2014 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. birželio mėn.

2014-06-27

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija –2.8518 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004:192), esantis Voveriškių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Padalyti žemės ūkio paskirties sklypą į tris atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkai.

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m., tel. +370(46)470426, mob.860588333.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m., nuo 2014 07 14 iki 2014 07 29.


2014-06-27

Parengtas  žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:90) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav. Šakinių k. Spygliuočių g. 18

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Užsakovas – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401. el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite per 10 darbo dienų nuo šio paskelbimo projekto rengėjo patalpose adresu Gargždai, P. Cvirkos g. 22-18.


2014-06-27

Rengiamas  žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:90) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav. Šakinių k. Spygliuočių g. 18

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Užsakovas – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401. el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2014-06-27

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija - žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5505/0001:362) plotas –2.6300 ha, esantis Klaipėdos r. sav., Dovilų sen. Kisinių k.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Inžinerija LT“  Tilžės g. 60 , 312 kab., Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: topelektra@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-06-30 iki 2014-07-14 projekto rengėjo patalpuose - UAB „Inžinerija LT“, adresu Tilžės g. 64, 306 kab., Klaipėda. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.                     


2014-06-27

Pranešame apie parengtą žemės sklypo Rasytės g. 20, Mazūriškių k., Klaipėdos r., detalųjį planą. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5558/0007:1102 Tauralaukio k.v., sklypo plotas 0,3165 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553002555) sprendinius: pakeisti naudojimo pobūdį iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas –2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-07-14 iki 2014-08-08 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-07-28 iki 2014-08-08 plano rengėjo, taip pat Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengiai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-08-11 13.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2014-06-27

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0005:250; kad. Nr. 5523/0005:92) Baukštininkų k., Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys, UAB “Baltas parkas“.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.


2014-06-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Kad.Nr.5510/0005:650, Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav., detalusis planas. Plotas – 1,3343 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, (868) 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2014-06-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Kad.Nr.5510/0005:445, Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav., detalusis planas. Plotas – 1,0105 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, (868) 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2014-06-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Kad.Nr.5528/0004:110, Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav., detalusis planas, plotas – 1,6373 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fiziniai asmenys.

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, (868) 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2014-06-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Kad.Nr.5528/0004:201, Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav., detalusis planas, plotas – 1,8634 ha.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A-205, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, (868) 62 02 33 el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriu raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 


2014-06-23

Informuojame, KAD pradedamas rengti UAB „KOMUNALINIS ADMINISTRAVIMAS“ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:889) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., detalusis planas

Planavimo pagrindas: UAB „Komunalinis administravimas“ direktorės Liudmilos Leonenko prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-16 įsakymas Nr. AV-1411 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. T11-130  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – padalyti kitos paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0013:889) į sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.       

Planavimo iniciatorius: UAB „Komunalinis administravimas“ direktorė Liudmila Leonenko.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo2014 m. birželio 23 d. iki2014 m. liepos 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki2014 m. liepos 7 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-16 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Komunalinis administravimas“ pasiūlymui“ Nr. AV-1411, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Komunalinis administravimas“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:889) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.


2014-06-23

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:488) Didlaukių g. 8, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-17 įsakymas Nr. AV-1418 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-257  patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus inžinerinių tinklų sprendiniams).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo2014 m. birželio 23 d. iki2014 m. liepos 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki2014 m. liepos 7 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-17 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui" Nr. AV-1418, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:488) Didlaukių g. 8, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.

2014-07-23 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir iniciatoriai (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-533 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:488) Didlaukių g. 8, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-257 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-07-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-17 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui" Nr. AV-1418, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-16 įsakymas Nr. AV-1646 „Dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:488) Didlaukių g. 8, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 1 lapas; PRIEDAS Nr.2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-533. 2014-07-23. (PDF)

4. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 4


2014-06-20

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5535/0005:359 Kretingalės k.v., esančio Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. +370-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T11-250 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2014 m. liepos 10 d. iki2014 m. rugpjūčio 07 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. liepos 24 d. iki rugpjūčio 07 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 rupjūčio 08 d. 11.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-06-20

Informuojame, kad rengiamas 5558/0002:10 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0002:10), esantis Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje. Žemės sklypo plotas – 5,5724 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : pertvarkyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, atidalijant esamas žemės ūkio naudmenas. Naujai suformuotą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas – VĮ VŽF Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  Šimkaus g. 19  Klaipėda, mob. 861122640  el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą galite per viešą svarstymą nuo 2014-07-08 iki 2014-07-21 asmeniškai susitarę, tel. mob.861122640.


2014-06-19

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0001:206) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektuojama teritorija – Klaipėdos r. sav. Plikių mstl.

Projekto tikslai: padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401., el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2014-06-17

Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0018:106 ir kad. Nr. 5520/0018:111) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Formuojama teritorija – Obelų tak. 6 ir Kriaušių tak. 5 Gargždų m.

