2013 m. rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. rugsėjo mėn.


2013-09-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5552/0011:38) Dituvos k.,  Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano tikslas: padalinti sklyą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Numatoma gyvenamųjų namų ir jų priklausinių statyba. Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji . Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013-2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Dituvos k., Klaipėdos r., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2013-10-17 iki 2013-11-14 d. imtinai plano rengėjo patalpose - UAB "Project28", Rūko g.5-20, Klaipėdoje, informacija tel. 8 686 69258, el.paštas: project28@yahoo.com.  (toliau tekste DP rengėjas).

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-10-31 iki 2013-11-14 d. imtinai plano rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu bei planavimo organizatoriaus patalpose: adresu Pavasario g.24, Dituvos k., Klaipėdos raj. informacija tel. 8 616 01008.

Viešas susirinkimas numatomas 2012-11-15 d. 9.00 val. Pavasario g.24, Dituvos k., Klaipėdos raj. Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projektų sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – T UAB "Project28", Rūko g.5-20, Klaipėdoje, informacija tel. 8 686 69258, el.paštas: project28@yahoo.com.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-09-27

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo  projektas Klaipėdos raj. sav., Jurgių k. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –22.4000 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0004:48), esantis Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į dvidešimt penkis sklypus.

Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose –     P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2013-10-15. 


2013-09-27

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio adresu Gamyklos g.2A, Gargžduose, Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5530/0019:36, plotas-1,8024 ha, detalusis planas.

Planavimo tikslas: Nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, pakeisti galiojančio detaliojo plano (003553000585) sprendinius: nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: UAB „Litana ir Ko“,  Gamyklos g. 2A,  LT-96155  Gargždai, Tel.(46)455352, Faks. (46)455354; El.p.: info2@litana-group.com; www.litana-group.com

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Litana ir Ko“,  Gamyklos g. 2A,  LT-96155  Gargždai, Tel.(46)455352, Faks. (46)455354; El.p.: info2@litana-group.com; www.litana-group.com

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka (keturiais etapais).

Preliminarus detaliojo plano parengimo terminas -2014m. III ketvirtis.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiamos raštu planavimo organizatoriui.


2013-09-27

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 5568/0011:311 ir 5568/0011:310, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T11-486 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, J. K. Chodkevičiaus g. 10-423, Kretinga, tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt . Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2013-10-15 iki 2013-11-12 imtinai. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-10-28 iki 2013-11-12. Viešas susirinkimas numatomas 2013-11-13 13.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-09-26

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - 0.8800 ha žemės sklypas (kad. Nr.5558/0003:128), esantis Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas -– UAB „Inžinerija LT“  Tilžės g. 60, 312 kab., Klaipėda, tel. 867020356 , el. paštas: topelektra@gmail.com

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Tilžės  g. 60, Klaipėda nuo 2013-09-26d. iki 2013-10-10 d. jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 867020356.


2013-09-25

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0002:396), esančio Triušių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. II ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-10-14 iki 2013-11-12 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-10-25 iki 2013-11-12 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-11-12 11:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-09-25

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0003:400), esančio Sarčių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. II ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-10-14 iki 2013-11-12 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-10-25 iki 2013-11-12 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-11-12 10:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-09-25

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų grupės (kad. Nr. 5513/0022:39, Nr. 5513/0022:40, Nr. 5513/0022:41, Nr. 5513/0022:42, Nr. 5513/0022:43) Klišių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano projektą.

Detaliojo planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel. Nr.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. I ketvirčio.

Suinteresuoti asmenys detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Jei pageidavimai, pretenzijos dėl rengiamo ar parengto detaliojo plano projekto yra atmetami, tai šiuos priimtus sprendimus galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-09-25

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:97), esančio Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. II ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-10-14 iki 2013-11-12 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-10-25 iki 2013-11-12 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-11-12 09:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-09-24

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5552/0011:38) Dituvos k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai: padalinti sklyą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB "Project28", Rūko g.5-20, Klaipėdoje, informacija tel. 8 686 69258, el.paštas: project28@yahoo.com.


