2017 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2017 m. rugpjūčio mėn.

2017-08-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Eitkūnų g.1 (kad. Nr.5523/0007:406), Eitkūnų g.1A (kad. Nr.5523/0007:405) Lelių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Eitkūnų g.1 (kad. Nr.5523/0007:406), Eitkūnų g.1A (kad. Nr.5523/0007:405), Lelių k., Klaipėdos rajone. Plotas – 0.4257 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo

 Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas Nr. AV-1616 „Žemės sklypų (kad. Nr.5523/0007:405, kad. Nr.5523/0007:406), Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2017-03-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-607 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – esamus žemės sklypus sujungti, nekeičiant paskirties pakeisti naudojimo būdą iš  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-04 iki 2017-09-15 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-393) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-09-15), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-08-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Eitkūnų g.1 (kad. Nr.5523/0007:406), Eitkūnų g.1A (kad. Nr.5523/0007:405) Lelių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Eitkūnų g.1 (kad. Nr.5523/0007:406), Eitkūnų g.1A (kad. Nr.5523/0007:405), Lelių k., Klaipėdos rajone. Plotas – 0.4257 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymas Nr. AV-1616 „Žemės sklypų (kad. Nr.5523/0007:405, kad. Nr.5523/0007:406), Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2017-03-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-607 patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – esamus žemės sklypus sujungti, nekeičiant paskirties pakeisti naudojimo būdą iš  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-09-04 iki 2017-09-15 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-393) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-09-15), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-08-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:517) ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-143 (reg. Nr. 003553001292) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 1 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:517) ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-08-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:470; 5523/0003:471; 5523/0003:472; 5523/0003:474; 5523/0003:475; 5523/0003:476; 5523/0003:477; 5523/0003:478; 5523/0003:479) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-03-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 (reg. Nr. 003553001240), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.      

Planavimo iniciatorius: UAB „Baltijos investa“ ir UAB „Rangbusta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:470; 5523/0003:471; 5523/0003:472; 5523/0003:474; 5523/0003:475; 5523/0003:476; 5523/0003:477; 5523/0003:478; 5523/0003:479) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2017-08-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0013:153) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1233 (reg. Nr. 003553005280), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.     

Planavimo iniciatorius: UAB „Galiposta“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. rugsėjo 1 d. 

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0013:153) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas. 


2017-08-16

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-330 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. 

Organizatorius – Aplinkos ministerija.

Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.

Su projektu galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, 3 a.).

Viešas projekto svarstymas įvyks 2017 m. rugpjūčio 29 d. 11 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gragždai).

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. vmt@amvmt.lt; www.amvmt.lt.

Priedas. Aiškinamasis raštas. 


2017-08-16

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planą. Daugiau informacijos rasite čia.


2017-08-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Piktožių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5555/0001:90) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt  


2017-08-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Lapių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0003:226) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-08-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Bruzdeilyno k. (kad. Nr.5528/0004:911, kad. Nr.5528/0004:917, kad. Nr.5528/0004:923), Klaipėdos rajone detaliojo plano koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Bruzdeilyno k. (kad. Nr.5528/0004:911, kad. Nr.5528/0004:917, kad. Nr.5528/0004:923), Klaipėdos rajone. Plotas – 0.7021 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Marteka“, adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 216071, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-06-26 d. Nr.AV-1445 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr.5523/0007:911, kad. Nr.5523/0007:917, kad. Nr.5523/0007:923), Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-445 (reg. Nr.003553001834) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai – perdalinti esamus žemės sklypus kad. Nr.5528/0004:923; 5528/0004:911; 5528/0004:917 (sujungti ir padalinti į atskirus sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.                  

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-08-22 iki 2017-09-04 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-17-348) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-09-04), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2017-08-07

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Emteka“ žemės sklypo (kad.Nr.5558/0003:240) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-04-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-131 (reg.Nr.003552000637)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).                     

Planuojama teritorija: žemės sklypas ((kad.Nr.5558/0003:240) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt                 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Emteka“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com                   

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017-06-01 d. Nr. AV- 1194.                   

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus koreguojant 2005-04-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-131 (reg.Nr.003552000637) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.                    

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-08-07 d. iki 2017-08-22 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-17-306.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-08-22 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2017-08-07 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1974; 5558/0005:1992) Slengių k., Sendvario k., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-09-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-514 (reg. Nr. 003553001871) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra). 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:1974; 5558/0005:1992) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt            

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-02 d.  įsakymas Nr. AV-2502.                 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti sklypus kad. Nr. 5558/0005:1974 ir kad. Nr. 5558/0005:1992 į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, daliai sklypų nekeičiant žemės paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai palikti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus koreguojant 2008-09-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-514 (reg. Nr. 003553001871) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-08-07 d. iki 2017-08-22 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-16-498.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-08-22 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2017-08-03

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5565/0004:7 Mėželių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5565/0004:7) Mėželių k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą. 

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.  

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. rugpjūčio 03 d. iki 2017 m. rugpjūčio  17 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-08-17 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-38362


2017-08-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Medsėdžių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5555/0003:179) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d. iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2017-08-02

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Šnaukštų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0005:155) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: koreguoti patvirtintos ūkininko sodybos ribas. Projekto uždaviniai: koreguoti patvirtintą žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant patikslintą  ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d. iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2017-08-02 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Vaitelių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0011:39) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2017 m. rugpjūčio 2 d. iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt  


2017-08-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5552/0003:39 Rokų k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5552/0003:39, Rokų k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.      

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. rugpjūčio 01 d. iki 2017 m. rugpjūčio 16 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-08-14 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-37476


2017-08-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5550/0006:176) Pėžaičių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5550/0006:176, Pėžaičių k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos vietą, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.      

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2017 m. liepos 31 d. iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., imtinai projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2017-08-14 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=c5c8374034b411e79846d6fdca6d66d b65c5 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-31 14:05:16
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102