Projekto tikslai: sujungti du žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galite per 10 darbo dienų, nuo šio paskelbimo, projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2014-06-17

Rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0018:106 ir kad. Nr. 5520/0018:111) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektuojama teritorija – Obelų tak. 6 ir Kriaušių tak. 5 Gargždų m.

Projekto tikslai: sujungti du žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB  „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2014-06-13

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kiškėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:262) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 9 d iki 2014 m. birželio 20 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 53, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu lina.domarkaite@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-13

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, Smilgynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:39) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio, kitos paskirties statinių statybai ir kūdros kasimui.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 16 d iki 2014 m. birželio 27 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 53, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu lina.domarkaite@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-12

Informuojame, kad parengtas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Dovilų sen. Dumpių k., Žemininkų g.4,  kadastro Nr. 5544/0002:36 1,0180 ha ploto detalusis planas.

Planavimo tikslas - pakeisti  pagrindinę  žemės  sklypo  naudojimo  paskirtį  iš  žemės  ūkio į kitos  paskirties  žemę, naudojimo  būdą-  gyvenamosios  teritorijos,  pobūdį - vienbučių  ir dvibučių  gyvenamųjų  pastatų statybos,  padalyti į sklypus,  nustatyti  teritorijos  tvarkymo  ir naudojimo  režimo  reikalavimus.

Planavimo organizatoriai  fiziniai asmenys

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2014-05-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-251 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB „INKOMPRA“patalpose, Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. Birželio 20 d. iki 2014m. Liepos 21 d. plano rengėjo adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. Liepos 07 d. iki 2014m. Liepos 21 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. Liepos 22 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314 el. paštas info@inkompra.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-06-12

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas F. Šrėderio g. 39, Šventvakarių k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – F. Šrėderio g. 39, Šventvakarių k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinį žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g. 14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 14, Gargždai, nuo 2014-06-13 iki 2014-06-27 imtinai.


2014-06-12

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Liepų g. 11, Venckų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0,2704 haploto kitos paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. 5565/0004:327) Liepų g. 11, Venckų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie0,05 ha) besiribojantį su žemės sklypais kadastro Nr. 5565/0004:327, 5565/0004:677, 5565/0004:326 ir gatve. Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas turi būti prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr. 5565/0004:327).

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g. 14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 14, Gargždai, nuo 2014-06-13 iki 2014-06-27 imtinai.


2014-06-12

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Papelkės g. 3A, Kvietinių k., Dauparų - Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0,1900 haploto kitos paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. 5538/0014:407) Papelkės g. 3A, Kvietinių k., Dauparų - Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie0,0230 ha) besiribojantį su žemės sklypu Papelkės g. 3A (kadastrinis Nr. 5538/0014:407). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas turi būti prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr. 5538/0014:407).

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g. 14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 14, Gargždai, nuo 2014-06-13 iki 2014-06-27 imtinai.


2014-06-12

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Formuojama teritorija – Gargždų m., Pievų g. 64.

Projekto tikslai: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą  esamiems pastatams (neįteisintiems), esantiems Pievų g. 64, Gargždų mieste, eksploatuoti.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401. el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galite per 10 darbo dienų nuo šio paskelbimo projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2014-06-12

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Formuojama teritorija – Gargždų m., Pievų g. 64.

Projekto tikslai: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams (neįteisintiems), esantiems Pievų g. 64, Gargždų mieste, eksploatuoti.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401. el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galite per 10 darbo dienų, nuo šio paskelbimo, projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


2014-06-11

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5565/0001:704), esančio Klaipėdos r. sav. Priekulės sen. Pleškučių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB “ALMONTUS”, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-655 50886, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai parinkti bus galima susipažinti nuo 2014-06-16 iki 2014-07-02 UAB „ALMONTUS“ buveinės patalpose.


2014-06-11 

Informuojame, kad pradedamas rengti UAB „Vlastona“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas

2014-06-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „Vlastona"  (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-437 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  detaliojo plano, patvirtinto  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T11-790   (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-06-11

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl pritarimo UAB "Vlastona" pasiūlymui". Nr. AV-1106. 2014-05-13. (PDF)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas " Dėl UAB „Vlastona“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo". Nr. AV-1293. 2014-06-03 . (PDF)

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-437. 2014-06-11. (PDF)


2014-06-05 

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypų (kad. Nr.5520/0011:24 ir Nr.5520/0011:25), esančių Gargždų m., Geležinkelio pylimo g. 1 ir 3, Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2014-04-07 d.įsakymu Nr.AV-797. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Projekto rengimo tikslai -  sujungti du kitos paskirties žemės sklypus į vieną sklypą, pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Projekto organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj., Tel.(846) 492451, 865022400, el. paštas ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatoriai - žemės sklypo savininkė.
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti
adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194; el. paštas p.galinskiene@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11,
Klaipėda nuo 2014-06-06 iki 2014-06-21 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus
telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.
 

