2016 m. sausio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2016 m. sausio mėn.

2016-01-29 

„Pranešame apie parengto žemės sklypo kurio kadastrinis Nr.5523/0007:165, Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2016 m. vasario 17 d. iki 2016 m. kovo 18 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016 m. kovo 4 d. iki 2016 m. kovo 18 d. detaliojo plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Birutės g. 22-316, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2016 m. kovo 18 d. 17 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriaus įgaliotam asmeniui adresu: UAB „A22“, Birutės g. 22-316, 91187 Klaipėda. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.“


2016-01-29

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gobergiškės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0003:636) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. vasario 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-01-25 

Informuojame, kad skelbimuose rengiant žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:488) Didlaukių g. 8, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalaus plano viešinimo procedūras įsivėlė techninė klaida vietoj rengėjo Vaidas Martinkus dirbantis pagal individualios veiklos vydymo pažymą Nr. (076465) adresas Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel. :861521741, buvo nortydtas UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741. uabges@gmail.com. Projekto vadovas liko nepasikeitęs – Vaidas Martinkus.


2016-01-25

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS. Sprendimo projektas "Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" 2016 sausio 19 d. Nr. 1-16


2016-01-21 

Informuojame , kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr.5544/0001:385 ) Lėbartų k. Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas , numatantis pakeisti 2010-03-25 Klaipėdos rajono savivaldybės  tarybos sprendimu  Nr. T11-163 (reg. 003553002684 patvirtinto detaliojo plano sprendinius

Detaliojo plano organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r.sav.

Planavimo iniciatoriai:  fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Sodybų projektai“, kodas 163709293 Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT96135 tel. 8- (46)- 47-33-60. Teritorijų detaliojo plano vadovas Oleg Osnač  Kvalifikacijos atestatas  Nr. A 1654 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-10-08 , Nr.AV-2043

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis , rengimo ir baigiamasis etapai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu iki dokumento viešinimo procedūros pabaigos, detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui : UAB „Sodybų projektai“,  Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT96135,  tel. 8- 614 98750


2016-01-21

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d.įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypo, esančio Pamarių g. 3A, Priekulės mieste,  Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti,remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2014-05-23 d.įsakymu Nr.AV-1205. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Projekto rengimo tikslas - suformuoti žemės sklypą nuosavybės teise valdomiems pastatams (gyvenamas namas - unikalus Nr. 5585-0000-4010, ūkinis pastatas - unikalus Nr.4400-2428-3229), esantiems Pamarių g. 3A, Priekulės mieste, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. Tel.(846) 492451, 865022400.

Projekto iniciatoriai - fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g.11,Klaipėda.Tel.861284194; el.paštas p.galinskiene@gmail.com

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2016-01-25 iki 2016-02-06 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.


2016-01-21

2016-01-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-24 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:30) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2001-06-28  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 13 posėdžio sprendimu Nr. 280 (reg. Nr. 003553000233) patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), koregavimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2016-01-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-22 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2672, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-13 įsakymas Nr. AV-47 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:30) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2016-01-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-24, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa, priedas Nr. 4


2016-01-19

Pradedamas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas adresu: Klaipėdos r.sav.,Sendvario sen.,Gindulių k.,Liepų g.11(kad.Nr.5523/0002:11),plotas -0.2503

Projekto rengimo tikslas – padalyti kitos paskirties žemės sklypą į du žemės sklypus.

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius- fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai"  Taikos pr.Nr.24, Klaipėda. Tel. Nr. 8 (46) 383474 el.paštas info@tyrinejimai.lt


2016-01-15 

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 21 dienos nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka pradedami rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Palangos g. 26/Saulažolių g. 24, Gargždų mieste.

Žemės sklypo planas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. AV-1924.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – rengti žemės sklypo planą, padidinat ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kad. Nr. 5520/0001:145) Palangos gatvėje 26, Gargždų mieste.

Žemės sklypų planų rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05.

Iniciatorius – fizinis asmuo.

Žemės sklypų planų rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, LT – 92125, Klaipėda, Tel.: (846)493322.

 


2016-01-15

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:629) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, numatant rekreacinę veiklą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2016 m. sausio 18 d. iki 2016 m. sausio 29 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2016-01-12 

DĖL UAB „GERAS SPRENDIMAS“ IR UAB „EMBELIJA“ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:16; 5558/0014:17; 5558/0014:169; 5558/0014:170) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: UAB „Geras sprendimas“ direktoriaus Vytauto Serapino ir UAB „EMBELIJA“ direktoriaus Evaldo Pečiausko prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-11 įsakymas Nr. AV-30 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: padalinti žemės ūkio paskirties sklypą į sklypus. Padalintiems sklypams pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – komercinės paskirties objektų teritorijos. Taip pat suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Esant poreikiui suformuoti atskirųjų želdynų ar bendrojo naudojimo teritorijas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Geras sprendimas“ ir UAB „EMBELIJA“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2016 m. sausio 13 d. iki 2016 m. sausio 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. sausio 26 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-11 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Geras sprendimas“ ir UAB „EMBELIJA“ pasiūlymui“ Nr. AV-30, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Geras sprendimas“ ir UAB „EMBELIJA“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:16; 5558/0014:17; 5558/0014:169; 5558/0014:170) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2


2016-01-11

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų V žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento


2016-01-11

 Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5513/0021:965) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

 Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5513/0021:965), esantis Dercekių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1,01 ha.

 Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-05-29 įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2)-532.

 Planavimo tikslai: Planavimo tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

 Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

 Projekto rengėjas: A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

 Susipažinti su šiuo projektu ir teikti pasiūlymus raštu, dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį (nuo 2015- 01-27 iki 2015-02-10). Susipažinti ir teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo adresu, darbo dienomis.


2016-01-08

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Šlapšilės k. (kad. Nr.5510/0005:256 ir kad. Nr. 5510/0005:1181), Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis pakeisti 2011-08-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1821 (reg. Nr. 003553004047) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).Tel. Nr. 8 683 80514, el. paštas: ausros27@gmail.com.

Projekto vadovas – architektas Remigijus Petrauskas (A 329).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-11-06 d. Nr. AV-2254.

Planavimo tikslai: prijungti sklypą kad. Nr. 5510/0005:1181 prie sklypo kad. Nr. 5510/0005:256, Klaipėdos r. Sav., Dauparų – Kvietinių sen., Šlapšilės k., Šviesos g. 2, kuriam parengtas detalusis planas reg. Nr. 003553004047. Padalinti į sklypus. Daliai atidalintų sklypų pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai sklypų pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, išskiriant sklypą (sklypus) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Patikslinti planuojamų sklypų aprūpinimą inžinerinėmis komunikacijomis. Pakoreguoti sklypų plotus, susisiekimo sistemą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai - keturi, tvarka - bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2016 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjai – Aušrai Austienei, Kadagių g. 8-5, LT-92356 Klaipėda, tel. 8 683 80514, el.paštas: ausros27@gmail.com. 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 13:05:02
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102