Kovo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

Kovo mėn.

2021-03-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:791; 5523/0004:792; 5523/0004:793; 5523/0004:794; 5523/0004:795; 5523/0004:796; 5523/0004:797; 5523/0004:798; 5523/0004:799; 5523/0004:800; 5523/0004:801; 5523/0004:802; 5523/0004:803; 5523/0004:804; 5523/0004:805; 5523/0004:806; 5523/0004:807; 5523/0004:808; 5523/0004:809; 5523/0004:810; 5523/0004:811; 5523/0004:812; 5523/0004:274; 5523/0004:164; 5523/0004:246; 5523/0004:124) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2010-02-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-129 (reg. Nr. 003553002572)patvirtinto detaliojo planokeitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 2 d. iki 2021 m. balandžio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. balandžio 16 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:791; 5523/0004:792; 5523/0004:793; 5523/0004:794; 5523/0004:795; 5523/0004:796; 5523/0004:797; 5523/0004:798; 5523/0004:799; 5523/0004:800; 5523/0004:801; 5523/0004:802; 5523/0004:803; 5523/0004:804; 5523/0004:805; 5523/0004:806; 5523/0004:807; 5523/0004:808; 5523/0004:809; 5523/0004:810; 5523/0004:811; 5523/0004:812; 5523/0004:274; 5523/0004:164; 5523/0004:246; 5523/0004:124) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-03-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:257) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2005-04-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-131 (reg. Nr. 003553000637) patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. balandžio 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:257) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-03-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2704) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-615 (reg. Nr. 003553001946)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. balandžio 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2704) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-03-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:199) Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-10-07 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-528 (reg. Nr. 003553000939) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0004:199) Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 4,2908 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. +370 46 473060, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. +370 686 69258, el. paštas info@project28.lt, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-05 įsakymas Nr. AV-2262 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:199) Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5528/0004:199), esantį Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., į tris sklypus, pakeisti dviejų sklypų naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-04-06 iki 2021-04-19 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-6. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-04-19) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-03-29

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1570) Šlapšilės k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo 2020-12-18 Nr. (5.1.1 E) AV-2970, parengtas detalusis planas, adresu Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Šlapšilės k., Šviesos g. 4. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr. 587371). 

Planavimo tikslai: pakoreguoti statinių statybos ribą ir zoną. Pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. Panaikinti sklype esantį priešgaisrinį vandens telkinį, numatant kitus gaisrų gesinimo būdus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-02 Nr. Ar.14-16. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-55-20-477. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: ausros27@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Su sprendiniais susipažinti galima nuo 2021-04-06 iki 2021-04-19 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-477). 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-04-13 iki 2021-04-19 imtinai Klaipėdos rajono savivadybės administracijos I aukšto skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2021-04-19).


2021-03-25

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Kojelių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą patalpinti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad:

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. balandžio 13 d; 
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. balandžio 13 d.

2021-03-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2706; 5558/0005:2707) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-12-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:pertvarkyti žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, daliai suformuotų žemės sklypų nustatyti naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-17 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2706; 5558/0005:2707) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-03-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:746) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-11-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdų, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:746) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-03-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:814, kad. Nr. 5523/0004:815) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-636 (reg. Nr. 003553004790) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Baukštininkų g. 12 (kad. Nr. 5523/0004:814), Baukštininkų g. 10 (kad. Nr. 5523/0004:815), Klemiškės II k., Klaipėdos r. Plotas - 0,2970 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-11-04, Nr.: (5.1.1 E) AV-2533. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-636 (reg. Nr. 003553004790) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslas – nekeičiant žemės naudojimo paskirties, sujungti esamus žemės sklypus ir juos perdalinti, nustatyti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos; taip pat kitus planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-03-29 iki 2021-04-12 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-578. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-04-12), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-03-15

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KLAIPĖDOS RAJONO PIKTOŽIŲ II SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: R. Paulausko įmonė, įm. kodas 177226543, Pavasario g. 9, Švėkšna, Šilutės r., LT-99382, tel.: +370 659 31310, el. paštas: p. paulauskas.rimas@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@kelprojektas.lt

Plano pavadinimas: Klaipėdos rajono Piktožių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui R. Paulausko įmonei ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)


2021-03-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:836) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2009-11-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-535 (reg. Nr. 003553002431)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. kovo 17 d. iki 2021 m. kovo 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. kovo 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:836) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-03-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:806) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2009-12-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-590 (reg. Nr. 003553002491)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. kovo 17 d. iki 2021 m. kovo 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. kovo 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:806) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-03-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl 2019-04-08 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-686 (reg. Nr. T00083247)patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. kovo 17 d. iki 2021 m. kovo 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Nesant galimybės dėl karantino – interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. kovo 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-03-12

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323) Svencelės k., detalusis planas".

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., sklypo kad.Nr. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – UAB „Svencelės sala“.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Mob.tel. (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020- 12-16 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-2935 „Dėl žemės sklypų (Kad. Nr. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypus (kad. Nr. 5515/0005:254, 5515/0005:273, 5515/0005:323) Svencelės k., Klaipėdos r. sav., atidalintas dalis prijungti prie žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:320, 5515/0005:321) Svencelės k., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:320, 5515/0005:321) naudojimo būdą į Rekreacinės teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas..

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2021-03-18 iki 2021-03-31 imtinai, savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-03-24 iki 2021-03-31 T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-47 .

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2021-03-12

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Gelžinių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. kovo 30 d; 
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. kovo 30 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2021-03-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:126; 5523/0002:363) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-03-03

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai:pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:363 naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę. Apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdus: komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-03 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:126; 5523/0002:363) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-03-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0009:126) Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2004-09-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-285 (reg. Nr. 003553000576) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5513/0009:126) Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,8 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-05 įsakymas Nr. AV-2261 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0009:126) Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du sklypus, pakeisti vieno sklypo naudojimo būdą į visuomeninės paskirties teritorijas, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-03-15 iki 2021-03-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-632. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-632, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-03-29 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą https://zoom.us/j/94309056270?pwd=aVowbmFZVVF3SWs5UFNGOXpmMm1IZz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-03-26) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-03-08

Informuojame visuomenę, apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0014:462) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatanti koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-136 (reg.Nr.003553001286) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r.sav., Kretingalės sen., Kalotės k., žemės sklypo kad.Nr.5558/0014:462 (Palvės g.3) 

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai – Žemės sklypo (kad.Nr.5558/0014:462) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-136 (reg.Nr.003553001286) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planavimo tikslai- padalinti žemės sklypą kad.Nr.5558/0014:462 į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą. 

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai. 

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-10-16 Nr.AV-2361 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius – A.M., B.D.M., M.M., R.M. 

Detaliojo plano rengėjas - Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė (atestato Nr. TPV 0048), mob. 8684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com. 

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021.03.18 iki 2021.04.01 dienos imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-20-576); plano rengėjo Joanos Vavilovienės Individualios veiklos patalpose – J.Janonio 12A-1, Klaipėda, tel. 8 684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projekto pabaigos (2021.04.01d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar plano iniciatoriui. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-20-576). 

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-04 21:42:11
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102