2021 m rugsėjo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2021 m rugsėjo mėn.
2022-09-30 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Jonikaičių k. 9, žemės sklype (kadastro Nr. 5553/0002:23) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius – M. Ž. (duomenys nuasmeninti).
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. spalio 5 d. iki 2022 m. spalio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19b, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 515, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu vilma.pabreziene@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-09-30 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Naudvariškių g.1, Mazūriškių k., Klaipėdos r. Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto  2005-04-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-131 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad.Nr.5558/0003:272, Naudvariškių g.1, Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1098 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – Pievų tako g.8/32, 922835 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt . 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, vienbučių ir dvičių gyvenamųjų pastatų teritorijos nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, pakoreguoti įvažiavimo vietą ir nustatyti automobilių parkavimo vietas. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-04 iki 2021-10-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Pievų tako g.8, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-10-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas

Pagrindiniai sprendiniai 


2021-09-29 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:787; 5558/0014:788) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2019-09-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1919 (reg. Nr. T00083818)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0014:787; 5558/0014:788) Kalotės k.,  Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.1059 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Pievų tako.8, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-19 įsakymas Nr. AV-1342. 

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-10-04 iki 2021-10-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. Nr. K-VT-55-21-385. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-15) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2021-09-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Sendvario g. 10, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5530/0001:256) detaliojo plano patvirtinto 2008-11-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-631 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Sendvario g. 10, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5530/0001:256. Planuojamo sklypo plotas – 0.8513 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto užsakovas: UAB „Ežero 42“. 

Projekto rengėjas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, Klaipėda. Projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. p. armalisandrius@gmail.com. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 5 nustatyta statybos zona, statybos riba, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-06 iki 2021-10-19 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 640 11996. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-10-19 d.). 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Brėžiniai.


2021-09-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:265; 5544/0006:270; 5544/0006:271; 5544/0006:273) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. spalio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. spalio 13 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:265; 5544/0006:270; 5544/0006:271; 5544/0006:273) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2021-09-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:795) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. spalio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. spalio 13 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:795) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-09-28 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Sendvario g. 10, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5530/0001:256) detaliojo plano patvirtinto 2008-11-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-631 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Sendvario g. 10, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5530/0001:256. Planuojamo sklypo plotas – 0.8513 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Projekto užsakovas: UAB „Ežero 42“.

Projekto rengėjas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, Klaipėda. Projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. p. armalisandrius@gmail.com.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 5 nustatyta statybos zona, statybos riba, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-06 iki 2021-10-19 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 640 11996. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-10-19 d.).

 Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-09-28 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:205) Toleikių g.2, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto 2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5544/0006:205) Toleikių g.2, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1098 ha.       

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

 Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – Pievų tako g.8/32, 922835 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, vienbučių ir dvičių gyvenamųjų pastatų teritorijos nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, panaikinti užstatymo liniją, pakoreguoti įvažiavimo vietą ir nustatyti automobilių parkavimo vietas.

 Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-10-04 iki 2021-10-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Pievų tako g.8, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu).

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-10-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


 2021-09-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:949; 5558/0007:950) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. spalio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. spalio 13 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:949; 5558/0007:950) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas


2021-09-28 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Aisėnų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0001:366) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (su rekreacinės paskirties statiniais); 

Planavimo organizatorius – D. Š. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  rugsėjo 29 d. iki 2021 m. spalio 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-09-28 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Dvylių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0006:142) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Planavimo organizatorius – I. R. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  rugsėjo 29 d. iki 2021 m. spalio 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-09-28 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų sen., Ruslių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:1119) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (su rekreacinės paskirties statiniais); 

Planavimo organizatorius – R. S. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2021 m.  rugsėjo 29 d. iki 2021 m. spalio 12 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2021-09-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5505/0001:361) KISINIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. spalio13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. spalio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5505/0001:361) KISINIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.

 


2021-09-27

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., sklypo kad.Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353 detalusis planas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., sklypo kad.Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – A.G.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 05-12 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-1260 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“

Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties sklypus (kad. Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k. sujungti. Padalinti į sklypus. Paskirtį pakeisti į kitą, naudojimo būdą nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2021-09-30 iki 2021-10-13 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-10-07 iki 2021-10-13 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-329

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičiai.