2013-09-24

Informuojame, kad patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtas žemės sklypo (kad. nr. 5523/0002:922) Gindulių k., Klaipėdos r. sav., 0,2842 ha detaliojo plano projektas.

Planavimo tikslas - pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553003122) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti užstatymo tankumą ir intensyvumą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Plano rengėjas - UAB „Statybų projektų sprendimai“, Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėda, tel. (8-46) 219309, el. paštas: nomeda@statybuprojektai.lt.

Su projektu galima susipažinti nuo 2013 09 25- iki 2013 11 08. Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2013 10 09 iki 2013 11 08, viešas susirinkimas numatomas 2013 11 11 d. 09 val. projekto rengėjo patalpose, anksčiau minėtu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui UAB „Statybos projektų sprendimai“ nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.


2013-09-23

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Trušelių k., kadastro Nr.5558/0005:299, Nr.5558/0005:1260, Nr.5558/0005:1952, Nr.5558/0005:1954, Nr.5558/0005:823, Nr.5558/0005:1951, Nr.5558/0005:1953, Nr.5558/0005:1955 detalusis planas.

Tikslas - pakeisti galiojančio žemės sklypo detaliojo plano (reg. Nr.003553004128) sprendinius: užstatymo tankumą ir intensyvumą, keisti sklypų ribas, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fiziniis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. spalio 10 d. iki2013m. lapkričio 7 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. spalio 24 d. iki2013m. lapkričio 7 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. lapkričio 8 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-23

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris - Nr.5510/0004:186, esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., detalusis planas.

Planavimo tikslai - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. II ketvirčio.

Pranešame apie žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris Nr.5510/0004:186, esančio Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., parengto detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-10-14, o vieša ekspozicija vyks nuo 2013-10-25 iki 2013-11-11 imtinai darbo dienomis Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r.

Projekto viešas svarstymas vyks 2013-11-12  10 val. taip pat Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu  Nr. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2013-09-23

Informuojame  dėl rengiamos teritorijos, esančios Klaipėdos r. sav. Klausmylių vs., Sendvario sen., kadastro Nr.5523/0009:154 0,8792 ha, Gindulių k.v. detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. Klaipėdos r.sav. Tarybos sprendimas 2013-08-29 Nr. T11-446:

1. Tvirtinti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:154), esančio Klausmylių vs., Sendvario seniūnijoje detaliojo plano koncepciją (planavimo tikslai - žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdai - komercinės paskirties objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžiai - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalinimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas).

2. Sprendimas gali būti skundžiamas LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Rengėjas - G. Vaupšo projektavimo firma, Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969.


2013-09-23

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų, esančių Kvietinių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2013-08-29 sprendimu Nr.T11-447 patvirtinta koncepcija. Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5538/0015:480) į sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti su sklypu (kad. Nr. 5538/0015:283), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. 

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Su parengtu projektu bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2013-10-07 iki 2013 -11-04. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-21 iki 2013 -11-04, viešas susirinkimas numatomas lapkričio 05 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui.   Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-09-23

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5510/0004:514) Jonušų k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 0035530001143) sprendinius: padalyti į sklypus, pakeisti vieno iš jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš kitos paskirties į žemės ūkio, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013-2014 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

 


2013-09-20

Pranešimas apie strateginį pasekmių aplinkai vertinimą 

Vadovaujantis 2011-10-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. AV-2166 ir Nr. AV-2167  rengiami Vėžaičių ir Kretingalės miestelių bendrieji planai.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Alina Grigaitytė - Dromantienė, tel. (846) 47 30 60, el. paštas alina.grigaityte@klaipedos-r.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika”, A.Goštauto g. 8, Vilnius, projekto vadovė Daiva  Rokienė,  tel. (8 5) 23 12 455, el. paštas: daivar@urbanistika.lt, internetinio tinklalapio adresas www.urbanistika.lt.

Informuojame, kad atlikti Vėžaičių ir Kretingalės miestelių bendrųjų planų koncepcijos strateginiai pasekmių aplinkai vertinimai (SPAV).

