2019 m. sausio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2019 m. sausio mėn.

 

2019-02-01

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5523/0009:284, 5523/0009:285, 5523/0009:286, 5523/0009:287, 5523/0009:288, 5523/0009:289, 5523/0009:290, 5523/0009:291, 5523/0009:292, 5523/0009:293, 5523/0009:294, 5523/0009:295, 5523/0009:296, 5523/0009:297, 5523/0009:298, 5523/0009:299, 5523/0009:300, 5523/0009:301, 5523/0009:302, 5523/0009:303, 5523/0009:304, 5523/0009:305) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu Nr. T11-355 (registro Nr. 003553001713) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5523/0009:284, 5523/0009:285, 5523/0009:286, 5523/0009:287, 5523/0009:288, 5523/0009:289, 5523/0009:290, 5523/0009:291, 5523/0009:292, 5523/0009:293, 5523/0009:294, 5523/0009:295, 5523/0009:296, 5523/0009:297, 5523/0009:298, 5523/0009:299, 5523/0009:300, 5523/0009:301, 5523/0009:302, 5523/0009:303, 5523/0009:304, 5523/0009:305) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Teritorijos plotas – 3,2519 ha. 

Detaliojo planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r., telefonas: 8 46 473060, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Detaliojo planavimo iniciatoriai: UAB “GTR konstrukcijos”, UAB “Cela”, UAB “VOXON”. Adresas korespondencijai: Neužmirštuolių g. 1 - 9, LT-04124 Vilnius, telefonas: +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“, Neužmirštuolių g. 1 - 9, LT-04124 Vilnius, telefonas: +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. AV-238.

Planavimo tikslai: Koreguoti 2008-06-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-355 (registro Nr. 003553001713) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – sujungiant ir padalijant esamus žemės sklypus suformuoti naujus sklypus, pakeisti galimus žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir (ar) pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (2017-02-22, Nr. (5.1.73)-A5-885). 

SPAV procedūros: vadovaujantis LRV 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 15 punktu, Vertinimo subjektų išvadomis dėl SPAV atrankos dokumento bei Vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymoje išdėstytais motyvais, planavimo iniciatoriai, veikdami pagal 2017-02-06 Teritorijų planavimo inicijavimo sutartį Nr. AS-131,  priėmė sprendimą, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. vasario 22 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-17-69), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (310 kabinete) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai ir Sendvario seniūnijoje adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen, Klaipėdos r. sav.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2019 m. vasario 22 d. (susipažinimo su parengtu projektu pabaigos) planavimo organizatoriui ar plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar jo viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-01-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:500) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-09-22  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1029 (reg. Nr. 003553001868) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. vasario 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. vasario 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:500) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-01-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1473; 5558/0005:1474; 5558/0005:1475; 5558/0005:1476; 5558/0005:1477; 5558/0005:1522; 5558/0005:1529) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-09-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. T11-508 (reg. Nr. 003553001874) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Dolresta“, fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. vasario 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. vasario 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1473; 5558/0005:1474; 5558/0005:1475; 5558/0005:1476; 5558/0005:1477; 5558/0005:1522; 5558/0005:1529) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-01-28

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Apoil“ žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:118) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-05-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-381 (reg. Nr. 003553002854) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5544/0007:118) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Apoil“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-12-20 d.  Nr. AV-2780.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, keisti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg. Nr. 003553002854).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-02-04 d. iki 2019-02-15 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-19-1.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-02-15 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-01-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr.5523/0002:383; 5523/0002:379) Gindulių k., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2004-03-06 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-139 (reg. Nr. 003553000525)patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5523/0002:383; 5523/0002:379) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.   

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-10-02 d. Nr. AV-2145.

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: daliai sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai – susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-02-01 d. iki 2019-02-15 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-528.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-02-15 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-01-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Rokų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0003:202) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – L. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. sausio 28 d. iki 2019 m. vasario 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-01-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų seniūnijoje, Pajudrio kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0005:538) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – S. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. sausio 28 d. iki 2019 m. vasario 8 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-01-24                                                          

                                                                       

PROJEKTO ORGANIZATORIUS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

PROJEKTĄ RENGIA

UAB „ATAMIS“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Gargždų miesto šilumos ūkio specialųjį planą

Rengimo pagrindas: 2017 m. spalio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-323 „Dėl pritarimo pradėti rengti Gargždų miesto šilumos ūkio specialųjį planą“.

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel.: (8 46) 47 20 25, Faks.: (8 46) 47 20 05, El. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Gargždų miesto teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslai: keisti energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šilumos teikimui Gargždų mieste specialiojo plano sprendinius, patvirtintus 2003 m. birželio 26 d. Klaipėdos rajono tarybos sprendimu Nr.T11-97 „Dėl energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Gargždų mieste specialiojo plano ir reglamento patvirtinimo“; suformuoti ilgalaikes Gargždų miesto šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; nustatyti prioritetus šilumos tiekimui.

Uždaviniai: plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2019 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Tyrimai, galimybių studijos, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta „Planavimo darbų programa“ bus rengiama specialiojo plano koncepcija. Taip pat, vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių patvirtinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.


2019-01-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:781) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-01-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5510/0003:781 naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:781) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-01-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-34, Priedas Nr. 2


2019-01-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1046; 5558/0007:1048; 5558/0007:1047; 5558/0007:1053; 5558/0007:1052) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-01-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-53 (reg. Nr. 003553002509) koregavimo tikslų pakeitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su naujais sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. sausio 25 d. iki 2019 m. vasario 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. vasario 7 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL 2018-09-25 ĮSAKYMO NR. AV-2073 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1046; 5558/0007:1048; 5558/0007:1047; 5558/0007:1053; 5558/0007:1052) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, 1 lapas.


