2016 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. birželio mėn.

 

2016-06-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:684) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:685) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-06-17

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-17 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:684) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:685) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-06-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-733, Priedas Nr. 2

3. Planavimo darbų programa


2016-06-29

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kaspariškių kaime,  žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0007:357) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. birželio 30 d. iki 2016 m. liepos 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-06-29

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145, informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos rajono Pozingių II žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos apskr.., Kraipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pozingių k., bendras planuojamos teritorijos plotas apie 26,9 ha.

Planavimo pagrindas - 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos priimtas sprendimas Nr. S1-16 ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T11-143 dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo.

Planavimo organizatorius – UAB „Lemminkainen Lietuva“, įmonės kodas 122657512, Granito g. 4, LT-02241 Vilnius, el.p.vilnius@lemminkainen.com

Plano rengėjas - Juliaus Kličiaus individuali įmonė „Gelmių tyrimai“, įmonės kodas 123343112, Kaukų g. 37, LT-03223 Vilnius, el.p. gelmiu.tyrimai@gmail.com

Planavimo tikslas - suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos joje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

- pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr.5550/0001:309 (0,6112 ha) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (naudingųjų iškasenų teritorijos) Pozingių II žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies gavybai atviru kasiniu (karjeru), atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus. Žemės sklypų kad. Nr. 5550/0001:229, 5550/0001:196,5550/0001:121, 5550/0001:258, 5550/0001:255, 5550/0001:95, 5550/0001:187, 5550/0001:143, 5550/0001:171, 5550/0001:170, 5550/0001:343, 5550/0001:232, 5550/0001:344, 5550/0001:345, 5550/0001:227, 5550/0001:352, 5550/0001:351, 5550/0001:353, 5550/0001:78 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis yra pakeista Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-143;

- nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant į pertvarkomuose žemės sklypuose planuojamą vykdyti veiklą naudingų iškasenų gavybą atviru karjeru);

- įvertinti komunikacijų privedimo ar įrengimo galimybes;

- sudaryti sąlygas racionaliam ir saugiam gamtos išteklių naudojimui;

- užtikrinti susisiekimą ir žaliavos išvežimą, nebloginant vietinio kelių tinklo būklės;

- įvertinti naujai formuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravimą į esamą gamtinę aplinką;

- pritaikyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą, nustatyti darbų atlikimo tvarką;

- nustatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą baigus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą (užbaigus karjero rekultivavimą).

Plano rengimo preliminarus terminas – 2016 m. vasaris – 2016 m. liepa

Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama

Pozingių planavimo programa


2016-06-27

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5565/0001:629) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0001:629), esantis Pjaulių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 5,5480 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2016-05-25 įsakymas Nr. 12VĮ-651-(14.12.2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko sodybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, Tomas Žutautas.

Susipažinti su šiuo projektu ir teikti pasiūlymus dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistemoje www.zpdris.lt  paslaugos Nr. KPZP-21741, arba projekto rengėjo adresu, darbo dienomis (nuo 2016-06-28 iki 2016-07-13).


2016-06-27

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Žvirblių kaime,  žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0011:84) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. birželio 28 d. iki 2016 m. liepos 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-06-27 

„Informuojame apie pakeistą parengto žemės sklypo, kurių kadastriniai Nr. 5558/0005:196 ir Nr.5558/0005:197 Trušelių k. Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Detaliojo planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2016 m. liepos 15 d. iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016 m. liepos 29 d. iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2016 m. rugpjūčio 11 d. 16 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.“


2016-06-21

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Sauserių kaime,  žemės sklype (kadastro Nr. 5559/0001:49) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą; nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. birželio 22 d. iki 2016 m. liepos 7 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-06-21 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:946) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

   Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. birželio 22 d. iki 2016 m. liepos 7 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-06-21