Su parengtomis miestelių koncepcijomis ir SPAV ataskaitomis visuomenė gali susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai  ir savivaldybės interneto puslapyje nuo 2013-09-24 iki 2013-10-21. Viešas susirinkimas įvyks 2013-10-22  11 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl miestelių koncepcijų ir SPAV ataskaitų pateikiami planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.


2013-09-19

Rengiamas sklypo formavimo- pertvarkymo projektas Dargužių k. kaime , Kretingalės sen., Klaipėdos  rajono savivaldybėje. Sklypo   adresas ir plotas : Dargužių k. Kretingalės sen., Klaipėdos  rajono savivaldybė. Sklypo plotas- 5,0066 ha, sklypo kadastrinis  Nr 5528/0004:124

Numatomas žemės sklypo pertvarkymo  būdas –padalinti  žemės sklypą į du sklypus.

Plano organizatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas :VĮ Valstybės žemės fondas , Klaipėdos filialas, S.Šimkaus g. 19 ,Klaipėda, telef. 868553780 ,861122640 el.p. geodezistas@gmail.com

Susipažinimas su projektu -   VĮ  VŽF Klaipėdos filialo patalpose, S.Šimkaus g. 19 ,  Klaipėda nuo 2013-10-07- 30  iki 2013-10-18  asmeniškai   susitarus su projekto rengėju.


2013-09-19

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – 2.9499 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kad. Nr. 5510/0003:45 ir 5510/0003:0079), esantis Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Iš dviejų sklypų suformuoti penkis atskirus sklypus.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkai:

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m., tel. +370(46)470426, mob.860588333.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m., nuo 2013 10 03 iki 2013 10 17.


2013-09-19

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:446) Triušių kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, plotas – 3,0054 ha.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Nuo 2013 m. spalio 4 d. iki 2013 m. spalio 17 d. kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas UAB „TOPOKADMA“ patalpose, adresu: Klaipėdos g. 17A, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 612 10948.

Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB „TOPOKADMA“, Klaipėdos g. 17A, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 612 10948, el. paštas topokadma@gmail.com


2013-09-19

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Juodžemių g. 25, Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą pastatams (gyvenamasis namas 1A1p – unikalus Nr. 5597-1010-7012, tvartas 2I1p – unikalus Nr. 5597-1010-7023, kiti statiniai (inžineriniai – kiemo statiniai, unikalus Nr. 5597-1010-7056) eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo 2013 m. spalio 4 d. iki 2013 m. spalio 17 d. kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas UAB „TOPOKADMA“ patalpose, adresu: Klaipėdos g. 17A, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 612 10948.

Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB „TOPOKADMA“, Klaipėdos g. 17A, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 612 10948, el. paštas topokadma@gmail.com


2013-09-19

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav.: kad.Nr.5510/0005:665, plotas - 0,9664ha.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): iki 2014m. liepos mėn.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – IĮ „Archisima“ (Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., tel. 8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt).


2013-09-16

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (sklype 5503/0005:0064). Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5503/0005:0064), esantis Kantvainių kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos rajone . Žemės sklypo plotas – 1,3018  ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.  

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas, Klaipėda specialistas Kęstutis Simutis mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu ir aplinkos poveikio vertinimo ataskaita galite nuo 2013-09-30  iki 2013-10-11  asmeniškai susitarę, telefonas 861122640.


2013-09-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Laugalių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5510/0005:1168) detalusis planas, numatantis pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei degalinių ir autoservisų statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto derinimas, viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Gargždų projektas“, Klaipėdos g. 20, Gargždai, tel. 8 687 66629, el. paštas garprojektas@gmail.com.

Projekto rengimo terminas – 2013 m-2014 m.

Apie detaliojo plano rengimo baigiamąjį etapą bus informuojama atskirai. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui planavimo organizatoriaus vardu aukščiau paminėtu adresu per visą dokumento rengimo laikotarpį.