2019-01-23

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5505/0001:251), Kisinių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5505/0001:251), Kisinių k, Klaipėdos r..

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.    

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2019 m. sausio 24 d. iki 2019 m. vasario 07 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2019-02-07 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-49914.


2019-01-21

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:194) Sudmantų k. Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (korektūra).

Planuojamos teritorijos adresas – Žemės sklypas, esantis Žiedo g. 2, Sudmantų k. Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., kurio kadastrinis Nr. 5530/0001:194, plotas 3.0627 ha.

Detaliojo plano lygmuo: vietovės lygmens.

Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: koreguoti 2010-06-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-528 (reg. Nr. 003553002901) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslas – sklypą padalinti į sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo režimą. Esant poreikiui suformuoti kitos paskirties žemės sklypus, kurių naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai Klaipėdos rajonas.

Planavimo iniciatorius – UAB „Vitvela“, įmonės kodas 124963924, Olimpiečių g. 1-21 Vilnius, tel. +370 698 77775.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Anarima“, įmonės kodas 301693941, Trilapio g. 10, Klaipėda, tel. +370 683 08347, projekto vadovė: teritorijų planavimo vadovė Daiva Orentienė, teritorijų planavimo atestato Nr. TPV0073.

Detaliojo teritorijų planavimo viešo svarstymo tvarka: supaprastinta.

Susipažinimas su projektu: Su koreguojamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima susipažinti nuo 2019-01-28 d. iki 2019-02-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai Klaipėdos rajonas, Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje Saulės g. 1, Slengių k. Klaipėdos raj. sav.  bei teritorijų planavimo informacinėje sistemojewww.tpdris.ltTPD Nr.K-VT-55-18-124.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-02-08) planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-01-18

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą Kazimiero Petrausko žemės sklypų (5558/0014:268 ir kad. Nr. 5558/0014:424) Kalotės k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-07-25 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu Nr. 153 (reg. Nr. 003553000317) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (5558/0014:268 ir kad. Nr. 5558/0014:424) Kalotės k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-26 įsakymas Nr. AV-AV-2143.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą, nekeičiant žemės naudojimo paskirties sklypui nustatyti naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.003553000317).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-01-28 d. iki 2017-02-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-535.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-02-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-01-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:514; 5535/0004:515) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-01-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą (kad. Nr. 5535/0004:514), esantį Uogų g. 6, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. sujungti su žemės sklypu (kad. Nr. 5535/0004:515), esančių Uogų g. 8, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., padalinti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:514; 5535/0004:515) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-29, Priedas Nr. 2


2019-01-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:1) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-01-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, atlikti žemės sklypo ribų ir ploto pakeitimus, prijungiant tarp žemės sklypo ir Senosios gatvės įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:1) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-01-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-5, Priedas Nr. 2


2019-01-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0014:228) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-11-02

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti esamą sklypą į atskirus sklypus, padalintiems žemės sklypams nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-02 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0014:228) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-11-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1275, Priedas Nr. 2


2019-01-10

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. Nr. 1425 nutarimą „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl geležinkelio ruožo Vilnius – Klaipėda susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

  • vystyti geležinkelio infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, interneto svetainė www.litrail.lt) kontaktinis asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt). 

Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, atvykę į AB „Lietuvos geležinkeliai“, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

Informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. 

Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt.


2019-01-08

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Alkuras“ (į. k. 302312279); adresas - Medvalakio g. 27, LT-00139 Palanga, mob. tel.: 8 670 39788, direktorius – Kazys Urbonas, el. p.: uabalkuras@gmail.com

SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Klaipėdos rajono Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.  

SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai (B. Pinkevičiaus IĮ pertvarkyta į UAB GIK projektai nuo 2018-04-05), Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. 

Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Alkuras“ adresu - Medvalakio g. 27, LT-00139  Palanga, mob. tel.: 8 670 39788, el. p.: uabalkuras@gmail.com ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.


2019-01-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:879; 5523/0004:348; 5523/0004:350; 5523/0004:351; 5523/0004:352; 5523/0004:353; 5523/0004:354) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-12-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad Nr. 5523/0004:879 į 7 sklypus. Vieną atidalintą sklypą planuojama prijungti prie sklypo Bitkalnio g. 5 (kad. Nr. 5523/0004:348), antrą atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 9 (kad. Nr. 5523/0004:350), trečią atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 11 (kad. Nr. 5523/0004:351), ketvirtą atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 13 (kad. Nr. 5523/0004:352), penktą atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 15 (kad. Nr. 5523/0004:353), šeštą atidalintą sklypą prijungti prie Bitkalnio g. 17 (kad. Nr. 5523/0004:354). Septintą atidalintą sklypą planuojama suformuoti kaip atskirą žemės sklypą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:879; 5523/0004:348; 5523/0004:350; 5523/0004:351; 5523/0004:352; 5523/0004:353; 5523/0004:354) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-01-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-3, Priedas Nr. 2


2019-01-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Ežaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0011:248) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną (pritaikytų rekreacinei veiklai); nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – Z. V. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-01-07

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Kuodžių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0009:287) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – D. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 21 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-01-02

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:118) DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2018-12-20

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, keisti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:118) DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-12-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1394, Priedas Nr. 2


2019-01-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:781) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2014-05-21  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1191 (reg. Nr. 003553005264) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „LPGS Service“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. sausio 4 d. iki 2019 m. sausio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. sausio 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:781) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 09:01:06
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102