2021-09-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:79; 5523/0004:80; 5523/0004:290KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIOSEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-09-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus (kad. Nr. 5523/0004:79; 80; 290). Pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo  ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:79; 5523/0004:80; 5523/0004:290KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-09-24 

Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5505/0001:125, 5505/0001:165) Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnijoje, Baičių k., žemės naudojimo būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-22 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2565) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0001:125, 5505/0001:165) Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnijoje, Baičių k.,  žemės naudojimo būdą  iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Numatomas automobilių detalių sandėliavimas. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-09-24 d. iki 2021-10-07 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 

Sprendimas


2021-09-24 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0004:293) Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-21 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2560) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:293) Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-09-24 d. iki 2021-10-07 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 

Sprendimas


2021-09-24

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0003:515) Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-21 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2559) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:515) Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-09-24 d. iki 2021-10-07 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas

Sprendimas


2021-09-24 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0005:1099) Klaipėdos r. sav., Dauaprų-Kvietinių seniūnijoje, Šlapšilės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-21 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2556) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1099) Klaipėdos r. sav., Dauaprų-Kvietinių seniūnijoje, Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-09-24 d. iki 2021-10-07 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 

Sprendimas


2021-09-24 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5545/0004:600) Klaipėdos r. sav., Kretingalės seniūnijoje, Šimkų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-21 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2550) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0004:600) Klaipėdos r. sav., Kretingalės seniūnijoje, Šimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-24 d. iki 2021-10-07 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.l

Prašymas 

Sprendimas


2021-09-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1005; 5523/0002:1007) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano,reg. Nr. T00070568, koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 27 d. iki 2021 m. spalio 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. spalio 8 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:1005; 5523/0002:1007) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-09-23

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, reg. nr. 003553002257, keitimo.

Raštas

1 priedas

2 priedas 


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5530/0005:764) Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnijoje, Švepelių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-21 gautas prašymas (registarvimo Nr. A23-5024) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:764) Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnijoje, Švepelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Numatoma veikla – sandėlio pastatų statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:  

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.l

Prašymas 


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5545/0002:350) Klaipėdos r. sav., Kretingalės seniūnijoje, Vytaučių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-16 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2527) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0002:350) Klaipėdos r. sav., Kretingalės seniūnijoje, Vytaučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.l

Prašymas


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0002:212) Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnijoje, Rimkų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-16 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2525) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:212) Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnijoje, Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0003:460) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Alksnių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-16 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2522) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:460) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Alksnių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5503/0002:234) Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų seniūnijoje, Pozingių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-16 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2517) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:234) Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų seniūnijoje, Pozingių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – rekreacinės teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5501/0001:578) Klaipėdos r. sav., Endriejavo seniūnijoje, Žadeikių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-16 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2511) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5501/0001:578) Klaipėdos r. sav., Endriejavo seniūnijoje, Žadeikių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0006:21) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Leliųk., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-16 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2504) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:21) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Leliųk., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0003:297) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Alksnių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-15 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2499) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:297) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Alksnių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-09-21  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5568/0011:288) Klaipėdos r. sav., Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.  

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-10 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2466) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:288 ) Klaipėdos r. sav., Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičiū k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – rekreacinės teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-21 d. iki 2021-10-04 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas 


 2021-09-21

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:254), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Peskojų k., Vilniaus g. 16, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2004-08-26, Nr.: T11-242 (registro Nr. 003553000556), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1257 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 

Projekto rengėjas – K. Rašimienės ind. veikla, adresas: Šilutės pl. 56-306, Klaipėda, tel. nr. +370 67308505, el.paštas: subarch.kristina@gmail.com. 

Projekto užsakovas – V. R. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą ir panaikinti statybos liniją. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-09-21 iki 2021-10-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Pievų tako g.8, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-10-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2021-09-21 

 Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:158) Placio g.63, Karklės k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto 2010-06-30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-523 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d..

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0003:158) Placio g.63, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 2,0115 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – Pievų tako g.8/32, 922835 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, rekreacinės teritorijos nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-09-21 iki 2021-10-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Pievų tako g.8, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu).

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-10-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BRĖŽINYS


2021-09-21 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo ((kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti koreguoti 2010-12-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1661 (reg. Nr. 003553003181) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1115) Mazūriškių k Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.0810 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05- 21 įsakymas Nr. AV-1363.

Planavimo tikslai:: Žemės sklypui nustatyti naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-09-27 iki 2021-10-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-386. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-08) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2021-09-17 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0004:24) Klaipėdos r. sav., Kretingalės seniūnijoje, Bruzdeilyno k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-08-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2223) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:24 ), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės seniūnijoje, Bruzdeilyno k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, naudojimo būdą  – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 6,9565 ha ploto ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 2,0515 ha ploto. 

Numatoma veikla: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje maisto gamyba (alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų gamyba). 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus 

2021-09-17 d. iki 2021-09-30 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-09-16 

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų, esančių Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313, 5544/0007:314 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AV-686, koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 12,915 ha. 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai. 

Projekto rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, mob. tel. (8 635 ) 26395. 

Projekto užsakovas – UAB „HILL GROUP“. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius, koreguojant statybos zoną, statybos ribas ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo sprendinius. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-09-16 iki 2021-09-29 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt ), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-09-29 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Vizualizacija 


2021-09-15 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:247), esančio Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 18, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.: T11-239, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 0500 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – MB „RK Projektas“ adresas: Žemasis tak. 17, Gargždai, LT-96154 Klaipėdos r., tel. Nr. +370 60677387, el.paštas: kveksas.ramunas@gmail.com. 