2013-09-16

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Šlapšilės k., (kad.Nr.5510/0005:687), Klaipėdos rajone detalųjį planą. Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo. Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.  Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013-2014 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-08-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-487 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-02 d. iki 2013-10-29 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-10-16 d. iki 2013-10-29 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-30 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai


2013-09-16

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - 1.9800 ha žemės sklypas (kad. Nr.5505/0002:10), esantis Baičių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų, skirtų kaimo turizmui plėtoti, statybai.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu:Blušių g.11, Klaipėda nuo 2013-09-23d. iki 2013-10-05d. jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-09-16

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - 0.0597 ha žemės sklypas (kad.Nr.5552/0012:429), esantis Pastotės g. 24, Žiaukų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. ir 0.0616 ha žemės sklypas (kad. Nr.5552/0012:430), esantis Pastotės g. 22, Žiaukų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą.

Planavimo organizatorius - žemės sklypų savininkė

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu:Blušių g.11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2013-09-23d. iki 2013-10-05d. jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-09-16

Informuojame, apie bendrąja tvarka parengtą Klaipėdos r., sav., Kretingalės sen., Peskojų k., sklypo (kad. Nr. 5535/0005:194) detalųjį planą. Klaipėdos raj. savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimu Nr. T11-443 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Planavimo pagrindas - 2013-04-12 Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytas detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. Ar.9-109. Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, padalijimas į sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su šio detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-10-03 iki 2012-10-30 Kretingalės seniūnijoje arba projekto rengėjo UAB „Georaimonda" patalpose, adresu Vytauto pr. 43A, Kaune. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-10-17 iki 2013-10-30  Kretingalės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas aptarimas vyks 2013-10-31 11 val. Kretingalės seniūnijos patalpose, adresu  Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Georaimonda", Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.


2013-09-16

Informuojame, apie bendrąja tvarka parengtą Klaipėdos r., sav., Kretingalės sen., Peskojų k., sklypo (kad. Nr. 5535/0005:182) detalųjį planą. Klaipėdos raj. savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimu Nr. T11-442 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Planavimo pagrindas - 2013-04-12 Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus pasirašytas detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. Ar.9-108. Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių pastatų statybos, padalijimas į sklypus,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Susipažinti su šio detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2013-10-03 iki 2012-10-30 Kretingalės seniūnijoje arba projekto rengėjo UAB „Georaimonda" patalpose, adresu Vytauto pr. 43A, Kaune. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013-10-17 iki 2013-10-30  Kretingalės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas aptarimas vyks 2013-10-31 10 val. Kretingalės seniūnijos patalpose, adresu  Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių galite siųsti detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu arba pateikti viešo susirinkimo dieną iki viešo aptarimo pabaigos. Detaliojo plano organizatorius – fizinis asmuo Detaliojo plano rengėjas - UAB „Georaimonda", Vytauto pr. 43A, Kaunas, tel. 860545942.


2013-09-13

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Geonetas“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:494, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2013 m. spalio 11 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 09 13 iki 2013 10 11.


2013-09-13

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Geonetas“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0003:493, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Pipirų kaime specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2013 m. spalio 11 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 09 13 iki 2013 10 11.


2013-09-13

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5689 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5513/0020:177), esantis Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus (vienas sklypas - žemės ūkio paskirties, kitas – kitos paskirties).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė (kvalif.paž. nr. 2R-FP-671), adresas Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, 91229, el. P.: dovilevtk@gmail.com; tel.: 8-600-36342.

Su parengtu projektu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A-40, Klaipėda, LT91229 darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 09 13 iki 2013 10 11.


2013-09-12

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5528/0004:404 Girkalių k.v., esančio Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – UAB „LITECTUS“, J.Balčikonio g. 3, Vilnius, tel. +370-612-31413.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. +370-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T11-488 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. spalio 28 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. spalio 17 d. iki spalio 28 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 spalio 29 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-09-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:141), esančio Maciuičių kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel./faks. (8 46) 470940, email.: paulius@hsprojektai.lt. Projekto vadovas Paulius Daunys (atestato Nr. A 1843).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 I ketvirčio.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:141), esančio Maciuičių kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2013 08 29 patvirtinta detaliojo plano koncepcija sprendimu Nr. T11-497 ir su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 09 30 iki 2013 10 25 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 10 14 iki 2013 10 25 detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Viešas susirinkimas vyks 2013 10 28 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo suteikiama telefonu 8 601 94244 arba email.: paulius@hsprojektai.lt.

