2018 m. spalio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. spalio mėn.

2018-10-31

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5505/0001:251), Kisinių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5505/0001:251), Kisinių k, Klaipėdos r..

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną..    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.     

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. lapkričio 02 d. iki 2018 m. lapkričio 16 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-08-28 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-49914.


2018-10-29

PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5533/0001:334) KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (5533/0001:334), esantis Šalpės g 5., Mataičių k., Judrėnų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1.9288 ha.

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriui 2018-06-08 sprendimas Nr. 12KPĮ-36-(14.12.125.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5533/0001:0334), esančio Šalpės g., Mataičių k., Judrėnų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart“ rojektuotojas Žilvinas Domarkas tel. nr. 868303242 el. p. zilvinas.d @geosmart.lt adresas Minijos g. 19 Klaipėda. Tel. Nr. 868303242

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt paslaugos Nr. KPZP- 49458.

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=1b12aaa0bfc911e8a16cca48649ed379

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2018-10-29 iki 2018-11-14.

Viešas svarstymas įvyks 2018-11-15 9 val. 00 min. adresu Minijos g. 19 Klaipėda LT-91207 UAB“Geosmart“ patalpose.   


2018-10-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:123), esančio Klaipėdos g. 15, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantę koreguoti 2016-01-15 Klaipėdos rajono savivaldybės adminstracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-69 (reg. Nr. 003553005822) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai - padalinti sklypą kad. Nr. 5535/0004:123 į du sklypus. Vienam iš atidalintų sklypų pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatoriai: UAB „Inžinerija LT“, fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas:  Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Su koreguojamu detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-10-30 iki 2018-11-13 d. imtinai  Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai ir detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Kadagių 8 – 5, Klaipėda, tel. Nr.8 683 80514, el. paštas: ausros27@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-55-18-461.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-11-07 iki 2018-11-13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai ir detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-11-14 d. 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-10-29

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Poškų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0002:126) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2018 m. lapkričio 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-10-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:370; 5510/0004:371) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-03-03  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-32 (reg. Nr. 003553000632) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatorius: Mažoji bendrija „Globalūs mokymai“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. spalio 25 d. iki 2018 m. lapkričio 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. lapkričio 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:370; 5510/0004:371) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-10-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1395; 5558/0007:1193; 5558/0007:1194; 5558/0007:1195; 5558/0007:1196; 5558/0007:1197) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-06-30  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-517 (reg. Nr. 003553002908) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. spalio 25 d. iki 2018 m. lapkričio 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. lapkričio 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1395; 5558/0007:1193; 5558/0007:1194; 5558/0007:1195; 5558/0007:1196; 5558/0007:1197) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-10-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5552/0010:264) Dituvos k., Priekulės sen Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 20009-11-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1343 (reg. Nr. 003553002415) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projektą: Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus  (reg.Nr.003553002415).

Keičiamo detaliojo plano teritorija bus apimanti teritoriją tik planuojamuose žemės sklypuose.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com.

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-10-29 iki 2018-11-12 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 463070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-18-325.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-11-05 iki 2018-11-12 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-11-13 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-10-17

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:721) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav, detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006-12-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-462 (reg. Nr. 003553001139) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:721) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovė: architektė Iveta Švambarienė, atestato Nr. ATP 1873, tel. Nr. 8 604 04568, el. paštas:  iveta.vrp@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-04-20 d. Nr. AV-855.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5558/0005:721 į du sklypus, pakeisti žemės sklypo užstatymo zoną ir naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-10-29 d. iki 2018-11-12 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir plano rengėjo patalpose – UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. Nr.8 604 04568, el. paštas: iveta.vrp@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-208.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-11-12 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-10-17

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Gargždų būstas“ žemės sklypo Taikos g.9, Gargždai detalųjį planą, numatantį koreguoti 2011-12-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-849 (reg. Nr. 003553004163) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas Taikos g.9, Gargždų m., Gargždų sen.,                   

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Gargždų būstas“, Kvietinių g.9C, Gargždai, info@gargzdubustas.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-06-08 d. Nr. AV-1235.

Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553004163).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-10-24 d. iki 2018-11-07 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-307.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-11-07 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-10-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678) VANAGŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2012-07-19  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  AV-1492 (reg. Nr. 003553004506) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.              

Planavimo iniciatorius: Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. spalio 18 d. iki 2018 m. spalio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. spalio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678) VANAGŲ K., AGLUONĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-10-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0014:228) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2015-02-05  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-266 (reg. Nr. 003553005525) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.              

Planavimo iniciatorius:fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. spalio 18 d. iki 2018 m. spalio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. spalio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0014:228) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-10-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:670) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-08-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-259, sprendinius: padalinti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:670) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-08-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-955, Priedas Nr. 2


2018-10-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0014:31) Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį keisti koreguoti 2010-05-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-449 (reg. Nr. 003553002886) patvirtinto detaliojo plano sprendinius: Padalinti sklypą į atskirus sklypus, daliai sklypų pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553002886).