Projekto užsakovas – V.D. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-09-15 iki 2021-09-28 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt ), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-09-28 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-09-15 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:1284), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Sakmių g. 10, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.: T11-305, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1626 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 

Projekto rengėjas – MB „RK Projektas“ adresas: Žemasis tak. 17, Gargždai, LT-96154 Klaipėdos r., tel. Nr. +370 60677387, el. paštas: kveksas.ramunas@gmail.com. 

Projekto užsakovas – T.D. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą. Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-09-15 iki 2021-09-28 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt ), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-09-28 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-09-15 

Informuojame, apie rengiamą žemės sklypo, esančio Planetų g. 14, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:496), detaliojo plano, patvirtinto2009-03-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-187, koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas Planetų g. 14, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., planuojamas plotas – 0, 4518 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 21116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto užsakovas: UAB „Baltama“, kodas 303211475, buveinės adresas Svajonės g. 8, Klaipėda. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Planvesta“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 8 615 21741, el. p. planvesta@gmail.com. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius, koreguojant susisiekimo komunikacijų išdėstymo sprendinius. 

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2021-09-15 iki 2021-09-28 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-09-28), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2021-09-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:78RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:78) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., paskirtį į kitą, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kita). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:78RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-09-14  

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0004:52) Klaipėdos r. sav., Priekulės seniūnijoje, Voveriškių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-09 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2446) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0004:52 ) Klaipėdos r. sav., Priekulės seniūnijoje, Voveriškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvvenamųjų pastatų teritorijos.   

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus 

2021-09-14 d. iki 2021-09-27 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  

Prašymas


2021-09-14 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:448) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Slengių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-07 gautas prašymas (registravimo nr. A13-2431) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:448 ), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Slengių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, naudojimo būdą  – „Komercinės paskirties objektų teritorijos“ 0,2980 ha ploto ir „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos" 0,1000 ha ploto.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-09-14 d. iki 2021-09-27 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  

Prašymas


2021-09-14 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:451) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Slengių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2427) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:451 ), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Slengių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, naudojimo būdą  – „Komercinės paskirties objektų teritorijos“ 0,2269 ha ploto ir „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos" 0,0686 ha ploto.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:    

2021-09-14 d. iki 2021-09-27 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  

Prašymas


2021-09-14

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:445) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Slengių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-07 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2425) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:445 ), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Slengių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, naudojimo būdą  – „Komercinės paskirties objektų teritorijos“ 0,2270 ha ploto ir „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos" 0,0686 ha ploto.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-09-14 d. iki 2021-09-27 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Prašymas


2021-09-14 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:453) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Slengių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-07 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2422) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:453 ) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Slengių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, naudojimo būdą  – „Komercinės paskirties objektų teritorijos“ 0,6580 ha ploto ir „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos" 0,2020 ha ploto. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus 

2021-09-14 d. iki 2021-09-27 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-09-14 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5545/0002:134) Klaipėdos r. sav., Kretingalės seniūnijoje, Katkų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-07 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2419) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0002:134 ) Klaipėdos r. sav., Kretingalės seniūnijoje, Katkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus 

2021-09-14 d. iki 2021-09-27 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Prašymas


2021-09-14 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0004:930) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Baukštininkų k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-07 gautas prašymas (registarvimo Nr. A13-2417) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:930) Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:   

2021-09-14 d. iki 2021-09-27 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje www.tpdris.lt 

Prašymas 


2021-09-14 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0004:58) Klaipėdos r. sav., Dauaparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. 

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2399) pakeisti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0004:58 ) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gobergiškėsk., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą  – vienbučių ir dvibučių gyvvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus 

2021-09-14 d. iki 2021-09-27 imtinai galima pateikti pasiūlymus raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  

Prašymas


2021-09-14

Informuojame, kad nepritarta iniciatorių pasiūlymui dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:361) Kisinių k. detaliojo plano rengimo

Raštas


 2021-09-13 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:142) Mazūriškių k. Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2013-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-639 (reg.Nr.003553004789) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:142) Mazūriškių k Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.1653 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

 Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-25 įsakymas Nr. AV-1410. 

Planavimo tikslai: Prie esamo žemės sklypo prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Apjungtam sklypui nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-09-20 iki 2021-10-01 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-383. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-01) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2021-09-13

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano Trušelių k. rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. iki 2021 m. rugsėjo 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugsėjo 28 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1154; 5558/0005:2812) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-09-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:1227) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano Karklės k. rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. iki 2021 m. rugsėjo 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugsėjo 28 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:1227) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-09-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:205) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano,patvirtinto 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 175 (reg. Nr. 003553000334), koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. iki 2021 m. rugsėjo 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2021 m. rugsėjo 28 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:205) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO, 1 lapas.