Pastabas ir siūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šernų kaime, Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą (apie 1,0000 ha ploto), nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį – kitos paskirties, naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos, pobūdį – administracinių pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.

Planavimo organizatorius – VĮ „Kretingos miškų urėdija“, Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga, tel. 8 445 51550.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel./faks. (8 46) 470940, email.: paulius@hsprojektai.lt. Projekto vadovas Paulius Daunys (atestato Nr. A 1843).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 I ketvirčio.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo, esančio Šernų kaime, Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2013 08 29 patvirtinta detaliojo plano koncepcija sprendimu Nr. T11-496 ir su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 09 30 iki 2013 10 25 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 10 14 iki 2013 10 25 detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Viešas susirinkimas vyks 2013 10 28 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo suteikiama telefonu 8 601 94244 arba email.: paulius@hsprojektai.lt.

Pastabas ir siūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-12

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:47), esančio Poškų kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Planavimo organizatorius – UAB „Šilutės automobilių keliai“, Žemaičių Naumiesčio g. 2, LT-99168 Šilutė, tel. 8 (441) 51460.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel./faks. (8 46) 470940, email.: paulius@hsprojektai.lt. Projekto vadovas Paulius Daunys (atestato Nr. A 1843).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 I ketvirčio.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:47), esančio Poškų kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2013 08 29 patvirtinta detaliojo plano koncepcija sprendimu Nr. T11-492 ir su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 09 30 iki 2013 10 25 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 10 14 iki 2013 10 25 detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Viešas susirinkimas vyks 2013 10 28 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo suteikiama telefonu 8 601 94244 arba email.: paulius@hsprojektai.lt.

Pastabas ir siūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-12

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0004:297), esančio Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Dargužių k. Šaltinio g. 12, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB “ALMONTUS”, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-655 50886, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai parinkti bus galima susipažinti nuo 2013-09-16 iki 2013-09-30 UAB „ALMONTUS“ buveinės patalpose.


2013-09-12

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimu Nr. T11-495 patvirtinta rengiamo 2,1016 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0004:100), esančio Greičiūnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslaspakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: kartografiniaisaulius@gmail.com

Susipažinti su projektu galima nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. spalio 25 d. darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „Kartografiniai projektai“, patalpose, adresu: Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 m. spalio 14 d. iki 2013 m. spalio 25 d., UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013 m. spalio 29 d. 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-12

Informuojame, kad priimtas sprendimas pradėti rengti žemės sklypo Rokų k. Priekulės sen.,  Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5552/0003:289) detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Kontaktinis asmuo Vaidas Martinkus 861521741


2013-09-12

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0002:310), esančio Gvildžių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-10-01 iki 2013-10-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-15 iki 2013-10-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-30 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-09-12

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5558/0007:1178, Nr. 5558/0007:1179), esančio Tulpininkų g. 2 ir Tulpininkų g. 4, Klipščių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. 003553003160) sprendinius: nekeičiant pagrindinės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-10-01 iki 2013-10-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-15 iki 2013-10-29 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-30 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-09-12

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – žemės sklypas, esantis Šalpės g. 9, Mataičių k., Judrėnų sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: valstybinės žemės sklypo formavimas prie pastato(ų).

Planavimo organizatorius – pastato savininkė 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614.


2013-09-10

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Dovilų mstl, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos g. 14., Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5544/0004:____, plotas 0.1893 ha.

Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypa esamiems pastatams.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo 2013 m. rugsėjo 12 d. iki 2013 m. rugsėjo 26 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma.

Telefonas pasiteirauti: 867639661.


2013-09-10

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0003:179, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Rokų k., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Suformuoti infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų koridorių.

