkę – Ingą Štikonienę).

Planavimo tikslas – pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Susipažinti su projektu galima nuo 2012 m. rugsėjo 21 d. iki 2012 m. spalio 19 d. darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „Kartografiniai projektai“, patalpose, adresu Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 8 d. iki 2012 m. spalio 19 d., UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012 m. spalio 22 d. 11 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt


2012-09-06

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,6870 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0004:598), esantis Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo su priklausiniais statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2012-09-21 iki 2012-10-04.


2012-09-06

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Klemiškės I k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5523/0002:837), detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.


2012-09-06 

 Informacija apie pradedamą rengti Pajūrio juostos ribų specialiojo plano pakeitimą.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo bei dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010), Aplinkos ministerija informuoja apie pradedamą rengti Pajūrio juostos ribų specialiojo plano pakeitimą.

Planavimo objektas – pajūrio juostos teritorija. Kranto ilgis žemyninėje dalyje – 38,49 km; Kuršių nerijoje – 51,03 km.

Planavimo tikslas – pakoreguoti pajūrio juostos ribas (M 1 : 10 000) ir parengti skaitmeninį (koordinuotą) pajūrio juostos ribų planą.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-602.

Pajūrio juostos ribų specialiojo plano keitimo uždaviniai:

– parengti pajūrio juostos ribų specialiojo plano pakeitimus patikslinant pajūrio juostos ribas pagal Lietuvos Respublikos adresų registro, Nekilnojamo turto registro, Nekilnojamojo turto kadastro, saugomų teritorijų valstybės kadastro, Kultūros vertybių registro, Miškų valstybės kadastro, kitų valstybės kadastrų ir registrų duomenis.

– įbrėžti pajūrio juostos ribas pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94 sistema).

Ribos koreguojamos laikantis šių principų:

– pajūrio juostos riba sutapdinama su Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų žemės sklypų ribomis ir miškų kadastre įregistruotomis miškų sklypų ribomis. Esant kadastro duomenų neatitikimams, teikiami siūlymai dėl kadastro duomenų tikslinimo;

– pajūrio juostos ribos, einančios infrastruktūros objektais (susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai) tikslinamos taip, kad riba eitų pagal infrastruktūros objekto pakraštį ir šie objektai patektų į mažesnių apribojimų teritorijas, esant įregistruotiems sklypams, riba tikslinama pagal infrastruktūros objektų sklypų ribas;

– tikslinant pajūrio juostos ribas, pajūrio juostos plotis sausumoje išlaikomas ne siauresnis kaip 100 m. Šis reikalavimas nustatytas Pajūrio juostos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

– sausumoje ir jūros akvatorijoje pajūrio juostos plotis skaičiuojamas nuo vidutinės vandens linijos, nustatytos pagal naujausią kartografinę medžiagą.

Projekto finansavimas – ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 16 mėn.

Planavimo organizatorius – Aplinkos ministerija, Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. paštas: info@am.lt, interneto svetainės adresas: www.am.lt

Plano rengėjas – VĮ „Valstybės žemės fondas“, Konstitucijos pr. 23 A korpusas LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 2618 856, faks. (8 5) 2621 672, el. paštas nedmantas.kavaliauskas@vzf.lt;

Vykdymo etapai ir darbų apimtys pateikiamos   planavimo darbų programoje.

Bus atliekamos procedūros dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informacija apie planavimo procedūras (supažindinimą, viešą svarstymą, viešo susirinkimo vietas ir datas) visuomenės informavimo priemonėse bus pateikta papildomai.


2012-09-06

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – valstybinės žemės sklypas adresu: Gargždų g. 13, Dovilų miestelyje, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą po pastatu – gyvenamuoju namu  ir ūkiniu pastatu .

Projekto organizatoriai – pastatų savininkai: .  

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2012-09-17 iki 2012-09-28, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 861284194.


2012-09-06

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.0722 ha sodo žemės sklypas ,esantis SB "Viltis", Klevų g. 10, Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą , besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr.98

ir keliu. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo .

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2012-09-17 iki 2012-09-28, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 861284194.


2012-09-06

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.0603 ha sodo žemės sklypas , esantis SB "Gulbė", Upelio g. 1, Lelių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr.76, kad. Nr. 5523/0008:76}, Nr.108 ir keliu. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo .

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2012-09-17 iki 2012-09-29, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2012-09-05

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0003:135), esančio Birbinčių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra padalyti sklypą į sklypus, vieno iš jų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – UAB „Kraštovaizdžio tvarkymas“, fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-10-01 iki 2012-10-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-15 iki 2012-10-29 Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-30 17:00 val. Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-09-05

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklypuose Plikių mstl.,   Klaipėdos raj. sav. (kadastrinis Nr. 5545/0003:521 ir 5545/0003:522).  

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:522) pagrindinę  naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Projekto rengimo terminas preliminarus – iki 2013 m. II ketv.

Planavimo  organizatorius –  fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-09-05

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Šlapšilės km.,   Klaipėdos raj. sav. (kadastrinis Nr. 5510/0005:481).  

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Projekto rengimo terminas preliminarus – iki 2013 m.II ketv.

Planavimo  organizatorius –  fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-09-05

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Dovilų mstl.,   Klaipėdos raj. sav. (kadastrinis Nr. 5544/0003:15).  

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Projekto rengimo terminas preliminarus – iki 2013 m.II ketv.

Planavimo  organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-09-05

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklype Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5544/0004:135, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-501 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.       

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012m. rugsėjo 24 d. iki 2012m. spalio 19 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 08 d. iki 2012m. spalio 19 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2012m. spalio 22 d. 15 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-09-05

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklypuose Karklės km., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav.  (kadastrinis Nr. 5528/0003:210 ir 5528/0003:53), 3,5555 ha plote viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą, pakeisti žemės sklypo ( kad. Nr. 5528/0003:210) pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą –rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-516 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.       