2021-09-09

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas  Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:152 detalusis planas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:152

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – UAB „PIEVŲ TAKO NAMAI“

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 03-18 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-656 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:152) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“[1] 

Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0003:152) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2021-09-10 iki 2021-09-23[2]  imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt[3] , plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-09-17 iki 2021-09-23 d. [4] T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.[5] 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-264

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičiai.


2021-09-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:204) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2011-08-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1794 (reg. Nr. 003553004035), sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kadastrinis numeris 5528/0003:204, esantis Mokyklos g. 5, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., plotas 0,3000 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano keitimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-06-04, Nr.: (5.1.1 E) AV-1584. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatant keisti 2011-08-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1794 (reg. Nr. 003553004035) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitą, o naudojimo būdą – į rekreacinės teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-09-20 iki 2021-10-01 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-380. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-380, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-10-04 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us05web.zoom.us/j/83175416896?pwd=Tm5yRW9DWDdqeGlPVnBrQXI0NHpsdz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-01) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-09-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:122PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-07-28

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą padalinti į du sklypus ir pakeisti vienam sklypui paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant būtinumui suformuoti sklypus inžinerinės infrastruktūros teritorijoms.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:122PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-09-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1699; 5558/0007:1700; 5558/0007:161SLENGIŲ K., SENDVARIOSEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2021-08-27

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: performuoti sklypų ribas ir plotus, pakeisti sklypų naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-27 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1699; 5558/0007:1700; 5558/0007:161) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2021-09-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:204) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2011-08-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1794 (reg. Nr. 003553004035), sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kadastrinis numeris 5528/0003:204, esantis Mokyklos g. 5, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., plotas 0,3000 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano keitimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-06-04, Nr.: (5.1.1 E) AV-1584. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatant keisti 2011-08-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1794 (reg. Nr. 003553004035) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitą, o naudojimo būdą – į rekreacinės teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-09-20 iki 2021-10-01 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-380. Vieša projekto ekspozicija dėl pandemijos taip pat perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-380, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2021-10-04 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us05web.zoom.us/j/83175416896?pwd=Tm5yRW9DWDdqeGlPVnBrQXI0NHpsdz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-01) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2021-09-08 

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2391) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:370 ), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnijoje, Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, naudojimo būdą  – „Vienbučių ir dvibučių gyvvenamųjų pastatų teritorijos“ 0,0825 ha ploto ir „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos" 0,0049 ha ploto. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2021-09-08 d. iki 2021-09-22 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


 2021-09-08 

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2383) nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5553/0003:83 ), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų seniūnijoje, Pakalniškių, žemės naudojimo būdą   „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai ".

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-09-08 d. iki 2021-09-22 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Prašymas 


2021-09-03

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5530/0004:440), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Parko g. 11, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-30 įsakymu Nr. AV-959, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1110 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.  
Projekto rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“, Klaipėdos r., Dauparų k., Klaipėdos pl.9, mob. +370 614 58237.

Projekto užsakovas – fizinis asmuo S.S.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-09-03 iki 2021-09-16 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje  ir pas projekto rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-07-27 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 


2021-09-02

 Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2293) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:414 ), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į Vienbučių ir dvibučių gyvvenamųjų pastatų teritorijos“ 0,2000 ha ploto, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos" 0,1764 ha ploto ir Atskirųjų želdynų teritorijos“ 0,2868 ha ploto.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2021-09-02 d. iki 2021-09-15 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Prašymas


2021-09-02

Gautas prašymas (reg. Nr. A13-2248) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0002:81 ir 5552/0002:82 ), esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Spengių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „Žemės ūkio“ į „Kitą“, naudojimo būdą iš „Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“

 Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:
2021-09-02 d. iki 2021-09-15 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas

 


2021-09-02

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas  Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:152 detalusis planas.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:152

Planavimo organizatorius Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – UAB „PIEVŲ TAKO NAMAI“

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 03-18 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-656 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:152) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“[1] 

Planavimo tikslas – Padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0003:152) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2021-09-10 iki 2021-09-23[2] imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt[3] , plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2021-09-17 iki 2021-09-23 d. [4] T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.[5] 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-264

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

          Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičiai.


Is planavimo darbu programos

Terminai pagal .... 33.4 p. Nemaziau kaip 10 d.d.

Pagal 7 p. Pradzia neanksciau kaip 5 d.d. po skelbimo patalpinimo

Tikslitni pagal savavivaldybe

Paga 33,4 p. Nemaziau kaip 5 d.d.

Tikslinti pagal savivaldybe

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-30 13:55:48
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102