Planavimo organizatoriai: fizinis asmuo

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimu Nr. T11-485.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2013 m. spalio 18 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013 m. spalio 07 d. iki spalio 18 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas spalio 18 dieną, 15.00 val. Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. spalio 18 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-10

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0003:180, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Rokų k., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Suformuoti infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų koridorių.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimu Nr. T11-448.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2013 m. spalio 18 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 – 314, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013 m. spalio 07 d. iki spalio 18 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas numatomas spalio 18 dieną, 16.00 val. Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki 2013 m. spalio 18 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0004:172, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Voveriškių k., detalusis planas.

Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 – 314, Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas – 2014 m. II ketvirtis. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


2013-09-10

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – 0,3000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas esantis: Pušyno gatvėje Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Suformuoti valstybinės žemės sklypa pastatams (veršidė 1Ž1p- unikalus Nr.5595-0003-4013, arklidė 2Ž1p- unikalus Nr.5595-0003-4024) eksploatuoti

Planavimo organizatoriai - pastatų savininkė

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m., tel. +370(46)470426, mob.860588333.  

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Geosmart, Šilutės pl. 56-217, Klaipėdos m.,


2013-09-10

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Dvylių g.2 Dvylių k., Veiviržėnų sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.3445 hakitos paskirties žemės sklypas ( Gyvenamosios teritorijos) (Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai) (kad. Nr. 5550/0005), esantis Dvylių g.2A ., Dvylių k. Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės žemės sklypą prie pastato – gyvenamojo namo ( unikalus Nr. 5590-5000-6012), pastato – tvarto ( unikalus Nr. 5590-5000-6023), pastato – malkinės ( unikalus Nr. 5590-5000-6034), pastato – daržinės ( unikalus Nr. 5590-5000-6045), kitų statinių (inžineriniai) – kiemo statinių (unikalus Nr.5590-5000-6056).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 , Gargždai . nuo 2013-09-23 iki 2013-10-04.


2013-09-10

Informuojame apie žemės sklypo (Nr. 5535/0004:514), esančio Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimą ir apie parengtą detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas: (8 46) 412418, (8 698) 08831, el.paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planavimo tikslas - padalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimu Nr.T11-498.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-09-30, o vieša ekspozicija vyks nuo 2013-10-11 iki 2013-10-25 imtinai darbo dienomis Kretingalės seniūnijoje Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r. 

Projekto viešas svarstymas vyks 2013-10-28  10 val. taip pat Kretingalės seniūnijoje Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r.

Informaciją dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikia projekto vadovas Rolandas Aušra, tel. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


2013-09-09

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T11-490 patvirtinta žemės sklypo Laugalių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5510/0005:216, detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su minėta koncepcija galima detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statinius, atitinkančius žemės naudojimo būdus ir pobūdžius.

Skelbiamas parengto žemės sklypo Laugalių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5510/0005:216 detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija numatomi Dauparų-Kvietinių seniūnijoje I aukšte, Žemaitės g. 10, Gargždai. Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo2013 m. rugsėjo 26 d. iki2013 m. spalio 24 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo2013 m. spalio 10 d. iki2013 m. spalio 24 d. Viešas susirinkimas numatomas2013 m. spalio 25 d. 15.00 val., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje I aukšte, Žemaitės g. 10, Gargždai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123-45, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galite teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.


2013-09-09

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Žiedo g. 8, Sudmantų k., (kad.Nr.5530/0001:23), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 m I ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – architektė Inga Lapinskienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. (21.36)-G20-289-45, tel. 8 618 72901, el. paštas: ingosprojektai@gmail.com

Taip pat skelbiamas parengto žemės sklypo Žiedo g. 8, Sudmantų k., Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-09-23 d. iki 2013-10-18 d. imtinai pas plano rengėją iš anksto suderinus laiką.                                 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-07 d. iki 2013-10-18 d. imtinai Žiedo g. 8, Sudmantų k., Klaipėdos r. sav. Viešas susirinkimas numatomas 2013-10-21 d. 10.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-05

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. 5545/0003:521 ir 5545/0003:522 detalusis planas.