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012m. rugsėjo 24 d. iki 2012m. spalio 19 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. spalio 08 d. iki 2012m. spalio 19 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2012m. spalio 22 d. 14 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-09-05

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Kalniškės k., Klaipėdos r. sav.: 0,2400 ha ploto, kad. Nr. 5568/0010:45, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas  – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, Klaipėda, LT - 91235, tel. 8 (46) 365 886, fax. 8 (46) 210163, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugjūčio 30 d. sprendimu Nr. T11-506.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012 09 24 iki 2012 10 19 imtinai UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 32 A, Klaipėda, tel. 365886). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 10 08 iki 2012 10 19 imtinai ten pat.  Viešas susirinkimas numatomas 2012 10 22, 10 val. UAB „Geometra“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu ankščiau minėtu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT-92117, Klaipėda, tel. (8 46) 31 23 99.


2012-09-05

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo (kad Nr. 5552/0002:30), Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Su projektu galima susipažinti nuo 2012-09-20 iki 2012-10-18 pas užsakovo įgaliotą asmenį , Dariaus ir Girėno 23-21, Gargždai, tel. 8 6040 4568. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-04 iki 2012-10-18 rengėjo patalpose, Medvalakio g. 6-8, Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-19 11 val. ten pat.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriaus įgaliotam asmeniui , Dariaus ir Girėno g. 23-21, Gargždai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17,  Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-09-04

Informuojame apie rengiamą V.Puidoko IĮ vykdomos ūkinės veiklos  (antrinis perdirbimas), Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. (kadastrinis Nr.5568/0009:464), sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialųjį planą.

Specialiojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimas Nr.T11-216 "Dėl pritarimo sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimui".

Planuojama teritorija – V.Puidoko IĮ naudojamas 0,4933 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr.5568/0009:464) Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo organizatorius – V.Puidoko IĮ vadovas Vidas Puidokas, Serbentų takas 13, LT-96151 Gargždai, tel.: 8 699 31161, faksas: 846 490739.

Specialiojo plano rengėjas – UAB "Pajūrio planai", Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831.

Specialusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Specialusis planas rengiamas pagal V.Puidoko patvirtintą planavimo darbų programą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas, nes nėra planuojamas vykdomos ūkinės veiklos išplėtimas.

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo tikslai ir uždaviniai: 1. Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos. 2. Suformuoti sveiką gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką. 3. Suderinti valstybės, savivaldybės, kitų juridinių ir fizinių asmenų ar jų grupių interesus nustatant sanitarinės apsaugos zonos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos režimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. I ketvirčio.

Informuojame, kad yra numatomas minėto žemės sklypo (kadastrinis Nr.5568/0009:464) Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r., parengto specialiojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-09-21 darbo dienomis, o vieša ekspozicija vyks nuo 2012-10-01 iki 2012-10-19 imtinai V.Puidoko IĮ įmonėje Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Projekto viešas svarstymas vyks 2012-10-22  10 val. taip pat V.Puidoko IĮ įmonėje Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr.8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2012-09-04

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:26), esančio Klaipėdos rajone, Sendvario seniūnijoje, Lelių kaime, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2011-09-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-519.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-09-19 d. A. Vitonio firmoje „Urbarchas“ Birutės g. 19-20, Klaipėda, tel. 8 680 26676. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-03 d. iki 2012-10-16 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2012-10-17 d. 13.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose  Birutės g. 19-20, Klaipėda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui  P. V. Panorai adresu Jaunystės g. Nr. 22-2, Klaipėda, tel. 8 684 08639 ir projekto rengėjui adresu Birutės g. 19-20, Klaipėda, tel. 8 680 26676.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-09-04

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:43), esančio Klaipėdos rajone, Sendvario seniūnijoje, Trušelių kaime, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2011-10-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-668.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-09-19 d. A. Vitonio firmoje „Urbarchas“ Birutės g. 19-20, Klaipėda, tel. 8 680 26676. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-10-03 d. iki 2012-10-16 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2012-10-17 d. 11.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose  Birutės g. 19-20, Klaipėda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriams , adresu Įgulos g. Nr. 24-40, Klaipėda, tel. 8 610 33693 ir projekto rengėjui adresu Birutės g. 19-20, Klaipėda, tel. 8 680 26676.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-09-04

Informuojame, kad yra rengiamas žemės  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Triušelių k., kurio kadastrinis numeris 5558/0006:303.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į trys žemės sklypus.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Su parengtu projektu galima susipažinti ir pareikšti nuomonę nuo 2011-09-04 iki 2011-09-18, taip UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" Klaipėdos filialo patalpose darbo dienomis nuo 8 val iki 11.30 ir nuo 12.30 iki 16.30.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Žemės sklypo plano rengėjas: UAB ”Inžineriniai tyrinėjimai“ Klaipėdos filialas. Adresas: Taikos pr. 24 212 kab. Klaipėda, Telefonas: 8 46 383 474, Faksas: 8 46 492 792, El.p.: info@tyrinejimai.lt


2012-09-03

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0.0648 ha sodo žemės sklypas , esantis SB "Kiškėnai", Naujakurių takas 7, Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą , besiribojantį su sodo žemės sklypu Nr.55 .

Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo .

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2012-09-14 iki 2012-09-28, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2012-09-03

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 2.3330 ha žemės sklypas , esantis Pjaulių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2012-09-14 iki 2012-09-28, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu 861284194.


2012-09-03

Informuojame, kad pradedamas rengti 2,8699 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:202) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012–2013 m.m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 11:10:49
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102