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5528/0003:334) Mazūriškių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5528/0003:334), Mazūriškių k., Klaipėdos r.. Plotas 0.5000 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: 1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);  2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos kaimo turizmo reikmėms;  3. suplanuoti ūkininko sodybos vietą pagalbinių pastatų statybai, numatant vietą žemės ūkio technikos remontui; 4. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. birželio 22 d. iki 2016 m. liepos 07 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-07-07  10:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=9df7a8c0936d11e588dff30c28cc1b1e.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2016-06-20

Kviečiame nuo 2016 m. birželio 20 d. susipažinti su Dovilų miestelio bendrojo plano sprendiniais patikslintais viešosios procedūros metu (planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-78) . Konkretizuoti sprendiniai ir SPAV ataskaita viešinami Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Sprendinių grafinė dalis bus eksponuojama seniūnijos patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai). Susipažinti su sprendinių tekstine dalimi ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita galima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje bei seniūnijoje.

PLANO ORGANIZATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė − Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošauskienė, tel. (846) 47 30 60, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė – L. Janulienė, tel. (8 5) 278 84 33.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Dovilų miestelis, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Sprendiniai M 1:2000

Sprendiniai M 1:5000

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Viešo susirinkimo protokolas

 


2016-06-17

Informuojame, kad yra patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. AV-735 "Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengiamo Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano"


2016-06-15 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:685) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2016-06-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:685) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2016-06-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-696, Priedas Nr. 2

3. Plaanvimo darbų programa, Priedas Nr. 3


2016-06-14

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5544/0004:30) Dovilų mstl., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0004:30), Dovilų mstl. Klaipėdos r.. Plotas 0.9471 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių (gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių) statybos zoną.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2016 m. birželio 15 d. iki 2016 m. birželio 30 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2016-06-30  10:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=05010ef0e69111e5b485bd2978d02bf8. Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2016-06-10 

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5503/0009:36) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0009:36), esantis Juodikių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 4,9400 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2015-11-24 įsakymas Nr. 12VĮ-1374-(14.12.2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko sodybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, Tomas Žutautas.

Susipažinti su šiuo projektu ir teikti pasiūlymus dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistemoje www.zpdris.lt  paslaugos Nr. KPZP-13619, arba projekto rengėjo adresu, darbo dienomis (nuo 2016-06-14 iki 2016-06-29).


2016-06-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:365) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. birželio 10 d. iki 2016 m. birželio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. birželio 23 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-03 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:365) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-06-06 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:363; 5530/0005:385; 5530/0005:386) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. birželio 7 d. iki 2016 m. birželio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. birželio 20 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-03 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:363; 5530/0005:385; 5530/0005:386) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-06-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:893) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:894) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. birželio 7 d. iki 2016 m. birželio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. birželio 20 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-03 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:893) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:894) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-06-06 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5565/0003:0033) Kalviškių kaime Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.                                                   

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5565/0003:0033), Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kalviškių k. Plotas 1.7078 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; Suplanuoti kelių išdėstymą.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB "Geosmart" Šiltuės pl. 56-217 LT-94181 Klaipėda el. paštas: zilvinas.d@geosmart.lt  tel. 8 68303242

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių  galima nuo 2016-06-07 iki 2016-06-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=b5fe0ce0ff4511e5aec2aa392df6298e.  Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:UAB "Geosmart"  Šiltuės pl. 56-217 LT-94181 Klaipėda bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2016-06-23  09:00  UAB "Geosmart"  Šiltuės pl. 56-217 LT-94181 Klaipėda  metu. Telefonas pasiteiravimui:868303242.


2016-06-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:73) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. birželio 3 d. iki 2016 m. birželio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. birželio 16 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-01 įsakymas „DĖL PRITARIMO PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:73) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2016-06-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:684) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:685) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. birželio 3 d. iki 2016 m. birželio 16 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. birželio 16 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-01 įsakymas „DĖL PRITARIMO  PASIŪLYMUI“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „DĖL  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:684) IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:685) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 13:53:13
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102