Planavimo tikslas- nekeičiant žemės sklypų paskirties padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo

Detaliojo planorengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės žemės sklypo detaliojoplanoprojekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. rugsėjo 23 d. iki 2013m. spalio 18 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013m. spalio 07 d. iki 2013m. spalio 18 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2013m. spalio 21 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymusdėlprojekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir/ar projekto rengėjui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-09-05

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo P.Cvirkos g.10/Jūratės g.4, Gargždų m.,  Klaipėdos rajone (kad. Nr. 5520/0013:153,   0.1544ha), detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas - pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.003553000196) sprendinius: pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius- UAB „Galiposta“, adresas: Alyvų g.27, Gargždai, tel: +370 698 75156.

Planavimo dokumento rengėjas – UAB „Restitas“, Taikos pr.24, Klaipėda, tel.: 8 46 383442, info@restitas.lt, PV Ingrida Kiminiutė (kv.at. A1080).

Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos2013 m. gegužės mėn.30 d. sprendimu Nr. T11-314 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. rugsėjo 24 d. iki 2013m. spalio 21 d. UAB “Restitas” patalpose, Taikos 24, IV aukštas, tel. 380494; Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. spalio 8 d. iki 2013m. spalio 21 d. Imtinai,  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks 2013m. spalio 21 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-09-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:144 Dauparų k.v.), esančio Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – panaikinti nekilnojamojo turto registre įregistruotą gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zoną, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013 III ketv. - 2014 II ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: +370-612-31413.


2013-09-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:141 Lėbartų k.v.), esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012 IV ketv. - 2013 II ketv.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, Klaipėda, www.danesprojektai.lt, el. paštas info@danesprojektai.lt, tel.: 8-674-00333.


2013-09-04

Informuojame, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ,,Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka pradedamas rengti žemės sklypo planas, adresu Aušros g. 28A, Gargždų m., prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2013 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. AV – 1428.

Žemės sklypo plano organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Tel.492451, el. paštas ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padidinti ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kad. Nr. 5520/0006:70) Aušros g. 28A, Gargždų m.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB ,,Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab.,Klaipėda, tel. 8-646-82468.


2013-09-04

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5528/0001:582 Girkalių k.v., esančio Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. 

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. rugsėjo 23 d. iki2013 m. spalio 18 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. spalio 07 d. iki spalio 18 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 spalio 21 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-09-04

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Radailių k., kadastro Nr.5558/0002:527 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553001246) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. rugsėjo 27 d. iki2013m. spalio 24 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. spalio 11 d. iki2013m. spalio 24 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. spalio 25 d.. 11 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-09-04

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Radailių k., kadastro Nr.5558/0002:665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 694,695, 696, 690, 691, 692, 693, 699, 701, 702, 703, 700   detalusis planas, turintis tikslą pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553001485) sprendinius: nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, keisti sklypų ribas, užstatymo tankumą ir intensyvumą.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – UAB „Deholda“, adresas: Laisvės al. 85-4, Kaunas, tel. 8 698 75057.

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. rugsėjo 27 d. iki2013m. spalio 24 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. spalio 11 d. iki2013m. spalio 24 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. spalio 25 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


2013-09-03

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 16,2152 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0012:293), esantis Antkalnio k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės sklypą į tris sklypus (du sklypai Stepono Beržanskio, vienas Lietuvos Respublikos vardu).

Projekto organizatorius – dalies sklypo savininkas 

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 6354953, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2013-09-18  iki 2012-10-02.


2013-09-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5510/0005:687) Šlapšilės k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-09-02

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą  Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į tris sklypus, nekeičiant paskirties. Sklypo kadastrinis Nr. 555800020269.

Planavimo organizatoriai  – fizniai asmenys

Nuo2013 m. rugsėjo  mėn. 9  d. iki2013 m. rugsėjo 20 d. kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo  patalpose, adresu:  Baltijos pr. 123-1,  Klaipėda.

Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas. Tel. 846 466257, arvydo@takas.lt.


2013-09-02

Informuojame, kad pradedamas rengti Detalusis planas Rimkų k., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5544/0002:337, plotas – 1,2800 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengimo terminas:2013 m.–2016 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka, viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas – bus informuota papildomai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Archko”. Adresas: Turgaus A.27, Klaipėda. tel. 8686 06110, 8670 02059.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 13:16:37
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102