Liepa - Old.klaipedos-r.lt

Liepa
2019 LIEPOS MĖN.  

2019-07-24

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja priėmusi sprendimą pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Simuva“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-28p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Simuva“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2019-07-17 prašymas Nr. 190.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-08-06 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-08-06.

Sprendimas dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-08-09.


 2019-07-24 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų  kadastro Nr. 5558/0013:684 ir 5558/0013:685 Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio 2004-04-29 sprendimu Nr. T11-122 (registro Nr. 003553000501) patvirtinto detaliojo plano sprendinius 

Planuojamos teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5558/0013:684 ir 5558/0013:685) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 2 ir Europos g. 3. 

Detaliojo planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r., tel.: 8 46 473060, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Detaliojo planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys N. I. ir A. I., V. B. ir L. B. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“, Neužmirštuolių g. 1-9, LT-04124 Vilnius, tel.: 8 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. AV-1305.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančiu teritorijų planavimo dokumentu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą prie sklypų kad. Nr. 5558/0013:684 ir 5558/0013:685. 

SPAV (PAV) procedūros: nesant teisės aktais nustatytų kriterijų, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros neatliekamos.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-16-279), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (310 kabinete) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. ir Sendvario seniūnijoje adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen, Klaipėdos r. sav.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. (susipažinimo su parengtu projektu pabaigos) planavimo organizatoriui ar plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar jo viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-07-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:137) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-252 (reg. Nr. 003553001004), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: L. A. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. liepos 26 d. iki 2019 m. rugpjūčio 08 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. rugpjūčio 08 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:137) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2019-07-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:610)  Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-5 (reg. Nr. 003553000618) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:610) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.2081 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: L. Ž., G. Ž.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-04 įsakymas Nr. AV-1159 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:610) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-07-31 iki 2019-08-13 imtinai informacinėje Klaipėdos rajono savivaldybės sistemoje /, plano rengėjo patalpose – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, PV S. Kazlauskienė, tel. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-317.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-08-13) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-07-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:243) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2013-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2109 (reg. Nr. 003553005087) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0004:243) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 0.6115 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: R. R.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-09 įsakymas Nr. AV-925 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:243) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. Detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: sujungti detaliuoju planu suplanuotus sklypus. Sklypui nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos. Esant poreikiui suplanuoti sklypą skirtą susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-07-31 iki 2019-08-13 imtinai informacinėje Klaipėdos rajono savivaldybės sistemoje /, plano rengėjo patalpose – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, PV S. Kazlauskienė, tel. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-314.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-08-13) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-07-23

DĖL 2018-10-01 ĮSAKYMO NR. AV-2132 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:540) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-10-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, padalinti į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, vienam iš sklypų nustatyti du naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos. Kitam sklypui susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statyba. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-18 įsakymas „DĖL 2018-10-01 ĮSAKYMO NR. AV-2132 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:540) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1

2. 2019-07-19 Nr. AS-966 „Papildomas susitarimas prie 2018-10-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. AS-1132“, priedas Nr. 2


2019-07-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Slengių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0007:444) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – P. U. (duomenys nuasmeninti).

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. liepos 22 d. iki 2019 m. rugpjūčio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-07-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0007:148) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-07-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prie esamo žemės sklypo prijungti laisvos valstybinės žemės plotą. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0007:148) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-07-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-958, Priedas Nr. 2 


2019-07-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:237) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-07-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:237) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-07-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-959, Priedas Nr. 2


2019-07-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:489; 5558/0007:485; 5558/0007:484; 5558/0007:487) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-07-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti esamus detaliuoju planu suplanuotus sklypus Nr. 14, 15 ir 19 (kad. Nr. 5558/0007:489, 5558/0007:485, 5558/0007:484) į sklypą, padalinti į sklypus. Nustatyti žemės sklypų naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esamam kitos paskirties žemės sklypui (detaliuoju planu suplanuotas sklypas Nr. 17, kad Nr. 5558/0007:487), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:489; 5558/0007:485; 5558/0007:484; 5558/0007:487) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2019-07-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-951, Priedas Nr. 2 


2019-07-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilai, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:182) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – M. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. liepos 19 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-07-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Mickų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0010:432) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – A. G. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. liepos 19 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-07-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:711) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2009-07-09  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-798 (reg. Nr. 003552002292) keitimo detaliuoju planu.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                  

Planavimo iniciatorius: V. J.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. liepos 19 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:711) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-07-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:592; 5558/0007:590) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-04-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-127 (reg. Nr. 003553000874) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: A. P.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. liepos 19 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:592; 5558/0007:590) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-07-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731) DAUPARŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-06-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5510/0005:729; 5510/0005:730 ) į vieną ir padalyti į sklypus, žemės sklypą (kad. Nr. 5510/0005:731) padalinti į sklypus, daliai žemių pakeisti paskirtį: iš Žemės ūkio į Kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731) DAUPARŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-06-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-894, Priedas Nr. 2


2019-07-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1473; 5558/0005:1474; 5558/0005:1475; 5558/0005:1476; 5558/0005:1477; 5558/0005:1522; 5558/0005:1529) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-02-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti statybos ribas ir statybos zonas, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1473; 5558/0005:1474; 5558/0005:1475; 5558/0005:1476; 5558/0005:1477; 5558/0005:1522; 5558/0005:1529) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-04-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-526, Priedas Nr. 2


2019-07-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:298) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-06-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:298) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-07-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-896, Priedas Nr. 2


2019-07-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:105) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-05-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-159 (reg. Nr. 003553003355), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: A. L. (duomenys nuasmeninti)

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. liepos 17 d. iki 2019 m. liepos 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. liepos 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:105) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2019-07-05

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Grumblių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0003:208) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, skirtų rekreacinei veiklai .

 Planavimo organizatorius – E.R. (duomenys nuasmeninti).

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. liepos 11 d. iki 2019 m. liepos 24 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-07-05

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Grikšų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:141) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, skirtų rekreacinei veiklai..

 Planavimo organizatorius – I. M. (duomenys nuasmeninti).

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. liepos 11 d. iki 2019 m. liepos 24 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-07-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:681; 5523/0004:683) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2010-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-261 (reg. Nr. 003553002829) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: A. F.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. liepos 4 d. iki 2019 m. liepos 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. liepos 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:681; 5523/0004:683) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“,1 lapas.

 


2019-07-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:209; 5558/0007:192) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2002-10-03  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 175 (reg. Nr. 003553000334) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatoriai: A. K. ir A. K.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. liepos 4 d. iki 2019 m. liepos 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. liepos 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:209; 5558/0007:192) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“,1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 12:05:17
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102