2014-06-05

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5520/0013:119), esančio Gargždų  m., Butkų Juzės g. 24, Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2014-03-13 d.įsakymu Nr.AV-532.                           
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Projekto rengimo tikslai -  padalinti žemės sklypą į du sklypus.
Projekto organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj., Tel.(846) 492451, 865022400, el. paštas ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatoriai - žemės sklypo savininkė.  
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194; el. paštas p.galinskiene@gmail.com 
Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2014-06-06 iki 2014-06-21 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.

2014-06-05

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5544/0005:1123), esančio Dovilų  mstl., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2014-03-17 d.įsakymu Nr.AV-562.                                                        
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Projekto rengimo tikslai -  padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į sklypus, daliai sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Projekto organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,                                       Gargždai, Klaipėdos raj., Tel.(846) 492451, 865022400, el. paštas ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatoriai - žemės sklypo savininkai. 
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194; el. paštas p.galinskiene@gmail.com 
Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2014-06-06 iki 2014-06-21 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.

2014-06-05

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypų Jazminų g.1 Jazminų g. 3, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2014-02-28 d.įsakymu Nr.AV-412. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Projekto rengimo tikslai -  du žemės sklypus sujungti į vieną, nekeičiant žemės naudojimopaskirties.
Projekto organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj., Tel.(846) 492451, 865022400, el. paštas ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatoriai - žemės sklypų savininkai.
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esantiadresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194; el. paštas p.galinskiene@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11,Klaipėda nuo 2014-06-06 iki 2014-06-21 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.

2014-06-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Rudaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0005:240) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 9 d iki 2014 m. birželio 20 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 53, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu lina.domarkaite@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, Sėlenų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0001:42) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, gyvenamojo namo, pirties, ūkinių pastatų, garažo statybai ir kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 9 d iki 2014 m. birželio 20 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 53, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu lina.domarkaite@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Birbinčių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0003:121) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, gyvenamojo namo, pirties, ūkinių pastatų statybai ir kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 9 d iki 2014 m. birželio 20 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 53, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu lina.domarkaite@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Gedminų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0001:540) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, gyvenamojo namo, pirties ir ūkinių pastatų statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 9 d iki 2014 m. birželio 20 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 53, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu lina.domarkaite@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-03

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Drukių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kad. Nr. 5565/0001:749 (1,2568 ha), esantis Drukių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į dvi dalis.

Projekto organizatorius – žemės sklypų savininkai.

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė (kvalif.paž. nr. 2R-FP-671), adresas Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, 91229, el. p.: dovilevtk@gmail.com tel.: 8-600-36342.

Su parengtu projektu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, 91229, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 06 03 iki 2014 07 03.


2014-06-03

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Legučių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – sklypai: kadastro nr. 5553/0004:88 (2,52 ha); 5553/0004:157 (0,8500 ha); 5553/0004:87 (1,0300 ha); 5553/0004:68 (7 ha), esantys Legučių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypų savininkai.

Projekto rengėjas – UAB 'Topokadma' (kvalif.paž. nr. 2R-FP-671), adresas Klaipėdos g. 17A, Gargždai, el. P.: topokadma@gmail.com tel.: 8-600-36342.

Su parengtu projektu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 17A, Gargždai darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 06 03 iki 2014 07 03.


2014-06-03

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų mstl. specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5544/0005:1127, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų mstl. specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitų statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas –  Dovilė Zarambė, Taikos pr. 4A-40, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2014 m. liepos 3 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 06 03 iki 2014 07 03.


2014-06-03

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Radailių kaime specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos praplėtimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Topokadma“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0004:222, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Radailių kaime specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos praplėtimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimui.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Topokadma“, Įm. kodas 302312788, Klaipėdos g. 17A, Gargždai. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2014 m. liepos 3 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 17A, Gargždai, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 06 03 iki 2014 07 03.


2014-06-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:488) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastatų, pirčių, pobūvių salių  statybai, kūdros  įrengimui. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 5 d iki 2014 m. birželio 18 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0014:434) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkinio pastato, pirties  statybai, kūdros  įrengimui. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 5 d iki 2014 m. birželio 18 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0014:452) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato, garažo, pirties  statybai, kūdros  įrengimui. 

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 5 d iki 2014 m. birželio 18 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Šventvakarių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0008:186) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, kūdros  įrengimui. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 5 d iki 2014 m. birželio 18 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0003:178) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, vasarnamio, ūkinio pastato, pirties statybai, tvenkinio įrengimui. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 5 d iki 2014 m. birželio 18 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-06-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Plikių miestelyje, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0003:471) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, angaro, pirties, lauko baseino statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. birželio 5 d iki 2014 m. birželio 18 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 11:02:55
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102