Keičiamo detaliojo plano teritorija bus apimanti teritoriją tik planuojamuose žemės sklypuose.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com.

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-10-18 iki 2018-10-31 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 463070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-18-260.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-10-18 iki 2018-10-31 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-11-02 d. 11 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-10-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:540) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-10-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti sklypui du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos ir komercinių objektų teritorijos. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:540) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1

2. 2018-11-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1132, priedas Nr. 2


2018-10-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:151) KALNUVĖNŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-10-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:151) KALNUVĖNŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-11-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1133, Priedas Nr. 2


2018-10-11

Informuojame visuomenę apie parengtą rengti žemės sklypo (kad.Nr.5544/0005:646) Lėbartų k., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2009-03-19 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-287 (reg.Nr.003552002121) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projektą: Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553002121).

Keičiamo detaliojo plano teritorija bus apimanti teritoriją tik planuojamuose žemės sklypuose.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com.

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-10-18 iki 2018-10-31 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 463070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-18-88.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-10-18 iki 2018-10-31 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r..

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-11-02 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-10-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1046; 5558/0007:1048; 5558/0007:1047; 5558/0007:1053; 5558/0007:1052) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-09-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sklypus apjungti į vieną sklypą ir padalinti į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties daliai sklypų nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sklypai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1046; 5558/0007:1048; 5558/0007:1047; 5558/0007:1053; 5558/0007:1052) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2018-10-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1124, Priedas Nr. 2


2018-10-11

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:232) Kalotės k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-07-25 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu Nr.153 (reg. Nr. 003553000317) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0014:234)  Kalotės k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-16 įsakymas Nr. AV-1760.

Planavimo tikslai: Padalinti sklypą į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Suplanuoti teritorijas, skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.003553000317).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-10-18 d. iki 2018-10-31 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-445.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-10-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-10-10

Informacija apie priimtą galutinį sprendimą dėl SPAV privalomumo

Planavimo organizatorius - Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, savivaldybe@klaipedos-r.lt , /.

Plano pavadinimas - Žemės sklypų, esančių Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313, 5544/0007:314 detalusis planas.

Plano tikslas – patikslinti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (nustatyti leistiną pastatų aukštį iki 30 m, nustatyti užstatymo tūrio tankį pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose).

2018-10-04 Planavimo organizatoriaus raštu Nr.(5.1.42)-A5-4034 priėmė galutinį sprendimą dėl detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) privalomumo – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Pagrindiniai sprendimo priėmimo motyvai: 2018-07-26 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba raštu Nr. (3)-V3-1063(12.9) nurodė, kad planuojamoje teritorijoje nėra saugomų teritorijų, taip pat planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse nėra saugomų rūšių buveinių bei Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių neregistruota.

2018-07-30 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius raštu Nr. (9.38.-Kl)2Kl-928 nurodė, kad planuojamoje teritorijoje nėra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros vertybių, jų teritorijų ar apsaugos zonų, todėl išvados dėl SPAV privalomumo neteikė.

2018-08-03 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas raštu Nr. (3-11 14.3.8 E)2-33345 priėmė išvadą, kad atlikti SPAV neprivaloma, kadangi paviršiniam ir požeminiam vandeniui, aplinkos orui, dirvožemiui, žmonių sveikatai ir saugumui, aplinkos komponentų ir pasekmių jiems tarpusavio sąveikai nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių.

2018-08-07 Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (30.2)-A4(e)-539 – priėmė išvadą, kad detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.

2018-09-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija raštu Nr.(5.1.42)-A5-3788 pateikė išvadą, kad pastabų ir pasiūlymų SPAV atrankos dokumentui neturi.

Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir detaliojo plano SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti organizatoriaus interneto svetainėje (/).


2018-10-08

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5518/0001:172), esančio Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Žemgulių k. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Rengėjas: UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui, pastabų pateikimui: tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2018-10-09 iki 2018-10-22 imtinai.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2018-10-23, 9.00 val., projekto rengėjo patalpose, adresu Universiteto al. 19 (4-as aušktas).


2018-10-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1029) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-05-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1195 (reg. Nr. 003553005282), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: Antano Žiliaus MB.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. spalio 05 d. iki 2018 m. spalio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. spalio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:1029) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-10-03

Pradedama rengti teritorijos Gargždų miesto vakarinėje dalyje prie Klaipėdos kelio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo 27 posėdžio 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 290, korektūra žemės sklype Klaipėdos g. 39, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (detaliajame plane pažymėtas Nr. 2).

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos Gargždų miesto vakarinėje dalyje prie Klaipėdos kelio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo 27 posėdžio 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 290, korektūra žemės sklype Klaipėdos g. 39, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (detaliajame plane pažymėtas Nr. 2).

Planavimo tikslai - nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų.

Planavimo uždaviniai - nustatyti detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, vykdyti institicijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Planuojamos teritorijos plotas - 0,3250 ha.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. AV-1802 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025, faks. (8 46) 472 005; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius - UAB ”Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; tel./faks. (8 46) 470 480; el. paštas info@trevena.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 14:22:21
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102